Gebruik de geschillencommissie voor onopgeloste klachten

Voor huurders, bewonerscommissies en woningenzoekenden van Vestia is er een onafhankelijke geschillencommissie. De commissie behandelt onopgeloste klachten en doet hier een bindende uitspraak over. We raden u aan zeker deze mogelijkheid aan te grijpen indien er een klacht blijft slepen. U leest hieronder hoe u een geschil kunt indienen. 

Klik hier voor het reglement van de geschillencommissie

Wilt u een geschil indienen dan vindt u de informatie die u nodig heeft in het reglement. U dient het verschil in door een omschrijving van het geschil plus eventuele bijlagen te mailen naar geschillencommissie@vestia.nl. Als u mailt namens meerdere bewoners of een bewonerscommissie vermeld dan duidelijk de afzender.

We raden ook bewonerscommissies aan actief van deze mogelijkheid gebruik te maken als het nodig is.

Voor een uitgebreide omschrijving van de geschillencommissie en instructies voor het indienen van een geschil kijkt u op deze pagina van Vestia.

 

Tags: , ,

★ In de raadszaal over Woonvisie Rotterdam

We beloofden u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen in het Rotterdamse. Belangrijk, want er wonen duizenden Vestia huurders in de stad en regio. De Woonvisie is een concept plan van de gemeente (niet van Vestia) en houdt o.a. in dat er 25.000 Rotterdamse betaalbare woningen zullen verdwijnen (door sloop, verkoop of door huurprijsverhogingen). Natuurlijk staan in dit plan ook goede dingen, maar: het is uiteraard helemaal niet in het belang van huidige en toekomstige Vestia huurders dat de hoeveelheid beschikbare betaalbare woningen afneemt. 

 

Op 9 december 2015 sprak de LHV daarom in de raadszaal van de gemeente Rotterdam bij de vergadering van de Woonvisie door de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte om nog eens duidelijk te maken dat de Woonvisie geen goed plan is.

Hebben we duidelijk genoeg gesproken in uw belang? Beoordeel het zelf: John la Gordt Dillie is te zien op de opname van de vergadering vanaf 1:41:06 met een betoog van 5 minuten. Ook andere leden van de werkgroep en het LHV bureau waren aanwezig en natuurlijk collega-huurdersorganisaties zoals het Huurdersnetwerk Rotterdam en Huurdersvereniging Feyenoord.

 

Succes behaald

De Woonvisie wordt niet doorgestuurd naar de gemeenteraad. In plaats daarvan komt er eerst een derde concept Woonvisie in de raadscommissie. Wij blijven inzetten op een fatsoenlijke Woonvisie voor Rotterdam, ook zodat we hierna goede prestatieafspraken kunnen maken met Vestia en de gemeente.

 

De werkgroep Rotterdam komt in januari weer bijeen en natuurlijk nodigen we altijd huurders van Vestia uit zich aan te sluiten. Zo kunt u uw steentje bijdragen. Niet alleen door in te spreken, maar ook door te vertellen wat u ervaart als huurder in Rotterdam en wat er in uw buurt zou moeten gebeuren.

 

John la Gordt Dillie (rechts) spreekt namens de LHV de gemeenteraadscommissie toe

Tags: , , , ,

★ Op de radio over Woonvisie Rotterdam

Onze werkgroepvoorzitter, John la Gordt Dillie, sprak namens de Rotterdamse huurder met Radio Rijnmond.

 

Het resulteerde in een artikel en radiobericht waarin door ons én hoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft) en corporatiebestuurder Hedy van den Berk (Havensteder) één mening wordt verkondigd: de huidige Woonvisie is géén goed plan voor wonen in de stad Rotterdam.

 

Klik op de “still” hieronder om naar het artikel / radiobericht te gaan. Schermafbeelding 2015-12-04 om 10.41.56

 

★ Werkgroep Energie van start

We kwamen voor het eerst bijeen met de werkgroep Energie. Deze werkgroep gaat zich richten op wooncomfort en energielastenverlaging. De werkgroep heeft direct informatie bij Vestia opgevraagd en ook ontvangen. Nog dit jaar wordt een tweede bijeenkomst gehouden.

Intussen kunt u berichten achterlaten voor de werkgroep via hun pagina.

 

Tags: , ,

★ Er is een reactie van gemeente Rotterdam

Op 24 november waren we uitgenodigd om deel te nemen aan overleg voor samenwerking tussen gemeente – Vestia – huurders. Dit was natuurlijk zinnig, maar al op 15 september stuurden wij feedback op de concept Woonvisie en we hadden nog niets gehoord. Onze eerste vraag was dus ook: waar blijft toch het antwoord op onze reacties op de Woonvisie? En hoe komt de echte Woonvisie er uit te zien?

 

De Woonvisie (concept 2) is nu openbaar, met een nota van beantwoording waarbij inhoudelijk wordt ingegaan op alle feedback, dus die van het Huurdersnetwerk Rotterdam en die van de LHV. Klik hier voor de beantwoording. Opvallend is dat veel partijen, zowel corporaties als de huurders, hetzelfde opmerkten richting Vestia: er wordt niet genoeg aandacht geschonken aan de hoeveelheid betaalbare woningen. Klik hier voor de tweede conceptversie van de Woonvisie.

Over deze versie wordt besloten op

 

We houden het voor u in de gaten. Wij zullen er zijn tijdens de behandelingen en werken samen met de andere Rotterdamse huurdersorganisaties in het Huurdersnetwerk Rotterdam om op te komen voor uw belangen. Wij brachten eerder deze statements uit over de Woonvisie.

Meedoen/meepraten hierover via de werkgroep Rotterdam? Klik hier.

 

Tags: , , ,

(Foto)verslag: Huurders Den Haag aan het woord

De nieuwe Woningwet geeft huurders meer rechten en meer mogelijkheden. Aangezien die rechten en mogelijkheden alle huurders toekomen, brengen wij die naar alle huurders. Afgelopen dinsdag startte daarom een reeks van huurdersraadplegingen in de Randstad waarop wij veel huurders aan het woord laten over thema’s die hen aangaan: betaalbaarheid, energiebesparing en service. Een nieuwe activiteit met verassende opbrengsten: lees verder voor het (foto)verslag van de huurdersraadpleging van 10 november in Den Haag. 

 

Eerst wat statistieken: we nodigden 20.000 huishoudens in Den Haag persoonlijk uit om met ons op 10 november ’s avonds van gedachten te wisselen. De avond trok een volle zaal bezoekers: precies waar we op hadden gehoopt. Er waren mannen en vrouwen van diverse afkomsten, uit verschillende wijken van Den Haag en van verschillende leeftijden. We deden drie dingen: informeren en luisteren en ook maakten we de oplossing van (slepende) problemen mogelijk.

 

Informeren

We willen graag meer en vaker laten weten aan alle huurders wat we doen, dat we dat voor hen doen en hoe we het doen. Vestia heeft 80.000 huishoudens, met alle huurders communiceren is daarom een grote opgaaf en iets dat we willen en moeten doen. De nieuwe Woningwet geeft ons hier ook de gelegenheid voor.

Daarom begon Cees van der Harst, voorzitter van de LHV, de avond met aangeven dat de avond niet om de ‘LHV’ en ‘jullie Haagse huurders’ gaat: de Huurdersraad is door en voor huurders. Vervolgens vertelde Laurette Vermeulen, beleidsmedewerker, wat er aan de hand is met huurprijzen in Den Haag, Nederland en bij Vestia en wat de LHV doet om hier wat aan te veranderen. Dit was als inleiding bedoeld op de vraagstelling over betaalbaarheid later. Hierna gaf Sherwien Ramsoedh een presentatie over hoe, waar en bij wie een Vestia huurder invloed kan uitoefenen op zijn leefomgeving. Van de twee laatste presentaties worden artikelen gemaakt die nog in november op deze website verschijnen.

 

Problemen oplossen

We vonden dat huurders die zijn gekomen met concrete problemen niet met lege handen naar huis konden gaan. Daarom vroegen we Vestia aanwezig te zijn. Om te vertellen over hun plannen in Den Haag in 2016, maar ook om vragen van huurders te beantwoorden en dringende of slepende zaken op te pakken. Dat is gebeurd!

 

Luisteren

Waar het ons vooral om draaide was het gesprek en het horen van de mening van Haagse huurders van Vestia over betaalbaarheid, energiebesparing en service. En die hebben we gehoord. Een kleine greep uit de geluiden uit de zaal:

 

Betaalbaarheid

Het merendeel van de zaal gaf aan dat de recente huurstijgingen die iedereen in onderzoeken en in de krant vindt, echt invloed heeft op hun leven en besteedbaar budget of die van kennissen. Sommige huurders kampen met een te hoge huur, anderen gaven aan een lage huur te hebben maar ook een zeer verouderde woning. Verhuizen is voor veel huurders vrijwel onmogelijk omdat een vergelijkbare woning in betere staat veel te duur is geworden. Er waren veel huurders die aangaven dat hun huidige woning een huur had die past bij de staat waarin de woning verkeert. Een tijdelijke huurkorting bij verhuizen is niet iets dat huurders uit Den Haag zou stimuleren om wel te verhuizen, maar een deel van de zaal zag zelfbeheer in combinatie met een huurkorting wel zitten.

 

Energiebesparing 

Ten aanzien van Energiebesparing hebben we veel en veel diverse meningen gehoord. De aanwezige huurders zaten in compleet verschillende woningen: sommigen hadden nog steeds één ouderwetse gaskachel in de woning, maar anderen hadden vloerverwarming en dubbel glas. Huurders gaan bij energiebesparing uit van de huidige situatie en vinden het belangrijk dat zij wel vooruit gaan in comfort, daar niet onredelijk voor betalen en bij energiebesparende maatregelen wel gegarandeerd besparen. Zuinige stokers gaven aan dat met hen weinig rekening gehouden wordt: bij aanpassingen aan de woning die de woonlasten omlaag zouden moeten brengen gaan zij er meestal op achteruit omdat de huur door de aanpassingen wel omhoog gaat maar hun stookgedrag en daarmee stookkosten niet veranderen.

 

Dienstverlening 

Huurders gaven aan waar ze tevreden over waren en ook waar de pijnpunten zitten: aan de ene kant is dat, dat het soms onduidelijk is bij wie je als huurder terecht kan bij problemen. Gemeente, corporatie, zorginstelling: je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Een serieus signaal. Ook melden huurders dat Vestia het in de basis goed doet, totdat een zaak complexer wordt.

 

Fotoverslag

 

Onze belofte

De mening van de huurders uit Den Haag gaan we actief uitdragen richting Vestia in onze gesprekken, projecten en adviezen.

In 2016 komen er meerdere huurdersraadplegingen per regio per jaar: in ieder geval in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Huurders en bewonerscommissies worden persoonlijk uitgenodigd. We gaan ook digitale huurdersraadpleging doen. Mensen zonder e-mailadres of computer vallen niet buiten de boot, degenen die het wel prettig vinden kunnen online inbreng leveren.

We hebben veel geleerd en willen iedereen de mogelijkheid geven zich bij ons aan te melden om actief te worden, thema’s of vragen aan te dragen of feedback te melden. U kunt dat via de contactpagina doen. U mag natuurlijk ook op dit artikel reageren, wij zijn benieuwd!

 

 

Bedankt aan alle huurders voor de inbreng tijdens de avond en door zich in te schrijven om actief te worden! 

Tags: , ,

Online (zelf)service bij Vestia: Goed idee?

De LHV kreeg een adviesaanvraag van Vestia over het sluiten van vestigingen. Goed idee? Wij zeiden: alleen acceptabel, als er voldoende “substituten” (dus: gelijkwaardige vervangende service) voor in de plaats komt. Hierover spreken we maandelijks met Vestia, we participeren in het gesprek maar vragen we als het moet ook een adviesaanvraag aan zodat onze wens en afspraken vast komen te liggen.

De bedrijfsvoering van Vestia is een grote kostenpost. Vestia heeft de laatste jaren veranderingen doorgemaakt, zo zijn verschillende Woonbedrijven gesloten en hier kwamen minder vestigingen voor in de plaatst. Om opnieuw kosten te besparen gaat Vestia het aantal vestigingen terugbrengen. In totaal wil Vestia 5 locaties behouden. Wij juichen kostenbesparing op de bedrijfsvoering natuurlijk toe want overal waar bespaard wordt op bedrijfsvoering hoeft niet aan de huurprijzen worden getornd. We zijn wel kritisch: de huurder mag geen nadeel van besparingen ondervinden en moet goed geïnformeerd worden en blijven over alles wat hem of haar aan gaat.

Vestia is van plan een aantal taken die nu worden uitgevoerd door medewerkers aan de balie of aan de telefoon, mogelijk te maken via de website op basis van zelfservice. Dat betekent dat de website er helemaal anders komt uit te zien. Aron van Wijk: ”Dat deze taken worden overgenomen door de website vinden wij spannend, heel spannend zelfs. Gaat het wel werken? Is de nieuwe website voldoende duidelijk en gemakkelijk in gebruik? Hoe zit het met huurders die niet zo goed Nederlands kunnen lezen of die geen computer hebben? We hebben regelmatig gesprekken met de proceseigenaren bij Vestia, stellen deze vragen en sturen bij waar dat nodig is. Zo zwengelden we een discussie aan over de taal waarin de website beschikbaar moet komen, lichten we per zelfservice-component door of dat wel bij de balie “weg kan”, vroegen we kritisch of het voor huurders mogelijk is om op locatie (waar nu een balie is) met assistentie de website te gebruiken. Op die manier zijn we bijna enkele maand in gesprek met Vestia over dit onderwerp”. Aron is bestuurslid van de LHV en vindt het belangrijk de service- en dienstverlening door te lichten. Hij kijkt daarbij naar de verschillende soorten huurders van Vestia want niet iedereen heeft dezelfde wensen en behoeften.

Wat gaat de transitie in ieder geval betekenen? De service- en dienstverlening wordt op een aantal vlakken goedschiks anders: het zelf kunnen inplannen van reparaties via de website op een voor u geschikte tijd en altijd en overal informatie voor de huurder, bijvoorbeeld over uw woningwaardering. Verder zijn de plannen en website nog in ontwikkeling en is het zaak hier waar nodig invloed op uit te oefenen. Het doel is voor ons duidelijk: dat de gedeeltelijke overgang van service aan de balie naar service online niemand tot last is, dat huurders nu en straks goede, toegankelijke service- en dienstverlening ervaren.

Online dienstverlening, wat vindt u daarvan? Komt u eigenlijk wel eens aan de balie van Vestia? Heeft u tips voor ons in dit overleg?

Tags: ,

Succes: uw woningwaardering is binnenkort inzichtelijk en bespreekbaar

Per 1 oktober 2015 gelden wetswijzigingen ten aanzien van de Woningwaardering. Woningwaardering bepaalt de huurprijzen, wij maakten er een speerpunt van door op te merken dat Vestia echt wat moet doen aan de kwaliteit van en het gesprek over woningwaardering. Onze wens is gehonoreerd door Vestia. Wat dat voor u betekent leest u hieronder. 

 

Update 25 november 2015: wij hebben intussen vernomen van verschillende huurders dat zij bericht hebben gehad dat hun huur blijvend wordt verlaagd en te veel betaalde huur vanaf oktober terug wordt gestort. Goed nieuws dus!

 

Vestia moet zich aan de wet houden, dus dat de nieuwe wetgeving zo snel als mogelijk wordt doorgevoerd is voor de LHV niet meer dan logisch. Helaas was Vestia niet bij machte de wetswijziging overal per 1 oktober door te voeren, mocht een huurverlaging aan de orde zijn dan zal Vestia achteraf de betrokken huurders compenseren (en dus automatisch de eventueel te veel betaalde huurd per 1 oktober terug storten). Dit betekent wel dat wij u afraden om in 2015 al een huurprijscheck door de Huurcommissie te laten doen vanwege de wetswijzigingen.

Daarnaast stonden voor de LHV twee vragen centraal die alles te maken hebben met de woningwaardering: staan kenmerken van woningen wel goed in de systemen van Vestia en wordt er wel (snel) gereageerd op huurdersvragen rondom woningwaardering? Wij kregen signalen van niet dus, dus werden dit speerpunten.

 

Speerpunt: juiste data-kwaliteit

De LHV wees Vestia  op de veelgehoorde klacht dat eigenschappen van woningen niet overal goed in Vestia-systemen staan. Dat leidt er toe dat de huurprijs mogelijk niet juist is, ook al wordt de wetgeving netjes doorgevoerd. Natuurlijk moet Vestia van ons stappen zetten om dit te verbeteren. Vestia gaf aan dat dit een doorlopend aandachtspunt is, waar aan wordt gewerkt.

Als de nieuwe Vestia-website online komt, krijgt u zelf inzicht in de exacte puntenopbouw van uw woning. Loopt u dit ook zelf een keer na! Elke woningwaarderingspunt is tussen de 2 en 5 euro kale huur “waard”.

 

Speerpunt: luisteren naar en praten met de huurder of bewonerscommissie

Wij wezen er Vestia ook op dat het belangrijk is kritische huurdersvragen over de Woningwaardering serieus te nemen. Daarom vroegen we aan Vestia om snel en adequaat te reageren op vragen hierover. Daarnaast vroegen we om de Woningwaardering voor te stellen als agendapunt voor het overleg met de bewonerscommissie te zetten. Vestia zal dit doen, wat betekent dat het onderwerp bij elke actieve huurder automatisch onder de aandacht wordt gebracht.

 

Lees hier het advies van de LHV aan Vestia, en hier de reactie van Vestia met toezeggingen.

 

Gaat u het gesprek aan met Vestia over woningwaardering? Gaat u uw woningwaardering controleren? Wat vindt u ervan dat u op elk ogenblik inzicht kan krijgen in uw woningwaardering?

Tags: , , , , ,

Renovatie onder het vergrootglas bij de LHV

Woningverbetering, dat is goed toch? “Uiteraard”, vinden wij, “maar dan moet wel de juiste procedure worden gevolgd”. Dit brachten we onder de aandacht bij Vestia, maar dit kunt en moet u zelf ook doen mocht het onverhoopt verkeerd lopen.

Kozijnen

Als u kijkt naar de foto bij dit artikel die we van een huurder ontvingen, kunt u het alleen maar met ons eens zijn: dit zijn kozijnen die dringend aan vervanging of reparatie toe zijn. Als er sprake is van (veel) (achterstallig) onderhoud, wordt dit door Vestia vaak gecombineerd met woningverbetering. Een voorbeeld: bij het vervangen van oude kozijnen met enkel glas krijgt een complex dubbel glas en een beter energielabel. Laat het nu net zo zijn dat er een aantal woningen van Vestia de komende jaren energiezuiniger zullen worden gemaakt.

Duurzaamheid en woningverbetering in de breedte is uiteraard positief, maar kent ook een andere dimensie: het kan huurprijsopdrijvende effecten hebben en de huurders moeten schriftelijk instemmen met een renovatieplan dat aan alle huurders schriftelijk wordt voorgelegd.

De LHV wil uiteraard dat Vestia huurders telkens goed raadpleegt wanneer er renovatie is en heeft dit aanhangig gemaakt bij het bestuur van Vestia.

Bent u huurder, let u dan zelf ook goed op uw rechten?

Hier leest u uitleg van de overheid over het verschil tussen renovatie en onderhoud. Kort gezegd: is er sprake van renovatie wanneer er (gedeeltelijke) verbetering van de woning plaatsvindt. Als u ervan uitgaat dat Vestia renovatie gaat plegen in uw pand, verzoekt u dan een schriftelijk renovatievoorstel bij Vestia!

Tags: ,

Gemeente Rotterdam, blijf niet in gebreke!

De LHV bracht op eigen kracht én in samenwerking met andere Rotterdamse huurdersorganisaties een advies uit aan de gemeente over de concept Woonvisie. Doel is dat de gemeente zich inzet voor huurders en haar verantwoordelijkheden nakomt. De huurders van de werkgroep Rotterdam hadden sterk het gevoel dat hier wel wat aan kan verbeteren. We wachten dan ook vol verwachting op de definitieve Woonvisie. U leest hieronder wat wij precies onder aandacht brachten.

 

Onze grootste zorg is de betaalbaarheid van wonen. Overal in Nederland neemt de hoeveelheid te huren betaalbare woningen af en ook in Rotterdam lopen de wachttijden flink op de afgelopen jaren. De gemeente Rotterdam geeft aan dit een wenselijke ontwikkeling te vinden. Een absurde stelling. Daarom is in samenwerking met andere Rotterdamse huurdersorganisaties én de Woonbond een brief ingezonden die aandacht besteedt aan precies dit probleem: met behulp van cijfers én op basis van beproefde argumenten is aangetoond dat het huidig beleid van Rotterdam om de hoeveelheid betaalbare woningen doelbewust te verminderen niet alleen een slecht idee is, maar dat het ook nog eens onnodig is en averechts werkt.

 

Aad van Mourik, huurder van Vestia uit Rotterdam-Zevenkamp en lid van de werkgroep, zegt hierover: “Ik heb de concept Woonvisie op mijn gemak doorgelezen en lees daarin dat de gemeente mooie sier wil spelen met alleen maar de uitstraling van de stad. Het zijn juist de bewoners die de stad gemaakt hebben en maken zoals hij nu is, maar deze bewoners worden nu weggejaagd ten gunste van nog onbestaande nieuwe groepen. Door deze visie voel ik mij in de kou gezet, deze visie is voor de stad bedoeld, niet voor zijn inwoners.”.

 

Lees hier de gezamenlijke reactie.

 

Het viel de werkgroep op dat de goede toekomstschets uit de Woonvisie is gebaseerd op aannamen dat het wel goed komt met Rotterdam als de stad zich vooral niet bezighoudt met “corporatieproblemen”. Juist het aanpakken hiervan is de verantwoordelijkheid van de gemeente en dé grote uitdaging van komende tijd. Het eigen advies van de LHV aan de gemeente heeft dit omschreven. Dit advies omschrijft twee problemen:

 

  1. Dat de gemeente de uitdagingen die sociaal woningbezit de komende jaren zal ervaren zal benoemen en aanpakt, voorbeelden zijn: de aanpak van onderhoud, langer thuis wonen en duurzaamheid.
  2. Dat de gemeente niet één keer de rol van de huurder of participatie benoemt. Dit zijn verworven rechten waarvan de huurder verwacht dat de gemeente er gestalte aan geeft, wat nog niet is gebeurd ondanks herhaaldelijke verzoeken!

 

Lees hier de reactie van de werkgroep Rotterdam aan de gemeente Rotterdam.

 

Wat vindt u van onze adviezen? Wij hebben een reactie geschreven met een open uitnodiging aan de wethouder om met ons in gesprek te treden. Bent u huurder van Vestia van Rotterdam: wat geeft u ons mee voor dit gesprek?

 

Tags: , , , ,