Werkgroep Den Haag

De werkgroep Den Haag zet in op inspraak op de gemeente Den Haag en op de samenwerking tussen Vestia en de gemeente. Dit is voor huurders belangrijk omdat deze afspraken betrekking hebben op de plannen, het onderhoud en de betaalbaarheid van wonen in Den Haag en Vestia duizenden woningen in de stad Den Haag verhuurt.

In Den Haag zijn de huurdersorganisaties per 2015 volledig derde partij bij het evalueren, bijstellen en tekenen van prestatieafspraken conform de Nieuwe Woningwet. Voor de komende jaren is een raamovereenkomst afgesproken. Hoe die jaarlijks wordt uitgevoerd komt in jaarlijkse prestatieafspraken terug. Voor 2020 kun je deze hier vinden.

Deze werkgroep staat open voor meer leden! Deelnemers moeten woonachtig zijn in de gemeente Den Haag en huren bij Vestia.

Deelnemers van de werkgroep Den Haag zijn:
Pieter Brouwer, bestuurslid, huurder uit Den Haag-Morgenstond
Hans Kluit, huurder uit Den Haag-Morgenstond
Jarmilla Bouwman, huurder uit Den Haag
Robert Kwakkelstein, huurder uit Den Haag
Luwi Martina, huurder uit Den Haag
Petra van der Burg, beleidsmedewerker Huurdersraad

De werkgroep maakt een nieuwsbrief met nieuwtjes voor de Haagse huurders. De eerste, van 22 juli 2020 vind je hier.

Kijk ook eens naar de informatie over de Haagse wijkambassadeurs.

Naast de werkgroep van Vestia en de Haagse wijkambassadeurs zijn er wijkraden die alle bewoners van een wijk (ook niet-huurders) vertegenwoordigen. Zij organiseren activiteiten en overleggen met de gemeente over praktische dingen in de wijk, zoals speelplekken en straatinrichting.

Aanmelden en input voor Werkgroep Den Haag

Aanmelden en input voor Werkgroep Den Haag

Bezig met versturen