Werkgroep Den Haag

De werkgroep Den Haag zet in op inspraak op de gemeente Den Haag en op de samenwerking tussen Vestia en de gemeente. Dit is voor huurders belangrijk omdat deze afspraken betrekking hebben op de plannen, het onderhoud en de betaalbaarheid van wonen in Den Haag en Vestia duizenden woningen in de stad Den Haag verhuurt.

In Den Haag zijn de huurdersorganisaties per 2015 volledig derde partij bij het evalueren, bijstellen en in de toekomst tekenen van prestatieafspraken conform de Nieuwe Woningwet. In dat kader zit telkens één van de werkgroepleden bij de afspraken tussen corporaties en gemeente en huurdersorganisaties.

Deze werkgroep staat open voor meer leden! Deelnemers moeten woonachtig zijn in de gemeente Den Haag.

Deelnemers van de werkgroep Den Haag zijn
Pieter Brouwer, bestuurslid, huurder uit Den Haag-Morgenstond
Hans Kluit, huurder uit Den Haag-Morgenstond
Jarmilla Bouwman, huurder uit Den Haag
Peter Merkelbach, huurder uit Den Haag
Robert Kwakkelstein, huurder uit Den Haag
Nazli Simsek, huurder uit Den Haag

Kijk ook eens naar de informatie over de Haagse wijkambassadeurs.

Naast de werkgroep van Vestia en de Haagse wijkambassadeurs zijn er wijkraden die alle bewoners van een wijk (ook niet-huurders) vertegenwoordigen. Zij organiseren activiteiten en overleggen met de gemeente over praktische dingen in de wijk, zoals speelplekken en straatinrichting.

Aanmelden en input voor Werkgroep Den Haag

Aanmelden en input voor Werkgroep Den Haag

Bezig met versturen