Thema’s

Bij adviesaanvragen van Vestia vragen we vrijwilligers om mee te denken, bijvoorbeeld voor de onderwerpen duurzaamheid, zorg & wonen en de splitsing. Ook hebben we leuke projecten zoals het voorbereiden van de Huurdersdagen. We houden websites bij en social media. Hiervoor zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Zeker nu we gaan splitsen kunnen we voor alle drie de nieuwe huurdersorganisaties mensen gebruiken! Kijk op onze vacaturepagina.

Thema Duurzaamheid

Onze huurders geven vooral aan dat duurzaamheid moet leiden tot hoger wooncomfort en lagere energielasten. Dáár gaan we voor.

Vestia heeft centraal beleid over duurzaamheid dat soms wordt bijgesteld en waar de Huurdersraad advies over geeft. De werkgroep adviseert over deze adviezen. Daarnaast is duurzaamheid een van de thema’s in de prestatieafspraken.

De Huurdersraad heeft ook energiecoaches die huurders adviseren hoe ze zelf zuinig met energie kunnen omgaan.

Thema Zorg en Wonen

Langer en weer zelfstandig thuis wonen en andere onderwerpen die te maken hebben met de combinatie zorg en wonen.

Werkgroep Splitsing

Vestia én de Huurdersraad gaan splitsen.

We hebben hier met de vrijwilligers uit de diverse gebieden én met Vestia regelmatig contact over.  Vanaf 1 januari 2023 zullen er drie nieuwe woningcorporaties starten. De Huurdersraad zal hiermee uiteindelijk moeten instemmen (begin 2022).

Meer weten? Bekijk hier alle berichten op onze website over de splitsing, waaronder bijvoorbeeld veelgestelde vragen en een film met uitleg over waarom Vestia splitst en wat dat betekent voor de huurders.

Heb je een belangrijk signaal voor een van deze werkgroepen, laat het ons weten via de e-mail.