Samenwerking met andere huurdersbelangenbehartigers

Woonbond

De Huurdersraad is lid van de Woonbond. De Woonbond is de landelijke belangenbehartiger voor huurders. De Woonbond vertegenwoordigt jouw belangen en je kunt gebruik maken van de diensten van de Woonbond als huurder van Vestia. Je kunt hun huurderslijn bellen op 020-5517755, krijgt korting op boekjes en meer. Benieuwd wat dat voor jou betekent? Lees dan snel verder.

Homepage | Woonbond service

Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden
De huurdersraad werkt sinds eind 2018 samen in de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Het samenwerkingsverband van het grootste deel van alle huurdersorganisaties in deze regio. Ons bestuurslid Roel Ram is bestuurslid van deze vereniging. In 2019 is de website gelanceerd waar je op de hoogte kunt blijven van de laatste regionale ontwikkelingen: www.huurdersorganisatieshaaglanden.nl.

logo SHH

logo SHH


Gemeenschappelijk Overleg Huurdersorganisaties
In Rotterdam deelt de Huurdersraad inmiddels kennis en ervaringen met de vier andere grootste woningcorporaties die daar actief zijn in het Gemeenschappelijk Overleg Huurdersorganisaties (GOH). Dit platform wordt door de gemeente Rotterdam erkend. Het GOH wordt om die reden steeds meer betrokken bij beleidsmatige kwesties op het gebied van wonen in Rotterdam.