Algemene Raad

De Algemene Raad controleert het bestuur van de Huurdersraad en geeft hun informatie en feedback.

Geschiedenis

De Algemene Raad bestond voorheen uit bestuurders van huurdersorganisaties die bij Vestia-vestigingen hoorden. De huurdersorganisaties zijn op veel plekken opgeheven, dit heeft onder andere te maken met reorganisaties van Vestia. Daarom zijn eind 2016 alle Vestia-huurders uitgenodigd om te reageren op de vacature voor Algemene Raadslid en is er een nieuwe en gekozen Algemene Raad ingesteld. De Algemene Raad moet representatief zijn voor alle Vestia-huurders; zo kan ze goed de belangen behartigen. De Algemene Raad is op 1 januari 2017 gestart, nadat eind 2016 alle leden waren voorgedragen aan Vestia-huurders per e-mail. Sindsdien komen er regelmatig nieuwe leden bij als er een vacature is ontstaan.

Leden van de Algemene Raad

Per regio tref je onderstaand de huurders aan die jouw belangen behartigen en het bestuur scherp houden.

Naam: Elise van Es
Woonplaats: Delft
Motto: Zorgen dat de huisvesting zo goed mogelijk verloopt.
Introductie: In april 2019 naar een huurwoning van Vestia verhuisd. Er ging in korte tijd heel veel mis dat Vestia in de toekomst beter zou kunnen doen, maar ik wist niet hoe ik met mijn ervaringen de boel zou kunnen verbeteren. Toen ik zag dat er leden voor de Huurdersraad gezocht werden heb ik me dan ook gemeld.

Ik ben klassiek zangeres van beroep en heb tijdens m’n studie altijd in de medezeggenschapsraad gezeten. Het lijkt me dus leuk om me in te kunnen zetten voor de huisvesting.


Naam:
Jenny Wijnmaalen
Woonplaats: Delft
Motto: Belangenbehartiging en opkomen voor de huurders van Vestia om zo het woongenot te behouden en zo nodig ook te blijven verbeteren.
Introductie: Vanaf mijn 18e werk ik al in de thuiszorg en ik werk graag met mensen.  Sinds april 1993 ben ik werkzaam geweest bij Stichting Maatzorg die wat later, na verschillende fusies, onder de naam Careyn verder ging. Naast mijn baan bij deze organisaties ben ik onder andere 19 jaar actief geweest in de Ondernemingsraad. Sinds 3 jaar is mijn werk overgenomen door Tzorg. Mijn OR-lidmaatschap heb ik niet meer voortgezet en vond het tijd voor een andere uitdaging waar ik ook mijn kennis en ervaring kon delen en benutten. Naast dit heb ik verder in mijn privé leven ook 8 jaar ander fractie- en raadscommissiewerk gedaan in Delft. Dit is ook een hele leerzame periode voor mij geweest. Toen ik de vacature voor de Algemene Raad voorbij zag komen, heb ik hier meteen op gereageerd. Ik wil, door zitting te nemen in de Algemene Raad, de afstand tussen Vestia en de huurders verkleinen. Dit wil ik graag doen namens de huurders uit mijn regio.

Naam: Etty van der Leij
Woonplaats: Delft
Motto: Meedoen met werken aan een goede woonomgeving.
Introductie: Ik ben sinds 2016 huurder van een woning van Vestia. Door de oproep voor nieuwe leden voor de Algemene Raad ben ik me gaan verdiepen in de organisatie die de huurders ondersteunt en ik denk dat ik daarin een positieve bijdrage kan leveren. In mijn werk ben ik voor de medewerkers degene die de vertaalslag maakt van maatregelen naar wat dat betekent voor de gebruikers van de ruimtes. Toetsing van (beleids)voorstellen en bespreken van het effect daarvan is onderdeel van mijn werk. Wat ik belangrijk vind is transparantie in communicatie en handelen. Ik hoop mijn ervaring te kunnen inzetten voor de Algemene Raad.

Naam: Leny Cohen
Woonplaats: 
Zoetermeer
Motto: Geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de Huurdersraad ten opzichte
van Vestia. De ervaring is dat er bij Vestia beter geluisterd moet worden naar hun
huurders en daar wil ik mij graag voor inzetten.
Introductie: Vanaf 2006 ben ik huurder van Vestia.
Al mijn hele werkzame leven heb ik in de verkoop gewerkt, daarnaast
zat ik als vrijwilliger jaren bij diverse oudercommissies, betrokken leesmoeder,
klaar-over en wat er gevraagd werd. Ook heb ik jaren in een kopersvereniging
gezeten.
Sinds 12 jaar ben ik actief lid van de bewonerscommissie hier in ons complex
De Kreek. Bezoek elke vergadering en/of huurdersdagen en ben voor alles inzetbaar.

Naam: Jeannette Philips
Woonplaats: Rotterdam
Motto: Ik vind het erg belangrijk dat we als Algemene Raad kunnen opkomen voor de belangen van de huurders.
Introductie: Ik draai al een aantal jaren mee in de Algemene Raad en ik heb bij de Bewonersorganisatie Zuidwijk in Rotterdam de nodige ervaring opgedaan met het vertegenwoordigen van huurders van Vestia. Bij de BOZ ben ik al 30 jaar actief en ik vind het erg belangrijk dat de stem van de huurders wordt gehoord.

Mijn motivatie om in de nieuwe Algemene Raad plaats te nemen is dat ik nog graag een aantal jaren de bewoners wil vertegenwoordigen.

Naam: Mustapha Eaisaouiyen
Woonplaats: Rotterdam
Motto: wonen is een mensenrecht
Introductie: als opleiding heb ik commerciële economie aan de HES gestudeerd. Ik heb een bancaire achtergrond en ik ben zelfstandig ondernemer geweest. Als echte Zuiderling ben ik niet uit Rotterdam-Zuid weg te slaan. Ik woon nu ruim 45 jaar op Rotterdam-Zuid, waarvan 30 jaar in de Afrikaanderwijk en 15 jaar op Katendrecht.

Ik ben sinds één jaar zeer actief betrokken bij het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam. Ik vind het leuk om in de Woningwet te spitten. Ik heb nooit geweten dat volkshuisvesting zo interessant kon zijn. Ik ben actief lid van de Bewonersgroep Tweebos. Ik neem daarin mijn taak als belangenbehartiger zeer serieus.

Vestia staat aan de vooravond van grote veranderingen. Ik ben blij dat ik daar aan het begin van mag staan. Ik zet mijn ziel en zaligheid voor de belangen van de huurders in. Uiteraard denk ik graag mee en probeer ik op een constructieve manier mijn bijdrage te leveren. Ik ben en blijf kritisch, want kritiek hoeft niet altijd negatief te zijn. Uiteindelijk moet iedereen daar beter van worden. Dat is mijn streven.

Naam: Wim Huizing
Woonplaats: Rotterdam
Motto: Ik wil mij graag inzetten om de formele en informele relatie verhuurder-huurder in de gaten te houden en waar mogelijk en noodzakelijk verbeteren.
Introductie: Ik ben sinds kort met pensioen. Kennis heb ik vergaard door studie, opleiding en werk, in het onderwijs, de gemeentelijke (ambtelijke en bestuurlijke) organisatie en als vrijwilliger en bestuurder in sociaal-culturele sportieve en werknemersorganisaties.
Specifiek op het terrein van de volkshuisvesting ben ik lid van de Raad van Advies van een woningcorporatie geweest en ook wethouder in Spijkenisse met o.a. portefeuilles ruimtelijke ordening, grondzaken, volkshuisvesting en openbare werken.

Naam: Bob Wilhelm
Woonplaats: Tilburg
Motto: Een goed woon- en leefklimaat voor de huurders van Vestia.
Introductie: Ik huur sinds 2015 een appartement van Vestia. Ik vind het belangrijk voor huurders en bewonerscommissies dat de contacten met Vestia goed zijn. Huurders hebben niet alleen plichten, maar ook rechten en mogen daarom zeker wel verwachtingen hebben op het gebied van kwaliteit en dienstverlening. Door ook zitting te nemen in de Algemene Raad hoop ik actief en constructief de belangen van de huurders te behartigen, met name de huurders in de regio Overig Nederland. Vanuit mijn werkzaamheden en ervaring in de accountancy heb ik bovendien diverse bestuursfuncties bekleed en veel contacten opgebouwd. Door mijn beroep heeft dan ook de procedure rondom servicekosten zeker mijn interesse, maar tevens andere zaken op financieel- en juridisch gebied.

De AR hanteert deze Profielschets AR leden.

Omdat de Huurdersraad gaat splitsen zoeken we geen nieuwe AR leden meer. We hebben wel veel andere leuke rollen! Kijk hier.