De Algemene Raad

De Algemene Raad controleert het bestuur van de Huurdersraad en geeft hun informatie en feedback.

De Algemene Raad bestond voorheen uit bestuurders van huurdersorganisaties die bij Vestia-vestigingen hoorden. De huurdersorganisaties zijn op veel plekken weggevallen, dit heeft onder andere te maken met alle reorganisaties van Vestia. Daarom zijn eind 2016 alle Vestia-huurders uitgenodigd om te reageren op de vacature en is er nu een nieuwe en gekozen Algemene Raad. De Algemene Raad moet representatief zijn voor alle Vestia-huurders; zo kunnen we goed belangen behartigen.

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Algemene Raad geïnstalleerd, nadat eind 2016 alle leden zijn voorgedragen aan Vestia-huurders per e-mail. Per regio tref je onderstaand de huurders aan die jouw belangen behartigen en het bestuur scherp houdt.

 

Naam: Herman Mulder                                                                                                  
Woonplaats: Naaldwijk
Motto: Oren en ogen openhouden is een belangrijke zaak zodat je weet wat er onder huurders leeft.
Introductie: Ik vind dat de Huurdersraad belangrijk werk doet, maar ik vind het ook belangrijk dat zij scherp wordt gehouden. Dit wil ik doen door de oren en ogen te zijn van de huurders uit mijn regio en daarmee de huurders een stem te geven. Ook wil ik meedenken met het bestuur van de Huurdersraad.
Met mijn achtergrond als bestuurslid en later als voorzitter bij het huurdersplatform kan ik deze functie goed uitoefenen. Daarnaast organiseer ik samen met de Huurdersraad en andere huurders uit het Westland regelmatig huurdersraadplegingen, zodat wij weten wat er onder de huurders speelt. Dit neem ik ook mee in de Algemene Raad.

 

Naam: Jenny Wijnmaalen
Woonplaats: Delft
Motto: Belangenbehartiging en opkomen voor de huurders van Vestia om zo het woongenot te behouden en zo nodig ook te blijven verbeteren.
Introductie: Ik ben 42 jaar, vanaf mijn 18e werk ik al in de thuiszorg en ik werk graag met mensen.  Sinds april 1993 ben ik werkzaam geweest bij Stichting Maatzorg die wat later, na verschillende fusies, onder de naam Careyn verder ging. Naast mijn baan bij deze organisaties ben ik onder andere 19 jaar actief geweest in de Ondernemingsraad. Sinds 3 jaar is mijn werk overgenomen door Tzorg. Mijn OR-lidmaatschap heb ik niet meer voortgezet en vond het tijd voor een andere uitdaging waar ik ook mijn kennis en ervaring kon delen en benutten. Naast dit heb ik verder in mijn privé leven ook 8 jaar ander fractie- en raadscommissiewerk gedaan in Delft. Dit is ook een hele leerzame periode voor mij geweest. Toen ik de vacature voor de Algemene Raad voorbij zag komen, heb ik hier meteen op gereageerd. Ik wil, door zitting te nemen in de Algemene Raad, de afstand tussen Vestia en de huurders verkleinen. Dit wil ik graag doen namens de huurders uit mijn regio.

 

Naam: Arie Vrolijk
Woonplaats: Zoetermeer
Motto: Voor mij blijft huurdersparticipatie belangrijk, ongeacht de organistiestructuur van Vestia.
Introductie: Sinds 2004 ben ik bestuurslid van de Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer.
Tijdens deze functie heb ik veel kennis opgedaan omtrent volkshuisvesting en de corporatiewereld en daarnaast heb ik ook veel personen leren kennen. Ik wil deze kennis in gaan zetten op een hoger niveau en de belangen behartigen van alle huurders uit mijn regio naast alle Vestia-huurders uit Zoetermeer.

 

Naam: Gre Coster 
Woonplaats: Honselersdijk
Motto: Een goede communicatie en verstrekking van informatie is heel belangrijk.
Introductie: Ik ben 65 jaar. Sinds 1974 huur ik bij Vestia en sinds enkele jaren huur ik een 55+ woning. Ik vind het leuk en tevens noodzakelijk dat huurders
vertegenwoordigd worden bij Vestia en de Huurdersraad en dat daarnaast de huurders ook ingelicht worden over voor hen belangrijke zaken.
Communicatie en het verstrekken van informatie staat bij mij hoog in het vaandel. Mijn ervaring als secretaris bij het huurdersplatform in Naaldwijk
wil ik graag blijven inzetten binnen de Algemene Raad.

 

 

 

Naam: Jeannette Philips
Woonplaats: Rotterdam
Motto: Ik vind het erg belangrijk dat we als Algemene Raad kunnen opkomen voor de belangen van de huurders.
Introductie: Ik draai al een aantal jaren mee in de Algemene Raad en ik heb bij de Bewonersorganisatie Zuidwijk in Rotterdam de nodige ervaring opgedaan met het vertegenwoordigen van huurders van Vestia. Bij de BOZ ben ik al 30 jaar actief en ik vind het erg belangrijk dat de stem van de huurders wordt gehoord.
Mijn motivatie om in de nieuwe Algemene Raad plaats te nemen is dat ik nog graag een aantal jaren de bewoners wil vertegenwoordigen.

Naam: Emel Kurt
Woonplaats: Rotterdam
Motto: Er moeten meer sociale huurwoningen komen en de huren moeten betaalbaar blijven!
Introductie: Momenteel ben ik actief als secretaris bij Stichting Rosarium. Ook ben ik actief in de straat en behartig ik wensen en behoeften van bewoners. Ze weten mij goed te vinden omdat ik makkelijk aanspreekbaar ben. Ik weet wat er speelt en heb goede contacten met de bewoners, maar ook met de gemeente.

Ik denk graag na over maatschappelijke onderwerpen en ben leergierig, een mooie combinatie die de Algemene Raad een frisse blik kan bieden.

 

 

Naam: Hans Kluit
Woonplaats: Den Haag
Motto: Binnen de Huurdersraad heb ik de mogelijkheid de stem/mening van de huurders beter door te laten klinken bij de corporatie.
Introductie: Ik ben woonachtig in Den Haag, ongehuwd en 72 jaar. Voorheen ben ik jarenlang actief geweest bij een huurdersplatform in Den Haag en sinds kort versterk ik de werkgroep Den Haag van de Huurdersraad.  Ik heb mij aangemeld voor de Algemene Raad, omdat wat er gebeurt binnen de organisatie van Vestia en hoe het een en ander geregeld is, voor veel huurders een  groot vraagteken is. Als een actief betrokken huurder wil ik bij Vestia meer aandacht vragen voor de belangen van de huurders. En met mijn achtergrond qua  opleiding en ervaring als marketingmanager bij een makelaarskantoor heb ik hiervoor de kennis in huis.

 

Naam: Robert Kwakkelstein  
Woonplaats: Scheveningen
Motto: Er voor zorgen dat de belangen van Vestia-huurders worden gehoord
Introductie: Ik ben 42 jaar en woon in Scheveningen. Ik ben goed op de hoogte van wat er speelt onder huurders in de regio Haaglanden en dit wil ik graag inzetten bij de Algemene Raad. Door aandachtig te luisteren naar Vestia-huurders denk ik dat ik goed de belangen kan behartigen van alle Vestia-huurders wonend in mijn regio.

 

Naam: Emilie Nieuwenhuis
Woonplaats: Den Haag
Motto: Ik wil opkomen voor anderen die daartoe niet in staat zijn.
Introductie: Ik woon sinds 8 jaar in mijn huidige Vestia-woning in Den Haag en sinds 2012 ben ik werkzaam als Pedagogisch werker en als addendum begeleidster GGZ ervaringswerker.
In mijn woonomgeving zie ik dingen gebeuren, waarbij ik denk: dat kan beter. Daarom heb ik gereageerd op de vacature voor de Algemene Raad. Ik wil graag voor anderen die daartoe niet in staat zijn de ingangen hebben om op te komen voor huurders, bijvoorbeeld ten aanzien van gebruiksgemak van meldingen van overlast. Kortom, ik wil dat de huurders van Vestia serieus genomen worden.

 

Naam: Maarten den Heijer
Woonplaats: Scheveningen
Motto: Ik wil me inzetten voor goede betaalbare woningen en een goed woonklimaat
Introductie: Ik woon samen met mijn vrouw in Scheveningen. In het verleden heb ik jarenlang in de bouw gewerkt, waar ik zowel veel technische als sociale kennis heb
opgedaan. Ik wil deze kennis graag inzetten.
Ik ben maatschappelijk altijd betrokken geweest en wil dit ook blijven, daarom heb ik mij ook aangemeld voor de Algemene Raad. Ik zet mij graag in voor betrouwbare huisvesting voor iedereen die het nodig heeft.

 

Naam: Henk van der Sluis
Woonplaats: Veendam
Motto: Mij sterk te maken voor alle bewoners van Vestia met de kennis en ervaring die ik door de tijd heen heb opgedaan en de dingen die ik nog steeds leer.
Introductie: Ik ben 51 jaar en kom uit een familie die veel woningen hebben gebouwd en werk al sinds mijn 15e in de bouw, hierdoor heb ik veel kennis over woningen. Hierdoor merkte ik ook snel als er iets mis was met mijn woning of die van mijn buren. Ik ben mij daarom ook gaan verdiepen in de rechten en plichten van huurders en verhuurders. Deze kennis wil ik graag inzetten voor alle huurders die in de regio Overig Nederland wonen zodat ook zij gehoord worden door Vestia. Daarnaast wil ik ook de bewoners zelf bewust maken van hun rechten, maar ook van hun plichten. Dat de mensen hun krachten bundelen om sterker te staan, voor een beter leefmilieu.
De “oude” Algemene Raad blijft samenkomen. Alle vrijwilligers zijn zeer belangrijk voor ons en voor mede-huurders.

 

Naam: Bob Wilhelm
Woonplaats: Tilburg
Motto: Een goed woon- en leefklimaat voor de huurders van Vestia.
Introductie: Ik huur sinds 2015 een appartement van Vestia. Ik vind het belangrijk voor huurders en bewonerscommissies dat de contacten met Vestia goed zijn. Huurders hebben niet alleen plichten, maar ook rechten en mogen daarom zeker wel verwachtingen hebben op het gebied van kwaliteit en dienstverlening. Door ook zitting te nemen in de Algemene Raad hoop ik actief en constructief de belangen van de huurders te behartigen, met name de huurders in de regio Overig Nederland. Vanuit mijn werkzaamheden en ervaring in de accountancy heb ik bovendien diverse bestuursfuncties bekleed en veel contacten opgebouwd. Door mijn beroep heeft dan ook de procedure rondom servicekosten zeker mijn interesse, maar tevens andere zaken op financieel- en juridisch gebied.

 

Interesse in een positie binnen de AR? Bekijk de vacature!