Algemene Raad

De Algemene Raad controleert het bestuur van de Huurdersraad en geeft hun informatie en feedback.

Geschiedenis

De Algemene Raad bestond voorheen uit bestuurders van huurdersorganisaties die bij Vestia-vestigingen hoorden. De huurdersorganisaties zijn op veel plekken opgeheven, dit heeft onder andere te maken met reorganisaties van Vestia. Daarom zijn eind 2016 alle Vestia-huurders uitgenodigd om te reageren op de vacature voor Algemene Raadslid en is er een nieuwe en gekozen Algemene Raad ingesteld. De Algemene Raad moet representatief zijn voor alle Vestia-huurders; zo kan ze goed de belangen behartigen. De Algemene Raad is op 1 januari 2017 gestart, nadat eind 2016 alle leden waren voorgedragen aan Vestia-huurders per e-mail. Sindsdien komen er regelmatig nieuwe leden bij als er een vacature is ontstaan.

Leden van de Algemene Raad

Per regio tref je onderstaand de huurders aan die jouw belangen behartigen en het bestuur scherp houdt.

 

Naam: Herman Mulder                                                                                                  
Woonplaats: Naaldwijk
Motto: Oren en ogen openhouden is een belangrijke zaak zodat je weet wat er onder huurders leeft.
Introductie: Ik vind dat de Huurdersraad belangrijk werk doet, maar ik vind het ook belangrijk dat zij scherp wordt gehouden. Dit wil ik doen door de oren en ogen te zijn van de huurders uit mijn regio en daarmee de huurders een stem te geven. Ook wil ik meedenken met het bestuur van de Huurdersraad.
Met mijn achtergrond als bestuurslid en later als voorzitter bij het huurdersplatform kan ik deze functie goed uitoefenen. Daarnaast organiseer ik samen met de Huurdersraad en andere huurders uit het Westland regelmatig huurdersraadplegingen, zodat wij weten wat er onder de huurders speelt. Dit neem ik ook mee in de Algemene Raad.

 

Naam: Jenny Wijnmaalen
Woonplaats: Delft
Motto: Belangenbehartiging en opkomen voor de huurders van Vestia om zo het woongenot te behouden en zo nodig ook te blijven verbeteren.
Introductie: Ik ben 42 jaar, vanaf mijn 18e werk ik al in de thuiszorg en ik werk graag met mensen.  Sinds april 1993 ben ik werkzaam geweest bij Stichting Maatzorg die wat later, na verschillende fusies, onder de naam Careyn verder ging. Naast mijn baan bij deze organisaties ben ik onder andere 19 jaar actief geweest in de Ondernemingsraad. Sinds 3 jaar is mijn werk overgenomen door Tzorg. Mijn OR-lidmaatschap heb ik niet meer voortgezet en vond het tijd voor een andere uitdaging waar ik ook mijn kennis en ervaring kon delen en benutten. Naast dit heb ik verder in mijn privé leven ook 8 jaar ander fractie- en raadscommissiewerk gedaan in Delft. Dit is ook een hele leerzame periode voor mij geweest. Toen ik de vacature voor de Algemene Raad voorbij zag komen, heb ik hier meteen op gereageerd. Ik wil, door zitting te nemen in de Algemene Raad, de afstand tussen Vestia en de huurders verkleinen. Dit wil ik graag doen namens de huurders uit mijn regio.

 

Naam: Arie Vrolijk
Woonplaats: Zoetermeer
Motto: Voor mij blijft huurdersparticipatie belangrijk, ongeacht de organistiestructuur van Vestia.
Introductie: Sinds 2004 ben ik bestuurslid van de Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer.
Tijdens deze functie heb ik veel kennis opgedaan omtrent volkshuisvesting en de corporatiewereld en daarnaast heb ik ook veel personen leren kennen. Ik wil deze kennis in gaan zetten op een hoger niveau en de belangen behartigen van alle huurders uit mijn regio naast alle Vestia-huurders uit Zoetermeer.

 

Naam: Gre Coster 
Woonplaats: Honselersdijk
Motto: Een goede communicatie en verstrekking van informatie is heel belangrijk.
Introductie: Ik ben 65 jaar. Sinds 1974 huur ik bij Vestia en sinds enkele jaren huur ik een 55+ woning. Ik vind het leuk en tevens noodzakelijk dat huurders
vertegenwoordigd worden bij Vestia en de Huurdersraad en dat daarnaast de huurders ook ingelicht worden over voor hen belangrijke zaken.
Communicatie en het verstrekken van informatie staat bij mij hoog in het vaandel. Mijn ervaring als secretaris bij het huurdersplatform in Naaldwijk
wil ik graag blijven inzetten binnen de Algemene Raad.

 

 

 

Naam: Jeannette Philips
Woonplaats: Rotterdam
Motto: Ik vind het erg belangrijk dat we als Algemene Raad kunnen opkomen voor de belangen van de huurders.
Introductie: Ik draai al een aantal jaren mee in de Algemene Raad en ik heb bij de Bewonersorganisatie Zuidwijk in Rotterdam de nodige ervaring opgedaan met het vertegenwoordigen van huurders van Vestia. Bij de BOZ ben ik al 30 jaar actief en ik vind het erg belangrijk dat de stem van de huurders wordt gehoord.
Mijn motivatie om in de nieuwe Algemene Raad plaats te nemen is dat ik nog graag een aantal jaren de bewoners wil vertegenwoordigen.

 

Naam: Wim Huizing
Woonplaats: Rotterdam
Motto: Ik wil mij graag inzetten om de formele en informele relatie verhuurder-huurder in de gaten te houden en waar mogelijk en noodzakelijk verbeteren.
Introductie: Ik ben sinds kort met pensioen. Kennis heb ik vergaard door studie, opleiding en werk, in het onderwijs, de gemeentelijke (ambtelijke en bestuurlijke) organisatie en als vrijwilliger en bestuurder in sociaal-culturele sportieve en werknemersorganisaties.
Specifiek op het terrein van de volkshuisvesting ben ik lid van de Raad van Advies van een woningcorporatie geweest en ook wethouder in Spijkenisse met o.a. portefeuilles ruimtelijke ordening, grondzaken, volkshuisvesting en openbare werken.

Naam: Ahjaz Ahmad
Woonplaats: Rotterdam
Motto: Ik geloof in een menselijke benadering omdat mensgericht denken leidt tot betere communicatie.
Introductie: Tijdens mijn studie ben ik gespecialiseerd in sociale vaardigheden en heb ik gewerkt bij een woningcorporatie. Bij mijn vorige baan heb ik veel ervaring kunnen opbouwen als gesprekspartner. Ik ben erg geïnteresseerd in de diversiteit van huurders en projecten van de Huurdersraad Vestia. Graag wil ik bouwen aan een betere dienstverlening en klanttevredenheid voor alle huurders van Vestia.

 

Naam: Hans Kluit
Woonplaats: Den Haag
Motto: Binnen de Huurdersraad heb ik de mogelijkheid de stem/mening van de huurders beter door te laten klinken bij de corporatie.
Introductie: Ik ben woonachtig in Den Haag, ongehuwd en 72 jaar. Voorheen ben ik jarenlang actief geweest bij een huurdersplatform in Den Haag en sinds kort versterk ik de werkgroep Den Haag van de Huurdersraad.  Ik heb mij aangemeld voor de Algemene Raad, omdat wat er gebeurt binnen de organisatie van Vestia en hoe het een en ander geregeld is, voor veel huurders een  groot vraagteken is. Als een actief betrokken huurder wil ik bij Vestia meer aandacht vragen voor de belangen van de huurders. En met mijn achtergrond qua  opleiding en ervaring als marketingmanager bij een makelaarskantoor heb ik hiervoor de kennis in huis.

 

Naam: Robert Kwakkelstein  
Woonplaats: Scheveningen
Motto: Er voor zorgen dat de belangen van Vestia-huurders worden gehoord
Introductie: Ik ben 42 jaar en woon in Scheveningen. Ik ben goed op de hoogte van wat er speelt onder huurders in de regio Haaglanden en dit wil ik graag inzetten bij de Algemene Raad. Door aandachtig te luisteren naar Vestia-huurders denk ik dat ik goed de belangen kan behartigen van alle Vestia-huurders wonend in mijn regio.

 

 

 

Naam: Bob Wilhelm
Woonplaats: Tilburg
Motto: Een goed woon- en leefklimaat voor de huurders van Vestia.
Introductie: Ik huur sinds 2015 een appartement van Vestia. Ik vind het belangrijk voor huurders en bewonerscommissies dat de contacten met Vestia goed zijn. Huurders hebben niet alleen plichten, maar ook rechten en mogen daarom zeker wel verwachtingen hebben op het gebied van kwaliteit en dienstverlening. Door ook zitting te nemen in de Algemene Raad hoop ik actief en constructief de belangen van de huurders te behartigen, met name de huurders in de regio Overig Nederland. Vanuit mijn werkzaamheden en ervaring in de accountancy heb ik bovendien diverse bestuursfuncties bekleed en veel contacten opgebouwd. Door mijn beroep heeft dan ook de procedure rondom servicekosten zeker mijn interesse, maar tevens andere zaken op financieel- en juridisch gebied.

 

Interesse in een positie binnen de AR? Bekijk de vacature!