Bewonerscommissies

Bewonerscommissies zijn belangrijk als partij voor Vestia in het beheer en onderhoud van complex of buurt. Vestia kan namelijk niet om bewonerscommissies heen als ze van plan is (groot)onderhoud te plegen. Hiernaast dient Vestia te overleggen met bewonerscommissies over de servicekosten.

Verplicht leesvoer voor bewonerscommissies:

Bewonerscommissies zijn heel belangrijk voor onze huurders. We vragen Vestia meer moeite te steken in het ondersteunen en opzetten van bewonerscommissies. Kijk hoe jij een bewonerscommissie kunt oprichten in onze (printbare) folder met informatie over de bewonerscommissie en wat ideeën om op een andere wijze de buurt of woonomgeving te verbeteren.

Voordelen van de bewonerscommissie uitgelegd

1 In een bewonerscommissie hebben huurders meer rechten

Dit zit zo: op basis van de Overlegwet en de kruisjeslijst hebben bewonerscommissies adviesrecht, informatierecht en instemmingsrecht. Zij krijgen dus automatisch bepaalde informatie van Vestia, bepaalde wijzigingen in de manier waarop uw woongcomplex beheerd wordt mogen niet zonder het bewonerscommissie-advies worden doorgevoerd én de bewonerscommissie krijgt automatisch de afrekening ter inzage en controle, waarop de nieuwe servicekostenvoorschotten ter instemming worden voorgelegd. 

2 Huurders in een bewonerscommissie zijn meer tevreden met hun woonomgevin

3 Ook andere buren hebben meer woongenot als er een bewonerscommissie is

4 De veiligheid verbetert dankzij de bewonerscommissie en het is schoner

Een bewonerscommissie roept één keer per jaar de bewoners bij elkaar, zo leren buren elkaar beter kennen en kunnen ze overlast of vervuiling makkelijker melden (bijvoorbeeld door dit samen te doen). Daarnaast voert de bewonerscommissie gesprekken (als ze dit willen) met schoonmakers en veel bewonerscommissies kiezen er ook voor de schoonmakers gedeeltelijk aan te sturen of direct te bellen als er sprake is van extra vervuiling. 

5 Je maakt aanspraak op budget voor activiteiten

Dit is allemaal geregeld via het leefbaarheidsbudget via Vestia. Heeft een bewoner of bewonerscommissie een goed idee ten behoeve van de leefbaarheid? Bespreek het met sociaal beheer. 

 

Wie doet wat?

Vestia

  • helpt bij de oprichting van bewonerscommissies: dit is een verplichting
  • stelt een budget per bewonerscommissie beschikbaar: er is een basisbudget voor elke bewonerscommissie en de bewonerscommissie kan extra budget aanvragen voor activiteiten of ideeën ter verbetering van de leefbaarheid
  • biedt automatisch de servicekostenvoorschotten en -afrekening aan ter inzage en goedkeuring
  • spreekt minimaal 2x per jaar met de bewonerscommissie

De Huurdersraad

  • onderhandelt over de samenwerking tussen Vestia en bewonerscommissies voor maximale inspraak
  • geeft desgewenst tips en advies en is benaderbaar voor allerlei vragen over alle onderwerpen die de bewonerscommissie relevant kan vinden
  • behandelt overkoepelende thema’s en vraagt huurders en bewonerscommissies naar hun mening

De Geschillencommissie

  • behandelt geschillen tussen bewonerscommissies en Vestia
  • doet hierover bindende uitspraken
  • zet zich in voor herstel van wederzijds vertrouwen

 

Aan deze pagina wordt gebouwd! Wil jij antwoord op een bewonerscommissie-vraag, bel ons dan!