Bewonerscommissies

Leuk contact met bewoners en aan tafel met Vestia!
Bewonerscommissies zijn zeer belangrijk voor een wooncomplex of buurt. Als bewonerscommissie kun je namelijk zorgen voor leuke activiteiten om de sfeer in je woonomgeving te verbeteren. Je kunt ook met Vestia in gesprek gaan over belangrijke zaken zoals het beheer, servicekosten en onderhoud. Een bewonerscommissie bestaat uit huurders die zich op vrijwillige basis inzetten om de belangen van de huurders van hun complex te behartigen.

Leuk contact met bewoners
Wie wil dat nu niet? Leuk contact met medebewoners van je wooncomplex of buurt. Een bewonerscommissie kan hierbij een grote rol spelen door leuke en nuttige activiteiten te organiseren zoals een koffie-ochtend, opruimactie of het oprichten van een welkomstcomité voor nieuwe buren. Het mooie is dat Vestia hiervoor ook budget beschikbaar stelt!

Huurders die betrokken zijn bij hun woonomgeving en die het gevoel hebben hier een bijdrage aan te kunnen leveren, ervaren meer woonplezier. Bewonerscommissies spelen dan ook een belangrijke rol in het krijgen van woonplezier. Deelname creëert betrokkenheid, en je kunt ook echt invloed hebben op de keuzes die Vestia maakt op het gebied van de leefbaarheid van je woonomgeving!

Aan tafel met Vestia
Naast het contact met medebewoners onderhoud een bewonerscommissie ook contact met Vestia over het beheer, servicekosten en onderhoud. Dit contact is mede geregeld via de Kruisjeslijst en de Wet op overleg Huurders Verhuurders.

Als Huurdersraad vinden wij het contact tussen bewonerscommissies en Vestia belangrijk. Bewonerscommissies weten namelijk echt wat er speelt in een buurt of wooncomplex. Hun kennis is zeer waardevol voor beheer-, -onderhoud en renovatieplannen. Wij vinden het daarom belangrijk dat Vestia proactief werkt aan het versterken van bewonerscommissies en ze zo vroeg mogelijk betrekt bij plannen.

Een bewonerscommissie oprichten?
Wil je een bewonerscommissie oprichten, dan heb je in ieder geval twee medebewoners nodig die willen meedoen. Je kunt dit voor elkaar krijgen door in gesprek te gaan met buren en te praten over de goede en mindere goede dingen van je buurt of wooncomplex. Zo vind je gemeenschappelijke onderwerpen die jullie binden. Ook kun je als klankbordgroep een bewonerscommissie worden voor de duur van het project of ook voor daarna.

Kijk dan voor meer informatie op de website van Vestia en neem contact op met Vestia om kenbaar te maken dat je een bewonerscommissie wilt oprichten. Vestia geeft verder aan wat je moet doen, stelt sowieso per jaar 250,- euro beschikbaar en onderhoudt contact met je over o.a. de servicekostenafrekening. Als bewonerscommissie wordt je gekoppeld aan een sociaal beheerder zodat je direct contact hebt met Vestia.

Vragen?
Heb je vragen over bewonerscommissies? Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk ook eens onze folder over de voordelen van een bewonerscommissie! En geef je interesse door voor onze cursussen over bewonerscommissies!