Werkgroep Delft

De werkgroep Delft bestaat uit Jenny Wijnmaalen, Ed Vonk en Bart Simon. Vanuit het bureau van de Huurdersraad is Petra van der Burg betrokken. De hoofdtaak van de werkgroep is het zorgen voor goede prestatieafspraken tussen de gemeente Delft, Vestia en de Huurdersraad.

Lees hier meer over de Delftse Wijkambassadeurs.