Werkgroep Delft

De werkgroep Delft bestaat uit Jenny Wijnmaalen en Ed Vonk. Vanuit het bureau van de Huurdersraad is Petra van der Burg betrokken. De hoofdtaak van de werkgroep is het zorgen voor goede prestatieafspraken tussen de gemeente Delft, Vestia en de Huurdersraad.

Voor Delft is een oproep uitgedaan voor Wijkambassadeurs. Daar hebben veel huurders op gereageerd. Tijdens de aankomende huurdersraadpleging op 3 juni a.s. zal er aandacht zijn voor de rol van de wijkambassadeurs. Na de zomer staat er ook een cursusdag voor de wijkambassadeurs gepland. De wijkambassadeurs en de Huurdersraad kunnen elkaar dan leren kennen en de rol van de wijkambassadeur wordt dan verder besproken.

Ben je een Vestia-huurder in Delft of Pijnacker-Nootdorp? Dan ontvang je binnenkort een uitnodiging voor de Huurdersraadpleging. Je kunt je ook alvast aanmelden door een e-mail te sturen naar info@huurdersraadvestia.nl. Vermeld hierbij je naam, e-mailadres en woonplaats.