1e Huurdersdag – 2016

Dit is het eerste artikel in een serie. Kijk onder fotoverslag voor een impressie van de huurdersdag en onder tab workshops voor het materiaal en de strekking per workshop.

De eerste Huurdersdag van de Huurdersraad was een succes. Op 12 november waren honderden huurders te gast in de Fokker Terminal in Den Haag. Het thema was ‘bestuurders aan de tand voelen’ en dus regelde de Huurdersraad 3 wethouders, de bestuurder en management van Vestia en diverse gelegenheden voor huurders om met hen van gedachten te wisselen. Over onderwerpen die u aangaan: hoe het met Vestia gaat, wat er met het onderhoud kan of gaat gebeuren, wat huurders van duurzaamheid vinden, hoe de huren zich ontwikkelen. Want , beter dan vertellen welke invloed  de Huurdersraad zelf op beleid en beheer heeft (participatie), is aanwezige huurders dat zelf te laten doen! Ook waren er diverse workshops.

Huurdersdag uitnodiging

Uitnodiging voor de Huurdersdag

De 72.000 Vestia huurders zijn allemaal persoonlijk met een ansichtkaart uitgenodigd. Er was enorm veel interesse om deel te nemen aan deze dag!

Dagvoorzitter Jan Paternotte stelt een aanwezige huurder een vraag

Onder leiding van Jan Paternotte werden Cees van der Harst (voorzitter van de Huurdersraad Vestia), Arjan Schakenbos (voorzitter Raad van Bestuur Vestia), Gretha Jansen (directeur Vestia), André Schoon (wethouder Brielle), Raimond de Prez (wethouder Delft) en Joris Wijsmuller (wethouder wonen Den Haag) aan de tand gevoeld over wat zij voor huurders doen en wat zij van de huurdermening vinden. De thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, wooncomfort en dienstverlening werden behandeld. Onder de speciale gasten bevonden zich diverse ambtenaren uit de gemeenten waarmee de Huurdersraad in tripartite setting prestatieafspraken maakt en het Ministerie van Binnenlandse zaken.

 

 

Enkele opvallende uitspraken

 • Vestia gaf aan dat de huurders in Rotterdam-Zuidwijk weer zullen merken dat het beter gaat, door investeringen en meer aandacht voor de duizenden huurders daar;

  foto-tripartite

  Het panel met vlnr: Cees van der Harst (voorzitter Huurdersraad), Arjan Schakenbos (bestuurder Vestia), Joris Wijsmuller (Wethouder wonen Den Haag)

 • Vestia gaf aan dat de huurverhogingen voor aankomend jaar veel lager zijn dan afgelopen jaar en daarmee niet te vergelijken zijn met de voorgaande jaren;
 • Vestia gaf aan het komende jaar de dienstverlening te zullen verbeteren. De basis hiervoor is de met de Huurdersraad afgesproken kwaliteitsnormen. In reactie gaf de Huurdersraad aan dat dit echt iets is waar zij zelf, namens de huurders, veel aandacht aan zullen besteden
  in 2017;
 • Delft (Wethouder De Prez) gaf aan dat er veel hulpmiddelen (ook financiële) zijn of worden ontwikkeld voor lage inkomens die moeite hebben om de huur te betalen;
 • Den Haag (wethouder Wijsmuller) gaf aan de stem van de huurders heel belangrijk te vinden en absoluut te staan voor behoud van het huidig aantal sociale woningen;
 • Brielle (wethouder Schoon) gaf aan dat ook een kleine stad zich bekommert om voldoende betaalbare woningen en ook het initiatief neemt om zelf avonden voor de inwoners te organiseren over woongenot. Duurzaamheid is ook zo’n onderwerp dat ook kleine steden aanpakken als actiepunt.

 

Workshops

foto-workshop

Tim van Belkom geeft de workshop Veilige Buurt, over de app die hij zelf ontwikkelde

We gaven over 5 onderwerpen workshops, die bezoekers zelf uitkozen

 • Veiligheid met de veilige buurtapp
 • Zelf zaken regelen bij Vestia met kennis van de juiste procedures
 • Zelf de servicekosten controleren en “beruchte” servicekostenfouten
  waar alle huurders extra scherp op kunnen zijn
 • Zelf participeren bij Vestia en wat huurders daarvoor nodig hebben van Vestia
 • Hoe energie en energiekosten te besparen

Workshop gemist? Kijk onder de tab workshops voor het materiaal en de strekking per workshop.  Op veler verzoek bieden we volgende editie meerdere workshops aan! De servicekostenscholing en energiecoach-scholing worden dit jaar vervolgd.

 

Informatiestand

woonreferendum

Er is ruimschoots aandacht voor het Woonreferendum op onze informatiemarkt

Op de informatiestand op de Huurdersdag stonden niet alleen de Huurdersraad en Vestia om direct huurdersvragen te beantwoorden, maar ook het Rotterdams Milieucentrum. Natuurlijk was er een speciale stand en speciale aandacht voor het Woonreferendum dat inmiddels in Rotterdam heeft plaatsgevonden. Vanwege de vele aandacht voor het Huurdersraad jaarplan 2017 en jaarverslag 2015 die er beiden ter inzage lagen, hebben we dit maar direct op de website geplaatst.

Ook was er gedacht aan een reactiewand. Hier kon men een vraag/boodschap achterlaten voor de Huurdersraad en/of Vestia. De Huurdersraad heeft deze berichten voor Vestia gebundeld en op 30 november, in het bijzijn van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen overhandigd. De berichten voor de Huurdersraad zijn allemaal persoonlijk beantwoord.

Na afloop was er gelegenheid om met elkaar, genietend van een hapje en een drankje, nog even na te praten,

15123341_869737703163211_5539289719965973922_o bijvoorbeeld over het optreden van Carrie uit Rotterdam. Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat het een zeer geslaagde dag was die zeker voor herhaling vatbaar is. Een unieke gebeurtenis, werd er gezegd. Wij (de organisatie van de Huurdersraad) kregen nog een aantal bedankt-kaartjes van huurders, wat wij erg leuk vonden! Ze hangen op ons prikbord.

Tot slot: we willen alle aanwezigen bedanken voor hun input en komst! De positieve en constructieve  feedback maakt dat wij komend jaar met hernieuwde energie belangen kunnen behartigen.

 

hans-met-stellingskaarten

Huurders stemmen tegen de stelling!

 

Volgend jaar automatisch uitgenodigd worden?  Dat kan via onze mailings