Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ)

De HBVZ is in opheffing.
De HBVZ in opheffing stelt zijn rekening en verantwoording ter inzage beschikbaar op de Fonteinbos 1 C tot 7 september 2023. U kunt hiervoor een afspraak maken via info@bureauhuurdersraad.nl

Speciaal ingelaste Algemene Ledenvergadering en Huurdersdag Zoetermeer
Op 23 mei 2022 organiseerde de HBVZ een speciaal ingelaste Algemene Ledenvergadering met aansluitend de Zoetermeerse Huurdersdag. Voor Delft en Zoetermeer komt er een nieuwe Huurdersraad en daarom besloot de HBVZ over zichzelf opheffen. De vergadering was van 17.00 tot 18.00 uur. Alle Zoetermeerse Vestia-huurders waren van harte welkom op de vergadering. Hiervoor hoefden zij zich niet aan te melden. Aansluitend was de Huurdersdag. Klik hier om de stukken van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei in te zien. Klik hier voor de foto’s en het verslag van de Zoetermeerse Huurdersdag.

Foto’s jubileumbijeenkomst Zoetermeer van 25 april 2022
Zie hier de foto’s van de jubileumbijeenkomst

Nieuwe Huurdersraad Stedelink vanaf 1 januari 2023
De nieuwe Huurdersraad Stedelink zal vanaf 1 januari 2023 alle huurders van Stedelink uit Zoetermeer, Delft en overig Nederland vertegenwoordigen. De HBVZ is een werkgroep onder Huurdersraad Vestia. Over de toekomst van de HBVZ wordt op 23 mei 2022 een speciale ledenvergadering gehouden (zie hierboven).
De huidige Huurdersraad zoekt aspirant bestuursleden om zich aan te sluiten en zoekt ook aankomend bestuursleden en overige vrijwilligers voor de nieuwe Huurdersraad Stedelink. Geef vrijblijvend je interesse door.

Geschiedenis
Sinds het oprichtingsjaar 2000 zet de HBVZ zich in voor de belangen van de huurders van Vestia Zoetermeer. Vroeger was de zeggenschap en huurdersparticipatie groter bij de HBVZ dan nu het geval is. Dit kwam omdat Vestia decentraal georganiseerd was. Omdat Vestia is gecentraliseerd is de zeggenschap en huurdersparticipatie in die lijn aangepast en zo ontstond de Huurdersraad Vestia.  De HBVZ is een onafhankelijke vereniging en maakt geen deel uit van de Vestia organisatie. De HBVZ is inmiddels onderdeel van Huurdersraad Vestia.

Activiteiten
De HBVZ maakt deel uit van de Huurdersraad en behandelt uitsluitend de zaken die Vestia aangaan. Voorbeelden zijn begeleiding en oprichting van Bewonerscommissies en het begeleiden van huurders bij renovatieprojecten, vraagbaak voor de huurders van Zoetermeer en het overleg met de Gemeente Zoetermeer en andere Zoetermeerse corporaties en hun huurdersvertegenwoordigers over de zogenaamde Prestatieafspraken.

Bestuur
Omdat de HBVZ een vereniging is, heeft het een bestuur. Het bestuur bestaat uit:

Dhr. Cees van der Harst Voorzitter
Dhr. Arie Vrolijk Vicevoorzitter
Dhr. Roel Ram Penningmeester
Dhr. Loek Ralan Ondersteunend medewerker
Dhr. Herman van der Vegte

Vacant Secretaris

Fonds HBVZ
Verder beheert het HBVZ een fonds voor initiatieven van bindende evenementen: Fonds HBVZ. Heb je een idee voor zo’n evenement en wil je gebruik maken van het Fonds HBVZ, dan kun je je aanvraag indienen bij de COMMISSIE FONDS HBVZ. De commissie is onafhankelijk (geen Vestia huurder). Voorzitter van het Fonds HBVZ is Rien van der Winden. Rien is vicevoorzitter van de Huurdersraad van Vidomes. Zie onderaan deze pagina hoe je een aanvraag kunt indienen voor jouw evenement!

(Concept) notulen Algemene Ledenvergadering 23 mei 2022
Zie hier de (concept) notulen van de Algemene Ledenvergadering.

(Concept) notulen Algemene Ledenvergadering 25 april 2022
Zie hier de (concept) notulen van de Algemene Ledenvergadering.

(Concept) Jaarverslag 2021
Zie hier het (concept)  jaarverslag 2021 van de HBVZ.

(Concept) Jaarverslag 2020
Zie hier het (concept) jaarverslag 2020 van de HBVZ.

Jaarverslag 2019
Vanwege het verbod (i.v.m. corona) om grotere evenementen op de gebruikelijke wijze te organiseren, is onze Algemene Ledenvergadering, die altijd in april wordt gehouden, niet doorgegaan. Ook de sinds een aantal jaren georganiseerde huurdersraadpleging kon om die reden ook niet plaatsvinden.

Niettemin willen we onze leden toch in de gelegenheid stellen hierbij kennis te nemen van ons jaarverslag  (klik op link) dat normaliter altijd tijdens jaarvergaderingen beschikbaar is.
Aangezien het corona-virus voorlopig nog niet is uitgewoed, zijn wij nog dit jaar van plan een digitale huurdersraadpleging te houden waarbij actuele onderwerpen aan de orde zullen komen die op een interactieve wijze vorm zullen krijgen. Als je zelf suggesties hebt voor te behandelen onderwerpen met een algemeen karakter, laat het ons weten via het e-mailadres info@huurdersraadvestia.nl

Huurdersraadpleging en ALV 29 april 2019 en de nieuwe statuten

Lees hier de stukken van deze bijeenkomst en de nieuwe statuten en (concept) notulen van deze avond.
Daarnaast hieronder enkele belangrijke uitkomsten uit het onderdeel Huurdersraadpleging.

Projecten

Tijdens de huurdersraadpleging gaf Vestia aan dat er vier grote projecten spelen in 2019. Fonteinbos en Jan van Eerdenstraat lopen. De bewoners van de Van Aalstlaan (in Palenstein) en de flat aan de Dunantstraat worden binnenkort benaderd voor werkzaamheden aan hun woningen. Vestia wil daar met de bewonerscommissie en andere betrokken bewoners ideeën inventariseren over wat er bij die woningen moet gebeuren. De Huurdersraad vindt het belangrijk dat samen met de bewonerscommissies daar wordt afgestemd hoe de bewoners geïnformeerd en betrokken kunnen worden en juicht samenwerking in het maken van de plannen toe, in plaats van als de plannen al bedacht zijn de bewoners te informeren.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Als huurder is de WOZ-waarde van je huis meestal van invloed op de hoogte van je huur. Ook als huurder kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Kan een huurder bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking? Ja, De huurder kan op de gebruikelijke manier bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op zijn WOZ-beschikking. Voor de gemeente is niet relevant wat het effect van de WOZ-waarde op de huurprijs is. Bij een eventueel bezwaar beoordeelt de gemeente uitsluitend of de WOZ-waarde een correcte inschatting is van de marktwaarde op de waardepeildatum.

Bronnen van de Rijksoverheid:

Parkeernorm

Huurders vroegen aandacht voor de lage parkeernorm die de gemeente hanteert (weinig parkeerplaatsen per woning).

Ontlabelen in overleg

Huurders gaven aan dat als bijvoorbeeld in een 55+ flat de woning ook aan jongere mensen wordt verhuurd, dat de huidige bewoners niet altijd betrokken zijn bij de beslissingen en zelfs niet geïnformeerd zijn over deze verandering. Dat kan natuurlijk niet. De Huurdersraad heeft dit als speerpunt in haar Jaarplan staan.

Fonds HBVZ

De Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ), als onderdeel van de Huurdersraad Vestia, heeft samen met haar leden/huurders begin 2018 een Fonds opgericht, zie hiervoor de Regeling Fonds HBVZ en de Procedure Fonds HBVZ. De huurders van Vestia Zoetermeer kunnen een beroep doen op een bijdrage voor een te houden activiteit in een complex/wijk/buurt in Zoetermeer. Voorbeelden van zo’n activiteit zijn een te organiseren barbecue, een nieuwjaarsbijeenkomst, het zoveel jarig bestaan van een complex enz. Kortom als er wat te vieren valt in een Vestia omgeving, kan daar een bijdrage voor worden gegeven. Voor het nieuw ingestelde Lief en Leed Potje kun je een aanvraag indienen voor iemand die initiatieven heeft getoond ten behoeve van andere bewoners en daarnaast kunnen ook aanvragen voor langdurig zieken worden ingediend. De 2 voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:
aanvraag moet eerst ter beoordeling aan commissie Fonds HBVZ worden voorgelegd en het max. bedrag is EUR 25,00 per attentie.

Dit Fonds is opgericht door en voor huurders van Vestia Zoetermeer en wordt beheerd door huurders van Vestia uit Zoetermeer onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.  Enige tientallen huurders hebben voor het organiseren van een activiteit met succes een beroep gedaan op dit Fonds.

Toch is het bestuur van de HBVZ van mening dat meer huurders van deze regeling gebruik kunnen maken, te meer omdat de gelden van dit Fonds voor huurders van Vestia Zoetermeer bestemd zijn. Dus schroom niet: mocht u een idee hebben voor het organiseren van bovengenoemde voorbeelden, neem contact op met de contactpersoon van dit Fonds Petra de Hoog van het bureau van Huurdersraad Vestia, tel. 085 – 0160105 of per mail petra@huurdersraadvestia.nl.

Aanmelden en input voor werkgroep, klik hier