Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ)


Geschiedenis
Sinds het oprichtingsjaar 2000 zet de HBVZ zich in voor de belangen van de huurders van Vestia Zoetermeer. Vroeger was de zeggenschap en huurdersparticipatie groter bij de HBVZ dan nu het geval is. Dit kwam omdat Vestia decentraal georganiseerd was. Omdat Vestia is gecentraliseerd is de zeggenschap en huurdersparticipatie in die lijn aangepast en zo ontstond de Huurdersraad Vestia.

Activiteiten
De HBVZ maakt deel uit van de Huurdersraad en behandelt uitsluitend de zaken die Vestia aangaan. Voorbeelden zijn begeleiding en oprichting van Bewonerscommissies en het begeleiden van huurders bij renovatieprojecten, vraagbaak voor de huurders van Zoetermeer en het overleg met de Gemeente Zoetermeer en andere Zoetermeerse corporaties en hun huurdersvertegenwoordigers over de zogenaamde Prestatieafspraken.

Bestuur
Omdat de HBVZ een vereniging is, heeft het een bestuur. Het bestuur bestaat uit:

Dhr. C.J. van der Harst Voorzitter
Dhr. A. Vrolijk Vicevoorzitter
Dhr. R.W. Ram Penningmeester
Dhr. L. Ralan Ondersteunend medewerker

Vacant Secretaris

Fonds HBVZ
Verder beheert het HBVZ een fonds voor initiatieven van bindende evenementen: Fonds HBVZ. Heb je een idee voor zo’n evenement en wil je gebruik maken van het Fonds HBVZ, dan kun je je aanvraag indienen bij de COMMISSIE FONDS HBVZ. De commissie is onafhankelijk (geen Vestia huurder) en op dit moment is de commissievoorzitter vacant. Weet je iemand voor het voorzitterschap, laat het ons dan weten door te mailen naar: hbvz@ziggo.nl.

Huurdersraadpleging en ALV 29 april 2019
Lees hier de stukken van deze bijeenkomst.
Daarnaast hieronder enkele belangrijke uitkomsten uit het onderdeel Huurdersraadpleging.

Projecten

Tijdens de huurdersraadpleging gaf Vestia aan dat er vier grote projecten spelen in 2019. Fonteinbos en Jan van Eerdenstraat lopen. De bewoners van de Van Aalstlaan (in Palenstein) en de flat aan de Dunantstraat worden binnenkort benaderd voor werkzaamheden aan hun woningen. Vestia wil daar met de bewonerscommissie en andere betrokken bewoners ideeën inventariseren over wat er bij die woningen moet gebeuren. De Huurdersraad vindt het belangrijk dat samen met de bewonerscommissies daar wordt afgestemd hoe de bewoners geïnformeerd en betrokken kunnen worden en juicht samenwerking in het maken van de plannen toe, in plaats van als de plannen al bedacht zijn de bewoners te informeren.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Als huurder is de WOZ-waarde van je huis meestal van invloed op de hoogte van je huur. Ook als huurder kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Kan een huurder bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking? Ja, De huurder kan op de gebruikelijke manier bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op zijn WOZ-beschikking. Voor de gemeente is niet relevant wat het effect van de WOZ-waarde op de huurprijs is. Bij een eventueel bezwaar beoordeelt de gemeente uitsluitend of de WOZ-waarde een correcte inschatting is van de marktwaarde op de waardepeildatum.

Bronnen van de Rijksoverheid:

Parkeernorm

Huurders vroegen aandacht voor de lage parkeernorm die de gemeente hanteert (weinig parkeerplaatsen per woning).

Ontlabelen in overleg

Huurders gaven aan dat als bijvoorbeeld in een 55+ flat de woning ook aan jongere mensen wordt verhuurd, dat de huidige bewoners niet altijd betrokken zijn bij de beslissingen en zelfs niet geïnformeerd zijn over deze verandering. Dat kan natuurlijk niet. De Huurdersraad heeft dit als speerpunt in haar Jaarplan staan.