(Aspirant) bestuursleden voor Huurdersraad Stedelink stellen zich voor

De nieuwe bestuursleden zijn:

Roel Ram

Na bijna 19 jaar als vrijwilliger werkzaam geweest te zijn in de belangenbehartiging voor de huurders bij zowel de HBVZ (Huurdersbelangen Vereniging Vestia Zoetermeer) en de Landelijke Huurdersraad Vestia wil ik mij beschikbaar stellen als bestuurslid voor Huurdersraad Stedelink. Ik heb ervaring in verschillende rollen waaronder die van penningmeester en voorzitter. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren met de nieuwe corporatie Stedelink meer kunnen bereiken dan de afgelopen 10 jaar. Zolang het mij gegeven is hoop ik een succesvolle tijd met de huurders van Delft en Zoetermeer te hebben en samen met hen en met de nieuwe corporatie Stedelink te zorgen voor tevreden huurders.

Wim van der Sleen

Mag ik mij voorstellen?
Wim van der Sleen, geboren in 1940 (klinkt niet zo oud) gehuwd, kinderen en kleinkinderen en al geruime tijd genietend, maar zeker niet stil zittend van mijn pensioen. Ik woon in Zoetermeer, in een appartement van Vestia, de wijk Rokkeveen.
Waarom ik nog een functie ambieer in mijn vrije tijd?
Gedurende mijn werkzame leven werkzaam geweest in de financiën en daardoor regelmatig verzocht om in een bestuur te gaan zitten. Dit heb ik vanaf 1963 gedaan , in verenigingen en stichtingen als vrijwilliger.
In 2020 wilde ik stoppen, vond het wel genoeg na zoveel jaar en ging wandelen, fietsen etc. Maar het bleef kriebelen, totdat ik de nieuwsbrief ontving van de Huurdersraad met het verzoek om vrijwilligers in het bestuur. Dat was in september 2021. Ik heb mij aangemeld en vond het gewaagd van het bestuur om een ouder persoon toe te laten tot het bestuur, Petje af hoor!!!!!
Wel was de volkshuisvesting voor mij een onbekend terrein. Ik heb o.a. een online cursus Oriëntatie op de
volkshuisvesting gevolgd en hoop zo een bijdrage te kunnen leveren de komende periode. In mijn huidige bestuurdersfunctie van Huurdersraad Vestia is (om toch nog een beetje in de cijfers te blijven) de portefeuille 2e penningmeester aan mij toebedeeld en zet ik mij in voor de prestatie afspraken met de Gemeente Zoetermeer.
Ik ben nog steeds enthousiast en doe ook volgend jaar graag in de nieuwe stichting Huurdersraad Stedelink mee.

Anneke van Hoeijen-Rink

Woonplaats: Zoetermeer
Motto: De kortste weg tussen twee punten is een rechte lijn
Introductie: Ik ben 66 jaar, echtgenote, moeder en oma. Volgend jaar ga ik met pensioen. Sinds 2017 huur ik een woning van Vestia. Daar voel ik mij thuis.

Vestia worstelt al jaren met financiële problemen die door slechte bestuurders zijn veroorzaakt. Je merkt dat de huizen niet altijd de aandacht en onderhoud kregen die nodig waren. Gelukkig komt er een reorganisatie die daar verandering in moet brengen. Vestia gaat splitsen in drie aparte corporaties. Bij de huurdersdag hoorde ik dat iedere nieuwe woningcorporatie een eigen huurdersraad nodig heeft. Daarvoor zijn mensen nodig. Ik heb me aangemeld voor die van Stedelink omdat ik wil meehelpen om iedereen een thuis te geven.

Thea Pool-Harmans

Hallo ik ben Thea,
Woonplaats: Zoetermeer
Motto: Iedereen wil fijn wonen
Sinds 1994 huren wij een rolstoelwoning van Vestia. Toen wij hier kwamen wonen was ik volledig rolstoel gebonden. En was de rolstoelwoning met zijn ruimte hard nodig. Nu de rolstoel bijna altijd in de hoek staat is onze grote rolstoelwoning niet meer zo groot nodig. Dan ga je eens nadenken en kijken naar een kleinere aangepaste woning en kom je erachter dat het niet zo simpel is. De doorstroming stagneert en niet alleen in dit stukje ook de ouderen en jongeren huisvesting kent zijn problemen. Toen ik op een huurdersbijeenkomst kwam werd ik me bewust van al het werk wat de huurdersraad doet en wil doen. En daarom wil ik me nu als huurder van Vestia in gaan zetten voor de huurdersbelangen, en ga in het bestuur in de hoop en de verwachting dat ik iets kan bijdragen.

Bart Simon
Ik ben huurder van Vestia in Delft. De huurdersraad komt in mijn ogen over als een adviesraad met een stevig stemgeluid richting Vestia. Met een kritische grondhouding meedenkend aan het beleid in het belang van alle huurders. Na enige tijd in het bestuur van Huurdersraad Vestia te hebben gezeten zou ik ook graag bij Huurdersraad Stedelink met mijn kennis en ervaring een bijdrage willen leveren. Ook als vertegenwoordiger voor de prestatieafspraken binnen de kerngemeente Delft.

Mijn loopbaan in het kort
Ik ben afgestudeerd als civiel ingenieur. Tijdens mijn opleiding aan de TU Delft heb ik mij gespecialiseerd in de uitvoering van ruimtelijke investeringsprojecten. Ik heb mij hier vooral toegelegd op de financiële haalbaarheid en de samenwerking binnen grote woningbouwprojecten. Naast mijn huidige functie bij Huurdersraad Vestia ben ik bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Delfland waar ik mij dagelijks inzet voor de belangenbehartiging van alle inwoners op het gebied van veiligheid en schoon water. Daarnaast ben ik als lid van een lokale rekenkamer betrokken bij het controleren en het onderzoeken van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het uitgevoerde beleid. In mijn rol als vicevoorzitter binnen deze rekenkamer stuur ik aan op kwaliteitsborging en de opvolging van de uitgebrachte adviezen. In Delft ben ik bestuurlijk betrokken bij een aantal stichtingen met een maatschappelijk oogmerk.

Etty van der Leij

Ik zou mij graag willen inzetten voor het bestuur van Huurdersraad Stedelink. De rode draad in mijn werkzame leven is dienstverlening, wat blijkt uit mijn ervaring als Department Manager Afdeling Quantum Nanoscience bij de TU Delft. Ik zie daarin overeenkomsten met de relatie naar de huurders van Stedelink, zij zijn de “gebruikers” van de resultaten die de Huurdersraad weet te bereiken.
De kennis en ervaring uit mijn werk zou ik willen inzetten om de samenwerking tussen huurdersraad en Stedelink vorm te geven. In mijn optiek is respect voor elkaar en goede communicatie de basis van een geslaagde samenwerking, dat zou ik willen inbrengen in Huurdersraad Stedelink, in de relatie met Stedelink, de huisvester in Delft / Zoetermeer en met de huurders van Stedelink, onze doelgroep.
In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd en gezien als lid van de Algemene Raad bij Huurdersraad Vestia, dit doorzetten naar het bestuur binnen Huurdersraad Stedelink lijkt mij een goede stap.


Naast bovenstaande zes bestuursleden hebben wij inmiddels ook een nieuw aspirant bestuurslid voor Huurdersraad Stedelink. Maak hieronder kennis met haar.

Elise van Es

Sinds 2019 huur ik een woning van Vestia. Hoewel ik daar heel gelukkig woon vond ik dat er in de communicatie met Vestia wel wat te verbeteren viel. Toen ik zag dat er in 2020 mensen werden gezocht voor de Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia heb ik me dan ook met plezier aangemeld, want ik vind dat je niet aan de zijlijn moet blijven staan maar moet meehelpen om dingen beter te maken en te veranderen.
De afgelopen jaren heb ik in de AR voornamelijk ingezet op goede communicatie, zowel binnen de AR als naar buiten toe. Ik heb veel geleerd over woningbouw en leerde ook veel binnen de werkgroep Delft. 

Mocht ik bestuurslid worden bij de Huurdersraad Stedelink zou ik me naast het opbouwen van een nieuwe Huurdersorganisatie daarop willen richten: communicatie met elkaar, met Stedelink, met de stadsbesturen van Delft en Zoetermeer maar uiteraard juist ook met de mensen waarvoor we het doen: de huurders van Stedelink. 

Meer weten over de splitsing? Klik hier. Wil je weten bij welke corporatie jouw woning gaat horen? Klik hier.