Veelgestelde vragen

Dagelijks krijgen wij van huurders telefoontjes en mailtjes met vragen. Veel vragen komen regelmatig terug. Een greep uit de veelgestelde vragen staat hieronder. Zit jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op!

Vragen over de splitsing van Vestia

Zie ons aparte nieuwsbericht hierover

Ik heb een probleem (met Vestia), hoe los ik het op?

Hierbij is het belangrijk dat er eerst is gesproken met Vestia. Kom je er in eerste instantie niet uit met Vestia, dan kun je je bewonerscommissie inschakelen wanneer het over een zaak gaat die meerdere bewoners in je woongebouw/-complex aangaat.

Is er na het contact nog steeds geen oplossing? Dan wordt het tijd om een klacht bij Vestia in te dienen. Biedt dit nog steeds niet de gewenste uitkomst, en ben je overtuigd van je gelijk? Dan kun je je geschil indienen bij de geschillencommissie.

Een uitgebreide uitleg lees je in dit artikel.

Hoe kan ik een bewonerscommissie oprichten?

Een hele goede vraag en top initiatief! Zorg dat je aan de randvoorwaarden voldoet en neem contact op met Vestia sociaal beheer. De bewonerscommissie krijgt één contactpersoon bij hun vestiging van Vestia en daarmee vindt overleg plaats. Meer hierover staat op de Vestia website want Vestia moet bewonerscommissies (in oprichting) ondersteunen. Wij bieden daarnaast uitleg en tips voor bewonerscommissies en uitleg over de samenwerkingsovereenkomst met Vestia, waar de rechten en plichten van bewonerscommissies onderdeel van uitmaken.

Kan ik me bij jullie aansluiten?

Ja zeker. Kijk bij onze vacatures, alleen informatie en uitnodigingen ontvangen kan natuurlijk ook met een inschrijving voor onze mailing.

Wat doen jullie met ingekomen mail?

In veel mails staan huurdersvragen over rechten van huurders of problemen waar huurders tegen aan lopen. Sinds kort kun je hiervoor met de Woonbond contact opnemen als Vestia-huurder. Als het om specifieke Vestiazaken gaat dan wijzen we de mailer de weg bij Vestia (opnieuw melden, klacht indienen en daarna eventueel de onafhankelijke geschillencommissie). We krijgen ook graag berichten ter informatie over wat er mis gaat in de samenwerking met Vestia bijvoorbeeld. Als bepaalde vragen of probleemsituaties opvallend vaak voorkomen dan ondernemen we actie richting Vestia.

Hoe worden jullie betaald?

De Huurdersraad is een onafhankelijke stichting. Vestia financiert ons. Dat is wettelijk geregeld. Ook bewonerscommissies kunnen aanspraak maken op een budget van Vestia. Overigens heeft Vestia daarbij net zoals bij de bewonerscommissies géén inhoudelijke inmenging op onze activiteiten en mening. Ons personeel is in dienst van de Huurdersraad zelf en niet in dienst bij Vestia.

Waar vind ik jullie jaarverslag/statuten/jaarplan?

Rechtsboven deze website staat de optie ‘zoeken in de website’ . Een deel van de stichtingsstukken staat ook onder het kopje achtergrond. Het jaarplan en jaarverslag en andere onderwerpen lees je in de woordwolk op deze pagina.