Wat doet de Huurdersraad in 2020? Lees ons Jaarplan!

In 2020 bouwt de Huurdersraad door op de ingezette koers. We hebben vorig jaar veel nieuwe huurders bereikt, die zich willen inzetten als vrijwilliger en dat in een aantal gevallen ook al doet. We willen deze mensen heel graag binden aan onze organisatie. We zien dat vrijwilligers enthousiast worden en blijven als ze merken dat er wat verandert bij Vestia. De Huurdersraad stelt zich kritisch en constructief op richting Vestia. Onze focus ligt in 2020 op drie speerpunten in de dienstverlening van Vestia:

  • faciliteren van bewonerscommissies,
  • communicatie en participatie bij groot onderhoud en renovatieprojecten &
  • transparantie in de afrekening van de servicekosten.

Daarnaast trekken we landelijk aan de bel over de financiële situatie van Vestia en de gevolgen voor haar huurders.

Lees er alles over in ons Jaarplan Huurdersraad 2020.

 

 

Tags: , , ,

Jaarplan 2019 Huurdersraad beschikbaar!

Het Jaarplan 2019 van de Huurdersraad Vestia is beschikbaar. Met een jaar achter de rug waarin een drietal bureaumedewerkers zijn vertrokken en we afscheid hebben genomen van enkele bestuursleden, zijn we nu weer op volle sterkte! Wij hopen dat onze medehuurders dit gaan merken via onze resultaten in 2019.

Ook dit jaar willen wij ons weer inzetten om onze missie te verwezenlijken: de huurders moeten weer blij zijn met Vestia. Om dit te bereiken hebben wij een aantal speerpunten in het jaarplan benoemd:

– Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoningen;

– Langer thuis zelfstandig wonen en doorstroming;

– Leefbaarheid;

– Duurzaamheid.

De gesprekken die wij voeren met Vestia en de adviezen die wij geven, zullen onder meer op deze punten gericht zijn.

Naast het bovenstaande willen wij ook meer contact zoeken met onze medehuurders. Zo willen wij meer communiceren naar én samenwerken met onze medehuurders. Ook geven wij prioriteit aan het werven van vrijwilligers. Meld je dus bij ons aan als je je wilt inzetten voor de huurders van Vestia!

Het Jaarplan 2019 vind je door te klikken op de volgende link: Jaarplan Huurdersraad 2019

Tags: , , , , , ,

Onze plannen voor 2018

Waar besteden we volgend jaar onze energie, tijd en woorden aan? Lees snel verder en laat je tips voor ons achter.

 

 

Jaarplan 2018

In 2018 worden 3 huurdersonderwerpen leidend voor onze activiteiten:

  1. Onderhoud en woningkwaliteit: hét onderwerp van

    Klik op de afbeelding om het hele jaarplan als pdf te lezen en/of downloaden

    onze Huurdersdag 2017. We hebben het over de basiskwaliteit van woningen, klanttevredenheid en reparaties.

  2. Langer en eerder thuis: meer mensen die eigenlijk hulp nodig hebben om zelf veilig thuis te kunnen wonen blijven/komen in een sociale woning en daar moet goed mee worden omgegaan. Veiligheid, mobiliteit en een overlastvrije omgeving zijn rechten waar wij voor staan. We drongen al aan op beleid en dat gaat er in april/mei komen, maar daarna moet het ook in prestatieafspraken met gemeenten worden vastgelegd.
  3. Betere afspraken tussen steden en Vestia: 2017 was voor ons het tweede jaar met prestatieafspraken conform de Warmtewet. We concluderen dat er best veel te verbeteren valt, hoewel er ook dingen goed gaan. We gaan onder andere meer contact opnemen met gemeenteraden om onze – jullie – huurdersbelangen goed onder de aandacht te brengen.

 

Beleidsplan 2018-2023

 

klik op de afbeelding om het hele beleidsplan als pdf te lezen en/of downloaden

Natuurlijk beschrijven we elk jaar nieuwe doelen , maar regelmatig duren ontwikkelingen en voornemens wel wat langer. Zoals groeien en verbeteren over de lange termijn. Daarom hebben we in ons beleidsplan omschreven hoe we van een “huurdersorganisatie” naar een “organisatie voor huurders” gaan, in ons plan staan onder andere:

1. Meerjarenvoornemens ten aanzien van lobby (denk aan: gemeenteraden, regio’s, de provincie, het rijk) – denk maar eens aan de Verhuurderheffing die we willen gaan bestrijden.

2. Voornemens ten aanzien van extra voordelen voor huurders – misschien scheelt een gezamenlijke optionele inboedelverzekering alle huurders wel geld en uitzoekwerk? – we gaan dit serieus onderzoeken

 

 

Wat vind je van onze plannen?

Wil jij bijdragen? We zoeken een nieuw bestuurslid en er zijn twee posities vacant in de Algemene Raad: één voor de gemeenten buiten de Randstad en één voor de gemeente Rotterdam.   

Tags:

2017 staat in het teken van…

Op de Huurdersdag (verslag volgt!) noemden we het al even: wat gáán we eigenlijk in 2017 doen? Sinds 2016 hebben we meer personeel, meer taken vanwege prestatieafspraken, maar ook meer kansen omdat er bij Vestia meer geld is en we daar samen met gemeenten aanspraak op kunnen maken. Wat willen we daarmee doen?

 

Je kunt het natuurlijk allemaal zelf lees hier in het 13 pagina’s tellende jaarplan, maar je kunt ook één woord onthouden en dat is: dienstverlening.

 

Binnen onze overlegstructuren met gemeenten, regio en natuurlijk de Woonbond, het ministerie en Vestia zelf, raken we eigenlijk alle onderwerpen al die verder belangrijk zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, wooncomfort, veiligheid en duurzaamheid. Maar wij horen één onderwerp toch telkens voorbij komen en dan met name als het misgaat, en dat is de dienstverlening.

We gaan er van uit dat

–          Een Vestia-huurder niet bewust voor een Vestia-woning koos, maar bijvoorbeeld voor wonen in een bepaalde gemeente of wijk of woning

–          Een Vestia-huurder niet zomaar kan verhuizen als hij of zij ontevreden is, omdat er toch wel een woningtekort is voor veel woningen

En dat betekent simpelweg dat de mate waarin huurders blij zijn met Vestia, echt belangrijk is. En dat zou het moeten zijn voor Vestia. En dat is het voor ons. Want wij zijn huurders.

 

Nu hebben wij in 2016 een kwaliteitsovereenkomst gesloten met Vestia. Dit is een soort van contract waarin normen voor dienstverlening staan: hoe reageert Vestia inhoudelijk op telefoontjes, hoe snel moet een reparatie gedaan zijn, hoe snel wordt de telefoon opgenomen en hoe wordt er met bewonerscommissies omgegaan?

 

De normen zijn heel ambitieus, onze inzet op dienstverlening in 2017 gaat dan ook uit van het helpen realiseren van Vestia bij die normen. En natuurlijk herhalen we onze raadplegingen. In Rotterdam, Zoetermeer (zoals november 2016), Den Haag (zoals november 2015) en het Westland (zoals november 2016).

 

Tot slot: wij hebben vaak zaken dit jaar in de kinderschoenen gezet. Prestatieafspraken, e-mailings naar zelf verzamelde adressen, digitale en fysieke huurdersraadplegingen, een nieuwe Algemene Raad en werkgroepen. 2016 mag wat ons betreft een jaar worden waarin we eens geen nieuwe dingen doen, maar de bestaande dingen doorontwikkelen.

Tags: , , ,