Noorderlicht: (zorg)woningen van Vestia in provincie Groningen overgenomen

De Huurdersraad heeft al vorig jaar een advies uitgebracht op het voorgestelde besluit van Vestia woningen in Groningen aan Estea te verkopen. De huurders blijven huren bij Vestia of hun zorginstelling. Inmiddels is de verkoop rond. Met een afvaardiging van de bewonerscommissies zijn we langs geweest bij de koper voor een warme overdracht van de samenwerking met de huurders.

Nieuwsgierig naar ons advies – opgesteld in samenwerking met de bewonerscommissies in dat gebied – waarin we onder andere aandacht vragen voor goede participatie aan de nieuwe verhuurder, lees dan hier verder. Meer informatie hierover in de nieuwsberichten van Vestia en Estea. We wensen alle oud-Vestia-huurders nog veel woonplezier bij Estea toe.

N.B. door de gevoeligheid van zo’n verkoop van vastgoed hebben wij logisch, maar helaas deze informatie voor ons moeten houden en is dit werk van de Huurdersraad ook niet meegenomen in het jaarverslag over 2019.

Tags: , ,

Jaarverslag Huurdersraad 2019

2019 was het jaar waarin we met zijn allen stonden te swingen bij de band op de Huurdersdag in het ADO stadion. 2019 was het jaar waarin we zes huurdersbijeenkomsten organiseerden voor alle Vestia-huurders in Delft, Den Haag, Rotterdam, Rotterdam-Hoogvliet, Westland en Zoetermeer. Het was ook het jaar waarin de wijkambassadeurs van de Huurdersraad in een pilotproject hun belangrijke werk in Delft en Den Haag startten en de handen begonnen te schudden van medehuurders en Vestia-medewerkers in hun wijk.

We kijken graag samen terug naar nog veel meer dat de Huurdersraad bereikte in dat bijzondere jaar 2019. Lees het nu in ons jaarverslag.

Tags: ,

Jaarverslag Huurdersraad Vestia 2018 beschikbaar

Ons jaarverslag 2018 is beschikbaar! In het jaarverslag kun je lezen wat onze behaalde resultaten zijn in 2018. Het was een roerig jaar, waarin we als organisatie veel wisselingen hebben meegemaakt en een tijd onderbezet zijn geweest. Hiernaast merkten wij dat we door onze achterban en Vestia steeds beter werden gevonden.

Ben je benieuwd naar wat we allemaal van plan zijn in 2019? Lees dan eens ons Jaarplan 2019.

 

Tags:

2017 , het eerste echte jaar van de Huurdersraad

Met trots presenteren we je het jaarverslag van de Huurdersraad Vestia 2017 

2017 zullen we wat de Huurdersraad betreft niet snel vergeten. Het was het jaar van uitdenken en een begin van het opbouwen tot een vakbekwame en daadkrachtige vertegenwoordiging voor ruim 70.000 Vestia-huurders.

Je bestuur van de Huurdersraad

2017 is het eerste echte jaar voor de Huurdersraad Vestia

We begonnen 2017 met een voltallige bezetting (7 bestuursleden, een 14-koppige Algemene Raad, 3 medewerkers), een ingerichte website, een eigen adressenbestand van 10% van de huurders, recente inspraak van huurders, veel nieuwe voornemens, overgelopen – bijna afgeronde – dossiers uit 2016 en goede moed.

Kortom, eigenlijk was 2017 het eerste échte jaar waarin we helemaal toegerust huurdersbelangen begonnen te behartigen. Op zich al een succes!

Goed opgeleide en vrijwillige servicekostencoaches en energiecoaches

Onze eerste servicekosten-cursisten gingen aan de slag met hun nieuwe kennis, we leidden onze eerste ploeg energiecoaches op en handhaafden het aantal werkgroepen.

De servicekostencoaches

Meer vrijwilligers

In 2017 hebben we ons vrijwilligersaantal kunnen opkrikken tot 50 bevlogen individuen in diverse woonsituaties en woonplaatsen en in diverse levensfasen. We zijn blij met de groei van het aantal vrijwilligers en het resultaat waar zij trots op mogen zijn.

Staat van het huurdersbelang

Het gaat weer beter met de economie, maar niet iedereen profiteert daarvan” kopte menig krant de laatste maanden van 2017. Dat voelt ook wel zo: Het ging iets beter met Vestia, waardoor we iets meer konden afspreken. Bijvoorbeeld een uitzonderingsgrond voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch was 5 jaar op één rij de maximale huurverhoging een regelrechte domper.

De scheidingsvoorstellen schetsen daarnaast een grimmig beeld voor de toekomst. Met name huurders in Westland, Brielle en andere kerngemeenten hebben hier een zware boodschap aan.

Huurdersdag participatie Huurdersraad Vestia huurdersparticipatie woningwet 2017`energiecoach

De energiecoaches informeren over energie- en kostenbesparing

Wat verder slecht aanvoelt: Vestia had (te) veel geld op de rekening staan, geld dat niet terugvloeide naar huurders die allemaal hebben bijgedragen aan financieel herstel.

In 2017 werd ons het motto menens dat luidt dat als Vestia niet uitblinkt op betaalbaarheid, de dienstverlening én staat van onderhoud dan prioriteit één zouden moeten zijn. Een positieve ontwikkeling is, dat het onderling begrip en samenwerking tussen Vestia en de Huurdersraad, steeds beter wordt.

Leest u het jaarverslag. Dan ziet u wat wij concreet hebben gedaan aan uw belangenbehartiging. Laat ons weten wat u ervan vindt. ? Wij zijn er immers voor u.
jaarverslag 2017 Huurdersraad Vestia

Tags:

Vijfpunts samenvatting van jaarverslag 2016

Ben je benieuwd naar wat we allemaal gedaan hebben in 2016? Hieronder worden enkele belangrijke punten samengevat, maar je kunt natuurlijk ook het hele verslag lezen .

 

Bezoekers komen uit allerlei gemeenten, dichtbij en ver weg, maar hebben twee eigenschappen gemeen: ze zijn Vestia-huurder en nieuwsgierig om hun woonervaring te delen

1 Wij hebben een Huurdersdag georganiseerd, alle Vestia-huurders waren uitgenodigd. In totaal hebben we 250 bezoekers ontvangen in de Fokker Terminal in Den Haag en was er interactie met 3 wethouders, de bestuurders en het management van Vestia en uiteraard geven wij, vanuit het huurdersperspectief, workshops. Daar is een verslag van. Ook was er in Zoetermeer en het Westland een huurdersraadpleging.

Cees (voorzitter Huurdersraad), Arjan Schakenbos (bestuurder Vestia) en Joris Wijsmuller (wethouder Den Haag) in gesprek met elkaar en luisterend naar (mede-)huurders

 

2 Als voorloper van één sociaal statuut voor alle huurders werkten we aan twee sociale plannen waar huurders die geconfronteerd worden met een serieuze ongemakssituatie op kunnen rekenen. Het betreft: de asbestrenovatie in Prikkorf/Botreep en de renovatie van Lindoduin, waar huurders een terugkeergarantie hebben gekregen.

 

3 Westland, Delft, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer: daar maakten we tripartite prestatieafspraken, met huurdersbetrokkenheid. Een start voor een langduriger samenwerking tussen gemeente, Vestia en huurders lokaal. Soms was het moeilijk: In Rotterdam lagen de gesprekken enigszins in de schaduw van het woonreferendum en in Zoetermeer is er op enkele onderwerpen geen overeenstemming bereikt omdat Vestia te veel betaalbare woningen in huurprijs zal verhogen. Daar tegenover staat: in Rotterdam spraken we een sociaal statuut af (procesafspraak) en dat is weer een hele positieve afspraak.

 

© Istock

4 Vorig jaar zijn we begonnen met het versturen van nieuwsbrieven. Na elke nieuwsbrief ontvangen we veel positieve reacties, maar ook veel vragen. Natuurlijk kunnen huurders bij ons terecht met vragen over hun rechten, we horen veel positieve geluiden en sturen een aantal mensen met succes door naar de geschillencommissie. Ook hebben we aandacht besteed aan cursussen. Zo bereikten we fysiek en digitaal honderden huurders. Ons aanbod staat hier online en kijk eens bij antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Ook zijn er grote stappen gemaakt in het hersteltraject van de teveel geïnde schoonmaakkosten in Hilledijk, Rotterdam. Zo’n 14.000 huishoudens betaalden te veel aan schoonmaak. Dat is onder ons toeziend oog grotendeels hersteld, wij gaan er nog even mee door.

 

5 Ook intern hebben we niet stil gezeten:

 • Eind 2016 is er een voltallig bestuur met afgevaardigden uit Zoetermeer, Rotterdam en Den Haag. Karin en John zijn in het tweede deel van het jaar voorgedragen door de Algemene Raad en benoemd tot bestuurslid.
 • Het bureau met professionele ondersteuning is verdriedubbeld van 1, naar 3, medewerkers. Zij werken voor en worden aangestuurd door het bureau.
 • Onze Algemene Raad met representatieve leden uit heel Nederland is een feit. We zijn erg trots dat we zo veel (nieuwe) en vooral enthousiaste vrijwilligers aan ons konden binden.

 

Benieuwd naar wat er in 2017 op de planning staat? Dat kun je hier teruglezen. Wil je graag het hele jaarverslag lezen? Dat kan hier.

 

Het jaarverslag is op 27 maart 2017 door de Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia goedgekeurd.

Tags: ,

Terugblik op 2015

Op onze Huurdersdag (verslag volgt!) lag een kopie van ons jaarverslag en veel bezoekers hebben hier nieuwsgierig in gekeken. Want wat deden wij eigenlijk in dat kalenderjaar? Lees hier de samenvatting of download het hele stuk.

 

De belangrijke punten

 • We gaven een positief advies af voor de servicekosten uniformering, dat betekent: minder kosten voor iedereen voor rioolontstopping, administratiekosten en de glasverzekering. Kleine bedragen, maar wel een besparing die elke maand doortikt en voor iedereen.
 • We kwamen overeen met Vestia dat vervuilers van hun eigen leefomgeving daar zelf de kosten voor moeten betalen, maar dat er nooit een heel pand mag worden belast voor vervuiling van een onbekende dader. Wel zou Vestia wat meer in camera-toezicht investeren.
 • In 2015 draaide de geschillencommissie haar eerste jaar! In de loop van het jaar hebben we telkens bijgestuurd op nog beter functioneren.
 • De 1e grote huurdersraadpleging waar alle Haagse huurders voor uitgenodigd waren is erg goed ontvangen en bezocht. Kijk voor een impressie hier.
 • In de eerste steden werd met prestatieafspraken geëxperimenteerd en daarbij werden de eerste bezwaren tegen de Rotterdamse Woonvisie geuit, wat later heeft uitgemond (in veel samenwerking) tot het Woonreferendum.
 • Aan het eind van het jaar werd de intentieovereenkomst getekend, waarin staat dat wij met Vestia een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gingen maken – deels gemotiveerd door de nieuwe Woningwet, deels door de centralisering van Vestia en deels door voortschrijdend inzicht van hoe onze rechten en plichten werken in de praktijk. Waar huurdersrecht wel op papier staat maar niet verzilverd kan worden, moeten we natuurlijk betere afspraken maken, dat beoogt deze samenwerkingsovereenkomst in wording ook.

 

Natuurlijk waren we intern ook aan het ontwikkelen:

 • In 2015 moesten er bestuursleden weg van wie het huurhuis aan een andere corporatie was verkocht: Jelle en George zwaaiden af en Aron, Boyd en Pieter traden toe tot het bestuur. Cees van der Harst (hij was al bestuurslid) nam daarbij het voorzittersstokje over.
 • Eind 2015 kregen we akkoord voor 1,5 medewerker extra! Dat betekent dat het bureau van één werknemer in 2016 uitgebreid kon worden en daarmee heel veel taken die niet opgepakt konden worden, kon gaan vervullen.
 • We maakten ook nieuwe statuten klaar, en bespraken deze veelvuldig binnen de Algemene Raad. Vanwege de omvang van Vestia, de nieuwe Woningwet en het wegvallen van veel platforms op lokaal niveau moesten we echt breder georganiseerd gaan raken en plaats maken voor een grotere Algemene Raad.

 

Niet genoeg aan de samenvatting? Lees hier het hele jaarverslag.

 

Wij gaan in januari/februari aan de slag met het jaarverslag van 2016!

 

Tags: , ,

LHV jaarverslag 2014

Wat er in 2014 is bereikt en wat er nog te doen is staat in het jaarverslag van de LHV. We schreven het hieronder op in een korte samenvatting, u kunt ook het hele verslag downloaden.

Vastleggen rechten huurdersorganisaties in april 2014

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in april 2014 werd getekend maakte een eind aan veel onduidelijkheid over het voortbestaan van decentrale huurdersorganisaties bij Vestia. Met de samenwerkingsovereenkomst werden zij, en hun financiering, geborgd. En hoe: bij Vestia wordt passende financiering voor huurdersorganisaties ter beschikking gesteld op basis van het aantal VHE (Verhuurbare Eenheden; woningen) dat de huurdersorganisatie vertegenwoordigt.  Uiteraard is financiering slechts een randvoorwaarde voor het slagen van een huurdersorganisatie. Eén van de volgende stappen om participatie te borgen, is een evaluatie en verduidelijking van die passages en onderdelen uit de Samenwerkingsovereenkomst en Kruisjeslijst, die in de praktijk tot vragen leiden. Hier zijn we al mee gestart.

Verder lezen…

Tags: ,

Jaarverslag LHV 2013

Het jaarverslag van de Landelijke Huurdersraad Vestia is op 19 juni 2014 door de Algemene Raad van de Landelijke Huurdersraad Vestia goedgekeurd. U treft het jaarverslag hier.

Tags: ,