Jaarverslag Huurdersraad 2019

2019 was het jaar waarin we met zijn allen stonden te swingen bij de band op de Huurdersdag in het ADO stadion. 2019 was het jaar waarin we zes huurdersbijeenkomsten organiseerden voor alle Vestia-huurders in Delft, Den Haag, Rotterdam, Rotterdam-Hoogvliet, Westland en Zoetermeer. Het was ook het jaar waarin de wijkambassadeurs van de Huurdersraad in een pilotproject hun belangrijke werk in Delft en Den Haag startten en de handen begonnen te schudden van medehuurders en Vestia-medewerkers in hun wijk.

We kijken graag samen terug naar nog veel meer dat de Huurdersraad bereikte in dat bijzondere jaar 2019. Lees het nu in ons jaarverslag.

Tags: ,

Wat doet de Huurdersraad in 2020? Lees ons Jaarplan!

In 2020 bouwt de Huurdersraad door op de ingezette koers. We hebben vorig jaar veel nieuwe huurders bereikt, die zich willen inzetten als vrijwilliger en dat in een aantal gevallen ook al doet. We willen deze mensen heel graag binden aan onze organisatie. We zien dat vrijwilligers enthousiast worden en blijven als ze merken dat er wat verandert bij Vestia. De Huurdersraad stelt zich kritisch en constructief op richting Vestia. Onze focus ligt in 2020 op drie speerpunten in de dienstverlening van Vestia:

 • faciliteren van bewonerscommissies,
 • communicatie en participatie bij groot onderhoud en renovatieprojecten &
 • transparantie in de afrekening van de servicekosten.

Daarnaast trekken we landelijk aan de bel over de financiële situatie van Vestia en de gevolgen voor haar huurders.

Lees er alles over in ons Jaarplan Huurdersraad 2020.

 

 

Tags: , , ,

Jaarverslag Huurdersraad Vestia 2018 beschikbaar

Ons jaarverslag 2018 is beschikbaar! In het jaarverslag kun je lezen wat onze behaalde resultaten zijn in 2018. Het was een roerig jaar, waarin we als organisatie veel wisselingen hebben meegemaakt en een tijd onderbezet zijn geweest. Hiernaast merkten wij dat we door onze achterban en Vestia steeds beter werden gevonden.

Ben je benieuwd naar wat we allemaal van plan zijn in 2019? Lees dan eens ons Jaarplan 2019.

 

Tags:

Jaarplan 2019 Huurdersraad beschikbaar!

Het Jaarplan 2019 van de Huurdersraad Vestia is beschikbaar. Met een jaar achter de rug waarin een drietal bureaumedewerkers zijn vertrokken en we afscheid hebben genomen van enkele bestuursleden, zijn we nu weer op volle sterkte! Wij hopen dat onze medehuurders dit gaan merken via onze resultaten in 2019.

Ook dit jaar willen wij ons weer inzetten om onze missie te verwezenlijken: de huurders moeten weer blij zijn met Vestia. Om dit te bereiken hebben wij een aantal speerpunten in het jaarplan benoemd:

– Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoningen;

– Langer thuis zelfstandig wonen en doorstroming;

– Leefbaarheid;

– Duurzaamheid.

De gesprekken die wij voeren met Vestia en de adviezen die wij geven, zullen onder meer op deze punten gericht zijn.

Naast het bovenstaande willen wij ook meer contact zoeken met onze medehuurders. Zo willen wij meer communiceren naar én samenwerken met onze medehuurders. Ook geven wij prioriteit aan het werven van vrijwilligers. Meld je dus bij ons aan als je je wilt inzetten voor de huurders van Vestia!

Het Jaarplan 2019 vind je door te klikken op de volgende link: Jaarplan Huurdersraad 2019

Tags: , , , , , ,

2017 , het eerste echte jaar van de Huurdersraad

Met trots presenteren we je het jaarverslag van de Huurdersraad Vestia 2017 

2017 zullen we wat de Huurdersraad betreft niet snel vergeten. Het was het jaar van uitdenken en een begin van het opbouwen tot een vakbekwame en daadkrachtige vertegenwoordiging voor ruim 70.000 Vestia-huurders.

Je bestuur van de Huurdersraad

2017 is het eerste echte jaar voor de Huurdersraad Vestia

We begonnen 2017 met een voltallige bezetting (7 bestuursleden, een 14-koppige Algemene Raad, 3 medewerkers), een ingerichte website, een eigen adressenbestand van 10% van de huurders, recente inspraak van huurders, veel nieuwe voornemens, overgelopen – bijna afgeronde – dossiers uit 2016 en goede moed.

Kortom, eigenlijk was 2017 het eerste échte jaar waarin we helemaal toegerust huurdersbelangen begonnen te behartigen. Op zich al een succes!

Goed opgeleide en vrijwillige servicekostencoaches en energiecoaches

Onze eerste servicekosten-cursisten gingen aan de slag met hun nieuwe kennis, we leidden onze eerste ploeg energiecoaches op en handhaafden het aantal werkgroepen.

De servicekostencoaches

Meer vrijwilligers

In 2017 hebben we ons vrijwilligersaantal kunnen opkrikken tot 50 bevlogen individuen in diverse woonsituaties en woonplaatsen en in diverse levensfasen. We zijn blij met de groei van het aantal vrijwilligers en het resultaat waar zij trots op mogen zijn.

Staat van het huurdersbelang

Het gaat weer beter met de economie, maar niet iedereen profiteert daarvan” kopte menig krant de laatste maanden van 2017. Dat voelt ook wel zo: Het ging iets beter met Vestia, waardoor we iets meer konden afspreken. Bijvoorbeeld een uitzonderingsgrond voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch was 5 jaar op één rij de maximale huurverhoging een regelrechte domper.

De scheidingsvoorstellen schetsen daarnaast een grimmig beeld voor de toekomst. Met name huurders in Westland, Brielle en andere kerngemeenten hebben hier een zware boodschap aan.

Huurdersdag participatie Huurdersraad Vestia huurdersparticipatie woningwet 2017`energiecoach

De energiecoaches informeren over energie- en kostenbesparing

Wat verder slecht aanvoelt: Vestia had (te) veel geld op de rekening staan, geld dat niet terugvloeide naar huurders die allemaal hebben bijgedragen aan financieel herstel.

In 2017 werd ons het motto menens dat luidt dat als Vestia niet uitblinkt op betaalbaarheid, de dienstverlening én staat van onderhoud dan prioriteit één zouden moeten zijn. Een positieve ontwikkeling is, dat het onderling begrip en samenwerking tussen Vestia en de Huurdersraad, steeds beter wordt.

Leest u het jaarverslag. Dan ziet u wat wij concreet hebben gedaan aan uw belangenbehartiging. Laat ons weten wat u ervan vindt. ? Wij zijn er immers voor u.
jaarverslag 2017 Huurdersraad Vestia

Tags:

Onze plannen voor 2018

Waar besteden we volgend jaar onze energie, tijd en woorden aan? Lees snel verder en laat je tips voor ons achter.

 

 

Jaarplan 2018

In 2018 worden 3 huurdersonderwerpen leidend voor onze activiteiten:

 1. Onderhoud en woningkwaliteit: hét onderwerp van

  Klik op de afbeelding om het hele jaarplan als pdf te lezen en/of downloaden

  onze Huurdersdag 2017. We hebben het over de basiskwaliteit van woningen, klanttevredenheid en reparaties.

 2. Langer en eerder thuis: meer mensen die eigenlijk hulp nodig hebben om zelf veilig thuis te kunnen wonen blijven/komen in een sociale woning en daar moet goed mee worden omgegaan. Veiligheid, mobiliteit en een overlastvrije omgeving zijn rechten waar wij voor staan. We drongen al aan op beleid en dat gaat er in april/mei komen, maar daarna moet het ook in prestatieafspraken met gemeenten worden vastgelegd.
 3. Betere afspraken tussen steden en Vestia: 2017 was voor ons het tweede jaar met prestatieafspraken conform de Warmtewet. We concluderen dat er best veel te verbeteren valt, hoewel er ook dingen goed gaan. We gaan onder andere meer contact opnemen met gemeenteraden om onze – jullie – huurdersbelangen goed onder de aandacht te brengen.

 

Beleidsplan 2018-2023

 

klik op de afbeelding om het hele beleidsplan als pdf te lezen en/of downloaden

Natuurlijk beschrijven we elk jaar nieuwe doelen , maar regelmatig duren ontwikkelingen en voornemens wel wat langer. Zoals groeien en verbeteren over de lange termijn. Daarom hebben we in ons beleidsplan omschreven hoe we van een “huurdersorganisatie” naar een “organisatie voor huurders” gaan, in ons plan staan onder andere:

1. Meerjarenvoornemens ten aanzien van lobby (denk aan: gemeenteraden, regio’s, de provincie, het rijk) – denk maar eens aan de Verhuurderheffing die we willen gaan bestrijden.

2. Voornemens ten aanzien van extra voordelen voor huurders – misschien scheelt een gezamenlijke optionele inboedelverzekering alle huurders wel geld en uitzoekwerk? – we gaan dit serieus onderzoeken

 

 

Wat vind je van onze plannen?

Wil jij bijdragen? We zoeken een nieuw bestuurslid en er zijn twee posities vacant in de Algemene Raad: één voor de gemeenten buiten de Randstad en één voor de gemeente Rotterdam.   

Tags:

Vijfpunts samenvatting van jaarverslag 2016

Ben je benieuwd naar wat we allemaal gedaan hebben in 2016? Hieronder worden enkele belangrijke punten samengevat, maar je kunt natuurlijk ook het hele verslag lezen .

 

Bezoekers komen uit allerlei gemeenten, dichtbij en ver weg, maar hebben twee eigenschappen gemeen: ze zijn Vestia-huurder en nieuwsgierig om hun woonervaring te delen

1 Wij hebben een Huurdersdag georganiseerd, alle Vestia-huurders waren uitgenodigd. In totaal hebben we 250 bezoekers ontvangen in de Fokker Terminal in Den Haag en was er interactie met 3 wethouders, de bestuurders en het management van Vestia en uiteraard geven wij, vanuit het huurdersperspectief, workshops. Daar is een verslag van. Ook was er in Zoetermeer en het Westland een huurdersraadpleging.

Cees (voorzitter Huurdersraad), Arjan Schakenbos (bestuurder Vestia) en Joris Wijsmuller (wethouder Den Haag) in gesprek met elkaar en luisterend naar (mede-)huurders

 

2 Als voorloper van één sociaal statuut voor alle huurders werkten we aan twee sociale plannen waar huurders die geconfronteerd worden met een serieuze ongemakssituatie op kunnen rekenen. Het betreft: de asbestrenovatie in Prikkorf/Botreep en de renovatie van Lindoduin, waar huurders een terugkeergarantie hebben gekregen.

 

3 Westland, Delft, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer: daar maakten we tripartite prestatieafspraken, met huurdersbetrokkenheid. Een start voor een langduriger samenwerking tussen gemeente, Vestia en huurders lokaal. Soms was het moeilijk: In Rotterdam lagen de gesprekken enigszins in de schaduw van het woonreferendum en in Zoetermeer is er op enkele onderwerpen geen overeenstemming bereikt omdat Vestia te veel betaalbare woningen in huurprijs zal verhogen. Daar tegenover staat: in Rotterdam spraken we een sociaal statuut af (procesafspraak) en dat is weer een hele positieve afspraak.

 

© Istock

4 Vorig jaar zijn we begonnen met het versturen van nieuwsbrieven. Na elke nieuwsbrief ontvangen we veel positieve reacties, maar ook veel vragen. Natuurlijk kunnen huurders bij ons terecht met vragen over hun rechten, we horen veel positieve geluiden en sturen een aantal mensen met succes door naar de geschillencommissie. Ook hebben we aandacht besteed aan cursussen. Zo bereikten we fysiek en digitaal honderden huurders. Ons aanbod staat hier online en kijk eens bij antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Ook zijn er grote stappen gemaakt in het hersteltraject van de teveel geïnde schoonmaakkosten in Hilledijk, Rotterdam. Zo’n 14.000 huishoudens betaalden te veel aan schoonmaak. Dat is onder ons toeziend oog grotendeels hersteld, wij gaan er nog even mee door.

 

5 Ook intern hebben we niet stil gezeten:

 • Eind 2016 is er een voltallig bestuur met afgevaardigden uit Zoetermeer, Rotterdam en Den Haag. Karin en John zijn in het tweede deel van het jaar voorgedragen door de Algemene Raad en benoemd tot bestuurslid.
 • Het bureau met professionele ondersteuning is verdriedubbeld van 1, naar 3, medewerkers. Zij werken voor en worden aangestuurd door het bureau.
 • Onze Algemene Raad met representatieve leden uit heel Nederland is een feit. We zijn erg trots dat we zo veel (nieuwe) en vooral enthousiaste vrijwilligers aan ons konden binden.

 

Benieuwd naar wat er in 2017 op de planning staat? Dat kun je hier teruglezen. Wil je graag het hele jaarverslag lezen? Dat kan hier.

 

Het jaarverslag is op 27 maart 2017 door de Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia goedgekeurd.

Tags: ,

2017 staat in het teken van…

Op de Huurdersdag (verslag volgt!) noemden we het al even: wat gáán we eigenlijk in 2017 doen? Sinds 2016 hebben we meer personeel, meer taken vanwege prestatieafspraken, maar ook meer kansen omdat er bij Vestia meer geld is en we daar samen met gemeenten aanspraak op kunnen maken. Wat willen we daarmee doen?

 

Je kunt het natuurlijk allemaal zelf lees hier in het 13 pagina’s tellende jaarplan, maar je kunt ook één woord onthouden en dat is: dienstverlening.

 

Binnen onze overlegstructuren met gemeenten, regio en natuurlijk de Woonbond, het ministerie en Vestia zelf, raken we eigenlijk alle onderwerpen al die verder belangrijk zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, wooncomfort, veiligheid en duurzaamheid. Maar wij horen één onderwerp toch telkens voorbij komen en dan met name als het misgaat, en dat is de dienstverlening.

We gaan er van uit dat

–          Een Vestia-huurder niet bewust voor een Vestia-woning koos, maar bijvoorbeeld voor wonen in een bepaalde gemeente of wijk of woning

–          Een Vestia-huurder niet zomaar kan verhuizen als hij of zij ontevreden is, omdat er toch wel een woningtekort is voor veel woningen

En dat betekent simpelweg dat de mate waarin huurders blij zijn met Vestia, echt belangrijk is. En dat zou het moeten zijn voor Vestia. En dat is het voor ons. Want wij zijn huurders.

 

Nu hebben wij in 2016 een kwaliteitsovereenkomst gesloten met Vestia. Dit is een soort van contract waarin normen voor dienstverlening staan: hoe reageert Vestia inhoudelijk op telefoontjes, hoe snel moet een reparatie gedaan zijn, hoe snel wordt de telefoon opgenomen en hoe wordt er met bewonerscommissies omgegaan?

 

De normen zijn heel ambitieus, onze inzet op dienstverlening in 2017 gaat dan ook uit van het helpen realiseren van Vestia bij die normen. En natuurlijk herhalen we onze raadplegingen. In Rotterdam, Zoetermeer (zoals november 2016), Den Haag (zoals november 2015) en het Westland (zoals november 2016).

 

Tot slot: wij hebben vaak zaken dit jaar in de kinderschoenen gezet. Prestatieafspraken, e-mailings naar zelf verzamelde adressen, digitale en fysieke huurdersraadplegingen, een nieuwe Algemene Raad en werkgroepen. 2016 mag wat ons betreft een jaar worden waarin we eens geen nieuwe dingen doen, maar de bestaande dingen doorontwikkelen.

Tags: , , ,

Terugblik op 2015

Op onze Huurdersdag (verslag volgt!) lag een kopie van ons jaarverslag en veel bezoekers hebben hier nieuwsgierig in gekeken. Want wat deden wij eigenlijk in dat kalenderjaar? Lees hier de samenvatting of download het hele stuk.

 

De belangrijke punten

 • We gaven een positief advies af voor de servicekosten uniformering, dat betekent: minder kosten voor iedereen voor rioolontstopping, administratiekosten en de glasverzekering. Kleine bedragen, maar wel een besparing die elke maand doortikt en voor iedereen.
 • We kwamen overeen met Vestia dat vervuilers van hun eigen leefomgeving daar zelf de kosten voor moeten betalen, maar dat er nooit een heel pand mag worden belast voor vervuiling van een onbekende dader. Wel zou Vestia wat meer in camera-toezicht investeren.
 • In 2015 draaide de geschillencommissie haar eerste jaar! In de loop van het jaar hebben we telkens bijgestuurd op nog beter functioneren.
 • De 1e grote huurdersraadpleging waar alle Haagse huurders voor uitgenodigd waren is erg goed ontvangen en bezocht. Kijk voor een impressie hier.
 • In de eerste steden werd met prestatieafspraken geëxperimenteerd en daarbij werden de eerste bezwaren tegen de Rotterdamse Woonvisie geuit, wat later heeft uitgemond (in veel samenwerking) tot het Woonreferendum.
 • Aan het eind van het jaar werd de intentieovereenkomst getekend, waarin staat dat wij met Vestia een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gingen maken – deels gemotiveerd door de nieuwe Woningwet, deels door de centralisering van Vestia en deels door voortschrijdend inzicht van hoe onze rechten en plichten werken in de praktijk. Waar huurdersrecht wel op papier staat maar niet verzilverd kan worden, moeten we natuurlijk betere afspraken maken, dat beoogt deze samenwerkingsovereenkomst in wording ook.

 

Natuurlijk waren we intern ook aan het ontwikkelen:

 • In 2015 moesten er bestuursleden weg van wie het huurhuis aan een andere corporatie was verkocht: Jelle en George zwaaiden af en Aron, Boyd en Pieter traden toe tot het bestuur. Cees van der Harst (hij was al bestuurslid) nam daarbij het voorzittersstokje over.
 • Eind 2015 kregen we akkoord voor 1,5 medewerker extra! Dat betekent dat het bureau van één werknemer in 2016 uitgebreid kon worden en daarmee heel veel taken die niet opgepakt konden worden, kon gaan vervullen.
 • We maakten ook nieuwe statuten klaar, en bespraken deze veelvuldig binnen de Algemene Raad. Vanwege de omvang van Vestia, de nieuwe Woningwet en het wegvallen van veel platforms op lokaal niveau moesten we echt breder georganiseerd gaan raken en plaats maken voor een grotere Algemene Raad.

 

Niet genoeg aan de samenvatting? Lees hier het hele jaarverslag.

 

Wij gaan in januari/februari aan de slag met het jaarverslag van 2016!

 

Tags: , ,