Jaarplan 2019 Huurdersraad beschikbaar!

Het Jaarplan 2019 van de Huurdersraad Vestia is beschikbaar. Met een jaar achter de rug waarin een drietal bureaumedewerkers zijn vertrokken en we afscheid hebben genomen van enkele bestuursleden, zijn we nu weer op volle sterkte! Wij hopen dat onze medehuurders dit gaan merken via onze resultaten in 2019.

Ook dit jaar willen wij ons weer inzetten om onze missie te verwezenlijken: de huurders moeten weer blij zijn met Vestia. Om dit te bereiken hebben wij een aantal speerpunten in het jaarplan benoemd:

– Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoningen;

– Langer thuis zelfstandig wonen en doorstroming;

– Leefbaarheid;

– Duurzaamheid.

De gesprekken die wij voeren met Vestia en de adviezen die wij geven, zullen onder meer op deze punten gericht zijn.

Naast het bovenstaande willen wij ook meer contact zoeken met onze medehuurders. Zo willen wij meer communiceren naar én samenwerken met onze medehuurders. Ook geven wij prioriteit aan het werven van vrijwilligers. Meld je dus bij ons aan als je je wilt inzetten voor de huurders van Vestia!

Het Jaarplan 2019 vind je door te klikken op de volgende link: Jaarplan Huurdersraad 2019

Tags: , , , , , ,

★ Duurzaamheid wordt steeds belangrijker

2 februari is ook in Den Haag een energieakkoord ondertekend nadat onder andere in Rotterdam, Delft en Zoetermeer akkoorden ondertekend zijn. Wat betekent dit eigenlijk?

In het akkoord ondertekent in Parijs staat dat alle EU-laden voor 2050 een drastische verlaging van CO2-uitstoot moeten verwezenlijken. In Nederland is vervolgens het energieakkoord opgesteld waarin staat geschreven dat de bebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij moet zijn. Dit betekent dat alle woningen straks verwarmd worden door zonneboilers, warmtepompen en allerlei andere installaties. Ook het koken op gas is dan verleden tijd. 2050 is in principe de harde deadline, maar er zijn een aantal gemeenten die eerder van het aardgas af willen en soms nog een stapje verder willen gaan, namelijk dat de woningen alle energie die de woning verbruikt ook zelf opwekken.

In het energieakkoord, ondertekend op 2 februari in Den Haag, wordt de volgende ambitie beschreven: binnen 5 jaar worden 25.000 energieneutrale woningen gerealiseerd. Ben je benieuwd naar ons standpunt met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid? Binnenkort kun je een samenvatting van ons afgegeven advies hierover lezen.

Tags: , , , ,

Met de directeur onderhoud op stap

Dit jaar is het speerpunt van de Huurdersraad “dienstverlening”. Ons motto is: dat de huurder (weer) blij is met Vestia. Het is heel belangrijk dat het onderhoud en het aanzien van de woonomgeving weer een hoger cijfer krijgt.

Onze gesprekken met Vestia én prestatieafspraken kunnen hier een zetje toe geven. Zo streven wij naar een basiskwaliteit voor woningen. Ter ondersteuning van onze gesprekken nodigden we diverse mensen die binnen Vestia bepalen hoe onderhoud vorm krijgt uit om met ons op stap te gaan. Hierbij een kort verslag van wat we hebben gedaan en welke gesprekken we onderweg voerden.

Zuidwijk: Kwaliteit van beheer en onderhoud

Bij de eerste schouw waren de directeur Onderhoud en manager Planmatig Onderhoud aanwezig samen met Jeannette Philips van de Bewonersorganisatie Zuidwijk, John la Gordt Dillié die namens het Huurdersraad-bestuur prestatieafspraken in Rotterdam maakt en tevens in het gebied woont en een bewonerscommissie voorzit. We kennen deze omgeving goed omdat er veel Vestia-bezit dicht op elkaar staat.

We startten bij het complex aan de Keyenburg met vragen over een aantal reparaties. Dit diende als voorbeeld om een gesprek te voeren over de frequentie van schilderwerk. De schilders doen de buitenboel minder vaak dan voorheen en huurders ervaren dit als een achteruitgang in de kwaliteit van het onderhoud, het schilderen wordt nu pas gedaan als het technisch nodig is. Dit gesprek is zinvol omdat we vaststellen dat technisch onderhoud niet per definitie bijdraagt aan de huurderstevredenheid en het aanzicht van het pand.

Adres 2 was de Bewonersorganisatie Zuidwijk om ook de directie Onderhoud bekend te maken met de sociale inzet van huurders voor huurders.

Adres 3 waren 4 complexen aan de Langenhorst parallel aan Oldegaarde: deze complexen zijn in hetzelfde jaar opgeleverd, maar 2 zijn volledig verkocht en 2 van de panden zijn nog in de verhuur door Vestia. De onderlinge grote verschillen in onderhoudskwaliteit en aanzicht waren het onderwerp van het gesprek. Ook binnen hebben we gekeken naar wat er binnen aan de hand is, variërend van slechts gedeeltelijk uitgevoerde reparaties tot oplossingen van huurders zelf om hun scootmobiel te stallen, tot de wijze waarop de ventilatie functioneerde. Dit gesprek is zinvol omdat we vaststellen dat Vestia zeer weinig aan esthetisch onderhoud doet zoals het verwijderen van duidelijke algenaanslag. Huurders worden hier niet zo blij van. Vijf jaar na de reorganisatie en allerlei besparingen leidt dit tot zichtbare achteruitgang. We vinden dat Vestia hier een antwoord op moet formuleren. Ook belangrijk is dat zelfbeheer in zo’n geval vaak een oplossing kan zijn, maar dit wordt regelmatig afgehouden door Vestia. Deze schouw helpt om het gesprek op te starten.

Tot slot bezochten we het Schammenkamp, een pand waar zeer ernstige overlast en ongewenst gedrag voorkomt. In overleg met Vestia is hier een pilot gestart om asociaal gedrag door huurders aan te pakken. Het draait ons uiteraard om de normale huurders die helemaal geen overlast veroorzaken en hier wel hinder van ondervinden. Hier moet Vestia intern enorm goed samenwerken om de situatie onder controle te houden, een situatie die wellicht niet enorm bekend is bij het management van Onderhoud en wat wel een onderdeel is van het werk van de woningcorporaties.

Scheveningen: Woningkwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid
Er staan in Scheveningen vooral heel veel verschillende woningen van Vestia, oude en nieuwe. Een goede basis om te praten over betaalbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid. De onderhoudsd

irectie was dan ook aanwezig met: de directeur, de expert onderhoud en de expert duurzaamheid/verduurzaming. Vanuit het Huurdersraad-bestuur waren Karin Bakker en Cees van der Harst aanwezig en er is een huisbezoek bij vier woningen geweest. Op alle adressen in deze wijk die we aandeden was iets bijzonders aan de hand:

We startten op de Jacob Pronkstraat, waar kleine huisjes staan. De huur is laag, maar de energierekening hoog. De mogelijkheden om de energierekening (samen) aan te pakken bij dit soort punten werden besproken, waarbij de belangen van de huurder met een smalle beurs uiteraard centraal stonden.

Ter referentie liepen we langs De Olieberg: een voorbeeld van wat een huurder voor een hoge huur krijgt.

Op de zeekant is het qua locatie prachtig wonen, maar de temperatuur binnen is een aanslag op het woongenot en vraagt om een hele specifieke omgang met de woningen binnen. Een en ander bleek te maken te hebben met een aanbouw van na de opleveringsdatum. De weeromstandigheden buiten maken ook dat dit soort panden en hun onderhoud goed moeten worden besproken. Ook de Reepstraat gaf een goed voorbeeld van hoe weeromstandigheden (zout en wind) inwerken op de buitenkant van de woningen. In Scheveningen zijn veel douches in voormalige kasten gebouwd. We zijn in diverse woningen geweest waar milde schimmel- en vochtproblemen waren. Ook hebben we diverse onderhoudsdiensten opgezocht en met hen gesproken over hun werk in de wijk en constateringen. Zo was er sprake van een kleine instorting van een portiek in de Reepstraat.

Ook bezochten we Hoog Lindoduin (van Vestia) én vergeleken we het aanzicht en onderhoud met Laag Lindoduin (van Staedion). We vinden het belangrijk dat wij onze constateringen niet alleen bespreken, maar ook laten zien. Het voorbeeld sprak voor zich.
Niet op de kaart zichtbaar maar wel bezocht was het Vissershof. Dit is een kleinschalig wooncomplex dat perfect geschikt is voor alleenstaande huurders van alle leeftijden, belangrijk woonaanbod om te houden dus. De hoogte van de huur echter en de verschillen tussen huren (tussen 250 EUR en 560 EUR voor een hele kleine woning) waren onderwerp van gesprek.

Tot slot bezochten we de straat Kolenwagenslag, waar sprake is van twee woningen met ernstige en langdurige schimmelproblematiek. De heren van onderhoud zijn hier lang binnen geweest en hebben naast gesprekken met de bewoners ook mogelijke oplossingen doorgenomen.

Daarom is een schouw belangrijk

We vinden het belangrijk dat Vestia-directie en bestuur ook goed weten voor welke woningen en huurders zij werken en hoe het leven er in wijken uit kan zien. Uit de gesprekken met huurders en eigen onderhoudsdiensten op de vloer, maar ook uit de door ons aangedragen thema’s, zijn actie- en bespreekpunten geformuleerd door de directie Onderhoud. Met dit gesprek stoppen we nooit, maar we hebben ons gesprek over woonkwaliteit nu verkleind tot 3 belangrijke vraagstukken waar we mee verder gaan:

 • Duurzaamheid, wooncomfort en betaalbaarheid
 • Basiskwaliteit en betaalbaarheid
 • Aanzicht en onderhoud

In samenwerking met andere Delftse huurdersorganisaties organiseren wij dit jaar ook nog een schouw door Delft waarbij gemeente en Vestia uitgenodigd zijn.

 

Tags: , , , , , ,

Praat mee: opinie duurzaamheid (inclusief standpunt collega-huurdersorganisatie)

Onze collega-huurdersorganisatie van Haag Wonen (de Bewonersraad) stuurde ons en vele andere partijen een opiniestuk over duurzaamheid. Vele thema’s worden benoemd: duurzaamheid als doel op zich, woonlasten, wooncomfort, maar vooral de vraag: wie betaalt verduurzaming? De Bewonersraad zegt: laat huurders niet voor investeringen opdraaien.

 

Lees gerust het opiniestuk door op de pdf hiernaast te klikken > Opinie Bewonersraad Haag Wonen inzake duurzaamheid

Wij benaderen duurzaamheid iets anders. Onlangs kwam nog in het nieuws dat vooral de laagste inkomens veel voor de “energietransitie” betalen. Dat lijkt ons zeker niet de bedoeling, de sociale huurders is een groep met veelal lage inkomens.

Als huurdersorganisatie zijn we er niet om aan te geven hoe de klimaatdoelstelling gehaald moet worden , maar wel hoe en of huurders daar wel of juist niet aan bij willen dragen.

 

Uit onze raadplegingen komt naar voren:

 1. Een deel van de huurders kan simpelweg niet meer huur betalen. Linksom of rechtsom zijn ze dus niet voor ingrepen die woonlasten beïnvloeden en wel voor ingrepen die de woonlasten (gegarandeerd) verlagen.
 2. Er zijn veel kwaliteitsverschillen tussen Vestia-woningen. Dat maakt dat de ene huurder meer open staat voor duurzaamheid dan de ander. Want als het dak regelmatig lekt en gemaakt moet worden, dan zijn zonnepanelen niet zo welkom. We komen daar achter omdat in Zoetermeer, waar redelijk goede en nieuwe woningen staan, huurders veel meer positief zijn over duurzaamheid “op zichzelf”, dan in Den Haag Zuid-West, waar veel meer oudere woningen staan. Daar zijn andere verduurzaamingrepen belangrijk en die mogen niet altijd in rekening worden gebracht, zoals: het realiseren van een beter binnenklimaat zonder tocht, minder risico op schimmelvorming en natuurlijk geluids/geurisolatie van de vloer. Resumerend: wooncomfort staat op de prioriteitenlijst vaak hoger dan duurzaamheid. Wooncomfort en technische kwaliteit van de woning, is een voorwaarde voor draagvlak voor duurzaamheid.
 3. Dan is er nog een groep huurders die zeker interesse heeft voor verduurzaming. Eigen initiatief popt wel eens op: personen die LED-verlichting willen in algemene ruimten, zonnepanelen willen installeren, zelf hun woning willen isoleren. Belangrijk is dat zij dit gewoon mogen doen, maar in de praktijk lopen ze wel eens tegen weerstand en onmogelijkheden aan. Voor ons reden om hierover in gesprek te gaan met Vestia.

Daarnaast is bewezen dat een comfortabelere woning uitnodigt tot meer verbruik. Verduurzaming van woningen is dus niet klimaatvriendelijk, de huurder blijft cruciaal. Met andere woorden: we willen ook heel graag dat in een aanpak voor Vestia-woningen, uitleg over de woning en besparing op de energierekening, centraal komt te staan.

 

Wat doen wij met deze kennis?

Wij hebben een werkgroep Energie. Binnenkort krijgen we een adviesaanvraag over de duurzaamheidsvisie van Vestia. Die gaan we behandelen en zo oefenen we er invloed op uit. We zijn ook heel benieuwd naar de investeringsbegroting van Vestia, en de verhouding tussen geld besteden aan en investeren in reparaties, regulier en achterstallig onderhoud, levensduurverlenging en woningverbetering. De belangen van huurders moeten we afwegen, want Vestia zal voor een deel beslissingen afwegen op basis van financiën en rendement. Daarnaast vraagt elke gemeente waar prestatieafspraken mee wordt gemaakt aan Vestia in hun bieding aan te geven wat de bijdrage aan duurzaamheid wordt. Uiteraard proberen we in de driepartijen-trajecten de verduurzaming per stad zo te beïnvloeden dat de rekening niet nadelig uitpakt voor de betaal- en beschikbaarheid van het wonen in die regio. En als laatste: wij hebben energiecoaches opgeleid, die mede-huurders graag adviseren over wat er (technisch) mogelijk is aan gedragsverandering, woningverbetering en/of andere ingrepen om het wonen prettiger en betaalbaarder te maken.

 

Wat kun je zelf doen?

Is er een bewonerscommissie? Dan is het een uitstekend idee om in je pand na te denken met Vestia over verduurzaming. Je kunt altijd gratis advies van een energiecoach vragen. Met en door hen leren we beter, ook in gesprek met Vestia, waar de schoen precies wringt als het gaat over het spanningsveld van betaalbaarheid versus wooncomfort versus duurzaamheid. Door de inzet van die gratis adviezen, worden er dus dingen duidelijk en mogelijk.

 

Wat is jouw mening over duurzaamheid?

 

 

Tags: ,

Advies over Jaarplan Vestia 2017

We gebruiken allerlei manieren om invloed op het beleid en beheer van Vestia uit te voeren en zodoende gaven we vorige maand advies uit over het jaarplan van Vestia.

 

Dit advies ging over

 • De verbetering van de dienstverlening en hoe wij denken dat Vestia deze moet gaan invullen (meer controle, betere processen). Achtergrond? Lees Drie vragen beantwoord over ons advies Kwaliteitsovereenkomst
 • De ontwikkeling van een basiskwaliteit. Ook in ons wensenlijstje opgenomen: Dit willen wij van Vestia № 2
 • dat Vestia nu echt moet aantonen dat er gewerkt wordt aan beter incassobeleid en het realiseren van minder huisuitzettingen
 • De visie op duurzaamheid
 • Aanspreekbaar zijn

 

Helemaal lezen? Klik op het miniatuur hieronder voor de PDF.

 

Schriftelijk adviseren is één van de dingen die wij doen om het huurdersbelang bij Vestia kenbaar te maken. De basis hiervoor ligt in onze samenwerkingsovereenkomst en kruisjeslijst (te downloaden vanaf de pagina Wie zijn wij)

 

Ons volgende advies zal gaan over de veranderingen van de huurprijzen dit jaar. Het verschijnt in februari, ook hier op de website.

 

Wat vind je van dit advies?

Tags: , , , ,

Slot-event Stookjerijk

Tijdens deze bijeenkomst wordt er teruggeblikt op de afgelopen vijf jaar Stook je Rijk. Ook komen de vorderingen tussen woningcorporaties, huurders en gemeenten om samen tot duurzame prestatie-afspraken te komen naar voren.

Wij zijn er ook bij om onze ervaringen te delen.

Tags: , ,

★ Werkgroep Energie van start

We kwamen voor het eerst bijeen met de werkgroep Energie. Deze werkgroep gaat zich richten op wooncomfort en energielastenverlaging. De werkgroep heeft direct informatie bij Vestia opgevraagd en ook ontvangen. Nog dit jaar wordt een tweede bijeenkomst gehouden.

Intussen kunt u berichten achterlaten voor de werkgroep via hun pagina.

 

Tags: , ,