2017 , het eerste echte jaar van de Huurdersraad

Met trots presenteren we je het jaarverslag van de Huurdersraad Vestia 2017 

2017 zullen we wat de Huurdersraad betreft niet snel vergeten. Het was het jaar van uitdenken en een begin van het opbouwen tot een vakbekwame en daadkrachtige vertegenwoordiging voor ruim 70.000 Vestia-huurders.

Je bestuur van de Huurdersraad

2017 is het eerste echte jaar voor de Huurdersraad Vestia

We begonnen 2017 met een voltallige bezetting (7 bestuursleden, een 14-koppige Algemene Raad, 3 medewerkers), een ingerichte website, een eigen adressenbestand van 10% van de huurders, recente inspraak van huurders, veel nieuwe voornemens, overgelopen – bijna afgeronde – dossiers uit 2016 en goede moed.

Kortom, eigenlijk was 2017 het eerste échte jaar waarin we helemaal toegerust huurdersbelangen begonnen te behartigen. Op zich al een succes!

Goed opgeleide en vrijwillige servicekostencoaches en energiecoaches

Onze eerste servicekosten-cursisten gingen aan de slag met hun nieuwe kennis, we leidden onze eerste ploeg energiecoaches op en handhaafden het aantal werkgroepen.

De servicekostencoaches

Meer vrijwilligers

In 2017 hebben we ons vrijwilligersaantal kunnen opkrikken tot 50 bevlogen individuen in diverse woonsituaties en woonplaatsen en in diverse levensfasen. We zijn blij met de groei van het aantal vrijwilligers en het resultaat waar zij trots op mogen zijn.

Staat van het huurdersbelang

Het gaat weer beter met de economie, maar niet iedereen profiteert daarvan” kopte menig krant de laatste maanden van 2017. Dat voelt ook wel zo: Het ging iets beter met Vestia, waardoor we iets meer konden afspreken. Bijvoorbeeld een uitzonderingsgrond voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch was 5 jaar op één rij de maximale huurverhoging een regelrechte domper.

De scheidingsvoorstellen schetsen daarnaast een grimmig beeld voor de toekomst. Met name huurders in Westland, Brielle en andere kerngemeenten hebben hier een zware boodschap aan.

Huurdersdag participatie Huurdersraad Vestia huurdersparticipatie woningwet 2017`energiecoach

De energiecoaches informeren over energie- en kostenbesparing

Wat verder slecht aanvoelt: Vestia had (te) veel geld op de rekening staan, geld dat niet terugvloeide naar huurders die allemaal hebben bijgedragen aan financieel herstel.

In 2017 werd ons het motto menens dat luidt dat als Vestia niet uitblinkt op betaalbaarheid, de dienstverlening én staat van onderhoud dan prioriteit één zouden moeten zijn. Een positieve ontwikkeling is, dat het onderling begrip en samenwerking tussen Vestia en de Huurdersraad, steeds beter wordt.

Leest u het jaarverslag. Dan ziet u wat wij concreet hebben gedaan aan uw belangenbehartiging. Laat ons weten wat u ervan vindt. ? Wij zijn er immers voor u.
jaarverslag 2017 Huurdersraad Vestia

Tags: