Jaarplan 2019 Huurdersraad beschikbaar!

Het Jaarplan 2019 van de Huurdersraad Vestia is beschikbaar. Met een jaar achter de rug waarin een drietal bureaumedewerkers zijn vertrokken en we afscheid hebben genomen van enkele bestuursleden, zijn we nu weer op volle sterkte! Wij hopen dat onze medehuurders dit gaan merken via onze resultaten in 2019.

Ook dit jaar willen wij ons weer inzetten om onze missie te verwezenlijken: de huurders moeten weer blij zijn met Vestia. Om dit te bereiken hebben wij een aantal speerpunten in het jaarplan benoemd:

– Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoningen;

– Langer thuis zelfstandig wonen en doorstroming;

– Leefbaarheid;

– Duurzaamheid.

De gesprekken die wij voeren met Vestia en de adviezen die wij geven, zullen onder meer op deze punten gericht zijn.

Naast het bovenstaande willen wij ook meer contact zoeken met onze medehuurders. Zo willen wij meer communiceren naar én samenwerken met onze medehuurders. Ook geven wij prioriteit aan het werven van vrijwilligers. Meld je dus bij ons aan als je je wilt inzetten voor de huurders van Vestia!

Het Jaarplan 2019 vind je door te klikken op de volgende link: Jaarplan Huurdersraad 2019

Tags: , , , , , ,

Huurder zorgt voor oplossen van natte achterpaden

Bewoonster Nel van der Veer had een probleem in haar woonomgeving en kwam in actie. Met resultaat. Na jarenlange wateroverlast – de achterpaden stonden regelmatig blank – lukte het haar en haar buurt in samenwerking met de Bewonersorganisatie Zuidwijk (BOZ) en de Huurdersraad om het probleem door Vestia op te doen pakken. De oplossing: het plaatsen van kolken en drainage in de achterpaden van de Rotterdamse straten Elskamp en Emelerkamp is nu in uitvoering.

Wat was er aan de hand?

Na grootschalig onderhoud in haar complex bleek de afwatering van de achterpaden niet overal in orde. Er waren bij twee achterpaden geen kolken geplaatst, waardoor het water niet kon weglopen na een regenbui. In die periode ging Vestia door de bekende crisis en werd het probleem niet verholpen. Natte kruipruimtes zorgden voor schimmel. Na regenval waren de achterpaden nauwelijks meer toegankelijk. Vestia bood geen oplossing.

Samenwerking

Jeannette Philips van de BOZ vroeg waar de bewoners nou echt tegenaan lopen in de wijk waar de Huurdersraad bij zou kunnen helpen. Nel gaf aan dat het waterprobleem moest worden opgelost. De Huurdersraad heeft de zaak bij Vestia aangekaart. Bij de BOZ is een bespreking geweest erover met Vestia.

Oplossing

Vestia heeft inmiddels een kolk bij de achterpaden bij de Elskamp geplaatst en één pad verder, tussen de Elskamp en de Emelerkamp zijn ze nu bezig de andere kolk te plaatsen. In totaal zijn er 12 kolken geplaatst in de achterpaden. Volgend jaar wordt nog drainage aangelegd.

Nel van de Veer is blij met de oplossing en de samenwerking met de BOZ en de Huurdersraad die leidde tot de oplossing die uiteindelijk door Vestia wordt uitgevoerd. “Samen sta je sterk”.

 

Fotorapportage:

De overlast | De uitvoering | Een nieuwe kolk geplaatst

 

Tags: , ,

Geraniums zorgen voor verbinding in Zuidwijk

Stralende leden van de bewonersorganisatie Zuidwijk; vlnr Ria van Beveren, Zita Kruidhof, Aad Wolter, Jeannette Philips, Annemieke van Houte

Johan Geurts doet ook mee.

De Huurdersraad stelt een groot belang in actieve huurders en in de verbinding. Dat vinden we belangrijk en dat steunen we. Daar gaan we geregeld aandacht aan geven. Uit waardering. En het is erg belangrijk. Goed voorbeeld doet volgen.
Zo was er op zaterdag 26 mei een leuke actie : Voor de zesde keer op rij organiseerde de Bewonersorganisatie Zuidwijk een Geraniummarkt. Nu staan geraniums meestal in directe verbinding met “achter de geraniums zitten”. Nu, het tegendeel is waar. De Bewonersorganisatie Zuidwijk zorgt ervoor dat iedereen in Zuidwijk kan meedoen.
Het idee is heel eenvoudig en daarmee voortreffelijk en doeltreffend. Enkele weken van tevoren kunnen alle wijkbewoners opgeven of zij drie geraniums willen hebben om hun tuintjes en balkons op te zomeren. Bijna 1000 (!) mensen komen op zaterdag 26 mei hun geraniums ophalen. Het opgeven dat je meedoet leidt al tot contacten. Bij het ophalen van de geraniums is er volop tijd voor een praatje en de koffie staat klaar in de wijkwinkel. Vele mensen zie je er letterlijk vrolijker van worden wanneer ze de geraniums meekrijgen. En we weten allemaal dat groen in je straat de bewoners gelukkiger maakt en ….. betrokken bij hun wijk.

Gelijk even onderling contact met een kop koffie.

Blije mensen leiden tot blije mensen. Zo is het ook met het weer. Als de zon schijnt zijn mensen in de regel vrolijker. Die zaterdag scheen de zon ook volop en dan  ook nog eens de fleurige geraniums, het recept voor een uitstekende en plezierige sfeer. De gesprekken met de organiserende mensen waren dan ook leuk en stimulerend.
Elly van Houte, secretaris : “we doen dit nu voor de zesde keer op rij, het versterkt het contact in de wijk”. “Jammer dat de nieuwbouw nog niet echt massaal meedoet”. “We houden vol en dan gaat dat zeker ook lukken”.

Duidelijke aankondiging in frisse opmaak

“Het is best moeilijk om mensen te activeren, vervolgt Jeanette Philips, het kost tijd en je moet er veel voor doen. Het is het meer dan waard”. Bescheidenheid siert deze mensen. Bijna 1000 bewoners weten zij uit hun huis te krijgen. Een prachtig resultaat. “We zijn de ogen van de wijk, zegt Jeanette Philips, wat we horen leggen we op de juiste plaats bij gemeente en bij Vestia.

“Het is wel erg jammer dat Vestia de bekende medewerkers van klantencontact heeft verplaatst en nu achter de telefoon is gekropen”, brengt Elly in. De mensen achter de telefoon doen hun best en weten vaak niet waar de woning staat en hebben geen idee hoe deze er uit ziet. Dat leidt tot verwarring en vertraging en veelal tot irritaties. Nee hoor, direct contact met de Vestia-medewerker werkt beter en daar blijven we ons voor inzetten”. “Zo is het en Vestia en de gemeente weten dat ook, brengt Jeanette in met een veelzeggende glimlach.

Met trots laat Elly de wijkkrant zien. Ziet er professioneel uit en wordt met liefde gemaakt. De leden van de bewonersorganisatie zorgen voor de inhoud, Annemieke van Houten zorgt voor de indeling en de frisse uitstraling.

De actieve leden van de bewonersorganisatie Zuijdwijk verdienen alle lof en steun. Met een leuke actie weten zij 1000 bewoners te vinden en te betrekken. Een weg hoe je mensen weet te bereiken.

Laat de geraniums maar bloeien en de symboliek vertellen van deze actie : Een klein presentje met goede en langdurige verbinding in de wijk.

Tags: ,