Het Woonreferendum is niet mislukt

 

De gezamenlijke huurdersorganisaties uit Rotterdam zijn uiteraard zeer betrokken geweest bij de Rotterdamse Woonvisie en met name het Woonreferendum. En we geloven, afgaand op het gesprek dat zich in Rotterdam heeft afgespeeld, dat we deels zijn geslaagd in onze missie: het bespreekbaar maken van wonen als recht en noodzakelijke voorziening.

Onze aandacht blijft uitgaan naar de prestatieafspraken, waarin we elk individueel met onze eigen woningcorporatie en de gemeente ruimte hebben gemaakt voor betaalbaarheid en beschikbaarheid. Het draait ons om de mensen die dat echt nodig hebben, dus de mensen met een smalle beurs.

Daarnaast staan wij voor onze achterban: dat is geen marginale groep. Dat zijn wij en onze mede-huurders. En die onderscheiden zich in rechten niet van andere Rotterdammers, of zij nu particulier huren, duur huren of een koophuis hebben. Het gesprek en de discussie in de stad ging erg over arm versus rijk, links versus rechts en slopen versus opknappen. Maar de werkelijkheid is heel genuanceerd en dat geluid zullen wij blijven laten horen in ons driepartijenoverleg met de gemeente en onze eigen corporatie.

We willen alle Rotterdammers die hun stem hebben laten horen danken daarvoor!

 

Dit is een statement van Huurdersraad Vestia, Stichting Huurdersalliantie De Brug, Huurdersplatform SOR, Concern Participatieraad Woonbron en Klantenraad Woonstad, die samen de belangen van tienduizenden (sociale) huurders in Rotterdam behartigen.

Tags: , ,

2 Antwoorden op “Het Woonreferendum is niet mislukt”

  1. Volgens minister Blok is het aantal mensen dat voor een sociale huurwoning in aanmerking komt in Rotterdam veel groter dan waar de Woonvisie 2030 van uitgaat. Niet 125.600 maar 166.700 huishoudens. Er staan in Rotterdam circa 168.000 betaalbare woningen. Er is dus geen overschot.
    De vijf huurdersorganisaties, die het statement ‘Het Woonreferendum is niet mislukt’ van 1 december 2016 hebben ondertekend, gepubliceerd op de site van Huurdersraad Vestia, kunnen de redelijkheid van de Rotterdamse Woonvisie laten beoordelen door minister Blok.
    Het is aan te raden dat jullie – waarom niet met steun van jullie corporatiedirecteuren? – protest aantekenen tegen de Woonvisie, zolang dat aantal van 125.600 daarin staat vermeld. En het ligt niet in de lijn der verwachtingen, dat de gemeenteraad op 15 december de Woonvisie aanpast.
    Kortom: gaan jullie (alle vijf) na 15 december een procedure beginnen bij de geschillencommissie opdat in de Woonvisie komt te staan hoeveel mensen er daadwerkelijk in aanmerking komen voor een sociale huurwoning? Doet u dat niet, dan tast dat uw geloofwaardigheid aan. Of anders gezegd: u bent geen knip voor de neus waard als u prestatieafspraken met corporaties en gemeente maakt op basis van een Woonvisie, die niet deugt.