Werken bij de Huurdersraad

Bekijk hier onze vacatures.

Lees hier meer over onze organisatie en jouw plek daarin als betaald medewerker

Wat is een huurdersorganisatie

Een huurdersorganisatie is een wettelijk bepaald orgaan dat de gezamenlijke belangen van de huurders van een woningcorporatie dient door te adviseren, enigszins vergelijkbaar zoals een ondernemingsraad dat voor en door de werknemers doet. 

De huurdersorganisatie is gesprekspartner van de woningcorporatie en adviseert over voorgenomen beleid. 

Wat is Bureau Huurdersraad

Bureau Huurdersraad is een stichting, bestuurd door een afvaardiging van drie onafhankelijke huurdersorganisaties, die deze drie nieuwe huurdersorganisaties adviseert, faciliteert en ondersteunt. De drie huurdersorganisaties zijn voortgekomen uit de splitsing van Huurdersraad Vestia, omdat de woningcorporatie Vestia ook splitste per 1 januari 2023.

Bureau Huurdersraad heeft een aantal betaalde medewerkers in dienst. Zij waren tot 1 januari 2023 in dienst van voormalige Huurdersraad Vestia. De werkgeversrol is door de stichting Bureau Huurdersraad van de drie huurdersorganisaties voortkomend uit Huurdersraad Vestia overgenomen.

Wat is het Bureau Huurdersraad, Huurdersraad Hef Wonen, Huurdersraad Hof Wonen & Huurdersraad Stedelink

Woningcorporatie Vestia splitste op 1 januari 2023 in drie woningcorporaties met het kerngebied in Rotterdam (Hef Wonen), Den Haag (Hof Wonen) en Zoetermeer & Delft (Stedelink). De voormalige Stichting Landelijke Huurdersraad Vestia ging formeel door als stichting Bureau Huurdersraad en de werkgeversrol voor de betaalde medewerkers blijft die doorzetten. Of je voor of na 1 januari bent gestart als medewerker, maakt dus geen verschil. Het gezamenlijke Bureau Huurdersraad werkt voor de drie nieuwe zelfstandige huurdersorganisaties Huurdersraad Hef wonen, Huurdersraad Hof Wonen & Huurdersraad Stedelink. Die startten met hun werk ook op 1 januari 2023. 

De drie onafhankelijke stichtingen Huurdersraden zijn gezamenlijk opdrachtgever van het Bureau Huurdersraad. Je bent daarnaast dan ook onderdeel van het Bureau dat zich gezamenlijk inzet voor alle drie de organisaties en het Bureau zelf. 

De drie Huurdersraden werden onafhankelijke stichtingen waarvan het vrijwillige bestuur bestaat uit maximaal negen personen, allen huurders van die woningcorporatie. Het Bureau Huurdersraad adviseert deze raden.

Samen met collega’s, bureaumedewerker en beleidsmedewerkers, ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het Bureau en adviseer je de Huurdersraden. We vormen een klein, slagvaardig en enthousiast team van medewerkers, waarin we een prettige, informele en dynamische werksfeer creëren. 

De organisaties blijven voorlopig formeel gevestigd op Fonteinbos 1C in Zoetermeer, het werk zal zich grotendeels afspelen in de grote gemeenten waar de nieuwe woningcorporatie is gevestigd en jouw werkfocus op ligt.