Eindelijk: een procedure servicekosten

Met Vestia sloten we de procedure servicekosten af. Er staat in hoe Vestia bewonerscommissie en-of bewoner, gaat informeren over en betrekken bij de servicekosten en welke rechten u daarbij kunt claimen. We zijn blij dat we deze procedure konden realiseren, want er was veel vraag naar!

 

Wist u dat servicekosten niet aangepast mogen worden zonder toestemming van bewoners?

De nieuwe servicekosten moeten voorgelegd worden aan de bewonerscommissie ter instemming. Vanwege de vele reorganisaties is dat in de afgelopen jaar wel eens fout gegaan bij Vestia, waardoor bewoners niet meer op hun rechten zijn gewezen en de nieuwe situatie als gegeven zijn aan zien.

Zo ziet de procedure er uit. Klikken is openen in PDF-formaat!

Wist u dat u volledig inzage moet krijgen in facturen achter de servicekosten?

Die zal Vestia dus gewoon verschaffen, digitaal. Zonder problemen.

Wist u dat, als de bewoners dat collectief willen, de geleverde dienst (bijv. schoonmaak) beter, meer of minder, moet?

Vaak horen we dat bewoners willen dat er wat veranderd aan de schoonmaak. Hiervoor gaat op: u betaalt, dus u bepaalt.

 

Heeft u behoefte aan extra uitleg? 

Leest u eerst de procedure zelf door. Voordat de nieuwe afrekeningen verschijnen organiseren we een gratis cursus “servicekosten controleren”. We kiezen nog een datum/tijdstip en peilen nu alvast de interesse. Ook kunt u zich abonneren op onze mailing servicekosten met tips, ervaringen en herinneringen. Algemene vragen over de procedure kunt u natuurlijk altijd stellen.

Tot slot

… wat ons motiveert en u zou motiveren? Huurders die actief de servicekosten controleren, vorderen regelmatig geld terug voor de huurders! Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op een deel van wat zich om het pand afspeelt (ramen wassen, schoonmaak, eventuele beveiliging).

Informatie over servicekosten

Informatie over servicekosten

Wilt u handige tips ontvangen en herinnerd worden dat het tijd is om uw servicekosten te controleren? Wilt u misschien een gratis cursus volgen via ons? Dan kunt u zich hieronder opgeven. We sturen u na het traject servicekosten ook een korte vragenlijst, zodat we de procedure mogelijk kunnen verbeteren.

De cursus wordt gratis aangeboden. Data, locatie en frequentie o.b.v. aanmeldingen.
Bezig met versturen

 

 

Servicekosten facturen controleren

Tags: , , ,

12 Antwoorden op “Eindelijk: een procedure servicekosten”

 1. C.C.Diepeveen

  Toen wij een contract kregen voor schoonmaken werd er meer beloofd dan dat er wordt schoongemaakt. Daar ergeren wij ons aan. Het is redelijk maar niet volgens beloftes.

 2. Thea Panhuizen

  Goede zaak, wij hebben de facturen opgevraagd, kregen de helft digitaal toegestuurd, bij de vraag of we de rest ook kunnen krijgen was de mededeling: de rest moet opgezocht worden is niet digitaal voorradig, dus ben benieuwd of we die krijgen. Dit is voor ons zeer belangrijk, we hebben ontdekt dat wat de afrekening schoonmaak betreft over 2015 diensten zijn gedeclareerd die niet geleverd zijn.

 3. Thea Panhuizen

  vraag voor de huurdersraad, Ik zit in de BC en ruzie gehad met de wijkbeheerder. nu weigert hij om aan te schuiven bij de vergaderingen, dit is wel nodig omdat wij geen actie mogen ondernemen bij problemen schoonmaak dat moet hij doen, gevolg we kunnen niets bespreken ik vind dit geen professionele houding van een medewerker van Vestia Hij weet dat wij klachten hebben over zijn functioneren en niet alleen wij als BC maar ook bewoners. Conflict uit willen praten maar is niet gelukt het gevolg mag geen contact meer hebben met de wijkbeheerder, mag hij zomaar weg blijven heeft hij daar een stem in of is de regel dat een wijkbeheerder 2x per jaar aanwezig moet zijn bij de BC vergadering.

 4. Hi Thea, wat goed dat jullie een BC hebben.
  Vestia erkend BC’s als overleg partner voor belangrijke zaken zoals planmatig onderhoud en servicekosten. Deze onderwerpen worden jaarlijks besproken door de sociaal beheerder van Vestia en de BC.
  Hiermee is de BC de verbinder tussen huurders en Vestia en is het verstandig om in het belang van de medebewoners het gesprek met Vestia altijd in redelijkheid en billijkheid te blijven voeren. De professionals van Vestia hebben hierin een voorbeeldfunctie. Helaas levert de waan van de dag soms vervelende situaties op en wordt door het opschorten van het overleg de wederzijdse belangen uit het oog verloren. Misschien kan de manager sociaal beheer van Vestia hierin een bemiddelende rol spelen

 5. Dat is het punt gesprek gehad met manager leefbaar en wijkbeheerder we zijn hier niet uitgekomen en ik had als voorstel gewoon een nieuwe start te maken en laten rusten wat er voorheen gebeurd is, maar manager heeft besloten geen contact met wijkbeheerder en verdere emails/vragen etc. via haar, dit is nu 1 jaar geleden, hoewel sinds kort er weer een kleine opening is, maar is erg moeilijk omdat ik dan maar niet alles zeg wat er mis is om weer een ruzie te voorkomen.

 6. Thea Panhuizen

  Er staat dat Vestia verplicht is de facturen digitaal te verzenden naar de BC, wij krijgen ze niet en na controle afrekening servicekosten kwamen wij er achter dat er te veel in rekening gebracht is voor de schoonmaak ( zeker weten we dat pas als we de facturen hebben. We hebben daarom de afrekening servicekosten 2017 niet goedgekeurd. Vestia heeft daar geen boodschap aan en de afrekening verzonden naar de bewoners. Waar is een BC dan nog voor nodig en wat kunnen wij nu nog doen?