Eindelijk weer droge voeten voor huurders kampen

Na 12 (!) jaar wateroverlast binnen en om de woningen aan o.a. de straat Elskamp, ligt er een plan met werkzaamheden klaar die het waterpeil zal doen zakken. Nel en Gerard en hun buren zijn opgelucht, we doen hier verslag van hun verhaal met tips voor andere huurders die met vervelende vocht-, schimmel- of grondwaterproblematiek te maken hebben.

Huurders, organiseer je en maak gebruik van de kracht van Bewonerscommissies !

Situatie Oldegaarde en omgeving

Het hoogteverschil tussen tuin en straat is hier met het blote oog waarneembaar en loopt bij de achtertuin op tot 70 cm verschil!

Toen de gemeente in 2010 de straten ophoogde, kwamen de woningen van 34 gedupeerde huishoudens veel lager te liggen dan het straatniveau. Direct leidde dit tot praktische problemen en naarmate de tijd verstreek werd het waterprobleem steeds groter.

De voorheen normale voor- en achtertuintjes raakten bijna permanent nat en vochtig, geen plant wilde meer groeien, een enkele keer bereikt het water na hevige regenval de drempels van de achterdeuren.

Maar het vocht trekt ook naar binnen. Eerst steeg het waterpeil in de kruipruimte, toen trok het vocht in de muren en in de vloer. Sommige bewoners kregen schimmel, andere overmatig veel vliegende beestjes binnen. Lapmiddelen zoals extra schoonmaken, ventileren, en vochtvreters boden niet voldoende verlichting. Bij één bewoner ontstond  kortsluiting in de meterkast. Natuurlijk trokken de bewoners regelmatig aan de bel, maar ze kregen bij Vestia en de gemeente geen voet tussen de deur.

Onder het mom “plaatjes zeggen meer dan 100 woorden”:

De kale vloer van de hal en het luik naar de kruipruimte mag niet standaard nat zijn!

Oei! Schimmel onderaan de linoleum vloer

 

 

 

 

 

 

 

 

24 april 2018: Succes! Vestia presenteert een stapsgewijze aanpak

Toen de Huurdersraad deze situatie en foto’s kreeg via de Bewonersorganisatie Zuidwijk, is er snel gebeld met de directeur Onderhoud: Deze situatie had lang genoeg geduurd. 4 Maanden later, gelukkig waren het maanden zonder hevige regenval, is het onderzoek afgerond. De werkzaamheden startten zeer binnenkort en worden na elkaar uitgevoerd. Het vocht zal steeds verder afnemen. Er wordt onder andere geboord en drainage om de woningen aangelegd. Gefaseerd in twee deelplannen.
Een resultaat dat er mag zijn en dat er niet gekomen was als de bewoners zich ook niet georganiseerd hadden in de vorm van een bewonerscommissie.

Tip: doorbreek slepende kwesties

In een ideale wereld wordt elke reparatie na 1 melding opgelost en dit is het andere uiterste. Twijfel niet te lang als je reparatiemelding blijft liggen, dien een klacht in en schaal de zaak op naar een instantie die de bevoegdheid heeft tussenbeide te komen – denk bijvoorbeeld aan de klachtenprocedure van Vestia of (extern) de Geschillencommissie of Huurcommissie.

Lees bij problemen onze Er is iets stuk, wat nu? en Er gaat iets mis! Hoe los ik het op?


Wateroverlast en vocht in de woning hoort echt niet

Er is een verschil tussen schimmel (gevolg) en wateroverlast of vochtoverlast. Wateroverlast en vochtoverlast hoort echt niet! Er zijn wel woningen die wat vochtiger zijn door de omgeving of de lokale grondwaterstand, maar dat mag nooit zo ver komen dat de ramen standaard beslaan of het vocht op muren of grond staat.

Vocht/wateroverlast kan een gebrek in de zin van het gebrekenboek van de Huurcommissie vormen. Als dat zo is, kun je huurverlaging vragen tot 60% via de Huurcommissie. Dit kan pas als je je zaak bij Vestia als gebrek bekend hebt gemaakt. De verlaging geldt totdat de overlast is weggenomen.

Je kan ook naar de Geschillencommissie gaan, die ook toetst op de kwaliteit van de dienstverlening maar niet automatisch een technische keuring in je woning doet.

Schimmel

Schimmel hoort niet in huis. Kijk op www.gezondwonen.nl voor tips over ventileren en een vochtvrije binnenklimaat. Schimmel kan ook ontstaan door een lekkage of technische oorzaak. Meld schimmel bij Vestia. Kom je er samen niet uit?

Speciaal voor huurders/huishoudens in Den Haag is er de schimmelexpert voor onafhankelijk onderzoek. Woon je ergens anders en kom je er niet uit? Dan gelden dezelfde tips als hierboven: wellicht bieden de Geschillencommissie of Huurcommissie een oplossing voor jou.

Tip: raadpleeg een energiecoach ook voor tips voor een gezond binnenklimaat

 

Tags: , , , , , , , , ,

Het gaat goed met ons wensenlijstje

Wij hebben een wensenlijst op onze website uitgewerkt: een greep uit de verwachtingen richting Vestia. Daarin ligt ons motto ten grondslag: dat de huurder (weer) tevreden is met Vestia. We hebben erg goed nieuws: Vestia heeft inmiddels een groot deel van de wensen voor een groot deel ingewilligd.

 

Wens № 1: open zijn op vrijdag

Op zeer korte termijn zal Vestia dit realiseren, we laten Vestia verder zelf communiceren met al onze mede-huurders over deze positieve ontwikkeling.

 

Wens № 2: de basiskwaliteit omschrijven

Nu de basiskwaliteit er is, hebben we een document om een goed gesprek over te hebben. Belangrijk is dat Vestia, en dat bleek ook uit een recente uitspraak van de Geschillencommissie, de basiskwaliteit transparant en inzichtelijk maakt. We denken aan plaatsing van de normen op de Vestia-website of achter de inlog, dat wordt een nieuwe wens.

 

Wens № 3: geen vrij hoeven te nemen voor reparaties

De Geschillencommissie heeft al diverse keren opmerkingen gemaakt over zaken waarbij huurders herhaaldelijk thuis (van werk) moesten blijven voor reparaties die niet in één keer werden opgelost. Super vervelend! Huurders kunnen heel beperkt al zelf een reparatie inplannen, maar meer afstemming is nog niet geregeld. Een kans die we met Vestia blijven bespreken.

 

Wens № 4: garantie veiligheid- en mobiliteit ouderen Wens №5: werk aan doorstroming

We hebben deze wensenlijst al uitgewerkt in een memo en ook een bespreekpuntenmemo “inzet Vestia” retour gekregen. Beleid voor huurders op leeftijd moet met gemeenten worden afgestemd, deze inzet zal dus ook landen in prestatieafspraken tussen gemeenten, Vestia en de Huurdersraad. We zijn dus hard op weg om deze wens te realiseren!

 

We hebben nog meer wensen over uiteenlopende onderwerpen. Die staan bijvoorbeeld in onze adviezen en in ons jaarplan. Onze standpunten komen tot stand door heel regelmatig huurdersraadplegingen te doen, de Huurdersdag te organiseren, enquêtes te mailen en natuurlijk via onze actieve huurders (bijvoorbeeld werkgroepen en de Algemene Raad).

Tags: , , ,

Toezeggingen van Vestia op onze Huurdersdag

Wat een ervaring was onze Huurdersdag 2017. 430 huurders verwelkomden we dit jaar op onze feestelijke locatie. Uit de mond van het bestuur en de directie van Vestia hoorden we diverse concrete toezeggingen aan huurders, hier komen ze:

 

 1. Vestia gaat in 2018 open op vrijdagmiddag
 2. Er is de komende drie jaar aandacht voor de verbetering van klantvriendelijkheid en onderhoud
 3. Niet alleen de buitenkant van de woningen en de aanpak van achterstallig onderhoud, te beginnen in Rotterdam-Zuid, maar ook de binnenkant van de woningen, staat centraal bij Vestia. Gedacht wordt aan een “APK-keuring voor de kwaliteit van de woningen binnen
 4. Vestia gaat weer meer ‘de wijk in’ om eerder en langer thuis goed te kunnen begeleiden
 5. De woningen die geschikt zijn voor ouderen worden gekoesterd omdat deze in de toekomst hard nodig zullen zijn
 6. Er zullen aanpassingen komen aan gemeenschappelijk ruimten om veilig langer thuis wonen mogelijk te maken
 7. Vestia gaat zich hard maken voor meer bewonerscommissies

 

Dit is het eerste artikel over de Huurdersdag 2017. Lees meer:

Verder staat ons jaarplan 2018 online.

Tags: , ,

Succes: Onterecht betaald voor tuinonderhoud = geld terug

Een aantal huurders heeft onterecht betaald voor tuinonderhoud. Zij krijgen een brief van Vestia waarnaar wordt verwezen met een afspraak met de Huurdersraad: deze huurders krijgen automatisch hun bijdrage aan het tuinonderhoud van de afgelopen twee jaar terug van Vestia.

Uiteraard zijn we blij met dit resultaat. Het is een goede zaak dat Vestia zelf ook naloopt waar zij mogelijk onterecht servicekosten in rekening brengen, in navolging van onze jarenlange aandacht voor dit onderwerp.

Achtergrond

Voor “open tuinen”, “daktuinen” zonder toegangsmogelijkheid en andere “kijktuinen” hoeven huurders niet te betalen, maar voor “gesloten tuinen” mag Vestia een bijdrage in rekening brengen. Het gaat hier alleen om onderhoud, de aanleg van de tuinen is een exclusieve rekening voor Vestia. Tenzij een bewonerscommissie specifieke wensen inbracht en de huurders hiermee instemden. Of een tuin gesloten of open is, is moeilijk vast te stellen. Kijk maar mee naar een willekeurige luchtfoto van Den Haag, als dit allemaal Vestia-huurhuizen zouden zijn, dan… (klik voor een vergroting!)

Klik voor volledig scherm! Als dit allemaal huurhuizen zouden zijn van Vestia, dan…

Open eindje

De vraag blijft: wat gaat er gebeuren met de tuinen die tot nu toe gratis werden aangeboden maar waarvoor Vestia de huurder geld kan vragen? We voeren hierover nog gesprek met Vestia, maar uiteindelijk gaan huurders zelf over de servicekosten en zullen en kunnen wij dus niets beslissen, we behartigen slechts de belangen van betrokkenen.

 

Kortom: goed nieuws voor een aantal huurders uit heel Nederland!

Tags: , ,

Aanbod: Schakel kennis van onze energiecoaches in!

Woensdag 22 maart hebben 13 Vestia-huurders de cursus tot energiecoach succesvol afgerond. Zij hebben veel kennis opgedaan en weten alle ins en outs over energie besparen. Ben je benieuwd naar wie de energiecoaches zijn? Wil je graag gratis advies van een energiecoach? Lees dan snel verder!

Er hebben maar liefst 13 huurders de cursus met een goed gevolg afgerond, ze wonen in verschillende steden waaronder Delft, Nieuwerkerk a/d IJssel en Den Haag. Tijdens de cursus hebben ze veel geleerd over hoe je makkelijk energie kunt besparen, maar ook besparen op gas en water.

Boven v.l.n.r.: Ragna, Mikaila, Bea, Henk, Pierre, Robert en Pieter. Onder v.l.n.r.: Christa (trainer), Jenny, Ellen, Hassan, Jan, Cok en Joop.

De volgende coaches wonen in Rotterdam: Ragna, Mikaila, Hassan, Jan en Cok. Robert en Pieter komen uit Den Haag. Uit Nieuwerkerk a/d IJssel komen Bea en Ellen. De Zoetermeerse energiecoaches zijn Henk, Pierre en Joop. En uit Delft komt Jenny.

Ben je enthousiast geworden? Ben je geïnteresseerd in gratis advies van een energiecoach? Meld je dan snel hieronder aan!

Gratis advies van een energiecoach

Tags: , , , , , , , , , ,

Succes: van schimmelaandacht naar -aanpak en -expert

Schimmel is woningen kwam uitgebreid in het nieuws in 2016 in zowel Den Haag als Rotterdam. Gelukkig is het niet bij media-aandacht gebleven: gisteren is in Den Haag een aanpak gepresenteerd. Wij zijn er blij mee. Wat ons betreft gaan de ontwikkelde lessen en de materialen voor alle huurders gelden. De onafhankelijk expert gaat starten in Den Haag, maar als het werkt hopen we dat hij/zij ook voor de andere huurders van Vestia beschikbaar komt. In dit artikel gaan we in op onze bijdrage aan de oplossing en hoe wij de toekomst zien van de schimmelaanpak.

 

Waar het allemaal mee begon…

Er zijn 3 oorzaken die schimmel veroorzaken: techniek, gedrag en/of constructie. Te vaak, naar onze beleving, kreeg de huurder automatisch de schuld of bleef de echte oorzaak van schimmel onduidelijk. Er zijn best veel huurwoningen met een echte gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld omdat ze “dichtgeïsoleerd” zijn.

In Den Haag en Rotterdam zijn schimmelproblematiek heel uitgebreid in het nieuws geweest, waarna de gemeenteraad uit beide steden de woningcorporaties of wethouder om actie vroegen.

 

Haagse aanpak

Er is net een aanpak gepubliceerd door woningcorporaties en de gemeente Den Haag. Een onderdeel daarvan is een jaarlijkse monitor waardoor de gemeenteraad periodiek op de hoogte blijft. Er is ook een onafhankelijk expert die duidelijkheid kan geven als een huurder er niet uitkomt. In dit filmpje vertellen wethouder Wijsmuller én onze Karin Bakker vertellen over de schimmelaanpak.

 

Van Den Haag naar landelijk

Het informatieve materiaal dat wordt ontwikkeld zal Vestia-breed worden ingezet, dus in alle gemeenten. Zodra we weten hoe de aanpak en de onafhankelijk expert werkt, is het tijd om te kijken of de aanpak uitgebreid kan worden naar andere gemeenten.

 

Extra uitleg

Iets lezen of zien over schimmel kan hieronder, hier en hier.

 

Persoonlijke ervaringen of last?

Onder normale omstandigheden kunt u een probleem oplossen door de stappen uit dit artikel te volgen. Loopt het niet zoals daarin staat en denk je dat wij er vanaf moeten weten, bel ons dan.

Tags: , , ,

Prestatieafspraken houden ons van de straat

Nieuw sinds juni 2015 is het recht voor huurders om bij prestatieafspraken (afspraken tussen één gemeente en één of meerdere corporaties) flinke invloed uit te oefenen. Natuurlijk pakken we deze kans met beide handen aan.

 

Feiten en cijfers 

 • Zo’n 72.000 woonhuizen worden door Vestia verhuurd in meer dan 100 gemeenten
 • 13 gemeenten willen dit jaar prestatieafspraken maken
 • Waaronder de grootste Vestia gemeenten, we zetten ons dus in voor tienduizenden huurders door mee te doen met prestatieafspraken

 

De onderwerpen

In prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over in ieder geval

 • Betaalbaarheid van de woningen en de hoeveelheid betaalbare woningen
 • De beschikbaarheid van de betaalbare woningen voor de diverse groepen huurders
 • Duurzaamheid en energiezuiningheid van woningen
 • Kwaliteit van woningen
 • Leefbaarheid van de omgeving

 

 

Onze uitgangspunten

 1. Dit is een mooie kans om huurdersbelangen te behartigen
 2. We zoeken in de steden actief contact met mede-huurders, lukt dat niet dan zoeken we een goede oplossing.
 3. Vaak kiest een huurder niet om te wonen bij één bepaalde corporatie, daarom werken we als het kan en nuttig is samen met andere huurdersorganisaties
 4. Onze rol: wij staan voor invloed uitoefenen op betaalbaar, veilig en prettig wonen voor huurders, door huurders.
 5. Onze voorkeur gaat uit naar een gezamenlijk bod van Vestia-De Huurdersraad. Dit kan alleen als er overeenstemming is, soms is die er niet, dan zoeken we een andere oplossing.
 6. De gemeente en Vestia moeten voldoende aandacht en informatie geven om het maken van goede afspraken te realiseren

 

Stand van zaken prestatieafspraken juni 2016

We zitten midden in het proces! De stand van zaken is als volgt:

 • Rotterdam: Wij zijn het oneens met de Woonvisie en steunen het Woonreferendum. Woon je in Rotterdam? Ga dan naar de website van het Woonreferendum en teken! Er zijn al 9.000 van de 10.000 handtekeningen binnen. Tekenen is erg belangrijk, omdat het belangrijk is dat de Rotterdamse sociale woningvoorraad behouden wordt.

In deze gemeenten zijn huurders al gehoord en/of betrokken bij de bieding en/of woonvisie:

 • Barendrecht: wij zijn in contact met bewonerscommissies
 • Den Haag heeft een eigen werkgroep
 • Delft heeft een beginnende werkgroep, wij zijn op zoek naar versterking. Neem contact op!
 • Westland heeft een eigen werkgroep die contact houdt met alle bewonerscommissies
 • Zoetermeer heeft een eigen huurdersorganisatie en de Woonkoepel Zoetermeer. De Huurdersraad assisteert
 • Zuidplas kent de VOOH. Dit is een bundeling van zes bewonerscommissies en de Huurdersraad assisteert

En voor de volgende gemeenten zijn wij bezig met het in contact komen met mede-huurders:

 • Brielle in samenwerking met de gemeente
 • Nieuwkoop
 • Pijnacker-Nootdorp in samenwerking met Vestia

 

Tot slot

 • Over één maand zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Tegen die tijd plaatsen wij een nieuw bericht op deze website.
 • Woon je in één van de genoemde steden en wil je meedoen? Neem dan contact met ons op!
 • Wij zijn bezig met het verzamelen van e-mailadressen. Straks kunnen we per e-mail stellingen en vragen voorleggen en kunnen huurders vanuit huis meedoen.

Tags: , ,

Eindelijk: een procedure servicekosten

Met Vestia sloten we de procedure servicekosten af. Er staat in hoe Vestia bewonerscommissie en-of bewoner, gaat informeren over en betrekken bij de servicekosten en welke rechten u daarbij kunt claimen. We zijn blij dat we deze procedure konden realiseren, want er was veel vraag naar!

 

Wist u dat servicekosten niet aangepast mogen worden zonder toestemming van bewoners?

De nieuwe servicekosten moeten voorgelegd worden aan de bewonerscommissie ter instemming. Vanwege de vele reorganisaties is dat in de afgelopen jaar wel eens fout gegaan bij Vestia, waardoor bewoners niet meer op hun rechten zijn gewezen en de nieuwe situatie als gegeven zijn aan zien.

Zo ziet de procedure er uit. Klikken is openen in PDF-formaat!

Wist u dat u volledig inzage moet krijgen in facturen achter de servicekosten?

Die zal Vestia dus gewoon verschaffen, digitaal. Zonder problemen.

Wist u dat, als de bewoners dat collectief willen, de geleverde dienst (bijv. schoonmaak) beter, meer of minder, moet?

Vaak horen we dat bewoners willen dat er wat veranderd aan de schoonmaak. Hiervoor gaat op: u betaalt, dus u bepaalt.

 

Heeft u behoefte aan extra uitleg? 

Leest u eerst de procedure zelf door. Voordat de nieuwe afrekeningen verschijnen organiseren we een gratis cursus “servicekosten controleren”. We kiezen nog een datum/tijdstip en peilen nu alvast de interesse. Ook kunt u zich abonneren op onze mailing servicekosten met tips, ervaringen en herinneringen. Algemene vragen over de procedure kunt u natuurlijk altijd stellen.

Tot slot

… wat ons motiveert en u zou motiveren? Huurders die actief de servicekosten controleren, vorderen regelmatig geld terug voor de huurders! Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op een deel van wat zich om het pand afspeelt (ramen wassen, schoonmaak, eventuele beveiliging).

Informatie over servicekosten

Informatie over servicekosten

Wilt u handige tips ontvangen en herinnerd worden dat het tijd is om uw servicekosten te controleren? Wilt u misschien een gratis cursus volgen via ons? Dan kunt u zich hieronder opgeven. We sturen u na het traject servicekosten ook een korte vragenlijst, zodat we de procedure mogelijk kunnen verbeteren.

De cursus wordt gratis aangeboden. Data, locatie en frequentie o.b.v. aanmeldingen.
Bezig met versturen

 

 

Servicekosten facturen controleren

Tags: , , ,

(Foto)verslag: Huurders Den Haag aan het woord

De nieuwe Woningwet geeft huurders meer rechten en meer mogelijkheden. Aangezien die rechten en mogelijkheden alle huurders toekomen, brengen wij die naar alle huurders. Afgelopen dinsdag startte daarom een reeks van huurdersraadplegingen in de Randstad waarop wij veel huurders aan het woord laten over thema’s die hen aangaan: betaalbaarheid, energiebesparing en service. Een nieuwe activiteit met verassende opbrengsten: lees verder voor het (foto)verslag van de huurdersraadpleging van 10 november in Den Haag. 

 

Eerst wat statistieken: we nodigden 20.000 huishoudens in Den Haag persoonlijk uit om met ons op 10 november ’s avonds van gedachten te wisselen. De avond trok een volle zaal bezoekers: precies waar we op hadden gehoopt. Er waren mannen en vrouwen van diverse afkomsten, uit verschillende wijken van Den Haag en van verschillende leeftijden. We deden drie dingen: informeren en luisteren en ook maakten we de oplossing van (slepende) problemen mogelijk.

 

Informeren

We willen graag meer en vaker laten weten aan alle huurders wat we doen, dat we dat voor hen doen en hoe we het doen. Vestia heeft 80.000 huishoudens, met alle huurders communiceren is daarom een grote opgaaf en iets dat we willen en moeten doen. De nieuwe Woningwet geeft ons hier ook de gelegenheid voor.

Daarom begon Cees van der Harst, voorzitter van de LHV, de avond met aangeven dat de avond niet om de ‘LHV’ en ‘jullie Haagse huurders’ gaat: de Huurdersraad is door en voor huurders. Vervolgens vertelde Laurette Vermeulen, beleidsmedewerker, wat er aan de hand is met huurprijzen in Den Haag, Nederland en bij Vestia en wat de LHV doet om hier wat aan te veranderen. Dit was als inleiding bedoeld op de vraagstelling over betaalbaarheid later. Hierna gaf Sherwien Ramsoedh een presentatie over hoe, waar en bij wie een Vestia huurder invloed kan uitoefenen op zijn leefomgeving. Van de twee laatste presentaties worden artikelen gemaakt die nog in november op deze website verschijnen.

 

Problemen oplossen

We vonden dat huurders die zijn gekomen met concrete problemen niet met lege handen naar huis konden gaan. Daarom vroegen we Vestia aanwezig te zijn. Om te vertellen over hun plannen in Den Haag in 2016, maar ook om vragen van huurders te beantwoorden en dringende of slepende zaken op te pakken. Dat is gebeurd!

 

Luisteren

Waar het ons vooral om draaide was het gesprek en het horen van de mening van Haagse huurders van Vestia over betaalbaarheid, energiebesparing en service. En die hebben we gehoord. Een kleine greep uit de geluiden uit de zaal:

 

Betaalbaarheid

Het merendeel van de zaal gaf aan dat de recente huurstijgingen die iedereen in onderzoeken en in de krant vindt, echt invloed heeft op hun leven en besteedbaar budget of die van kennissen. Sommige huurders kampen met een te hoge huur, anderen gaven aan een lage huur te hebben maar ook een zeer verouderde woning. Verhuizen is voor veel huurders vrijwel onmogelijk omdat een vergelijkbare woning in betere staat veel te duur is geworden. Er waren veel huurders die aangaven dat hun huidige woning een huur had die past bij de staat waarin de woning verkeert. Een tijdelijke huurkorting bij verhuizen is niet iets dat huurders uit Den Haag zou stimuleren om wel te verhuizen, maar een deel van de zaal zag zelfbeheer in combinatie met een huurkorting wel zitten.

 

Energiebesparing 

Ten aanzien van Energiebesparing hebben we veel en veel diverse meningen gehoord. De aanwezige huurders zaten in compleet verschillende woningen: sommigen hadden nog steeds één ouderwetse gaskachel in de woning, maar anderen hadden vloerverwarming en dubbel glas. Huurders gaan bij energiebesparing uit van de huidige situatie en vinden het belangrijk dat zij wel vooruit gaan in comfort, daar niet onredelijk voor betalen en bij energiebesparende maatregelen wel gegarandeerd besparen. Zuinige stokers gaven aan dat met hen weinig rekening gehouden wordt: bij aanpassingen aan de woning die de woonlasten omlaag zouden moeten brengen gaan zij er meestal op achteruit omdat de huur door de aanpassingen wel omhoog gaat maar hun stookgedrag en daarmee stookkosten niet veranderen.

 

Dienstverlening 

Huurders gaven aan waar ze tevreden over waren en ook waar de pijnpunten zitten: aan de ene kant is dat, dat het soms onduidelijk is bij wie je als huurder terecht kan bij problemen. Gemeente, corporatie, zorginstelling: je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Een serieus signaal. Ook melden huurders dat Vestia het in de basis goed doet, totdat een zaak complexer wordt.

 

Fotoverslag

 

Onze belofte

De mening van de huurders uit Den Haag gaan we actief uitdragen richting Vestia in onze gesprekken, projecten en adviezen.

In 2016 komen er meerdere huurdersraadplegingen per regio per jaar: in ieder geval in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Huurders en bewonerscommissies worden persoonlijk uitgenodigd. We gaan ook digitale huurdersraadpleging doen. Mensen zonder e-mailadres of computer vallen niet buiten de boot, degenen die het wel prettig vinden kunnen online inbreng leveren.

We hebben veel geleerd en willen iedereen de mogelijkheid geven zich bij ons aan te melden om actief te worden, thema’s of vragen aan te dragen of feedback te melden. U kunt dat via de contactpagina doen. U mag natuurlijk ook op dit artikel reageren, wij zijn benieuwd!

 

 

Bedankt aan alle huurders voor de inbreng tijdens de avond en door zich in te schrijven om actief te worden! 

Tags: , ,