Advies over huurverhoging 2022

Huurverhogingsbrief van Vestia

Je kreeg een brief van Vestia over wat de huurverhoging voor jou betekent. Ook kun je op de website van Vestia vinden wanneer je in aanmerking kunt komen voor huurverlaging. Voor al je vragen kun je hierover bij Vestia terecht. Daarnaast hebben we links naar extra informatie en uitleg op onze pagina: verklarende woordenlijst (2020).

Geldproblemen? Bel gelijk met Vestia | Klik hier. Dat geldt altijd, ook na corona.

Wat adviseerde de Huurdersraad

De Huurdersraad heeft aan het begin van dit jaar overlegd met Vestia over het aankomende huurverhogingsbeleid. De Huurdersraad vroeg Vestia geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen omdat de reden daarvoor (doorstroming bevorderen) met de woningmarkt van nu niet werkt. Ook adviseerde ze de huren te verlagen, omdat huurders van Vestia steeds teveel hebben betaald in eerdere jaren.

Vestia heeft onze adviezen slechts deels meegenomen in een huurverhogingsbeleid dat de huren net iets onder het maximum verhoogt en dat een inkomensafhankelijke huurverhoging laat zien die minder is dan veel andere corporaties. De Huurdersraad heeft opnieuw advies uitgebracht. Dat kun je lezen via de links hieronder.

De Huurdersraad heeft tips gegeven voor de verbetering van de brief en de teksten op de website. Vestia heeft die grotendeels overgenomen.

Tags: , , , ,

Succes: Onterecht betaald voor tuinonderhoud = geld terug

Een aantal huurders heeft onterecht betaald voor tuinonderhoud. Zij krijgen een brief van Vestia waarnaar wordt verwezen met een afspraak met de Huurdersraad: deze huurders krijgen automatisch hun bijdrage aan het tuinonderhoud van de afgelopen twee jaar terug van Vestia.

Uiteraard zijn we blij met dit resultaat. Het is een goede zaak dat Vestia zelf ook naloopt waar zij mogelijk onterecht servicekosten in rekening brengen, in navolging van onze jarenlange aandacht voor dit onderwerp.

Achtergrond

Voor “open tuinen”, “daktuinen” zonder toegangsmogelijkheid en andere “kijktuinen” hoeven huurders niet te betalen, maar voor “gesloten tuinen” mag Vestia een bijdrage in rekening brengen. Het gaat hier alleen om onderhoud, de aanleg van de tuinen is een exclusieve rekening voor Vestia. Tenzij een bewonerscommissie specifieke wensen inbracht en de huurders hiermee instemden. Of een tuin gesloten of open is, is moeilijk vast te stellen. Kijk maar mee naar een willekeurige luchtfoto van Den Haag, als dit allemaal Vestia-huurhuizen zouden zijn, dan… (klik voor een vergroting!)

Klik voor volledig scherm! Als dit allemaal huurhuizen zouden zijn van Vestia, dan…

Open eindje

De vraag blijft: wat gaat er gebeuren met de tuinen die tot nu toe gratis werden aangeboden maar waarvoor Vestia de huurder geld kan vragen? We voeren hierover nog gesprek met Vestia, maar uiteindelijk gaan huurders zelf over de servicekosten en zullen en kunnen wij dus niets beslissen, we behartigen slechts de belangen van betrokkenen.

 

Kortom: goed nieuws voor een aantal huurders uit heel Nederland!

Tags: , ,

Nieuws: Herstel Hilledijk: 993 gehad, nog 7 te gaan ….

Vijf moeilijk leesbare brieven, drie verschillende tarieven en maar 2 artikelen… Wat is de stand van zaken van servicekosten schoonmaak Hilledijk dat meer dan tienduizend huurwoningen aangaat?
Even terugblikken: zonder toestemming aan huurders gevraagd te hebben zijn de kosten van schoonmaak in 2015 verhoogd. De huurders merkten dit niet (direct), omdat hun voorschot sinds jaar en dag flink hoger was dan de werkelijke kosten. Met andere woorden: zij kregen elk jaar tientallen tot een paar honderd euro terug, en over 2015 ineens een stuk minder. Het betrof 14.000 huishoudens in Rotterdam. Zonder toestemming de schoonmaakpost veranderen mag niet.

Wat hebben wij gedaan?

 • We hebben gecontroleerd via een steekproef of het probleem van afkopen van extra schoonmaak elders niet aan de hand was. De 4 willekeurige schoonmaakcontracten uit onder andere een complex in Delft, Zoetermeer en Den Haag laten ons zien dat het niet op andere plekken speelt.
  • ! TIP ! Het zelf controleren van de schoonmaak (rooster en contract) raden we sowieso aan, want misschien is er via die weg nog een verbetering te bewerkstelligen. Huurders hebben recht op een instemmingsaanvraag (70%-regel) als de aard of kwaliteit of prijs van de dienstverlening, waaronder schoonmaak, wijzigt.
 • Dankzij de inzet van de werkgroep Servicekosten is de situatie teruggedraaid, er is dus géén prijsstijging voor vele honderden huurders en waar te veel geïnd is, zijn de huurders gecompenseerd.
 • In 7 complexen is het probleem iets complexer en daardoor nog niet opgelost.
 • Wij zetten in op herstel, zonder prijsstijging, van ook die complexen.

Het betreft de complexen: Kleefblok, Tweebos Dwars Hoog, Hevasa 1, Olea 3, Bronkhorst, Heerenbeek en Randportieken Lo’s.

Ook namens ons is er contact met de betrokken huurders en bewonerscommissies.

 

We zijn natuurlijk de langdurige inzet van de werkgroep erg dankbaar! De schoonmaak in de laatste complexen is het moeilijkst te herstellen tegen het nu geldend tarief, maar de werkgroep gaat door totdat het netjes is opgelost.

 

Zo zie je maar: de servicekostencontrole lijkt saai, maar kan in positieve en negatieve zin verrassen. In dit geval waren wij er maandenlang mee bezig. Heb jij je afrekening wel eens gecontroleerd?

Tags: , , , , , , ,

★ Stap verder met herstel servicekostenpost schoonmaak

We zijn weer een stap verder met het herstel van de fout met de servicekostenpost schoonmaak. Het betreft 14.000 woningen in Rotterdam-Zuid. Er zijn goede ideeën gedeeld tussen Vestia en de Huurdersraad (werkgroep betrokken huurders) over hoe de fout hersteld kan worden. 

 

Nu is Vestia aan zet: zij moeten het herstelwerk gaan uitvoeren. Op korte termijn kunnen de huurders die het betreft een update van Vestia zelf verwachten, per brief thuis. Daarmee worden als het goed is alle liggende vragen beantwoord. Er komt uiteraard ook communicatie naar bewonerscommissies.

 

 

Tags: , , ,

Wat niet mag in servicekosten

Jij betaalt elke maand huur én servicekosten aan Vestia. De afrekening servicekosten verschijnt jaarlijks op 1 juli. Loop de afrekening daarom goed door, er kunnen fouten in zitten. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van zaken die Vestia wel, of juist niet, in rekening mag brengen. 

Wat mag er WEL in de servicekosten staan

 • Kosten voor de diensten van een huismeester
 • Kosten voor dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten
 • Glasbewassing
 • Administratiekosten
 • Ontstoppen van leidingen en rioleringen
 • Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden in het algemene gedeelte van de woning.

Wat mag er NIET in de servicekostenafrekening staan

 • Het hele dienstverband van de huismeester
 • Verplicht onderhoud om woningen of complexen op kwaliteit te houden (bijvoorbeeld: standaard onderhoud aan de CV-ketel)
 • Zonneschermen of screens
 • Nieuwe werkzaamheden waar geen huurderstoestemming voor is gevraagd
 • Als er een lekkage is geweest, verhoogd waterverbruik.

Meer uitleg en informatie over het controleren van de servicekosten staat hier. Hier kan je je ook inschrijven voor onze mailing met uitleg over servicekosten en de procedure of een cursus servicekosten. Ook de Rijksoverheid geeft uitleg over servicekosten en de Huurcommissie heel uitgebreid.

 

Tags: , ,

Vestia ging met brief huurverhoging de fout in

Deze dagen valt de brief huurverhoging op de mat bij veel huurders. De brief is niet volledig en correct. Hierbij informeren we u wat u moet weten over uw rechten en plichten wat Vestia u niet in de brief vertelt.

 

 

1. U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging en Vestia zelf contacteren

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging, onder andere als u geconfronteerd bent met een inkomensval.

De (met ons afgesproken) bezwaarmogelijkheden worden niet genoemd in de brief die u ontving. Voor het maken bezwaar wordt u direct doorgestuurd naar de Huurcommissie, maar uiteraard kunt u gewoon Vestia bellen met vragen– zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen beleid en klantenservice.

Wilt u vervolgens formeel bezwaar maken, dan gaat dat inderdaad via het model bezwaarschrift naar Vestia. Hierna hebben zij eerst 3 weken reactietijd. Als Vestia uw verzoek afwijst stelt Vestia voor om het verzoek door te sturen naar de Huurcommissie.

 

Dus:

 • Neem vooral contact op met Vestia zelf als u vragen heeft over de huurverhoging
 • Heeft u een goede reden om te denken dat de huurverhoging niet terecht is, maak dan bezwaar
 • Wees extra alert bij een inkomensdaling, want dan kunt u de inkomensafhankelijke huurverhoging aanvechten

 

2. De nieuwe voorschotten servicekosten zijn een voorstel

De voorschotten servicekosten worden niet alleen door Vestia bepaald. Dat suggereert Vestia wel. Wend u met vragen over de onderbouwing van de nieuwe servicekosten vooral tot Vestia en controleer zodra deze beschikbaar is de afrekening op juistheid. U kunt hiervoor de procedure servicekosten gebruiken.

 

De servicekostenposten “rioolontstopping” en “administratie” en “glasverzekering” zijn geüniformeerd. Dat wil zeggen dat de Huurdersraad zorg draagt voor controle van de administratie zodra deze beschikbaar is. Doordat er één groot abonnement voor deze posten is, scheelt dat huurders sinds 2015 geld ten opzichte van 2014 en eerder.

 

 

Tags: , , , ,

Eindelijk: een procedure servicekosten

Met Vestia sloten we de procedure servicekosten af. Er staat in hoe Vestia bewonerscommissie en-of bewoner, gaat informeren over en betrekken bij de servicekosten en welke rechten u daarbij kunt claimen. We zijn blij dat we deze procedure konden realiseren, want er was veel vraag naar!

 

Wist u dat servicekosten niet aangepast mogen worden zonder toestemming van bewoners?

De nieuwe servicekosten moeten voorgelegd worden aan de bewonerscommissie ter instemming. Vanwege de vele reorganisaties is dat in de afgelopen jaar wel eens fout gegaan bij Vestia, waardoor bewoners niet meer op hun rechten zijn gewezen en de nieuwe situatie als gegeven zijn aan zien.

Zo ziet de procedure er uit. Klikken is openen in PDF-formaat!

Wist u dat u volledig inzage moet krijgen in facturen achter de servicekosten?

Die zal Vestia dus gewoon verschaffen, digitaal. Zonder problemen.

Wist u dat, als de bewoners dat collectief willen, de geleverde dienst (bijv. schoonmaak) beter, meer of minder, moet?

Vaak horen we dat bewoners willen dat er wat veranderd aan de schoonmaak. Hiervoor gaat op: u betaalt, dus u bepaalt.

 

Heeft u behoefte aan extra uitleg? 

Leest u eerst de procedure zelf door. Voordat de nieuwe afrekeningen verschijnen organiseren we een gratis cursus “servicekosten controleren”. We kiezen nog een datum/tijdstip en peilen nu alvast de interesse. Ook kunt u zich abonneren op onze mailing servicekosten met tips, ervaringen en herinneringen. Algemene vragen over de procedure kunt u natuurlijk altijd stellen.

Tot slot

… wat ons motiveert en u zou motiveren? Huurders die actief de servicekosten controleren, vorderen regelmatig geld terug voor de huurders! Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op een deel van wat zich om het pand afspeelt (ramen wassen, schoonmaak, eventuele beveiliging).

Informatie over servicekosten

Informatie over servicekosten

Wilt u handige tips ontvangen en herinnerd worden dat het tijd is om uw servicekosten te controleren? Wilt u misschien een gratis cursus volgen via ons? Dan kunt u zich hieronder opgeven. We sturen u na het traject servicekosten ook een korte vragenlijst, zodat we de procedure mogelijk kunnen verbeteren.

De cursus wordt gratis aangeboden. Data, locatie en frequentie o.b.v. aanmeldingen.
Bezig met versturen

 

 

Servicekosten facturen controleren

Tags: , , ,

Huurdersvraag: mening LHV (vertraging) afrekening servicekosten

We worden door huurders vaak gebeld met de vraag of de LHV het eens is met de vertraging van de afrekening servicekosten over 2014. Ons antwoord is kort: nee, natuurlijk niet! Vestia moet op tijd afrekenen. 

 

We hebben dit uiteraard uitdrukkelijk en herhaaldelijk aangegeven bij Vestia in de afgelopen drie jaar. Er worden, onder andere op aansporen van de LHV, diverse maatregelen binnen Vestia ontplooid om elk jaar het proces weer tijdiger te laten verlopen.

Over ongeveer één maand zullen wij de procedure servicekosten aan u presenteren. Hier staat in hoe en wanneer Vestia en de bewonerscommissie en individuele huurder contact hebben over de servicekostenafrekening en dat de bewonerscommissie het recht heeft de voorschotten vast te stellen. Aan deze procedure kan de bewoner(scommissie) rechten en houvast ontlenen voor het eerstvolgend afrekenseizoen, 2015.

Bent u een bewonerscommissie en escaleert de servicekostenafrekening? Dat komt voor. Bel ons hierover en dan gaan wij in gesprek met Vestia. Zorg wel dat u eerst zelf het gesprek bent aangegaan en aan ons kunt omschrijven wat het probleem is.

Tags: , , , ,

Recht op tweemaal per jaar overleg met Vestia, waarvan eenmaal over servicekosten

Heeft u een bewonerscommissie? Vanaf dit jaar zal Vestia sowieso twee keer met u overleggen, waarvan één keer over de servicekosten. Dit is een toezegging van Vestia aan de LHV. Controleert u of Vestia deze belofte inwilligt? Maar dan is er nog één vraag: wat kan er tijdens het overleg over de servicekosten worden besproken? Dit is een vraag waar de LHV u antwoord op wil geven. We zoeken informatie over uw (goede, maar ook slechte) ervaringen om tot dit antwoord te kunnen komen. Lees verder voor meer informatie.

Verder lezen…

Tags: , ,