Eindelijk: een procedure servicekosten

Met Vestia sloten we de procedure servicekosten af. Er staat in hoe Vestia bewonerscommissie en-of bewoner, gaat informeren over en betrekken bij de servicekosten en welke rechten u daarbij kunt claimen. We zijn blij dat we deze procedure konden realiseren, want er was veel vraag naar!

 

Wist u dat servicekosten niet aangepast mogen worden zonder toestemming van bewoners?

De nieuwe servicekosten moeten voorgelegd worden aan de bewonerscommissie ter instemming. Vanwege de vele reorganisaties is dat in de afgelopen jaar wel eens fout gegaan bij Vestia, waardoor bewoners niet meer op hun rechten zijn gewezen en de nieuwe situatie als gegeven zijn aan zien.

Zo ziet de procedure er uit. Klikken is openen in PDF-formaat!

Wist u dat u volledig inzage moet krijgen in facturen achter de servicekosten?

Die zal Vestia dus gewoon verschaffen, digitaal. Zonder problemen.

Wist u dat, als de bewoners dat collectief willen, de geleverde dienst (bijv. schoonmaak) beter, meer of minder, moet?

Vaak horen we dat bewoners willen dat er wat veranderd aan de schoonmaak. Hiervoor gaat op: u betaalt, dus u bepaalt.

 

Heeft u behoefte aan extra uitleg? 

Leest u eerst de procedure zelf door. Voordat de nieuwe afrekeningen verschijnen organiseren we een gratis cursus “servicekosten controleren”. We kiezen nog een datum/tijdstip en peilen nu alvast de interesse. Ook kunt u zich abonneren op onze mailing servicekosten met tips, ervaringen en herinneringen. Algemene vragen over de procedure kunt u natuurlijk altijd stellen.

Tot slot

… wat ons motiveert en u zou motiveren? Huurders die actief de servicekosten controleren, vorderen regelmatig geld terug voor de huurders! Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op een deel van wat zich om het pand afspeelt (ramen wassen, schoonmaak, eventuele beveiliging).

Informatie over servicekosten

Informatie over servicekosten

Wilt u handige tips ontvangen en herinnerd worden dat het tijd is om uw servicekosten te controleren? Wilt u misschien een gratis cursus volgen via ons? Dan kunt u zich hieronder opgeven. We sturen u na het traject servicekosten ook een korte vragenlijst, zodat we de procedure mogelijk kunnen verbeteren.

De cursus wordt gratis aangeboden. Data, locatie en frequentie o.b.v. aanmeldingen.
Bezig met versturen

 

 

Servicekosten facturen controleren

Tags: , , ,

Huurdersvraag: mening LHV (vertraging) afrekening servicekosten

We worden door huurders vaak gebeld met de vraag of de LHV het eens is met de vertraging van de afrekening servicekosten over 2014. Ons antwoord is kort: nee, natuurlijk niet! Vestia moet op tijd afrekenen. 

 

We hebben dit uiteraard uitdrukkelijk en herhaaldelijk aangegeven bij Vestia in de afgelopen drie jaar. Er worden, onder andere op aansporen van de LHV, diverse maatregelen binnen Vestia ontplooid om elk jaar het proces weer tijdiger te laten verlopen.

Over ongeveer één maand zullen wij de procedure servicekosten aan u presenteren. Hier staat in hoe en wanneer Vestia en de bewonerscommissie en individuele huurder contact hebben over de servicekostenafrekening en dat de bewonerscommissie het recht heeft de voorschotten vast te stellen. Aan deze procedure kan de bewoner(scommissie) rechten en houvast ontlenen voor het eerstvolgend afrekenseizoen, 2015.

Bent u een bewonerscommissie en escaleert de servicekostenafrekening? Dat komt voor. Bel ons hierover en dan gaan wij in gesprek met Vestia. Zorg wel dat u eerst zelf het gesprek bent aangegaan en aan ons kunt omschrijven wat het probleem is.

Tags: , , , ,