De mening van Delftenaren, Zoetermeerders, Hagenaren, Westlanders en Rotterdammers

De eerste ronde huurdersraadplegingen zit er weer op. Wat bleek en wat doen wij met de uitkomsten?

Algemeen: opvallend!

 • Allereerst horen we bij alle raadplegingen duidelijk twee van onze speerpunten bevestigd:
  Het verhelpen van reparaties laat te wensen over en Vestia belt of mailt niet terug binnen de (door hen aangegeven) termijn
 • Bij serieuze huurproblemen ervaren huurders dat Vestia zich niet sociaal opstelt
  Een duidelijk signaal!

Daarnaast vroegen we overal aan huurders naar hun verwachtingen ten aanzien van zorg en wonen. Omdat verzorgingstehuizen sluiten, moeten woningcorporaties, gemeenten en huurders zelf oplossingen vinden voor veilig en prettig langer thuis wonen. We hebben een eerste inventarisatie gemaakt die als basis geldt voor onze positiebepaling langer thuis waar onze nieuwe werkgroep zorg en wonen mee aan de slag gaat.

We stelden alle huurders dezelfde vragen, gaven tips voor servicekosten en boden actief een gratis adviesgesprek door een Energiecoach voor in het najaar aan.

Den Haag

In het Zuiderstrandtheater kwam weer een nieuwe groep huurders met hun vragen en hun ervaringen. We vinden het positief dat we telkens nieuwe gezichten trekken, jong en oud.
De vragen gingen over: het huurrecht bij overlastsituaties, moeilijke servicekostenproblemen en meer persoonlijke zaken. Die behandelden we ter plekke of per mail achteraf.
Uit de stellingen bleek:

 • Huurders vinden vooral dat zittende huurders zouden moeten worden ontzien bij huurverhoging. Dat betekent dat de huren voor nieuwe huurders relatief duurder worden.
 • De helft van de huurders vond de ontwikkeling van woningruil als optie om aan een woning te komen positief.

Rotterdam

Bij de raadpleging in Ahoy, onder leiding van Joop van der Hor, was een forse afvaardiging uit met name Rotterdam-Zuid aanwezig, waar ook vele van de twintigduizend Vestia-huurwoningen staan. Volgende keer zoeken we een passende locatie in Rotterdam-Noord om ook degenen die aan de andere kant van de Maas wonen dicht bij huis in staat te stellen hun stem te laten horen!
Wat bleek? Behalve onrust vanwege de Woonvisie en welk effect het op huurders persoonlijk kan hebben, is er ook behoorlijk wat “last” van steeds meer huurders die dicht bij elkaar wonen en om diverse redenen overlast veroorzaken. Tegenover woningruil als optie om aan een nieuwe/beter passende woning te komen, staan huurders uit Rotterdam niet zo positief. Vanwege alle belemmeringen blijven ze liever in hun huidige huurwoning, ook al voldoet deze niet helemaal. Ten aanzien van het onderhoud geven de Rotterdammers duidelijk aan dat ze gewoon serieus genomen zouden willen worden en dat dat mist bij Vestia de afgelopen jaren.

Westland

Huurders uit het Westland zijn vaak in een bewonerscommissie georganiseerd, een positief signaal! Uit het Westland kwam één overduidelijk signaal over het woonklimaat: de overlast is daar toegenomen en hoewel de gemeente veel programma’s en aanpakken heeft, lijkt de Vestia-aanpak (de eerste stap) niet te worden ingezet of te werken. Een duidelijk signaal voor onze Werkgroep Westland voor het gesprek met Vestia en bij prestatieafspraken!
Dan speelt in het Westland ook het probleem van de doorrekening van de huismeesters. Wij hebben geïnformeerd over de stand van zaken voor zover bij ons bekend. We gaan hier mee aan de slag.

Zoetermeer

Ook in Zoetermeer zijn (actieve) huurders bij elkaar gekomen om te praten over verschillende onderwerpen. Zo is gebleken dat het zelf organiseren van schoonmaak in het wooncomplex een interessante optie is. Een vraag die wel opkomt is: hoe kan er dan goed gecontroleerd worden dat ieder zijn steentje bijdraagt? Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat er zorgen zijn als het gaat om het langer, zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen. Veel woningen zijn prima om ouder in te worden, maar in het complex mag er wel wat veranderen. Eén lift in een complex is krap, wat als die ene lift uitvalt of als er onderhoud gepleegd moet worden? Ook wordt er aangekaart dat het verstandig is om elektrisch koken te introduceren in plaats van het koken op gas. Voor degenen die nu nog in een eengezinswoning wonen is woningruil wellicht een goede optie.
De thema’s waarvan de aanwezigen hebben aangegeven dat zij die het meest belangrijk vinden zijn geïnventariseerd en meegenomen in het gesprek over prestatieafspraken.

Delft

In Delft organiseerden we een digitale raadpleging met de volgende vragen met een topopbrengst: 23% van de Vestia-huurders in het e-mailpanel reageerden!

Wij hebben de uitkomsten al gepresenteerd bij de gemeente in een themasessie over woningkwaliteit. Die sessies resulteren in betere prestatieafspraken over hoe het komende jaar de woonafspraken vorm moeten krijgen. Daarnaast organiseren we in het najaar een nieuwe schouw, waarbij we gemeente én meerdere woningcorporaties op sleeptouw nemen om te kijken naar woonomgevingen, onderhoud van de buitenruimte, onderhoud van de woningen en algehele leefkwaliteit.

De uitkomsten waren:

 • Huurders vinden Delft aan de ene kant compact, gezellig en groen en aan de andere kant rommelig met parkeerproblematiek en bereikbaarheidsproblemen.
 • Het wonen bij Vestia waarderen huurders gematigd positief. De kwaliteit-prijsverhouding loopt namelijk steeds terug en het onderhoud is niet goed, maar het eigen huis is wel fijn.

Erg opvallend is, dat huurders vooral vinden dat hun woonomgeving er mettertijd slechter uit is gaan zien. Het gaat de Delftse huurders dus om: verfbeurten, schoonmaak, algenaanslag, schone straten en aanpak groenonderhoud. Dit is een duidelijk signaal waar zowel Vestia als de gemeente mee aan de slag kunnen in onze optiek. Om deze leerpunten te versterken gaan we de huurders benaderen die aangaven dat zij vinden dat hun huis geschikt is voor een schouw. Uiteraard stippelen we een mooie route uit voor een volledig beeld van de woningen in Delft.

 

Tags: , , , , , , , , ,

5 Antwoorden op “De mening van Delftenaren, Zoetermeerders, Hagenaren, Westlanders en Rotterdammers”

 1. Lammy Pruim

  Ook wij worden niet gehoord door Vestia, wij wonen in een seniorenflat en zitten in de bewonerscommissie,maar alles wordt tegengehouden als we iets willen opknappen, ook heel beel problemen met warmte wat maar niet wordt opgelost,
  Ook wij betalen 200 euro meer huur dan bestaande bewoners, erg vervelend.

 2. Ouderen in een huur woning krijgen onevenredig hoge huur verhogingen. Optie als verhuizen zijn er niet want er is woning te kort. Te jong om te verhuizen naar een bejaardenhuis. Wanneer worden er betaalbare ouderen woningen gerealiseerd. Desnoods in bestaande bouw. Ouderen willen niet 16 hoog wonen als je uit een huis met tuinen komt wil je begane grond wonen met een tuintje. De hofjes woningen zoals ze in bijvoorbeeld Den Haag Delft of Leiden bestaan, waarom kan zoiets niet in zoetermeer gerealiseerd worden. Mensen apart laten wonen betekent wel onveiligheid. Een groep ouderen is zo makkelijker te vinden voor huis overvallers.

 3. Sabine Jahnichen

  In de priode van 2002-2006 ben ik gemeenderasd werkzaam geweest als raadslud voir decommissie zorg welzijn en onderwijs. In dexe periode heeft de gemeenteraad ervoor gepleit dat er merrdete sociale huurwoningen zouden komen om hierdoor dedoorstroom te bevorderen. Dit wrtd jarenlang geminitoord doir de gemeente Sonds een aantal jaar is dut niet meer de situatie en de monitoring van de gemeente Delft uitgebleven. De wonignouw verenogingen hebben nu eigen geen controle merr van de gemernte en de sociale woningen vrsndrr nu in dure vrije sector woningningen voorbeeld De Colignystraat 23 in Delft, wat eerst ern socisle eoning was en nu verhuurd wordt aan een 3 tal Oostblok gezinnen voor een huur van euro 833,- ipv 657,- Als de docisle huurwoningen op deze manier verdwijnen zullen alle inwoners met ern laag inkomen kansloos zijn pm van woning te verwisselen en zeker aanstoot gevrn als blijkt dat het voot buitenlsndse gezinnen wrl mogrlijk blikkt te zijn samen te gasn wonen, terwijl dit voor Nederlandse mensen niet aan de orde is. Om oudere mensen in een eigen woning langer te kunnen laten wonen.moeten er dus meer sociale woningen gerealiseerd worden en doir de gemeente gemonitoord worden. Per gemeente moet er een overzicht vsn de lagere inmkomens ouderen bewoners en naar evenredigheid met de beschikbare woningen en woning cooperaties meer dociale woningen gerealuseerd worden. Alle beschikbare ruinte wordt nu ingericgt voir studentenwoningen ( recent TNO gebouw) en waarom geen sociale woning bouw? Mer vriendelijke groet en excuus vor de verschtijvingen vanwege het kleine toetsenbord van.mijn mobiel, Sabine Jahnichen

 4. jfransen

  wat gebeurt er met de pijpkruid in Naaldwijk, word dat wel of niet verkocht ,op de avond zijde ze van niet.
  er stond niets van in, ,er is wel over gesproken.

 5. Laurette van de Huurdersraad

  Op dit moment verkoopt Vestia al een tijdje geen hele complexen meer, wel eens losse woningen. Uiteindelijk zullen alle woningen in Westland, waaronder dus Naaldwijk, verkocht worden. Verkoop aan een andere woningcorporatie is helemaal niet slecht, daar maken wij ons hard voor!