Jenny kent Delftse huizen en huurders

Leer ons kennen!
In Delft staan duizenden huurwoningen van Vestia en samen met Ed Vonk neemt Jenny Wijnmaalen onder andere plaats in de werkgroep Delft om de belangen te behartigen bij gemeente en Vestia. In het halfjaar dat Jenny nu bij de Huurdersraad actief is, heeft ze diverse nieuwe ervaringen opgedaan waarover ze vertelt in dit artikel.

Jenny neemt zowel plaats in de werkgroep Delft als de Algemene Raad en ze heeft ook het initiatief genomen met enkele andere Algemene Raadsleden om ‘zorg en wonen’ vorm te geven binnen Vestia. Haar agenda van de Huurdersraad ziet er de afgelopen maanden zo uit:
Eens in de 3 maanden is de vergadering van de Algemene Raad waar ze met het bestuur van de Huurdersraad praat over de koers. En per 1 of 2 maanden is er eenmaal overleg met de gemeente, over een thema of over prestatieafspraken. Ook is er een jaarlijkse huurdersdag. Er zijn ook interne thema-sessies over bijvoorbeeld zorg, de energiecoaches en het wonen in Delft. Jenny pakt deze overleggen aan om het gesprek aan te gaan voor verbetering.

We vroegen Jenny naar haar meest verrassende ervaring tot nu toe:
‘Dat ik veel van mijn kennis en ervaring direct kan delen en dat er naar wordt geluisterd. De mensen van de gemeente en Vestia komen niet in woningen zoals ik, want ik werk de hele week in de thuiszorg en kom dus in alle Delftse wijken bij mensen binnen. Hierdoor kan ik een belangrijke rol vervullen. Zo kon ik op de sessie over Kwaliteit van woningen met de gemeente en andere corporaties echt wat vertellen over de woonkwaliteit, maar vooral over de ervaringen van huurders daarbij. Ik weet ook echt wel waar verschillen zitten tussen woningcorporaties. Kijk, het gaat me er niet om dat het allemaal overdreven mooi wordt, maar de woningen moeten wel goed zijn en de prijs betaalbaar voor de mensen die er wonen. Op sommige plekken moet echt wel wat gebeuren aan de kwaliteit van de woning. Ik vond het ontzettend mooi om achteraf complimenten te krijgen over mijn kennis.’

Jenny’s motivatie voor deze investeringen is dat ze huurders en Vestia weer dichter bij elkaar wil brengen. Als we vragen of dat haar tot nu toe is gelukt, zegt ze: ‘Nou door zelf op te staan en mee te praten gebeurt dit automatisch, vorige week zat ik nog bij Wethouder De Prez, daar heb ik ook aangegeven dat we mensen die zorg nodig hebben door samenwerken veel beter kunnen helpen. Ik heb vooral hoge verwachtingen van onze werkgroep Langer Thuis en denk dat we op dat vlak voor een grote groep oudere huurders wat kunnen gaan betekenen. Zelf denk ik bijvoorbeeld aan het bereiken van woongenot en de betaalbaarheid voor de huurders. En dat als de oudere huurders die in een grotere woning zitten willen verhuizen naar een kleinere woning dat er medewerking van de gemeente komt. Dan hebben grotere gezinnen ook weer meer kans op een woning. En daarover komen vervolggesprekken. Ik ben in ieder geval nog lang niet klaar bij de Huurdersraad!’

Zou jij ook een rol als Jenny willen? Wij zoeken nog een aanvulling voor de werkgroep Delft voor/door huurders! Maak je interesse kenbaar via contact (link) en we gaan kennismaken.