Afkoping derivatenportefeuille en gevolgen huurders

De gevolgen voor huurders van de deal die Vestia heeft gesloten met de banken zijn nog volstrekt onduidelijk. Omdat Vestia € 1,3 miljard moet betalen, vreest de Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) dat de gevolgen voor de huurders heel nadelig zullen uitpakken. LHV heeft Vestia daarom gevraagd zo snel mogelijk inzicht te geven in de gevolgen voor de huurders.
Verder lezen…

Tags: ,

Pleidooi: strafbare feiten verhalen op daders

De Landelijke Huurdersraad Vestia (LHV) is geschokt dat het OM aanwijzingen heeft dat zich strafbare feiten hebben voltrokken bij Vestia. Het is onvoorstelbaar dat de financieel manager zich op criminele wijze zou hebben verrijkt.

 

LHV verzet zich er tegen dat de huurder moet bloeden als gevolg van risicovolle derivaten. De meeste huurders hebben een laag of modaal inkomen, dat uitgerekend deze groep wordt getroffen is heel wrang. Dat de financiële schade ten gevolge van strafbare feiten uiteindelijk ook bij deze groep terecht komt is volstrekt onaanvaardbaar. Er is dan werkelijk niets sociaals meer aan sociale huisvesting .

LHV is blij dat, indien er inderdaad strafbare feiten worden geconstateerd, het nieuwe bestuur van Vestia de schade gaat verhalen op de betrokkenen. LHV zal dit zeer nauw in de gaten houden, want het is ondenkbaar dat huurders ook nog moeten bloeden voor schade als gevolg van criminele activiteiten door voormalig managers.

Tags:

LHV adviseert tegen verhoging (streef)huur

Vestia laat huurders de rekening van wanbestuur betalen.

De Landelijke Huurdersraad Vestia heeft grote bezwaren tegen het plan om de huren flink te laten stijgen. Nieuwe huurders gaan gemiddeld 20% meer betalen dan de zittende huurders. Zittende huurders met een inkomen boven € 43.000 kunnen een extra huurverhoging tegemoet zien, bovenop de ‘gewone’ huurverhoging. De Landelijke Huurdersraad Vestia vindt het van het grootste belang dat Vestia eerst substantiële maatregelen bij haar eigen organisatie neemt, alvorens een bijdrage van haar huurders te vragen.

Verder lezen…

Tags: , ,