Zo was het op de Huurdersdag 2019!

Een impressie van fotograaf Bart:

Je vindt een aantal uitspraken uit de evaluaties terug op deze pagina tussen aanhalingstekens.

Ontvangst
Ontvangst

Ontvangstbalie
Ontvangstbalie

‘ontvangst, begeleiding professioneel en menselijk!’

Opening
Opening

Dagvoorzitter Marjolein Heesters

Dagvoorzitter Marjolein Heesters

‘Marjolein praatte het geheel op een prettige wijze aan elkaar’

Marjolein stelt het bestuur van de Huurdersraad voor aan het publiek

Marjolein stelt het bestuur van de Huurdersraad voor aan het publiek

Marjolein interviewt voorzitter van de Huurdersraad Cees van der Harst

Marjolein interviewt voorzitter van de Huurdersraad Cees van der Harst

Maurice Specht vertelt over participatie

Maurice Specht vertelt over participatie

‘spreker was zeer interessant’

Hein Zegers legt uit hoe je fijn kunt wonen met de BASICS

Hein Zegers legt uit hoe je fijn kunt wonen met de BASICS. Download zijn presentatie hier.

Lunch

Lunch

‘top lunch’

Lunch

Lunch

Lunchboy

Lunchboy

‘de catering was super!’

Stellingen bij de stand van de Huurdersraad

Stellingen bij de stand van de Huurdersraad

Wijzer over zelf energie bespraren bij de stand van het Rotterdams Milieucentrum en de energiecoaches van de Huurdersraad

Leren over zelf energie besparen bij de stand van het Rotterdams Milieucentrum en de energiecoaches van de Huurdersraad

gesprekken bij de stand van Vestia

Gesprekken bij de stand van Vestia

‘konden met onze vragen terecht’

Uitleg over servicekosten door servicekostencoaches van de Huurdersraad

Uitleg over servicekosten door servicekostencoaches van de Huurdersraad

Bij de stand van Anne-Marieke kreeg je tips over georganiseerd wonen

Bij de stand van Anne-Marieke kreeg je tips over georganiseerd wonen

Seniorenmakelaars

Seniorenmakelaars. Delftse en Zoetermeerse senioren die huren, krijgen hulp bij het zoeken naar een andere woning.

Kijkje in het voetbalstadion – een rondleiding was onderdeel van het middagprogramma

Start van de rondleiding in het museum

Start van de rondleiding in het museum

‘de rondleiding door de ADO Den Haag vrijwilliger was perfect’

Workshop over duurzaamheid

Harry Vlaar geeft workshop over voorkomen en aanpakken van overlast

Harry Vlaar geeft workshop over voorkomen en aanpakken van overlast. Download de handouts bij deze workshop: Tips om overlast bespreekbaar te maken met de buren en te melden bij Vestia en Schema behandelen overlastklachten.

‘Goede tips over overlast’

Pepijn Eymaal vertelt over servicekosten

Pepijn Eymaal vertelt over servicekosten

‘we hebben nieuwe dingen gehoord en kunnen nu het (servicekosten)overzicht beter bekijken’

Stellingendiscussie met grote baas van Vestia Arjan Schakenbos, voorzitter Huurdersraad Cees van der Harst en bestuurslid Huurdersraad Rachel Moeniralam

Stellingendiscussie met grote baas van Vestia Arjan Schakenbos, voorzitter Huurdersraad Cees van der Harst en bestuurslid Huurdersraad Rachel Moeniralam & de zaal

Bestuurslid Rachel Moeniralam spreekt over de meerwaarde van een bewonerscommissie voor jouw flat of straat

Bestuurslid Rachel Moeniralam benadrukt hoe leuk en belangrijk het is om deel te nemen in een bewonerscommissie van jouw flat of straat of er eentje op te richten

Arjan Schakenbos van Vestia vertelt hoe belangrijk de Huurdersraad is voor het nemen van de juiste besluiten door Vestia

‘dapper van de bestuurder om vragen te beantwoorden’

Voorzitter van de Huurdersraad Cees van der Harst geeft aan dat de Vestia huurder niet langer de dupe mag zijn van de financiële problemen van Vestia

‘een uitje dat op het leed van huurders van Vestia een klein pleistertje plakt’

De band Ragmob was weer van de partij met een zeer swingend optreden

‘muziek vond ik gaaf’

Delftse wijkambassadeur geniet van de borrel met bijbehorende hapjes

‘goede service van Cars Jeans stadion

Proost! Op een geslaagde Huurdersdag!

‘ik vond de dag alwéér informatief en goed verzorgd. Weer heel veel wijzer geworden’

‘Deed ons goed na al die negatieve gebeurtenissen bij Vestia’

‘Dikke 10 voor allen. Ik ben er volgend jaar zeker bij’

 

Mijn foto staat er niet bij! Klik hier voor álle foto’s van de Huurdersdag 2019!

Tags: , ,

Huurdersraadpleging Hoogvliet op 1 oktober 2018

Alle Vestia-huurders in Hoogvliet, Maassluis en Barendrecht zijn van harte welkom op de Huurdersraadpleging op 1 oktober 2018.
We beginnen om 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur.
We houden deze belangrijke bijeenkomst in De Meeuwenhof, Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet.
Met uw meningen en inbreng kunnen we de positie van onze huurders sterker maken.
We zien uit naar uw komst.

Tags: , , ,

De mening van Delftenaren, Zoetermeerders, Hagenaren, Westlanders en Rotterdammers

De eerste ronde huurdersraadplegingen zit er weer op. Wat bleek en wat doen wij met de uitkomsten?

Algemeen: opvallend!

  • Allereerst horen we bij alle raadplegingen duidelijk twee van onze speerpunten bevestigd:
    Het verhelpen van reparaties laat te wensen over en Vestia belt of mailt niet terug binnen de (door hen aangegeven) termijn
  • Bij serieuze huurproblemen ervaren huurders dat Vestia zich niet sociaal opstelt
    Een duidelijk signaal!

Daarnaast vroegen we overal aan huurders naar hun verwachtingen ten aanzien van zorg en wonen. Omdat verzorgingstehuizen sluiten, moeten woningcorporaties, gemeenten en huurders zelf oplossingen vinden voor veilig en prettig langer thuis wonen. We hebben een eerste inventarisatie gemaakt die als basis geldt voor onze positiebepaling langer thuis waar onze nieuwe werkgroep zorg en wonen mee aan de slag gaat.

We stelden alle huurders dezelfde vragen, gaven tips voor servicekosten en boden actief een gratis adviesgesprek door een Energiecoach voor in het najaar aan.

Den Haag

In het Zuiderstrandtheater kwam weer een nieuwe groep huurders met hun vragen en hun ervaringen. We vinden het positief dat we telkens nieuwe gezichten trekken, jong en oud.
De vragen gingen over: het huurrecht bij overlastsituaties, moeilijke servicekostenproblemen en meer persoonlijke zaken. Die behandelden we ter plekke of per mail achteraf.
Uit de stellingen bleek:

  • Huurders vinden vooral dat zittende huurders zouden moeten worden ontzien bij huurverhoging. Dat betekent dat de huren voor nieuwe huurders relatief duurder worden.
  • De helft van de huurders vond de ontwikkeling van woningruil als optie om aan een woning te komen positief.

Rotterdam

Bij de raadpleging in Ahoy, onder leiding van Joop van der Hor, was een forse afvaardiging uit met name Rotterdam-Zuid aanwezig, waar ook vele van de twintigduizend Vestia-huurwoningen staan. Volgende keer zoeken we een passende locatie in Rotterdam-Noord om ook degenen die aan de andere kant van de Maas wonen dicht bij huis in staat te stellen hun stem te laten horen!
Wat bleek? Behalve onrust vanwege de Woonvisie en welk effect het op huurders persoonlijk kan hebben, is er ook behoorlijk wat “last” van steeds meer huurders die dicht bij elkaar wonen en om diverse redenen overlast veroorzaken. Tegenover woningruil als optie om aan een nieuwe/beter passende woning te komen, staan huurders uit Rotterdam niet zo positief. Vanwege alle belemmeringen blijven ze liever in hun huidige huurwoning, ook al voldoet deze niet helemaal. Ten aanzien van het onderhoud geven de Rotterdammers duidelijk aan dat ze gewoon serieus genomen zouden willen worden en dat dat mist bij Vestia de afgelopen jaren.

Westland

Huurders uit het Westland zijn vaak in een bewonerscommissie georganiseerd, een positief signaal! Uit het Westland kwam één overduidelijk signaal over het woonklimaat: de overlast is daar toegenomen en hoewel de gemeente veel programma’s en aanpakken heeft, lijkt de Vestia-aanpak (de eerste stap) niet te worden ingezet of te werken. Een duidelijk signaal voor onze Werkgroep Westland voor het gesprek met Vestia en bij prestatieafspraken!
Dan speelt in het Westland ook het probleem van de doorrekening van de huismeesters. Wij hebben geïnformeerd over de stand van zaken voor zover bij ons bekend. We gaan hier mee aan de slag.

Zoetermeer

Ook in Zoetermeer zijn (actieve) huurders bij elkaar gekomen om te praten over verschillende onderwerpen. Zo is gebleken dat het zelf organiseren van schoonmaak in het wooncomplex een interessante optie is. Een vraag die wel opkomt is: hoe kan er dan goed gecontroleerd worden dat ieder zijn steentje bijdraagt? Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat er zorgen zijn als het gaat om het langer, zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen. Veel woningen zijn prima om ouder in te worden, maar in het complex mag er wel wat veranderen. Eén lift in een complex is krap, wat als die ene lift uitvalt of als er onderhoud gepleegd moet worden? Ook wordt er aangekaart dat het verstandig is om elektrisch koken te introduceren in plaats van het koken op gas. Voor degenen die nu nog in een eengezinswoning wonen is woningruil wellicht een goede optie.
De thema’s waarvan de aanwezigen hebben aangegeven dat zij die het meest belangrijk vinden zijn geïnventariseerd en meegenomen in het gesprek over prestatieafspraken.

Delft

In Delft organiseerden we een digitale raadpleging met de volgende vragen met een topopbrengst: 23% van de Vestia-huurders in het e-mailpanel reageerden!

Wij hebben de uitkomsten al gepresenteerd bij de gemeente in een themasessie over woningkwaliteit. Die sessies resulteren in betere prestatieafspraken over hoe het komende jaar de woonafspraken vorm moeten krijgen. Daarnaast organiseren we in het najaar een nieuwe schouw, waarbij we gemeente én meerdere woningcorporaties op sleeptouw nemen om te kijken naar woonomgevingen, onderhoud van de buitenruimte, onderhoud van de woningen en algehele leefkwaliteit.

De uitkomsten waren:

  • Huurders vinden Delft aan de ene kant compact, gezellig en groen en aan de andere kant rommelig met parkeerproblematiek en bereikbaarheidsproblemen.
  • Het wonen bij Vestia waarderen huurders gematigd positief. De kwaliteit-prijsverhouding loopt namelijk steeds terug en het onderhoud is niet goed, maar het eigen huis is wel fijn.

Erg opvallend is, dat huurders vooral vinden dat hun woonomgeving er mettertijd slechter uit is gaan zien. Het gaat de Delftse huurders dus om: verfbeurten, schoonmaak, algenaanslag, schone straten en aanpak groenonderhoud. Dit is een duidelijk signaal waar zowel Vestia als de gemeente mee aan de slag kunnen in onze optiek. Om deze leerpunten te versterken gaan we de huurders benaderen die aangaven dat zij vinden dat hun huis geschikt is voor een schouw. Uiteraard stippelen we een mooie route uit voor een volledig beeld van de woningen in Delft.

 

Tags: , , , , , , , , ,

Uitnodiging: huurdersraadpleging Rotterdam op 11 mei 2017

Woon jij in een Vestia woning? Wat heb jij de Huurdersraad te zeggen over leefbaarheid, reparatieverzoeken en je energierekening? Wij bereiden stellingen voor, help jij ons jouw belang te behartigen? Kom ook!

Wanneer: donderdag 11 mei om 20.00 uur (inloop 19.15 uur)

Wanneer: Rotterdam Ahoy, Ahoyweg 10, Rotterdam

Wie: Vestia-huurders en bewonerscommissies uit Rotterdam

Programma: inloop en welkom, kennismaking, korte workshop “hoe krijg ik iets opgelost?” en reageren op stellingen

Voor aanmelden kun je gebruik maken van onderstaand formulier, want vol = vol.

Aanmeldingen huurdersraadpleging Rotterdam 8 oktober 2019

 

Tags: , , , ,

Huurdersraad zoekt e-mailadressen

Update 11/7: Wij zoeken nog steeds contact, laat dus gerust je e-mailadres achter ook al is de actietermijn verlopen. De privacyvoorwaarden blijven uiteraard van kracht. 

 

 

Ziet deze kaart er bekend uit? Dat klopt! Wij komen heel graag met jullie in contact, mede-huurders van Vestia.
Er zijn veel huurders bij ons actief, maar Vestia verhuurt 72.000 huizen en dat vraagt om heel veel contact.

De afgelopen tijd EN de aankomende tijd hebben we belangrijke afspraken op de agenda staan, waaronder de prestatieafspraken met 13 gemeenten waarin Vestia actief is. We komen graag in contact met meer huurders, zodat wij samen kunnen nadenken over zaken die voor jullie van belang zijn. Daarom hebben we de e-mailadressen actie opgestart, zodat we in de toekomst makkelijker naar jullie mening kunnen vKaart e-mailactieragen EN jullie je mening kunnen geven vanaf de bank.

 

Waarvoor gaan we de e-mailadressen gebruiken?

Wij zijn er om jullie belangen te behartigen. Soms kan het voorkomen dat wij niet alle kennis, bijvoorbeeld over kleine steden, in huis hebben. Op zo’n moment willen we de e-mailadressen gebruiken om stellingen en vragen aan jullie voor te leggen, zodat wij alle kennis en informatie die wij nodig hebben kunnen verzamelen.

Met die informatie en kennis kunnen we nog beter adviseren, assisteren en meedenken.

Let op: wij zijn onafhankelijk van Vestia.

 

U kunt uw e-mailadres achterlaten:

Aanmelding nieuws en mailing voor huurders

Aanmelding nieuws en mailing voor huurders

Bezig met versturen

 

Tags: , , ,

Huurders uit Delft zijn uitgenodigd

Vestia verhuurt in Delft 5000 woningen, de huurders van deze woning mogen zeker niet ontbreken aan tafel bij de gemeente. We zijn er vroeg bij, want de bestaande prestatieafspraken lopen nog even, dit biedt veel kansen.

Op 22 februari organiseren we een kennismaking voor Delftse huurders.  Het doel van de avond is het vormen en informeren van een vaste groep mensen (werkgroep) die invulling gaat geven aan de rol van huurders in het overleg tussen huurders-gemeente Delft-Vestia.

De Huurdersraad zal huurders bij dit proces ondersteunen en het contact met Vestia onderhouden. Hiervoor verspreidden we ook ondersteunde flyer in de wooncomplexen van Delft en nodigden we de bewonerscommissies persoonlijk uit.

Woont u in Delft, meld u dan aan! En kijk hieronder nog even voor de flyer?

 

Aanmelden en input voor Werkgroep Delft
Bezig met versturen

 

Tags: , ,

(Foto)verslag: Huurders Den Haag aan het woord

De nieuwe Woningwet geeft huurders meer rechten en meer mogelijkheden. Aangezien die rechten en mogelijkheden alle huurders toekomen, brengen wij die naar alle huurders. Afgelopen dinsdag startte daarom een reeks van huurdersraadplegingen in de Randstad waarop wij veel huurders aan het woord laten over thema’s die hen aangaan: betaalbaarheid, energiebesparing en service. Een nieuwe activiteit met verassende opbrengsten: lees verder voor het (foto)verslag van de huurdersraadpleging van 10 november in Den Haag. 

 

Eerst wat statistieken: we nodigden 20.000 huishoudens in Den Haag persoonlijk uit om met ons op 10 november ’s avonds van gedachten te wisselen. De avond trok een volle zaal bezoekers: precies waar we op hadden gehoopt. Er waren mannen en vrouwen van diverse afkomsten, uit verschillende wijken van Den Haag en van verschillende leeftijden. We deden drie dingen: informeren en luisteren en ook maakten we de oplossing van (slepende) problemen mogelijk.

 

Informeren

We willen graag meer en vaker laten weten aan alle huurders wat we doen, dat we dat voor hen doen en hoe we het doen. Vestia heeft 80.000 huishoudens, met alle huurders communiceren is daarom een grote opgaaf en iets dat we willen en moeten doen. De nieuwe Woningwet geeft ons hier ook de gelegenheid voor.

Daarom begon Cees van der Harst, voorzitter van de LHV, de avond met aangeven dat de avond niet om de ‘LHV’ en ‘jullie Haagse huurders’ gaat: de Huurdersraad is door en voor huurders. Vervolgens vertelde Laurette Vermeulen, beleidsmedewerker, wat er aan de hand is met huurprijzen in Den Haag, Nederland en bij Vestia en wat de LHV doet om hier wat aan te veranderen. Dit was als inleiding bedoeld op de vraagstelling over betaalbaarheid later. Hierna gaf Sherwien Ramsoedh een presentatie over hoe, waar en bij wie een Vestia huurder invloed kan uitoefenen op zijn leefomgeving. Van de twee laatste presentaties worden artikelen gemaakt die nog in november op deze website verschijnen.

 

Problemen oplossen

We vonden dat huurders die zijn gekomen met concrete problemen niet met lege handen naar huis konden gaan. Daarom vroegen we Vestia aanwezig te zijn. Om te vertellen over hun plannen in Den Haag in 2016, maar ook om vragen van huurders te beantwoorden en dringende of slepende zaken op te pakken. Dat is gebeurd!

 

Luisteren

Waar het ons vooral om draaide was het gesprek en het horen van de mening van Haagse huurders van Vestia over betaalbaarheid, energiebesparing en service. En die hebben we gehoord. Een kleine greep uit de geluiden uit de zaal:

 

Betaalbaarheid

Het merendeel van de zaal gaf aan dat de recente huurstijgingen die iedereen in onderzoeken en in de krant vindt, echt invloed heeft op hun leven en besteedbaar budget of die van kennissen. Sommige huurders kampen met een te hoge huur, anderen gaven aan een lage huur te hebben maar ook een zeer verouderde woning. Verhuizen is voor veel huurders vrijwel onmogelijk omdat een vergelijkbare woning in betere staat veel te duur is geworden. Er waren veel huurders die aangaven dat hun huidige woning een huur had die past bij de staat waarin de woning verkeert. Een tijdelijke huurkorting bij verhuizen is niet iets dat huurders uit Den Haag zou stimuleren om wel te verhuizen, maar een deel van de zaal zag zelfbeheer in combinatie met een huurkorting wel zitten.

 

Energiebesparing 

Ten aanzien van Energiebesparing hebben we veel en veel diverse meningen gehoord. De aanwezige huurders zaten in compleet verschillende woningen: sommigen hadden nog steeds één ouderwetse gaskachel in de woning, maar anderen hadden vloerverwarming en dubbel glas. Huurders gaan bij energiebesparing uit van de huidige situatie en vinden het belangrijk dat zij wel vooruit gaan in comfort, daar niet onredelijk voor betalen en bij energiebesparende maatregelen wel gegarandeerd besparen. Zuinige stokers gaven aan dat met hen weinig rekening gehouden wordt: bij aanpassingen aan de woning die de woonlasten omlaag zouden moeten brengen gaan zij er meestal op achteruit omdat de huur door de aanpassingen wel omhoog gaat maar hun stookgedrag en daarmee stookkosten niet veranderen.

 

Dienstverlening 

Huurders gaven aan waar ze tevreden over waren en ook waar de pijnpunten zitten: aan de ene kant is dat, dat het soms onduidelijk is bij wie je als huurder terecht kan bij problemen. Gemeente, corporatie, zorginstelling: je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Een serieus signaal. Ook melden huurders dat Vestia het in de basis goed doet, totdat een zaak complexer wordt.

 

Fotoverslag

 

Onze belofte

De mening van de huurders uit Den Haag gaan we actief uitdragen richting Vestia in onze gesprekken, projecten en adviezen.

In 2016 komen er meerdere huurdersraadplegingen per regio per jaar: in ieder geval in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Huurders en bewonerscommissies worden persoonlijk uitgenodigd. We gaan ook digitale huurdersraadpleging doen. Mensen zonder e-mailadres of computer vallen niet buiten de boot, degenen die het wel prettig vinden kunnen online inbreng leveren.

We hebben veel geleerd en willen iedereen de mogelijkheid geven zich bij ons aan te melden om actief te worden, thema’s of vragen aan te dragen of feedback te melden. U kunt dat via de contactpagina doen. U mag natuurlijk ook op dit artikel reageren, wij zijn benieuwd!

 

 

Bedankt aan alle huurders voor de inbreng tijdens de avond en door zich in te schrijven om actief te worden! 

Tags: , ,