Succes: Onterecht betaald voor tuinonderhoud = geld terug

Een aantal huurders heeft onterecht betaald voor tuinonderhoud. Zij krijgen een brief van Vestia waarnaar wordt verwezen met een afspraak met de Huurdersraad: deze huurders krijgen automatisch hun bijdrage aan het tuinonderhoud van de afgelopen twee jaar terug van Vestia.

Uiteraard zijn we blij met dit resultaat. Het is een goede zaak dat Vestia zelf ook naloopt waar zij mogelijk onterecht servicekosten in rekening brengen, in navolging van onze jarenlange aandacht voor dit onderwerp.

Achtergrond

Voor “open tuinen”, “daktuinen” zonder toegangsmogelijkheid en andere “kijktuinen” hoeven huurders niet te betalen, maar voor “gesloten tuinen” mag Vestia een bijdrage in rekening brengen. Het gaat hier alleen om onderhoud, de aanleg van de tuinen is een exclusieve rekening voor Vestia. Tenzij een bewonerscommissie specifieke wensen inbracht en de huurders hiermee instemden. Of een tuin gesloten of open is, is moeilijk vast te stellen. Kijk maar mee naar een willekeurige luchtfoto van Den Haag, als dit allemaal Vestia-huurhuizen zouden zijn, dan… (klik voor een vergroting!)

Klik voor volledig scherm! Als dit allemaal huurhuizen zouden zijn van Vestia, dan…

Open eindje

De vraag blijft: wat gaat er gebeuren met de tuinen die tot nu toe gratis werden aangeboden maar waarvoor Vestia de huurder geld kan vragen? We voeren hierover nog gesprek met Vestia, maar uiteindelijk gaan huurders zelf over de servicekosten en zullen en kunnen wij dus niets beslissen, we behartigen slechts de belangen van betrokkenen.

 

Kortom: goed nieuws voor een aantal huurders uit heel Nederland!

Tags: , ,