Uitnodiging: huurdersraadpleging Westland op 8 juni 2017

Woon jij in een Vestia woning? Wat heb jij de Huurdersraad te zeggen over leefbaarheid, onderhoud en je energierekening? Wij bereiden stellingen voor, help jij ons jouw belang te behartigen? Kom ook!

Wanneer: donderdag 8 juni om 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Waar: Vitis Welzijn Hof van Heden, Dijkweg 20, Naaldwijk

Wie: Vestia-huurders en bewonerscommissies uit het Westland

Programma: inloop en welkom, kennismaking, bruikbare kennis en reageren op stellingen.

Voor aanmelden kun je gebruik maken van onderstaand formulier, want vol = vol.

Aanmeldingen Westlandse Huurdersraadpleging 25 juni 2020

Praat mee: opinie duurzaamheid (inclusief standpunt collega-huurdersorganisatie)

Onze collega-huurdersorganisatie van Haag Wonen (de Bewonersraad) stuurde ons en vele andere partijen een opiniestuk over duurzaamheid. Vele thema’s worden benoemd: duurzaamheid als doel op zich, woonlasten, wooncomfort, maar vooral de vraag: wie betaalt verduurzaming? De Bewonersraad zegt: laat huurders niet voor investeringen opdraaien.

 

Lees gerust het opiniestuk door op de pdf hiernaast te klikken > Opinie Bewonersraad Haag Wonen inzake duurzaamheid

Wij benaderen duurzaamheid iets anders. Onlangs kwam nog in het nieuws dat vooral de laagste inkomens veel voor de “energietransitie” betalen. Dat lijkt ons zeker niet de bedoeling, de sociale huurders is een groep met veelal lage inkomens.

Als huurdersorganisatie zijn we er niet om aan te geven hoe de klimaatdoelstelling gehaald moet worden , maar wel hoe en of huurders daar wel of juist niet aan bij willen dragen.

 

Uit onze raadplegingen komt naar voren:

 1. Een deel van de huurders kan simpelweg niet meer huur betalen. Linksom of rechtsom zijn ze dus niet voor ingrepen die woonlasten beïnvloeden en wel voor ingrepen die de woonlasten (gegarandeerd) verlagen.
 2. Er zijn veel kwaliteitsverschillen tussen Vestia-woningen. Dat maakt dat de ene huurder meer open staat voor duurzaamheid dan de ander. Want als het dak regelmatig lekt en gemaakt moet worden, dan zijn zonnepanelen niet zo welkom. We komen daar achter omdat in Zoetermeer, waar redelijk goede en nieuwe woningen staan, huurders veel meer positief zijn over duurzaamheid “op zichzelf”, dan in Den Haag Zuid-West, waar veel meer oudere woningen staan. Daar zijn andere verduurzaamingrepen belangrijk en die mogen niet altijd in rekening worden gebracht, zoals: het realiseren van een beter binnenklimaat zonder tocht, minder risico op schimmelvorming en natuurlijk geluids/geurisolatie van de vloer. Resumerend: wooncomfort staat op de prioriteitenlijst vaak hoger dan duurzaamheid. Wooncomfort en technische kwaliteit van de woning, is een voorwaarde voor draagvlak voor duurzaamheid.
 3. Dan is er nog een groep huurders die zeker interesse heeft voor verduurzaming. Eigen initiatief popt wel eens op: personen die LED-verlichting willen in algemene ruimten, zonnepanelen willen installeren, zelf hun woning willen isoleren. Belangrijk is dat zij dit gewoon mogen doen, maar in de praktijk lopen ze wel eens tegen weerstand en onmogelijkheden aan. Voor ons reden om hierover in gesprek te gaan met Vestia.

Daarnaast is bewezen dat een comfortabelere woning uitnodigt tot meer verbruik. Verduurzaming van woningen is dus niet klimaatvriendelijk, de huurder blijft cruciaal. Met andere woorden: we willen ook heel graag dat in een aanpak voor Vestia-woningen, uitleg over de woning en besparing op de energierekening, centraal komt te staan.

 

Wat doen wij met deze kennis?

Wij hebben een werkgroep Energie. Binnenkort krijgen we een adviesaanvraag over de duurzaamheidsvisie van Vestia. Die gaan we behandelen en zo oefenen we er invloed op uit. We zijn ook heel benieuwd naar de investeringsbegroting van Vestia, en de verhouding tussen geld besteden aan en investeren in reparaties, regulier en achterstallig onderhoud, levensduurverlenging en woningverbetering. De belangen van huurders moeten we afwegen, want Vestia zal voor een deel beslissingen afwegen op basis van financiën en rendement. Daarnaast vraagt elke gemeente waar prestatieafspraken mee wordt gemaakt aan Vestia in hun bieding aan te geven wat de bijdrage aan duurzaamheid wordt. Uiteraard proberen we in de driepartijen-trajecten de verduurzaming per stad zo te beïnvloeden dat de rekening niet nadelig uitpakt voor de betaal- en beschikbaarheid van het wonen in die regio. En als laatste: wij hebben energiecoaches opgeleid, die mede-huurders graag adviseren over wat er (technisch) mogelijk is aan gedragsverandering, woningverbetering en/of andere ingrepen om het wonen prettiger en betaalbaarder te maken.

 

Wat kun je zelf doen?

Is er een bewonerscommissie? Dan is het een uitstekend idee om in je pand na te denken met Vestia over verduurzaming. Je kunt altijd gratis advies van een energiecoach vragen. Met en door hen leren we beter, ook in gesprek met Vestia, waar de schoen precies wringt als het gaat over het spanningsveld van betaalbaarheid versus wooncomfort versus duurzaamheid. Door de inzet van die gratis adviezen, worden er dus dingen duidelijk en mogelijk.

 

Wat is jouw mening over duurzaamheid?

 

 

Tags: ,

Vijfpunts samenvatting van jaarverslag 2016

Ben je benieuwd naar wat we allemaal gedaan hebben in 2016? Hieronder worden enkele belangrijke punten samengevat, maar je kunt natuurlijk ook het hele verslag lezen .

 

Bezoekers komen uit allerlei gemeenten, dichtbij en ver weg, maar hebben twee eigenschappen gemeen: ze zijn Vestia-huurder en nieuwsgierig om hun woonervaring te delen

1 Wij hebben een Huurdersdag georganiseerd, alle Vestia-huurders waren uitgenodigd. In totaal hebben we 250 bezoekers ontvangen in de Fokker Terminal in Den Haag en was er interactie met 3 wethouders, de bestuurders en het management van Vestia en uiteraard geven wij, vanuit het huurdersperspectief, workshops. Daar is een verslag van. Ook was er in Zoetermeer en het Westland een huurdersraadpleging.

Cees (voorzitter Huurdersraad), Arjan Schakenbos (bestuurder Vestia) en Joris Wijsmuller (wethouder Den Haag) in gesprek met elkaar en luisterend naar (mede-)huurders

 

2 Als voorloper van één sociaal statuut voor alle huurders werkten we aan twee sociale plannen waar huurders die geconfronteerd worden met een serieuze ongemakssituatie op kunnen rekenen. Het betreft: de asbestrenovatie in Prikkorf/Botreep en de renovatie van Lindoduin, waar huurders een terugkeergarantie hebben gekregen.

 

3 Westland, Delft, Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer: daar maakten we tripartite prestatieafspraken, met huurdersbetrokkenheid. Een start voor een langduriger samenwerking tussen gemeente, Vestia en huurders lokaal. Soms was het moeilijk: In Rotterdam lagen de gesprekken enigszins in de schaduw van het woonreferendum en in Zoetermeer is er op enkele onderwerpen geen overeenstemming bereikt omdat Vestia te veel betaalbare woningen in huurprijs zal verhogen. Daar tegenover staat: in Rotterdam spraken we een sociaal statuut af (procesafspraak) en dat is weer een hele positieve afspraak.

 

© Istock

4 Vorig jaar zijn we begonnen met het versturen van nieuwsbrieven. Na elke nieuwsbrief ontvangen we veel positieve reacties, maar ook veel vragen. Natuurlijk kunnen huurders bij ons terecht met vragen over hun rechten, we horen veel positieve geluiden en sturen een aantal mensen met succes door naar de geschillencommissie. Ook hebben we aandacht besteed aan cursussen. Zo bereikten we fysiek en digitaal honderden huurders. Ons aanbod staat hier online en kijk eens bij antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Ook zijn er grote stappen gemaakt in het hersteltraject van de teveel geïnde schoonmaakkosten in Hilledijk, Rotterdam. Zo’n 14.000 huishoudens betaalden te veel aan schoonmaak. Dat is onder ons toeziend oog grotendeels hersteld, wij gaan er nog even mee door.

 

5 Ook intern hebben we niet stil gezeten:

 • Eind 2016 is er een voltallig bestuur met afgevaardigden uit Zoetermeer, Rotterdam en Den Haag. Karin en John zijn in het tweede deel van het jaar voorgedragen door de Algemene Raad en benoemd tot bestuurslid.
 • Het bureau met professionele ondersteuning is verdriedubbeld van 1, naar 3, medewerkers. Zij werken voor en worden aangestuurd door het bureau.
 • Onze Algemene Raad met representatieve leden uit heel Nederland is een feit. We zijn erg trots dat we zo veel (nieuwe) en vooral enthousiaste vrijwilligers aan ons konden binden.

 

Benieuwd naar wat er in 2017 op de planning staat? Dat kun je hier teruglezen. Wil je graag het hele jaarverslag lezen? Dat kan hier.

 

Het jaarverslag is op 27 maart 2017 door de Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia goedgekeurd.

Tags: ,

Uitnodiging: huurdersraadpleging Rotterdam op 11 mei 2017

Woon jij in een Vestia woning? Wat heb jij de Huurdersraad te zeggen over leefbaarheid, reparatieverzoeken en je energierekening? Wij bereiden stellingen voor, help jij ons jouw belang te behartigen? Kom ook!

Wanneer: donderdag 11 mei om 20.00 uur (inloop 19.15 uur)

Wanneer: Rotterdam Ahoy, Ahoyweg 10, Rotterdam

Wie: Vestia-huurders en bewonerscommissies uit Rotterdam

Programma: inloop en welkom, kennismaking, korte workshop “hoe krijg ik iets opgelost?” en reageren op stellingen

Voor aanmelden kun je gebruik maken van onderstaand formulier, want vol = vol.

Aanmeldingen huurdersraadpleging Rotterdam 8 juni 2020

 

Tags: , , , ,

Uitnodiging: huurdersraadpleging Den Haag en Scheveningen op 3 mei 2017

Woon jij in een Vestia-woning? Wat heb jij de Huurdersraad te zeggen over leefbaarheid, reparatieverzoeken en je energierekening? Wij bereiden stellingen voor, help jij ons jouw belang te behartigen? Kom ook!

Wanneer: woensdag 3 mei om 20.00 uur (inloop 19.15 uur)

Waar: Zuiderstrandtheater, Houtrustweg 505, Den Haag

Wie: Vestia-huurders en bewonerscommissies uit Den Haag en Scheveningen

Programma: inloop en welkom, kennismaking, korte workshop “hoe krijg ik iets opgelost?” en reageren op stellingen

Voor aanmelding kun je gebruik maken van onderstaand formulier, want vol = vol.

Selecteer een geldig formulier

 

Tags: , , ,

Huurprijswijzigingen 2017

Waar we vorig jaar “alleen” een uitzondering op de huurprijsontwikkeling bij Vestia konden maken voor de huurders met inkomensafhankelijke huurverhoging en een recente inkomensval, zien alle huurprijsontwikkelingen bij Vestia er dit jaar iets rooskleuriger uit. We gaven er een advies over af nadat we meerdere keren in gesprek de huurprijsontwikkelingen behandelden.

 

Een samenvatting van ons advies:

Voorgaande jaren waren we telkens negatief over de huurprijsontwikkelingen, want de huren werden maximaal verhoogd. En dat is nu juist waar veel huurders zich persoonlijk zorgen over maken, dat signaal geven we ook dit jaar weer direct door aan Vestia. Ook dit jaar zit er weer een maximale verhoging in en daar kunnen we ons zeker niet in vinden, dat spreken we duidelijk uit. Maar dit jaar is de maximale verhoging wel lager én met keuzeruimte. Veel huurders krijgen hierdoor geen huurverhoging. Wij kozen ervoor Vestia te adviseren de zittende huurders relatief te ontzien. De nieuwe huren van vrijkomende woningen gaan namelijk door nieuwe wetgeving toch al omlaag. Een woning die nu vrijkomt kan daardoor zomaar tientallen euro’s goedkoper verhuurd worden dan (bijvoorbeeld) in december 2016.  Dit veroorzaakt opnieuw wel huurprijsverschillen tussen buren die moeilijk verklaarbaar zijn. Daarnaast komt bij een aantal duizend huurders toch de afrekening van de servicekosten weer niet op tijd, terwijl met de huurprijsaanzegging al wel een nieuw servicekostenvoorschot wordt gepresenteerd. We schreven daarover en over meer in ons advies dat je zelf kunt lezen (klik rechts!).

 

Let op: wij zijn niet Vestia, wij zijn de huurdersorganisatie! Vragen over je persoonlijke situatie moet Vestia beantwoorden, de huurprijsbrief valt tussen nu en 2 weken automatisch op de mat, ook als er geen huurverhoging wordt doorgevoerd. Twijfel je aan je huurdersbelang of huurdersrecht, dan zijn wij er. Wij komen op voor het huurdersbelang. Daarom hebben we ook een aantal tips opgesteld die op korte termijn in een nieuw artikel worden aangevuld. Ben je al geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan ontvang je deze tips automatisch in je inbox.

 

Onze tips

 • Recent gepensioneerd of om een andere reden een inkomensval ervaren? Mogelijk is de inkomensafhankelijke huurverhoging dan terug te draaien (indien van toepassing).
 • Er zijn dit jaar meerdere uitzonderingsgronden voor een huurverhoging, bijvoorbeeld bij het bereiken van de AOW-leeftijd en bij een handicap. Sommige uitzonderingen zijn bij Vestia bekend, maar op andere uitzonderingen moeten huurders Vestia zelf wijzen. Wij schrijven een apart artikel met alle tips hierover.
 • Is de huurprijs wel erg hoog? Controleer je puntentelling via de Huurprijscheck 
 • De servicekostentarieven zijn instemmingsgerechtigd en een voorstel, geen besluit. Informatie opvragen over de aard en samenstelling van de servicekosten of één component daarvan bij Vestia is mogelijk én de bewonerscommissie heeft het recht op een gesprek over het voorstel.

Meer tips volgen per mail en op deze website!

 

 

Wist je al dat…

 • Wij een vaste achterban hebben, de Algemene Raad, met vertegenwoordigers uit alle regio’s waarbinnen Vestia actief is? Zij hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit advies.
 • Wij eind april een huurdersraadpleging organiseren in Zoetermeer en begin mei in Den Haag en Rotterdam? En hier vlak na in Westland en Delft.

Tags: , , ,

Aanbod: Schakel kennis van onze energiecoaches in!

Woensdag 22 maart hebben 13 Vestia-huurders de cursus tot energiecoach succesvol afgerond. Zij hebben veel kennis opgedaan en weten alle ins en outs over energie besparen. Ben je benieuwd naar wie de energiecoaches zijn? Wil je graag gratis advies van een energiecoach? Lees dan snel verder!

Er hebben maar liefst 13 huurders de cursus met een goed gevolg afgerond, ze wonen in verschillende steden waaronder Delft, Nieuwerkerk a/d IJssel en Den Haag. Tijdens de cursus hebben ze veel geleerd over hoe je makkelijk energie kunt besparen, maar ook besparen op gas en water.

Boven v.l.n.r.: Ragna, Mikaila, Bea, Henk, Pierre, Robert en Pieter. Onder v.l.n.r.: Christa (trainer), Jenny, Ellen, Hassan, Jan, Cok en Joop.

De volgende coaches wonen in Rotterdam: Ragna, Mikaila, Hassan, Jan en Cok. Robert en Pieter komen uit Den Haag. Uit Nieuwerkerk a/d IJssel komen Bea en Ellen. De Zoetermeerse energiecoaches zijn Henk, Pierre en Joop. En uit Delft komt Jenny.

Ben je enthousiast geworden? Ben je geïnteresseerd in gratis advies van een energiecoach? Meld je dan snel hieronder aan!

Gratis advies van een energiecoach

Tags: , , , , , , , , , ,

Nieuws: Herstel Hilledijk: 993 gehad, nog 7 te gaan ….

Vijf moeilijk leesbare brieven, drie verschillende tarieven en maar 2 artikelen… Wat is de stand van zaken van servicekosten schoonmaak Hilledijk dat meer dan tienduizend huurwoningen aangaat?
Even terugblikken: zonder toestemming aan huurders gevraagd te hebben zijn de kosten van schoonmaak in 2015 verhoogd. De huurders merkten dit niet (direct), omdat hun voorschot sinds jaar en dag flink hoger was dan de werkelijke kosten. Met andere woorden: zij kregen elk jaar tientallen tot een paar honderd euro terug, en over 2015 ineens een stuk minder. Het betrof 14.000 huishoudens in Rotterdam. Zonder toestemming de schoonmaakpost veranderen mag niet.

Wat hebben wij gedaan?

 • We hebben gecontroleerd via een steekproef of het probleem van afkopen van extra schoonmaak elders niet aan de hand was. De 4 willekeurige schoonmaakcontracten uit onder andere een complex in Delft, Zoetermeer en Den Haag laten ons zien dat het niet op andere plekken speelt.
  • ! TIP ! Het zelf controleren van de schoonmaak (rooster en contract) raden we sowieso aan, want misschien is er via die weg nog een verbetering te bewerkstelligen. Huurders hebben recht op een instemmingsaanvraag (70%-regel) als de aard of kwaliteit of prijs van de dienstverlening, waaronder schoonmaak, wijzigt.
 • Dankzij de inzet van de werkgroep Servicekosten is de situatie teruggedraaid, er is dus géén prijsstijging voor vele honderden huurders en waar te veel geïnd is, zijn de huurders gecompenseerd.
 • In 7 complexen is het probleem iets complexer en daardoor nog niet opgelost.
 • Wij zetten in op herstel, zonder prijsstijging, van ook die complexen.

Het betreft de complexen: Kleefblok, Tweebos Dwars Hoog, Hevasa 1, Olea 3, Bronkhorst, Heerenbeek en Randportieken Lo’s.

Ook namens ons is er contact met de betrokken huurders en bewonerscommissies.

 

We zijn natuurlijk de langdurige inzet van de werkgroep erg dankbaar! De schoonmaak in de laatste complexen is het moeilijkst te herstellen tegen het nu geldend tarief, maar de werkgroep gaat door totdat het netjes is opgelost.

 

Zo zie je maar: de servicekostencontrole lijkt saai, maar kan in positieve en negatieve zin verrassen. In dit geval waren wij er maandenlang mee bezig. Heb jij je afrekening wel eens gecontroleerd?

Tags: , , , , , , ,

Dit willen wij van Vestia № 3: geen vrij hoeven te nemen voor reparaties

Wij zouden graag willen van Vestia:

Dat reparaties binnen én ook buiten kantoortijden (overdag, ’s avonds, ’s weekends) kunnen worden uitgevoerd.

Stelling: In deze moderne tijd moet het toch mogelijk zijn om reparaties behalve binnen, ook buiten kantoortijden en dus in de avonduren uit te laten voeren, zodat huurders overdag niet vrij hoeven te nemen voor normale klusjes.

Er is veel verschil tussen werktijden en daar kan gewoon rekening mee gehouden worden. Sommige mensen willen liever overdag, en anderen liever ’s avonds, geholpen worden. Het zou niet zo moeten zijn dat iemand vrij moet nemen voor simpele klusjes. Of wel…?

 

 

Hoe denk jij hierover? Voor, tegen of maakt het je niets uit? Ga je van de mogelijkheid gebruikmaken als het kan?

Tags: , , ,

Vestia-brief ontlabeling roept vragen op

Sommige huurders hebben een brief gekregen dat hun pand is ontlabeld, dat wil zeggen: dat hun 55+-flat nu ook verhuurd wordt aan andere leeftijden. In de brief van Vestia wordt een suggestie gewekt over de rol en opvattingen van de Huurdersraad. Die opvatting is niet de onze.

 

Wij hebben de brief vooraf ook niet gezien en zullen hierover met Vestia in gesprek gaan.