Bewonerscommissies – Leuk contact met bewoners en stevig aan tafel met Vestia!

Leuk contact met bewoners en stevig aan tafel met Vestia!
Bewonerscommissies zijn zeer belangrijk voor een wooncomplex of buurt. Als bewonerscommissie kun je namelijk zorgen voor leuke activiteiten om de sfeer in je woonomgeving te verbeteren. Je kunt ook met Vestia in gesprek gaan over belangrijke zaken zoals het beheer, servicekosten en onderhoud. Een bewonerscommissie bestaat uit huurders die zich op vrijwillige basis inzetten om de belangen van de huurders van hun complex te behartigen.

Leuk contact met bewoners
Wie wil dat nu niet? Leuk contact met medebewoners van je wooncomplex of buurt. Een bewonerscommissie kan hierbij een grote rol spelen door leuke en nuttige activiteiten te organiseren zoals een koffie-ochtend, opruimactie of het oprichten van een welkomstcomité voor nieuwe buren. Het mooie is dat Vestia hiervoor budget beschikbaar stelt!

Huurders die betrokken zijn bij hun woonomgeving en die het gevoel hebben hier een bijdrage aan te kunnen leveren, ervaren meer woonplezier. Bewonerscommissies spelen dan ook een belangrijke rol in het krijgen van woonplezier. Deelname creëert betrokkenheid, en je kunt ook echt invloed hebben op de keuzes die Vestia maakt op het gebied van de leefbaarheid van je woonomgeving!

Stevig aan tafel met Vestia
Naast het contact met medebewoners onderhoud een bewonerscommissie ook contact met Vestia over het beheer, servicekosten en onderhoud. Dit contact is mede geregeld via de Kruisjeslijst en de Wet op overleg Huurders Verhuurders.

Als Huurdersraad vinden wij het contact tussen bewonerscommissies en Vestia belangrijk. Bewonerscommissies weten namelijk echt wat er speelt in een buurt of wooncomplex. Hun kennis is zeer waardevol voor beheer-, -onderhoud en renovatieplannen. Wij vinden het daarom belangrijk dat Vestia proactief werkt aan het versterken van bewonerscommissies en ze zo vroeg mogelijk betrekt bij plannen.

Een bewonerscommissie oprichten?
Wil je een bewonerscommissie oprichten, dan heb je in ieder geval twee medebewoners nodig die willen meedoen. Je kunt dit voor elkaar krijgen door in gesprek te gaan met buren en te praten over de goede en mindere goede dingen van je buurt of wooncomplex. Zo vind je een gemeenschappelijke onderwerpen die jullie bindt. Heb je een groepje gevormd maak dan een plannetje, zodat duidelijk is wat je wilt met een bewonerscommissie en hoe je dit gaat bereiken.

Neem contact op met Vestia om kenbaar te maken dat je een bewonerscommissie wilt oprichten. Vestia geeft verder aan wat je moet doen, stelt sowieso per jaar 250,- euro beschikbaar en onderhoud contact met je over o.a. de servicekostenafrekening. Als bewonerscommissie wordt je gekoppeld aan een sociaal beheerder zodat je direct contact hebt met Vestia.

Vragen?
Heb je vragen over bewonerscommissies? Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk ook eens onze folder over de voordelen van een bewonerscommissie!

Tags:

Sloop en groot onderhoud door Vestia: rol van de Huurdersraad

Je hebt het vast wel gemerkt: Vestia doet steeds meer aan sloop, renovatie en groot onderhoud. Dit betekent nogal wat voor de huurders. Sommige huurders moeten zelfs verhuizen. Veel huurders vragen zich af wat de rol is van de Huurdersraad bij dit soort projecten. Wij willen hier graag duidelijkheid over geven.


Sociaal plan

De kracht van de Huurdersraad ligt in het invloed uitoefenen op algemeen beleid van Vestia en de prestatieafspraken met gemeenten. Hiernaast houden wij in de gaten of beleid ook wordt uitgevoerd. Zo hebben wij met Vestia afgesproken dat Vestia samen met bewoners bij ieder sloop, renovatie of groot onderhoudsproject een sociaal plan op maat vormt. In een sociaal plan staat omschreven hoe er om wordt gegaan met de huurders. In zo’n plan staan afspraken over verhuiskostenvergoeding, terugkeerregelingen en hoe er wordt geïnformeerd en gecommuniceerd. De Huurdersraad heeft Vestia hiervoor een kader laten opstellen waaraan een sociaal plan minimaal moet voldoen. Bovendien zijn er in Den Haag afspraken over gemaakt met meerdere woningcorporaties: Sociaal Statuut Den Haag.

Projectplan

Onze betrokkenheid bij een projectplan: dus hoe sloop, renovatie en onderhoud eruit ziet, is ongeveer hetzelfde als bij een sociaal plan. Wij vinden het namelijk belangrijk dat Vestia het projectplan zoveel mogelijk vormt en bespreekt met de huurders die het aangaat. Dit hebben wij ook afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst met Vestia. De afspraken zijn in een schema in de bijlage gezet. We noemen dat de Kruisjeslijst. Hierin is het adviesrecht verankerd van een bewonerscommissie.

Is er geen bewonerscommissie, dan wordt ons gevraagd advies te geven. Wij adviseren altijd tegen de vermindering van het aantal sociale huurwoningen. Zie bijvoorbeeld ook onze reactie op het addendum van de Rotterdamse Woonvisie 2030. Daarnaast benadrukken we het belang van het afstemmen van het sociaal plan met de bewonerscommissie of een klankbordgroep door Vestia.

Welke projecten heeft Vestia lopen?
De projecten die Vestia op dit moment heeft lopen kun je vinden op https://www.vestia.nl/renovatie en https://www.vestia.nl/ontwikkeling. Er volgen nog meer projecten! Sommige zijn al afgesproken in de prestatieafspraken. Die kun je voor jouw gemeente nalezen op: https://www.vestia.nl/prestatieafspraken.

Vestia moet bewoners betrekken
Bewonerscommissies
moeten al in een vroeg stadium van een project op de hoogte worden gebracht. Als er geen bewonerscommissie is, dan wordt de Huurdersraad geïnformeerd. We zullen Vestia dan vragen zo spoedig mogelijk met de huurders een bewonerscommissie of klankbordgroep te vormen om daarmee in gesprek te gaan. Voor de Huurdersraad is het essentieel dat huurders zo goed als mogelijk weten waar ze aan toe zijn, en dat Vestia bij al deze projecten bewoners zo goed mogelijk betrekt, begeleidt en inspraak geeft. Wat ons betreft kan dit niet vroeg genoeg en zo breed mogelijk gebeuren, en we doen dan ook een beroep op Vestia dit te doen!

 

Tags: , , , , ,

Gedenkplaat voor 100-jarig Rijksmonument – initiatief van Bewonerscommissie ZHN Bewonersbelang

Wethouder Revis bij de plaquette

Wethouder Revis bij de plaquette

ZHN Bewonersbelang is opgericht om het Rijksmonument dat bestaat uit 20 kleine eengezinswoningen in het Zeezwaluwhof en het omringende complex Zeezwaluwstraat, Nieboerweg en Houtrustweg (bestaande uit appartementen en woningen) te bewaren voor de toekomst door het onderhoud te verbeteren. Dit om verpaupering te voorkomen zodat het niet alsnog afgebroken gaat worden. Het gaat in totaal om ongeveer 100 sociale huurwoningen. Het Rijksmonument is de eerste bebouwing geweest van het dorp in de duinen: Duindorp. Voor Vestia en bewoners een uitdaging! ZHN Bewonersbelang hoopt dit, in samenwerking met Vestia, voor elkaar te krijgen.

Op 20 februari jl. heeft de wethouder van Den Haag met de portefeuilles Wonen en Scheveningen, Boudewijn Revis, een gedenkplaat 100 jaar Zeezwaluwhof onthuld. Deze plaat is in samenwerking met Vestia gemaakt. Het doel is om voorbijgangers te attenderen op een stukje geschiedenis en waarom het Rijksmonument speciaal is.

 

Het verhaal achter de gedenkplaat:

De geboorte van een dorp:
Na de voltooiing van de 2e binnenhaven in 1904, ontstond er veel activiteit rond de haven, nieuwe bedrijven, wat veel nieuwe mensen aantrok. Hierdoor ontstond er in Scheveningen een gebrek aan woonruimte. Het gebied rond de Keizerstraat bevatte een aantal stegen waar de woonomstandigheden zeer slecht waren.

Het Gemeentebestuur van ‘s-Gravenhage besloot daarom om in het duingebied grenzend aan het kanaal naar zee, achter de sluis, woningen te bouwen.
Dat was het begin van Duindorp: 3 besloten hoven: Zeezwaluwhof, Meeuwenhof en Pluvierhof, gebouwd in 1916/1917 onder de net aangenomen sociale woningwet. Elk hof bestond uit een aantal eengezinswoningen omringd door een complex etagewoningen en poorten die de toegang vormden naar de besloten hoven. Voor die tijden super moderne woningen: met inpandig toilet, allemaal een achterom, een plaats met schuur.

In de jaren daarna groeide Duindorp langzaam uit tot een volwaardig dorp, met kerken en een plein met winkels en een aantal scholen. Veel bewoners hadden haven en visserij gerelateerde beroepen.

De 2e Wereldoorlog kwam en daarmee de evacuatie. Scheveningen en dus ook Duindorp vielen onder de kuststreek die vol met afweergeschut, bunkers en obstakels werden gezet. Overal door Nederland werden de Scheveningers ondergebracht, zo ook de Duindorpers. Na de bevrijding was Duindorp door de gesloten ligging makkelijk van een hek te voorzien, een tijdje een kamp waar o.a. NSB’ers werden vastgezet. Gelukkig duurde dat niet vreselijk lang en konden de overlevenden terugkeren en werd er begonnen met het herstel en de wederopbouw van Scheveningen en Duindorp.

In de daaropvolgende bijna 75 jaren veranderde er veel, de havengerelateerde beroepen vielen bijna allemaal weg, de visserij kromp en de recreatiehaven begon. Scheveningen in z’n totaliteit werd heel toeristisch.

Door de veroudering van de woningen en infrastructuur werden Meeuwenhof en Pluvierhof afgebroken, er staan nu nieuwbouw huizen en appartementen. En er kwam nog meer nieuwbouw door afbraak van andere woningen in Duindorp en nu is de laatste aanwinst het aan Duindorp grenzende grote nieuwbouwcomplex Havenkwartier aan de Houtrustweg.

Het Zeezwaluwhof met omringend complex is nu een Rijksmonument, 100 jaar oud. Het laatste stukje originele bebouwing van het begin van Duindorp.

De huidige bewoners willen dit graag behouden! Daarvoor is dus een bewonersgroep ZHN Bewonersbelang opgericht om samen met Vestia dit monument, het laatste stuk van het Begin van Duindorp, voor de toekomst veilig te stellen.

Tags: , ,

Een sterke bewonerscommissie zorgt voor een hechte gemeenschap in Tilburg

Een sterke bewonerscommissie, een hechte gemeenschap

 

Bob Wilhelm, actief lid van bewonerscommissie en lid van de Algemene Raad van de Huurdersraad

Bewonerscommissie in Vestia-complex Twee in Spoorzone maakt gebruik van facebook
In een complex van Vestia in hartje Tilburg, de spoorzone, bestaat een actieve bewonerscommissie. Met als belangrijk hulpmiddel het gebruik van facebook.

Welkom nieuwe bewoner
Actief lid van de Bewonerscommissie en tevens lid van de Algemene Raad van de Huurdersraad is Bob Wilhelm. “Ik ben er eigenlijk zomaar ingerold, vertelt Bob. Ik kwam hier als nieuwe bewoner en ik werd direct welkom geheten. Ja, dat doet wel wat met je. Het is een eenvoudige en praktische handeling om bij je aan te bellen en je welkom te heten.

Lid van de facebookgroep van de bewonerscommissie
En je krijgt gelijk een uitnodiging om lid te worden van de facebookgroep van de bewonerscommissie.
Als je dat doet heb je toegang tot al het nieuws vanuit de bewonerscommissie.

Direct weten wat er leeft onder de huurders in het complex
Bewoners kunnen heel gemakkelijk hun zorgen, wensen en vragen aangeven. Als bestuurslid weet ik eenvoudig wat er leeft.

Een ander groot voordeel is dat ik eenvoudig de mening van bewoners kan peilen over bijvoorbeeld de veiligheid en de toegankelijkheid van ons complex. Over de inrichting van onze gezamenlijke ruimte. Dat heeft ertoe geleid dat we met geld van Vestia een mooi kunstwerk in de vorm van een bloemstuk hebben kunnen aanschaffen.

Belangrijke rol voor de complexbeheerder

Vestia werkt daar graag aan mee. Onze samenwerking met de complexbeheerder is erg goed. Hij luistert actief naar ons, komt met goede adviezen en doet zijn best bij Vestia intern.
Onze gemeenschappelijke binnentuin met uitzicht op de treinen wordt op ons initiatief beter en functioneler ingericht. Dan wordt het een prettige, zonnige en natuurlijke binnentuin. We zorgen zelf voor het onderhoud”.

Vestia-complex Twee in Tilburg

Positieve huurders hebben een sterke invloed op een goede woonomgeving

En zoals met alles vormt deze eenheid van huurders een belangrijke motor voor de vergroting van de leefbaarheid in de Spoorzone in Tilburg. Met succes.
Albert Heijn, Action, de HEMA hebben zich met succes gevestigd in het nieuwe winkelcentrum tegenover het complex. Heel goed voor de leefbaarheid van de huurders.

Het goede voorbeeld van Bob volgen ? :

Op Facebook een account aanmaken en wachtwoordkeuze.
Nieuwe groep (zorg voor een toepasselijke naam) aanmelden met beheerder(s) van deze groepspagina
Bij privacyinstellingen de keuze maken dat dit een besloten groep is.

De beheerder(s) zorgt (zorgen) voor de aan- en afmelding van de leden. Alleen de leden kunnen dan zien wie lid is van de groep en berichten lezen / plaatsen op deze groepspagina.

Tags:

Bewonerscommissie Rhonestroom komt op voor de huurders

Actief in de bewonerscommissie Rhonestroom : Het is het waard. Zou meer gewaardeerd moeten worden.

De heer en mevrouw Cohen komen op voor een fijn complex

Een jaar of 10 geleden kwam mevrouw Cohen met haar man met plezier wonen in de Rhonestroom in Zoetermeer. Ze willen er met hun buren een prettig complex van maken. Daarom is mevrouw Cohen actief in de bewonerscommissie. Samen met mevrouw Brouwers. Vervelen hoeven ze zich niet. Er gaat veel tijd in zitten, want ze ervaren de medewerking van Vestia niet als voldoende. “Huurders worden tegengewerkt, zegt mevrouw Cohen. En dat is jammer, want het gaat om hele redelijke zaken, die direct van invloed zijn op ons woonplezier”.

Ruimte voor scootmobiels

Mevrouw Cohen doelt dan op het beschikbaarstellen van een of twee plaatsen voor het stallen en opladen van scootmobiels. Er is ruimte zat aan parkeerplaatsen. Vestia wil hier niet aan mee werken. Een onderbouwing is volgens mevrouw Cohen niet gegeven.

Een tweede lift is hard nodig

Een ander pijnpunt is het ontbreken van voldoende liftcapaciteit in het complex. Er is nu een lift en al de huurders zijn op leeftijd en minder goed ter been. Ze zijn aangewezen op een lift en die komt vaak niet, omdat hij bezet is. Een tweede lift is mogelijk. Een idee is door de bewoners uitgewerkt. Vestia wil niet mee werken en verwijst naar de brandweer. Aldus mevrouw Cohen.  Mevrouw Cohen is nu actief bezig handtekeningen te verzamelen. Die lift moet er komen.

Lekkage, niet van invloed op woongenot

De gevolgen van een lekkende verwarmingsbuis. Laminaat is weggesneden.

Mevrouw Brouwer heeft maandenlang in overlast van een lekkage moeten wonen. Maanden later en vele kijkers, die niets deden lijkt het lek nu boven water. Een van de verwarmingsbuizen lekte en het gevolg was groot en ingrijpend : Laminaat is gedeeltelijk verwijderd en de vloerbedekking moet vervangen worden. “Ik ben een ouder iemand en dan is zoveel onduidelijkheid en niets doen voor mij als huurder geestelijk erg zwaar, stelt mevrouw Brouwers. Daar gaat Vestia te gemakkelijk aan voorbij. De inboedelverzekering moet nu mijn schade dekken en dat is niet voldoende om de kosten te dragen”. Mevrouw Brouwer heeft gelukkig hulp van haar kinderen om de kamer leeg te halen om de vloerbedekking en het laminaat te kunnen leggen.

Een uitgebreid verslag van mensen, die kwamen kijken.

En ze maakt er een mooie woning van met mooie balkonplanten. Die laten zien dat zij een nette en plezierige woonomgeving wil hebben.

Dat geldt ook voor mevrouw Cohen, mooie bloeiende planten vrolijken haar woning op. En haar man verzorgt in de praktijk het groen in de omgeving. Een mooie vorm van betrokkenheid. En die te waarderen is.

We gaan in gesprek met Vestia

Met Vestia hebben we een afspraak gemaakt om duidelijk te krijgen hoe zij deze situatie zien en wat hun aanpak is te komen tot een tevredener bewonerscommissie en huurders.

Wordt vervolgd. Heeft u ervaringen als huurder in een bewonerscommissie, reageer  via de kolom Reactie! Uw ervaringen zijn belangrijk in onze inzet als Huurdersraad om het werk voor u gemakkelijker te maken.

Tags:

Bewonerscommissie Bloemfonteinstraat zet verbetering van de wijk blijvend in gang

Stilstand is nooit goed

We kennen allemaal wel de verhalen over de gevolgen van het niet netjes onderhouden van woningen. Of van woningen, die maar niet afgebroken worden.
Paul van Daalen weet er ontzettend veel over te vertellen. En hoe en met wat voor een enthousiasme. En dat is heel opmerkelijk. “Het hele traject is begonnen begin jaren 2000. Als deel van de ontwikkeling van Zuid, begint Paul. Vestia kwam met de mededeling, dat de ruim 200 bewoners uit hun huizen moesten. Vertrekken en elders wonen was de boodschap, vervolgt Paul.
“En dat wilden we niet, we wilden blijven wonen in onze straat, in onze wijk en stad. De gemeente kwam met de opstelling dat dat wel even zou lukken. Mooi niet, was onze opstelling”.

De Bloemfonteinstraat in 1958

Tijd om je te organiseren

Het was het begin van een lange en intensieve strijd van bewoners. Zij hadden zich georganiseerd in een bewonerscommissie. “De sloop was een juiste keuze, de huizen waren op, zegt Paul als hij op die periode terugkrijgt. Ik herinner me nog de spooksituatie van de leegstaande woningen tussen de nog bewoonde woningen. We werden bedreigd door koperdieven en geregeld hadden we de ochtend van wakker-worden geen water. De waterleidingen waren gestolen. En dan de woonoverlast van de bewoning door daklozen en verslaafden in de leegstaande woningen. En niet te vergeten het enge gevoel nog één van de achterblijvers te zijn met allemaal mensen, die er niet thuishoorden.

Doorgaan

Het was een reden om door te gaan, want ruim 90 gezinnen wilden niet verhuizen en wilden een nieuwe woning in hun straat”, benadrukt Paul. Voor de lezer goed te weten,dat we over periode praten van voor de derivaten van Vestia. Er was toen nog geld voor nieuwbouw. Met veel inzet van de bewonerscommissie lukte het dat er gebouwd werd voor de wijk. “En toen dat alles rond was en we zouden starten kwam de ellende. De derivaten hadden grote gevolgen voor Vestia en voor de mensen in de Bloemfonteinstraat : Complete stilstand en volledige onduidelijkheid”, aldus Paul.

Paul van Daalen, geinspireerd door de Quarterback

De minister is in de straat

Wat een mooi resultaat

“Dankzij de grote saamhorigheid werd elke bijzonderheid gesignaleerd in de straat. Zo ook het geheime bezoek van de minister van volkshuisvesting destijds, mevrouw Spies. Wij als bewoners erop af en we hebben toen duidelijk kunnen maken dat de leefbaarheid van bewoners ernstig geschaad zou worden bij stopzetting van de plannen, vervolgt Paul. Onze gezamenlijke opkomst was blijkbaar van grote invloed. De minister vond geld en de plannen werden uitgevoerd”.

Wat een mooie huizen en buurt

Kom je nu in de Bloemfonteinstraat dan zie je een vrijwel volledig vernieuwde straat met prachtige woningen. En dat is dan weer de motor voor de verdere ontwikkeling van de buurt.
Achter de Bloemfonteinstraat zijn prachtige eengezinswoningen gebouwd. Koop met een prijs vanaf euro 240.000,- Ze zijn nu al verkocht. De gemeente heeft de straten opgeknapt en gaat verderop de riolering vervangen. Er is een prachtig wijkpark gemaakt met een zorgbestemming van een leegstaande school. |

“Dat zou allemaal niet gebeurd zijn, als we als bewonerscommissie niet zo volhardend en gezamenlijk in optreden waren geweest. Het is de moeite meer dan waard geweest en we gaan door, brengt Paul het gesprek verder op gang. De huizen zijn zo mooi dat nu weer vrije sector dreigt. Dat willen we ook niet, want gewone mensen moeten ook kunnen blijven wonen in de straat, waar zij zich thuisvoelen!”. “En die gewone mensen wonen hier”.

Welke aanpak heeft succes ?

Op de vraag wat er nu nodig is om succesvol te kunnen zijn in het werken in een bewonerscommissie deelt Paul de volgende ervaringen :

“trek samen met de bewoners op. Het werkt erg goed als er een gezamenlijke dreiging is voor de huurders”.

“probeer een samenwerking met de Vestia-medewerkers tot stand te brengen en probeer te begrijpen wat hun situatie is”.

“wees duidelijk en hard op de inhoud, probeer wel vriendelijk te blijven, weet wanneer je een ander het woord laat doen”.

“vind het hebben van contacten met diverse mensen leuk en zie het als verrijking van je ervaring en kennis”‘.

“en het moet een beetje in je zitten om voor andere mensen op te willen komen”.

De resultaten en het enthousiasme van Paul en zijn team blijven groot. Het werkt duidelijk aanstekelijk als er resultaten zijn. En met volhouden haal je die ook zeker binnen.

Meer weten dankzij het houden van een enquete onder de bewonerscommissies

De Huurdersraad is onlangs gestart met het houden van een enquete onder de bewonerscommissies. We willen weten hoe het gaat en wat de leden van hun werkzaamheden vinden en welke verbeteringen zij willen. We houden je op de hoogte.

 

Tags: ,

Bewonerscommissie : Als huurder heb je en krijg je dan ook wat !

Het opkomen voor de huurder. De Huurdersraad vindt het belangrijk dat huurders opkomen voor hun belangen.
Daar zetten wij ons als Huurdersraad met veel enthousiasme dagelijks voor in.

Een middel dat de huurder tot zijn beschikking heeft is de Bewonerscommissie.
De Huurdersraad wil graag weten wat de praktijk is van het werken vanuit een bewonerscommissie.

Daarom hebben we contact opgenomen met Henk van der Sluis. Henk is erg actief als huurder. Hij is lid van de Algemene Raad, het huurdersparlement voor huurders van Vestia.
Daarnaast is hij één van onze onlangs opgeleide Service-coaches. We gaan nu in op zijn rol als voorzitter van een bewonerscommissie in Veendam.

Henk van der Sluis ontvangt twee certificaten van Cees van der Harst, voorzitter van de Huurdersraad.

“Het is mijn karakter om op te komen voor mensen, begint Henk. En als ik tegenwerking ontmoet word ik steeds vasthoudender.”

Henk is zelf huurder van een Vestia-woning in Veendam.
Hij woont in een complex woningen, dat grenst aan een oud-verzorgingshuis. “Samen met de huurders zet ik me in voor het behoud van een goede leefbaarheid”, spreekt hij met veel betrokkenheid uit. “Vele mensen hebben hier last van vocht en schimmel. En dan is het om te huilen hoe Vestia hier mee omgaat. Ze komen wel kijken en sluiten dan af met de conclusie dat de oorzaak ligt bij een te dichte plaatsing van de bank bij de verwarming. En natuurlijk moeten de huurders hun raam open laten staan. En als die raad voor zover dat al niet gebeurde werd nageleefd veranderde er niets aan het probleem”, stelt Henk.

” Ik heb zelf vele jaren gewerkt in de bouw en weet dat vocht en schimmel voortkomt uit slecht geisoleerde vloeren. Daar komen warm en koud samen en dan ontstaat het water. Daarom wil ik ook dat er behalve servicekostencoaches om te letten op de juistheid van de door Vestia in rekening gebrachte servicekosten ook coaches komen met verstand van de de bouw.

Ik ga me er via de Huurdersraad voor inzetten, dat er een soort APK-keuring voor de staat van onderhoud van de woning komt”. Nu is Henk een type, die doet wat hij zegt en wil. Daar gaan we nog het nodige van horen. En dat is een prachtige inzet. “Ik wil die kennis graag overbrengen en delen met de huurders. Het is van groot belang, dat we huurders krijgen met verstand van zaken om de resultaten van het onderzoek van Vestia naar de staat van kleinschalig en groot-onderhoud te kunnen en leren beoordelen. Ik merk in de praktijk dat huurders zeggen van het zal allemaal wel en dat Vestia de uitkomsten allemaal niet goed kan beoordelen en omzetten in gerichte verbeteringen”.

Over de afhandeling van meldingen maakt Henk zich ook druk. “Te vaak gebeurt er niets met een melding van de huurder. Ze reageren geen eens. Dat kan natuurlijk niet en dan ga ik bellen. Daarbij helpt het zeer dat ik voorzitter ben van de bewonerscommissie. Dan wordt het door Vestia geaccepteerd, dat ik het hogerop zoek en dat helpt in de regel zeer goed”.

Wat de bewonerscommissie met Henk van der Sluis probeert te doen.

Als ervaren belangenbehartiger stelt Henk dat het actief zijn als lid van een bewonerscommissie van grote waarde is. “Het geeft je als huurders een positie. De Vestia-medewerker kan dan niet om je heen en is verplicht actie te ondernemen”.

Op de vraag wat hij als bewonerscommissie behandelt is hij heel duidelijk. “Alles wat de huurder raakt”, stelt Henk.

We beoordelen de opzet en naleving van schoonmaakcontracten. We beoordelen de hoogte van de huren en controleren dit aan de hand van het Huurrecht. We komen actief met plannen om de duurzaamheid te vergroten en zetten ons in voor het plaatsen van zonnepanelen. We zetten ons in voor klein- en groot-onderhoud. We maken ons druk om de leefbaarheid en verzorging rondom onze woningen en hebben daarover overleg met de sociaal beheerder”.

“Oh ja, vult Henk nog aan,  we maken ons ook druk om prestatie-afspraken met de gemeente en met Vestia en helpen huurders de weg te vinden naar de huur- en of de geschillencommissie”.

En Henk gaat ook graag aan de slag om samen met de Huurdersraad in Bedum en Hoogezand-Sappemeer een bewonerscommissie op te richten.
We gaan daar gericht folderen om vast te stellen welke aanpak  goed en welke aanpak minder goed werkt. Het is duidelijk, dat huurders veel baat hebben bij het werk van Henk van der Sluis en de bewonerscommissie.
Dat verdient steun en waardering. Daar kan Henk vanuit de Huurdersraad op rekenen.

Henk maakt zich er zorgen over dat Vestia praat over kerngebieden Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer en de rest minder aandacht kan en zal geven. “Dat kan natuurlijk niet en als bewonerscommissie waken we hiervoor”, besluit Henk van der Sluis.

 

 

Tags:

Ontlabeling: einde traject, tip bewonerscommissies

De beantwoording op ons advies (ont)labeling 55+ is nu binnen. Daarmee zijn wij als Huurdersraad aan het eind van dit traject, maar: nu mogen bewonerscommissies adviezen uitbrengen. Wij hebben wel tips voor hen.

 

Lezen over advies en adviestraject? Ga naar Advies over (ont)labeling 55+. De reactie van Vestia doornemen? Dit is de reactie.

 

Als een wooncomplex echt een label (55+) verliest, dan kunnen bewonerscommissies en bewoners met Vestia in gesprek over (nieuwe) leefregels, zodat er in ieder geval duidelijkheid is over hoe de oorspronkelijke en nieuwe bewoners prettig kunnen samenwonen in een complex. Elkaar ergens aan kunnen houden of herinneren is natuurlijk makkelijker dan in het luchtledige over behoeftes (“rust”, “ongestoord”) praten.

 

Alle betrokken bewonerscommissies die nu een adviesaanvraag gaan ontvangen wensen we veel succes, degenen die behoefte hebben aan tips of uitleg kunnen ons uiteraard contacteren!

Tags: , , , , , ,

Recht op tweemaal per jaar overleg met Vestia, waarvan eenmaal over servicekosten

Heeft u een bewonerscommissie? Vanaf dit jaar zal Vestia sowieso twee keer met u overleggen, waarvan één keer over de servicekosten. Dit is een toezegging van Vestia aan de LHV. Controleert u of Vestia deze belofte inwilligt? Maar dan is er nog één vraag: wat kan er tijdens het overleg over de servicekosten worden besproken? Dit is een vraag waar de LHV u antwoord op wil geven. We zoeken informatie over uw (goede, maar ook slechte) ervaringen om tot dit antwoord te kunnen komen. Lees verder voor meer informatie.

Verder lezen…

Tags: , ,