De gratis online cursus Oprichten van een bewonerscommissie op 16 mei 2022 gaat niet meer door

De cursus van 16 mei gaat helaas niet door te weinig belangstelling niet meer door. Zodra er nieuwe cursussen beschikbaar zijn wordt je hierover geïnformeerd via onze nieuwsbrief en op onze website.

Speciaal voor leden van bewonerscommissies en klankbordgroepen én voor Vestia-huurders die geïnteresseerd zijn in het oprichten van een bewonerscommissie, bieden wij in samenwerking met de Woonbond gratis online cursussen aan.

Ben jij huurder van Vestia en lid van een bewonerscommissie of klankbordgroep? Of heb jij interesse in het oprichten van een bewonerscommissie? Klik hier om je interesse door te geven en meer te lezen over de inhoud van de cursussen.

Werkafbeelding door Storyset

Tags: , , ,