Bewonerscommissie Rhonestroom komt op voor de huurders

Actief in de bewonerscommissie Rhonestroom : Het is het waard. Zou meer gewaardeerd moeten worden.

De heer en mevrouw Cohen komen op voor een fijn complex

Een jaar of 10 geleden kwam mevrouw Cohen met haar man met plezier wonen in de Rhonestroom in Zoetermeer. Ze willen er met hun buren een prettig complex van maken. Daarom is mevrouw Cohen actief in de bewonerscommissie. Samen met mevrouw Brouwers. Vervelen hoeven ze zich niet. Er gaat veel tijd in zitten, want ze ervaren de medewerking van Vestia niet als voldoende. “Huurders worden tegengewerkt, zegt mevrouw Cohen. En dat is jammer, want het gaat om hele redelijke zaken, die direct van invloed zijn op ons woonplezier”.

Ruimte voor scootmobiels

Mevrouw Cohen doelt dan op het beschikbaarstellen van een of twee plaatsen voor het stallen en opladen van scootmobiels. Er is ruimte zat aan parkeerplaatsen. Vestia wil hier niet aan mee werken. Een onderbouwing is volgens mevrouw Cohen niet gegeven.

Een tweede lift is hard nodig

Een ander pijnpunt is het ontbreken van voldoende liftcapaciteit in het complex. Er is nu een lift en al de huurders zijn op leeftijd en minder goed ter been. Ze zijn aangewezen op een lift en die komt vaak niet, omdat hij bezet is. Een tweede lift is mogelijk. Een idee is door de bewoners uitgewerkt. Vestia wil niet mee werken en verwijst naar de brandweer. Aldus mevrouw Cohen.  Mevrouw Cohen is nu actief bezig handtekeningen te verzamelen. Die lift moet er komen.

Lekkage, niet van invloed op woongenot

De gevolgen van een lekkende verwarmingsbuis. Laminaat is weggesneden.

Mevrouw Brouwer heeft maandenlang in overlast van een lekkage moeten wonen. Maanden later en vele kijkers, die niets deden lijkt het lek nu boven water. Een van de verwarmingsbuizen lekte en het gevolg was groot en ingrijpend : Laminaat is gedeeltelijk verwijderd en de vloerbedekking moet vervangen worden. “Ik ben een ouder iemand en dan is zoveel onduidelijkheid en niets doen voor mij als huurder geestelijk erg zwaar, stelt mevrouw Brouwers. Daar gaat Vestia te gemakkelijk aan voorbij. De inboedelverzekering moet nu mijn schade dekken en dat is niet voldoende om de kosten te dragen”. Mevrouw Brouwer heeft gelukkig hulp van haar kinderen om de kamer leeg te halen om de vloerbedekking en het laminaat te kunnen leggen.

Een uitgebreid verslag van mensen, die kwamen kijken.

En ze maakt er een mooie woning van met mooie balkonplanten. Die laten zien dat zij een nette en plezierige woonomgeving wil hebben.

Dat geldt ook voor mevrouw Cohen, mooie bloeiende planten vrolijken haar woning op. En haar man verzorgt in de praktijk het groen in de omgeving. Een mooie vorm van betrokkenheid. En die te waarderen is.

We gaan in gesprek met Vestia

Met Vestia hebben we een afspraak gemaakt om duidelijk te krijgen hoe zij deze situatie zien en wat hun aanpak is te komen tot een tevredener bewonerscommissie en huurders.

Wordt vervolgd. Heeft u ervaringen als huurder in een bewonerscommissie, reageer  via de kolom Reactie! Uw ervaringen zijn belangrijk in onze inzet als Huurdersraad om het werk voor u gemakkelijker te maken.

Tags: