Een actieve bewonerscommissie, onmisbaar in het versterken van je woongenot ! Bewoners Heerenbeek komen met prachtig initiatief.

De bewonerscommissie

Voor de één een groep bestaande uit vergadertijgers.
Voor de ander onmisbaar om de leefbaarheid hoog te houden in de directe woonomgeving.

De bewonerscommissie aan de Langenhorst/Oldegaarde, Rotterdam Zuid  toont het laatste aan. Alsof het allemaal niets is hebben zij een plan uitgewerkt
met een heuse architect.

Het plan voorziet in een aparte ontmoetings- en spelruimte.
De keuken gaat in gebruik als maaltijden- en kookservice. Eten staat immers garant voor sociale ontmoeting.
Het plan voorziet zelfs in het tegengaan van hangjongeren
door een slimme bouwaanpassing.
Er komt een heuse moestuin met een gezamenlijke tuin.
Het plan is om er door de beplanting een vlinder- en bijentuin van te maken.

“We hebben het plan samen met de bewoners opgesteld”, begint de voorzitter John de la Gordt Dillie. “Dat ging eigenlijk heel snel. Mensen hebben zoveel goede plannen in hun hoofd. En geef je de mensen ruimte dan komen de uitwerkingen vanzelf.
De betrokkenheid van bewoners  bij hun woonomgeving is groot. Logisch, want ze brengen er hun leven door”.

“We gaan het plan indienen bij fondsen om voldoende middelen te krijgen”, vervolgt hij. Met tevredenheid kijkt hij met de betrokken bewoners naar de tekeningen van de architect.
“Zonder het bestaan van een bewonerscommissie was dit plan er nooit gekomen”, zegt hij met een tevreden lach op zijn gezicht.

“We rekenen op de medewerking van Vestia en dienen met veel vertrouwen de subsidie-aanvraag in bij de gemeente”, besluit John.

 

Bestaande situatie                               Nieuwe situatie met tuin/wandelpad, terras en moestuin

Eindelijk weer droge voeten voor huurders kampen

Na 12 (!) jaar wateroverlast binnen en om de woningen aan o.a. de straat Elskamp, ligt er een plan met werkzaamheden klaar die het waterpeil zal doen zakken. Nel en Gerard en hun buren zijn opgelucht, we doen hier verslag van hun verhaal met tips voor andere huurders die met vervelende vocht-, schimmel- of grondwaterproblematiek te maken hebben.

Huurders, organiseer je en maak gebruik van de kracht van Bewonerscommissies !

Situatie Oldegaarde en omgeving

Het hoogteverschil tussen tuin en straat is hier met het blote oog waarneembaar en loopt bij de achtertuin op tot 70 cm verschil!

Toen de gemeente in 2010 de straten ophoogde, kwamen de woningen van 34 gedupeerde huishoudens veel lager te liggen dan het straatniveau. Direct leidde dit tot praktische problemen en naarmate de tijd verstreek werd het waterprobleem steeds groter.

De voorheen normale voor- en achtertuintjes raakten bijna permanent nat en vochtig, geen plant wilde meer groeien, een enkele keer bereikt het water na hevige regenval de drempels van de achterdeuren.

Maar het vocht trekt ook naar binnen. Eerst steeg het waterpeil in de kruipruimte, toen trok het vocht in de muren en in de vloer. Sommige bewoners kregen schimmel, andere overmatig veel vliegende beestjes binnen. Lapmiddelen zoals extra schoonmaken, ventileren, en vochtvreters boden niet voldoende verlichting. Bij één bewoner ontstond  kortsluiting in de meterkast. Natuurlijk trokken de bewoners regelmatig aan de bel, maar ze kregen bij Vestia en de gemeente geen voet tussen de deur.

Onder het mom “plaatjes zeggen meer dan 100 woorden”:

De kale vloer van de hal en het luik naar de kruipruimte mag niet standaard nat zijn!

Oei! Schimmel onderaan de linoleum vloer

 

 

 

 

 

 

 

 

24 april 2018: Succes! Vestia presenteert een stapsgewijze aanpak

Toen de Huurdersraad deze situatie en foto’s kreeg via de Bewonersorganisatie Zuidwijk, is er snel gebeld met de directeur Onderhoud: Deze situatie had lang genoeg geduurd. 4 Maanden later, gelukkig waren het maanden zonder hevige regenval, is het onderzoek afgerond. De werkzaamheden startten zeer binnenkort en worden na elkaar uitgevoerd. Het vocht zal steeds verder afnemen. Er wordt onder andere geboord en drainage om de woningen aangelegd. Gefaseerd in twee deelplannen.
Een resultaat dat er mag zijn en dat er niet gekomen was als de bewoners zich ook niet georganiseerd hadden in de vorm van een bewonerscommissie.

Tip: doorbreek slepende kwesties

In een ideale wereld wordt elke reparatie na 1 melding opgelost en dit is het andere uiterste. Twijfel niet te lang als je reparatiemelding blijft liggen, dien een klacht in en schaal de zaak op naar een instantie die de bevoegdheid heeft tussenbeide te komen – denk bijvoorbeeld aan de klachtenprocedure van Vestia of (extern) de Geschillencommissie of Huurcommissie.

Lees bij problemen onze Er is iets stuk, wat nu? en Er gaat iets mis! Hoe los ik het op?


Wateroverlast en vocht in de woning hoort echt niet

Er is een verschil tussen schimmel (gevolg) en wateroverlast of vochtoverlast. Wateroverlast en vochtoverlast hoort echt niet! Er zijn wel woningen die wat vochtiger zijn door de omgeving of de lokale grondwaterstand, maar dat mag nooit zo ver komen dat de ramen standaard beslaan of het vocht op muren of grond staat.

Vocht/wateroverlast kan een gebrek in de zin van het gebrekenboek van de Huurcommissie vormen. Als dat zo is, kun je huurverlaging vragen tot 60% via de Huurcommissie. Dit kan pas als je je zaak bij Vestia als gebrek bekend hebt gemaakt. De verlaging geldt totdat de overlast is weggenomen.

Je kan ook naar de Geschillencommissie gaan, die ook toetst op de kwaliteit van de dienstverlening maar niet automatisch een technische keuring in je woning doet.

Schimmel

Schimmel hoort niet in huis. Kijk op www.gezondwonen.nl voor tips over ventileren en een vochtvrije binnenklimaat. Schimmel kan ook ontstaan door een lekkage of technische oorzaak. Meld schimmel bij Vestia. Kom je er samen niet uit?

Speciaal voor huurders/huishoudens in Den Haag is er de schimmelexpert voor onafhankelijk onderzoek. Woon je ergens anders en kom je er niet uit? Dan gelden dezelfde tips als hierboven: wellicht bieden de Geschillencommissie of Huurcommissie een oplossing voor jou.

Tip: raadpleeg een energiecoach ook voor tips voor een gezond binnenklimaat

 

Tags: , , , , , , , , ,

Energiecoaches zijn er voor jou als huurder

Loek Ralan kan niet langer wachten

Rien Tuk en zijn team staan klaar om je te helpen

 Huurdersraad helpt bij het beheersen en verminderen van je energiekosten !

Praktische vragen

 De Huurdersraad heeft een groep enthousiaste vrijwilligers om jou als huurder te helpen bij het beheersen en              je energiekosten.

“We hebben de opgeleide mensen en het voorlichtingsmateriaal”, stelt Rien Tuk, ervaren energiecoach en trekker
van de werkgroep Energie”.

“We hebben duidelijke voorstellen te doen aan Vestia om de energiekosten als onderdeel van de servicekosten te helpen verminderen”, voegt Loek enthousiast toe.

De twee trekkers zijn bij elkaar geweest en er is een actieplan opgesteld. Aan de slag !

Laat deze kans als huurder of als bewonerscommissie niet voorbijgaan. Meld je nu vast aan voor een bezoek !
Meld je aan bij Petra de Hoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huurders Vestia Den Haag vragen om hulp bij besparen op woonlasten

Huurders Vestia Den Haag vragen om hulp bij besparen op hun woonlasten

We kijken terug op een succesvolle en levendige huurdersraadpleging in Den Haag.  Alle Vestia-huurders in Den Haag zijn daar welkom, minstens eenmaal per jaar.

Grote betrokkenheid onder de aanwezige huurders tijdens de Huurdersraadpleging

Het belang van de Bewonerscommissie

De behoefte aan informatie over de positie en recht en van huurders was groot.
Voor de meeste huurders was het nieuwe informatie dat het vormen van een bewonerscommissie een sterke en stevige positie aan de huurders geeft.

Van beide zaken gaat de Huurdersraad Vestia dan ook zeker werk maken”, aldus Cees van der Harst, de voorzitter. “Natuurlijk niet met de vorming, want daar gaat en moet Vestia bij helpen – nee, bij het enthousiasmeren én informeren van onze mede-huurders.”

Hulp bij verlaging woonlasten gevraagd

Veel belangstelling was er voor twee nieuwe vrijwilligersdiensten, die direct van invloed zijn  op de maandelijkse woonlasten: de Energiecoach en de Servicekostencoach

De Energiecoach neemt met de huurder de mogelijkheden tot energiebesparing in zijn woning en/of complex door.

De Servicekostencoach helpt de huurder bij het inzichtelijk maken en controleren van de servicekosten. “Een echte goede service, die niet alleen gaat over de kosten maar ook over de kwaliteit van de geleverde diensten. Voor servicekosten geldt: wie bepaalt, die betaalt, en dat is een heel stevige basis voor goede inspraak”, benadrukt Karin Bakker, voorzitter van de werkgroep Den Haag.

Huurders van Vestia met interesse in het inroepen van deze gratis diensten kunnen zich melden bij de Huurdersraad Vestia, info@huurdersraadvestia.nl of 085 0160105.
Mensen, die dit uitdagende vrijwilligerswerk willen leren zijn ook van harte welkom.

 

Het schiet niet op ! Een grote woning inruilen voor een passende seniorenwoning

Mildred Heskes wil kleiner wonen, hoe helpen we haar ?!

Mildred Heskes kijkt uit naar kleinere en                     passende woning

Grote woning is te bewerkelijk

Het is allemaal zo herkenbaar. Mildred Heskes wil kleiner gaan wonen. En dat lukt maar niet. Mildred woont nu ruim 20 jaar met veel plezier in een prachtige eengezinswoning, 4-kamers, woonkamer, plus drie slaapkamers boven, grote zolder waar eventueel kamers van gemaakt kunnen worden in Zoetermeer.

Mildred Heskes wil nu graag graag naar een kleinere woning. “Het is een knots van een woning” begint Mildred, mijn zoon en dochter zijn het huis uit”. “Het is voor mij veel te groot”, vervolgt zij. “Ik kan mijn grote achtertuin niet meer netjes onderhouden, het veelvuldig trappenlopen naar mijn wasmachine op zolder gaat steeds moeilijker”, benadrukt Mildred.

Op zoek naar een passende seniorenwoning

“Mijn rug heeft een ernstige vorm van slijtage en dat maakt bewegen steeds moeilijker voor mij”. “En ik kan er niet tegen dat mijn tuin er verwaarloosd bij komt te liggen”.  “Ik houd van schoon, netjes en opgeruimd”. “De grinttegels kan ik niet meer onderhouden in mijn tuin. Het schrobben is daarvan te zwaar”.

Een grote woonkamer

Al 5 jaar actief op zoek

Mildred is een actieve huurster en blijft niet stilletjes afwachten. Zij is nu 5 jaar bezig om een kleiner huis te vinden. “Mijn inschrijfperiode is nu 15 jaar”, vervolgt zij, “en dat is blijkbaar nog niet genoeg om een passend huisje te vinden”.
“Een senioren-makelaar is bij me langsgeweest. Zonder resultaat. De gemeente Zoetermeer en de Sociale Dienst gaven mij als antwoord, dat ik dan maar een traplift moet aanvragen bij het WMO-loket van de gemeente Zoetermeer”’ en “dat vind ik eigenlijk geen echte oplossing”. “Ik maak dan kosten voor de gemeenschap en het schiet natuurlijk niet op”. “Ik moet soms wel twintig keer naar de zolder”.

“Wel heb ik een paar maal gereageerd op een woning en dan ben ik te laag in de volgorde om de door mij gewenste woning te verkrijgen”, vertelt Mildred een beetje verdrietig.

Gezinnen zitten te springen om mijn woning

Het is toch wel bijzonder, dat in de huidige tijd van tekorten aan passende woningen de situatie van Mildred niet tot een oplossing kan worden gebracht.

“Er komt een prachtige 4-kamerwoning vrij met tuin !”.”Hoe blij maak je daar een gezin met jonge kinderen niet mee ?!”, “En het beleid is toch dat ouderen langer thuis moeten kunnen blijven wonen in een passende woning? “, brengt Mildred enthousiast naar voren.

Geen voorrangsverklaring; Vestia brengt de woning onder in de vrije sector

In haar ogen zou een voorrangsverklaring helpen. Daar is Mildred ook achteraan gegaan. “In een gesprek met Vestia kwam naar voren dat dit volgens de huidige regels niet mogelijk is”. “Vestia wil zodra mijn woning vrijkomt, deze uit de sociale sector halen en overhevelen naar de vrije sector of zelfs verkopen”.

Gezin is blij met deze grote woning

“En dan is er geen voorrangsverklaring   meer mogelijk. De regeling gaat ervan uit, dat de doorstroom gestimuleerd moet worden tussen sociale woningen”.
“En Vestia blokkeert dat op deze wijze”, voegt Mildred met teleurstelling in haar stem toe.

Dit vraagt om beleid !

En zo is er een patstelling ontstaan. De zaak lijkt muurvast te liggen.
Onze beleidsmedewerkster Laurette Vermeulen komt tot de conclusie dat deze situatie ongewenst is en dat hier een voor huurders positief en passend beleid voor ontwikkeld moet worden.

Kom met meer voorbeelden

Mildred wil kleiner wonen

“De situatie voor Mildred Heskes is vast niet uniek. We stellen het daarom op prijs om reacties van lezers en huurders te ontvangen. Die hebben we nodig om een goed beleid te ontwikkelen. Beleid gaat er om de praktijksituatie voor onze huurders te verbeteren”, vervolgt Laurette. “Hoe meer praktijkvoorbeelden we ontvangen, hoe meer we de positie voor onze huurders in een dergelijke situatie kunnen versterken”, vult Roel Ram aan als bestuurslid van de Huurdersraad Vestia. “En daar doen we het voor”, besluit Roel.

Aan de slag samen met Vestia en de Gemeente Zoetermeer

Terug naar de situatie van Mildred Heskes, de Huurdersraad zal contact opnemen met Vestia in hoeverre de ervaringen van Mildred overeenkomen met het door Vestia gevoerde beleid. En we gaan in contact met de senioren-makelaar van Vestia en de gemeente Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer is immers verantwoordelijk voor het  beleid dat mensen zo lang mogelijk thuis en zelfstandig kunnen blijven wonen.

“Nieuwbouw of andere leegstaande gebouwen verbouwen in het centrum van Zoetermeer zou een goede aanpak zijn”, stelt Mildred. “Voor de jongere starters wordt dat gedaan en dat is natuurlijk goed, nog beter zou het zijn als dit ook gedaan wordt voor ons ouderen, uit Mildred als hartekreet.

We houden je op de hoogte van onze voortgang. En laat je horen met je eigen voorbeelden en ervaringen. Het vergroten van de bekendheid van dit onderwerp zal al een positieve uitwerking hebben.

Het gaat goed met ons wensenlijstje

Wij hebben een wensenlijst op onze website uitgewerkt: een greep uit de verwachtingen richting Vestia. Daarin ligt ons motto ten grondslag: dat de huurder (weer) tevreden is met Vestia. We hebben erg goed nieuws: Vestia heeft inmiddels een groot deel van de wensen voor een groot deel ingewilligd.

 

Wens № 1: open zijn op vrijdag

Op zeer korte termijn zal Vestia dit realiseren, we laten Vestia verder zelf communiceren met al onze mede-huurders over deze positieve ontwikkeling.

 

Wens № 2: de basiskwaliteit omschrijven

Nu de basiskwaliteit er is, hebben we een document om een goed gesprek over te hebben. Belangrijk is dat Vestia, en dat bleek ook uit een recente uitspraak van de Geschillencommissie, de basiskwaliteit transparant en inzichtelijk maakt. We denken aan plaatsing van de normen op de Vestia-website of achter de inlog, dat wordt een nieuwe wens.

 

Wens № 3: geen vrij hoeven te nemen voor reparaties

De Geschillencommissie heeft al diverse keren opmerkingen gemaakt over zaken waarbij huurders herhaaldelijk thuis (van werk) moesten blijven voor reparaties die niet in één keer werden opgelost. Super vervelend! Huurders kunnen heel beperkt al zelf een reparatie inplannen, maar meer afstemming is nog niet geregeld. Een kans die we met Vestia blijven bespreken.

 

Wens № 4: garantie veiligheid- en mobiliteit ouderen Wens №5: werk aan doorstroming

We hebben deze wensenlijst al uitgewerkt in een memo en ook een bespreekpuntenmemo “inzet Vestia” retour gekregen. Beleid voor huurders op leeftijd moet met gemeenten worden afgestemd, deze inzet zal dus ook landen in prestatieafspraken tussen gemeenten, Vestia en de Huurdersraad. We zijn dus hard op weg om deze wens te realiseren!

 

We hebben nog meer wensen over uiteenlopende onderwerpen. Die staan bijvoorbeeld in onze adviezen en in ons jaarplan. Onze standpunten komen tot stand door heel regelmatig huurdersraadplegingen te doen, de Huurdersdag te organiseren, enquêtes te mailen en natuurlijk via onze actieve huurders (bijvoorbeeld werkgroepen en de Algemene Raad).

Tags: , , ,

Federatie Huurders Vestia Hoogvliet, een zeer actieve werkgroep met oog voor de belangen van de huurders

Huurders spreken mee

 

 

Al sinds 2000 actief

In Hoogvliet zet een actieve werkgroep zich in voor de huurders van Vestia. Begonnen zij in 2000 met de huurders van Hoogvliet, in 2018 zetten zij zich bovendien in voor de huurders van de Vestia-woningen in Maassluis, Barendrecht en Brielle. “Feitelijk is ons werkgebied uitgebreid tot de Vestia-huurders in het Rijnmondgebied”, vertelt Els Kamminga. Els is de voorzitter van de werkgroep en is ook lid van de Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia. “Dankzij de samenwerking met de Huurdersraad versterken we de positie van onze huurders aanmerkelijk” zegt Els.

Elke woensdagochtend spreekuur

Spreekuur, zegt het voort

“We organiseren wekelijks elke woensdagochtend een uitgebreid spreekuur vanuit onze locatie aan de Werplijn 16 in Hoogvliet”, vervolgt secretaris  Dick Hijman. “We zetten ons ook in om de ruim 16 bewonerscommissies in dit werkgebied actief te steunen”. “Dat doen we door regelmatig overleg te voeren met vertegenwoordigers van Bewonerscommissies om vragen, knelpunten en kansen met elkaar uit te wisselen”, stelt Julia Bolander, lid van de werkgroep. “Zo versterken we met elkaar de positie naar Vestia”, vult penningmeester Nico Beijer aan.
“En we leveren ondersteuning in de vorm van kennis over asbestsanering, grote renovaties”. vervolgt Dick. Trots melden Julia en Dick in koor dat de werkgroep ook gespreksleiders en notulisten leveren aan Bewonerscommissies.

Besparen op energielasten

Hans Koudstaal is zelf ook voorzitter van de bewonerscommissie in zijn buurt vlak bij het RET-station Zalmplaat. “We zetten ons nu in voor de oplossing van een verschil van inzicht tussen Vestia en de gemeente over het onderhoud van een gemeenschappelijke groenstrook”, vertelt hij met veel betrokkenheid. “Het moet voor de huurder een net gebied blijven, daar gaat het ons om”.
Na afloop laat hij met trots de resultaten zien van het werk van deze werkgroep in zijn buurt.

Bewonerscommissies zijn belangrijk en hebben rechten

Yolanda van Wingaarden heeft een juridische achtergrond en die komt in dit werk goed van pas. “Bewonerscommissies hebben wettelijke bevoegdheden”. “Ze hebben zowel advies- als instemmingsrecht”. “Bewonerscommissies hebben het recht om op alle zaken rond het wonen advies uit te brengen aan Vestia”. Vestia moet dan binnen gestelde termijnen reageren en een antwoord geven op de vraag van wat ze gaan doen met dit advies”. “Over servicekosten is er zelfs een instemmingsrecht”. “En daar kunnen we de huurders nu ook actief mee helpen, doordat Els Kamminga onlangs is opgeleid tot Servicecoach”, brengt Dick in. “Laat de huurders gebruik maken van deze mooie kans om niet te veel te betalen aan Servicekosten”, roept Julia.
“En we hebben ook een opgeleide Energie-coach in de persoon van Cok Beckers”verklaart Els enthousiast. “Zo helpen we huurders echt bij het vinden van de mogelijkheden om te besparen op hun energielasten”, meldt Nico Beijer.

Yolanda Wingaarden gaat een actieve rol spelen in de Participatie-parade van 1 september 2018. Zij ziet zo mogelijkheden om het aantal vrijwilligers te vergroten. En ze is blij met de toezegging vanuit de Huurdersraad Vestia dat daarbij actieve ondersteuning zal worden gegeven.

Bereik iets waar u trots op bent

Doe mee en bereik iets waar u trost op zult zijn

En als u dit leest, denk dan even na over waar u sterk in bent en waar u enthousiast van wordt. En zie wat het resultaat is van belangrijk vrijwilligerswerk. De leden van de werkgroep Hoogvliet zullen het beamen. Zeker dat u een leuke en spannende vrijwilligerstaak zult vinden bij de werkgroep of elders bij de Huurdersraad. Een vrijblijvend en boeiend gesprek kunt u tegemoet zien. Bel met 085 0160 105 of mail naar info@huurdersraadvestia.nl.

 

 

Tags: , , , ,

Servicekostencoaches brengen hulp bij servicekosten

Servicekostencoaches
Een goede servicekostencontrole kan geld, betere service en meer contact met tevreden buren opleveren. Heb je behoefte aan meer kennis en inzicht over de servicekosten? Schakel onze servicekostencoaches in.

 

Servicekostencoaches komen naar je toe

De Huurdersraad komt met een nieuwe dienst om de juistheid servicekosten vast te stellen.

Je wilt de inzet van de Service-coach inroepen ?
Je bent geïnteresseerd in dit werk en wil er meer over horen ?
Je wilt het team van Service-coaches versterken en meedoen ?
Kent u iemand die vast interesse heeft in dit vrijwilligerswerk ?

→ Neem contact op, we gaan het samen regelen!
Donderdag 12 april was het zover. Een met veel zorg door Laurette Vermeulen en Arianne Graafland opgesteld opleidingsprogramma is met succes door 8 vrijwilligers doorlopen. Dat betekent, dat elke Vestia-huurder nu een beroep kan doen op één van deze vrijwilligers die alles weten van servicekosten.

Een handig naslagwerk

Om deze reden is dit een prachtig initiatief:

Een belangrijk onderdeel van de vaste woonlasten bestaat uit de servicekosten. U ontvangt elk jaar nieuwe voorschotten en een afrekening. “Huurders reageren vaak naar de Huurdersraad met de opmerking dat de afrekening niet te controleren is. Ze willen inzicht, maar weten niet hoe ze dit kunnen organiseren. Ook zouden huurders wel willen praten over de dienst die ervoor wordt geleverd, zoals schoonmaak’, stelt Laurette Vermeulen van de Huurdersraad. “Huurders hebben duidelijke uitgebreide rechten maar het is allemaal best ingewikkeld”, vervolgt Laurette.

Dat was de aanleiding om een programma op te stellen, waardoor huurders zelf in staat zijn om de juistheid van de Servicekosten te controleren. Arianne Graafland heeft hier veel werk aan besteed, een prachtig resultaat.

Een groep van 9 enthousiaste vrijwilligers is samengesteld die nu alles weet van wetten, regels, samenwerken, adviseren en informeren. Het enthousiasme spat er bij hen vanaf.

Laurette geeft belangrijke tips

 

Dit weten de servicekostencoaches

  • Welke diensten mag Vestia  wel en wat niet in rekening brengen bij de huurder ?
  • Hoe controleert u de afrekening van servicekosten op juistheid? Hoe krijgt u stukken?
  • Hoe gaat u het gesprek aan over de dienst (hoeveelheid en kwaliteit) waarvoor u betaalt?
  • Hoe wordt de rekening tussen u en uw buren eerlijk verdeeld?
  • Betaalt u niet te veel administratiekosten?
  • Wanneer moet Vestia wat aan de huurder sturen en inzichtelijk maken ?

Vanzelfsprekend zijn onze servicekostencoaches opgeleid om samen met de huurders en de bewonerscommissies het gesprek aan te gaan met Vestia.  De servicekostenprocedure helpt hen hierbij.

 

De trotse servicekostencoaches, van links naar rechts: Theo, Rachel, Henk, Emel, John, Gerard, Gré, Cees (voorzitter Huurdersraad), Els, Bob en Jeannette

Wie, wat en waar?

Theo wil aan de slag

We gaan dit jaar kennis en ervaring opdoen. “In mijn wekelijkse spreekuur voor onze huurders in Hoogvliet kan ik mijn kennis heel goed toepassen”, stelt Els Kamminga. “Dat zie ik precies zo”, vult Jeannette Philips van de Bewonersorganisatie Zuidwijk aan. Ook zij heeft zeer uitgebreide contacten met bewoners en heeft net zoals Els heel goed in beeld van wat er leeft onder de huurders.

Cees van der Harst overhandigt Henk van der Sluis de certificaten.

“Ik ben hier heel enthousiast over”, zegt Henk van der Sluis. “Kan ik echt wat betekenen voor de huurders van Vestia in Veendam”, vervolgt hij.“Ik voel me echt gesterkt in mijn rol als belangenbehartiger voor de huurders van Vestia. Ik heb er veel zin in”.

Ook de huurders van Vestia in Tilburg kunnen terecht bij een sterke en degelijke vrijwilliger : Bob Wilhelm. “Ik zie in de praktijk, dat niet iedere huurder weet wat de rechten en plichten zijn”, begint hij. “Ik wil me altijd positief inzetten om de zaken van de huurders bij Vestia te bepleiten. Gelukkig heb ik een goed inzicht in kosten en begrotingen door mijn werk als accountant”.

Een ander teamlid is Rachel Moeniralam. Zij brengt haar enthousiasme als volgt onder woorden: “In  mijn studie Rechten leer ik veel over de theorie. “Het gaat natuurlijk straks om de praktijk en ik heb nog nooit eerder zoveel opgestoken over hoe je een gesprek het beste kunt voeren tussen huurders en Vestia. Ik leer hier zelf zo veel van!”.

Emel Kurt is een actieve bewoonster van Rotterdam-Charlois. Ondanks de drukte, die het opvoeden van vier kinderen en het runnen van een gezin met zich meebrengt, heeft zij toch de tijd gevonden om mee te doen aan dit mooie initiatief. “Het is fijn, dat ik mede-huurders nu nog beter van dienst kan zijn. Ik doe dat heel graag. Het is toch fijn om mensen te helpen”.

Gré Coster, actief in Het Westland, spreekt haar waardering uit voor dit initiatief.
“Hier wilde ik toen ik gevraagd werd gelijk aan meedoen. Servicekosten zijn vaste kosten voor de huurder en die moeten dan ook juist en eerlijk zijn.  Ik sta samen met Theo Zuiderwijk klaar voor de huurder”.

John Meeuwsen en Bob Wilhelm     bedanken voor de inzet

John Meeuwsen is mede-initiatiefnemer van dit project. Samen met John la Gordt Dillié heeft hij heel veel ervaring opgedaan in het onderwerp servicekosten. “Vanuit de praktijk zijn John en ik tegen veel onduidelijkheden opgelopen in de schoonmaakkosten in Hilledijk in Rotterdam”, vertelt hij. “Door volhouden zijn we achter de juistheid en ook veelal de onjuistheden van kosten gekomen”. “Een intensief overleg met Vestia heeft zijn successen gebracht voor onze huurders”. “Deze kennis moest gedeeld worden en daarom ben ik hier zo trots op”, vervolgt hij.


Onze service-coaches zijn herkenbaar

Onze service-coaches zijn behalve goed opgeleid ook erg herkenbaar. Behalve hun verdiende diploma ontvingen ze uit handen van de voorzitter van de Huurdersraad Cees van der Horst een legitimatiepas. “Dat hoort bij een vertrouwensfunctie van de servicekostencoach”, vertelt hij in zijn dankwoord. Kort en krachtig stelt hij : “We hebben nu een prachtige nieuwe dienst voor onze huurders”. “Maak er een succes van en zegt het voort”. “We gaan deze dienst nog groter maken door nog meer vrijwilligers te werven en op te leiden”.

Een afspraak inplannen?

Petra de Hoog werkt vanuit het bureau van de Huurdersraad. Zij heeft ervoor gezorgd dat alles op rolletjes is verlopen. “Vrijwilligers moeten de goede ondersteuning krijgen”, stelt zij. “En dat vind ik belangrijk en leuk werk”. Petra plant de afspraken van en met de servicekostencoaches in.

 

 

 

Energie-coach Cok Beckers duidelijk aanwezig op Duurzaamheidsdag in Mariahoeve

Energiecoach duidelijk aanwezig op Duurzaamheidsdag in Mariahoeve

Zaterdag 14 april was de start van iets moois. Samen met Vestia was de Huurdersraad duidelijk aanwezig op de Duurzaamheidsdag in Mariahoeve. Een mooi initiatief van het wijkberaad.

Onze vrijwilliger en energiecoach Cok Beckers had het die dag erg naar de zin.

“Mensen hebben er behoefte aan om hun vragen kwijt te kunnen”.  “Niet alleen over de mogelijke besparingsmogelijkheden
van een duurzaam energieverbruik”. “Net zo zeer over belangrijke zaken als een schoon portiek of de aanpak van woonoverlast”.

Cok Beckers laadt zijn energie op

Prachtig is het om te zien dat er bewoners met geheel uitgewerkte plannen komen om energiebesparing te bereiken. “Die hebben we genoteerd en daar zal Vestia ook op ingaan”, aldus de medewerkster van Vestia Martje Vermolen.                                                                          

Cok Beckers is een fervent voorstander van Bewonerscommissies. “Bewoners hebben er recht op”. “Helaas vinden bewoners het al snel veel werk”, stelt Cok.

Positief was het dat ook de twee andere grote Haagse Woningcorporaties aanwezig waren. Altijd goed voor de contacten. En natuurlijk was het positief dat we deze activiteit samen met Vestia hebben georganiseerd. “De samenwerking was prettig”, stelt Cok Beckers. Martje Vermolen was het hiermee volstrekt eens.

En zoals het met betrokken vrijwilligers gaat, gaf Cok ook een opdracht mee aan de Huurdersraad : “Roep alle energie-coaches snel bijeen, want we hebben belangrijk werk te doen. We staan te trappelen”. Cok, enorm bedankt voor je grote inzet! En Martje bedankt voor de eerste samenwerking op dit punt. We hebben de smaak te pakken en gaan door.

Kom en Doe mee aan de Huurdersraadpleging voor Vestia-huurders uit Den Haag & Scheveningen op 26 april

Woon jij in een Vestia-woning?

Wat heb jij de Huurdersraad te vertellen over je woongenot?

Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, wat kan er beter en wil je weten over jouw rechten?

Wij bereiden stellingen voor, help jij ons jouw belang te behartigen? Kom ook!

Wanneer: 26 april om 20.00 uur (inloop 19.15 uur)
Waar: Zuid57, Zuidlarenstraat 57, Den Haag
Wie:   Vestia-huurders en bewonerscommissies uit Den Haag en Scheveningen

Het programma is nu bekend en geeft u als huurder van Vestia volop de kans te laten horen wat u belangrijk vindt !
Kom en doe mee en vergroot uw kracht naar Vestia.

20.00 uur : Welkom namens het bestuur : Karin Bakker
Voorzitter van de avond leidt programma in : Simon Janse

20.15 uur  : Mini-workshops : Gerard Verspuij
Wat te doen met klachten ?!
Voordelen, macht en kracht van de bewonerscommissie

20.30 uur  : Vragen van huurders beantwoorden : Gerard Verspuij

20.45 uur  : Stellingen over meedoen door de huurders : Simon Janse
U maakt duidelijk wat u vindt.

21.00 uur  : Pauze

21.15 uur   :  Stellingen over kwaliteit van wonen en energie : Simon Janse
U maakt duidelijk wat u vindt.

21.45 uur  : Samenvatting van de avond met wat we hebben geleerd en waar gaan we achter aan : Karin Bakker

22.00 uur : Afsluiting :  Simon Janse

Drankje voor de huurders en aanwezigen.

Meld je snel aan via: www.huurdersraadvestia.nl/denhaag want vol = vol

We zien uit naar uw inbreng en aanwezigheid.