Ons advies over de kwaliteit van woningen

Zie ook ★ Goed nieuws! Basiskwaliteit ontvangen

 

Wat heb jij aan basiskwaliteit?

We doen veel om kwaliteit onder de aandacht te brengen bij gemeenten en Vestia, bijvoorbeeld regelmatig schouwen met een set kritische vragen en we hebben een aantal Geschillencommissie-zaken over woningkwaliteit bestudeerd. Vestia verhuurt  zowel hele nieuwe als oude woningen en steengoede maar ook slechte, de vraag is: op welke kwaliteit mag jij minimaal rekenen? Uiteindelijk kwamen we tot de wens dat Vestia de basiskwaliteit van woningen zou omschrijven, exact een jaar later nadat we dit vroegen ontvingen we een eerste document “basiskwaliteit”

Advies 

Een korte samenvatting van ons Advies Basiskwaliteit  (hier ook geheel te downloaden!) dat gericht is aan Vestia:

 • Communiceren over kwaliteit is belangrijk voor huurders, maak de basiskwaliteit en garanties daarom openbaar
 • Doe verder onderzoek naar de kwaliteit binnen, van keukens en badkamers, kozijnen, tocht en vocht.
 • Rapporteer in hoeverre de woningen ook echt voldoen aan de beloofde basiskwaliteit

We hebben grote bezwaren tegen de situatie waarin de huurder de woning in betere staat moet achterlaten, dan dat hij deze kreeg opgeleverd. Dit moet nooit kunnen voorkomen, maar het gebeurt wel. We vragen Vestia in het advies dan ook om opheldering en uiteraard om dit niet meer te laten voorkomen.

En nu? Basis betekent voor ons: een ondergrens, meer mag en kan. We proberen de basis op een steeds hoger niveau te krijgen. Later hierover meer, want wij zijn nog niet klaar met het onderwerp maar wel één stap verder.

Wat vind jij van basiskwaliteit?  

Tags: , , , , , , ,

Dit willen wij van Vestia №5: werk aan doorstroming

Wij zouden graag willen van Vestia dat ze:

 

Werken aan doorstroming (zo snel mogelijk, zo duidelijk mogelijk!)

 • Huurders of woningzoekenden die te klein of groot of te duur wonen moeten een nieuwe voor hen geschikte woning kunnen zoeken met begeleiding
 • Ouderen die kleiner of veiliger willen wonen, moeten dit ook kunnen
 • Dit moet aangeboden worden aan gemeenten in het traject “prestatieafspraken”

 

Achtergrond

 • De huurmarkt zit vast! Er zijn hogere huren dan voorheen en de wachtlijsten zijn opgelopen. Hierdoor blijven mensen wel eens wonen waar ze wonen, ook al is het niet ideaal voor hen of hun buren. Dit is géén ideale situatie, soms is verhuizen immers geen wens maar vrij noodzakelijk. Bijvoorbeeld als er echt geen ruimte meer is in huis  voor het extra kindje dat wel op komst is – in een markt waarin de wachtlijsten oplopen tot 8 jaar kan dit zomaar gebeuren en is het niet altijd verwijtbaar.
 • Vestia doet wel op beperkte schaal aan doorstroming, maar omdat dit ‘maatwerk’ is, ligt het nergens vast. Dat is onduidelijk en werkt verschillende behandelingen in de hand. Omdat het zo’n belangrijke taak is, moet het beleid kunnen worden.

 

Hoe denk jij hierover? Wil jij eigenlijk verhuizen maar doe je het niet?

Tags: , , , , ,

Ons lidmaatschap van de Woonbond is opgezegd

Vanaf 1 januari 2018 eindigde het lidmaatschap van de Huurdersraad bij de Woonbond. Dit betekent voor huurders van Vestia niets: ons lidmaatschap was géén lidmaatschap voor alle individuele huurders met individuele vragen. Bewonerscommissies met hun vragen kunnen gewoon bij ons terecht, wij weten de antwoorden op hun vragen.  

 

Waarom deze opzegging?

In onze optiek is het geld van Vestia geld van huurders. Het lidmaatschap van de Huurdersraad van de Woonbond wordt van huurdersgeld betaald. Omdat het lidmaatschap geen voordelen bleek op te leveren voor huurders van Vestia (gedurende vijf jaar lidmaatschap), is het lidmaatschap opgezegd.

 

Individuele huurders en leden van bewonerscommissies kunnen natuurlijk altijd een persoonlijk lidmaatschap nemen bij de Woonbond.

 

Belangenbehartiging is belangrijk

Wij vinden landelijke belangenbehartiging van huurders erg belangrijk, zodat politieke partijen en de wetgever onze belangen niet uit het oog verliezen. Waar mogelijk en nuttig ondernemen we actie om de belangen van de Vestia-huurders per 2018 ook op landelijke agenda te krijgen. Vergeet niet: je eigen stem op lokale politieke partijen (gemeenteraadsverkiezingen) en landelijke politieke partijen (landelijke verkiezingen) is bijzonder veel waard, want de politiek en ambtenarij stuurt het beleid en de woningcorporaties aan, zowel lokaal als vanuit Den Haag.

 

Contact of advies? Nieuw: nu ook een chatfunctie.

Wij luisteren en beantwoorden je vragen, het maakt niet uit of je die stelt namens jezelf of een bewonerscommissie. Bijvoorbeeld over het huurdersrecht of over hoe om te gaan met problemen. Wil je advies, dan kun je zelf kiezen: bel, mail of gebruik Twitter of Facebook. Nieuw is de optie om via onze website een (privé) chat met ons te starten. Mocht het gebeuren dat we het antwoord echt niet weten, dan gaan we het voor je opzoeken en onderbouwen. Je vragen zijn altijd binnen 2 werkdagen beantwoord.

 

De Huurdersraad zet zich in voor prettig, veilig en gezond wonen in een Vestia-woning. Wij zijn een onafhankelijke stichting door en voor huurders en zijn géén onderdeel van Vestia. Wij houden toezicht op Vestia, vanuit het perspectief van de huurder. Door het beleid van Vestia te beïnvloeden dragen we bij aan een prettiger leefomgeving. En als het fout gaat met bijvoorbeeld servicekosten en de huurder blijkt benadeeld te zijn, dan zorgen wij dat jij terugkrijgt waar je recht op hebt.  

★ Goed nieuws! Basiskwaliteit ontvangen

Zie ook ons artikel Dit willen wij van Vestia № 2: de basiskwaliteit van woningen omschrijven

 

Net voor de kerstvakantie ontvingen wij van Vestia de concept basiskwaliteit.

We gaan nu een advies opstellen, maar niet nadat we de Vestia-basiskwaliteit vergeleken met de kwaliteit die andere woningcorporaties en verhuurders garanderen. Het advies komt tot stand in overleg met onze Algemene Raad en wordt openbaar gemaakt op deze website.

Onze plannen voor 2018

Waar besteden we volgend jaar onze energie, tijd en woorden aan? Lees snel verder en laat je tips voor ons achter.

 

 

Jaarplan 2018

In 2018 worden 3 huurdersonderwerpen leidend voor onze activiteiten:

 1. Onderhoud en woningkwaliteit: hét onderwerp van

  Klik op de afbeelding om het hele jaarplan als pdf te lezen en/of downloaden

  onze Huurdersdag 2017. We hebben het over de basiskwaliteit van woningen, klanttevredenheid en reparaties.

 2. Langer en eerder thuis: meer mensen die eigenlijk hulp nodig hebben om zelf veilig thuis te kunnen wonen blijven/komen in een sociale woning en daar moet goed mee worden omgegaan. Veiligheid, mobiliteit en een overlastvrije omgeving zijn rechten waar wij voor staan. We drongen al aan op beleid en dat gaat er in april/mei komen, maar daarna moet het ook in prestatieafspraken met gemeenten worden vastgelegd.
 3. Betere afspraken tussen steden en Vestia: 2017 was voor ons het tweede jaar met prestatieafspraken conform de Warmtewet. We concluderen dat er best veel te verbeteren valt, hoewel er ook dingen goed gaan. We gaan onder andere meer contact opnemen met gemeenteraden om onze – jullie – huurdersbelangen goed onder de aandacht te brengen.

 

Beleidsplan 2018-2023

 

klik op de afbeelding om het hele beleidsplan als pdf te lezen en/of downloaden

Natuurlijk beschrijven we elk jaar nieuwe doelen , maar regelmatig duren ontwikkelingen en voornemens wel wat langer. Zoals groeien en verbeteren over de lange termijn. Daarom hebben we in ons beleidsplan omschreven hoe we van een “huurdersorganisatie” naar een “organisatie voor huurders” gaan, in ons plan staan onder andere:

1. Meerjarenvoornemens ten aanzien van lobby (denk aan: gemeenteraden, regio’s, de provincie, het rijk) – denk maar eens aan de Verhuurderheffing die we willen gaan bestrijden.

2. Voornemens ten aanzien van extra voordelen voor huurders – misschien scheelt een gezamenlijke optionele inboedelverzekering alle huurders wel geld en uitzoekwerk? – we gaan dit serieus onderzoeken

 

 

Wat vind je van onze plannen?

Wil jij bijdragen? We zoeken een nieuw bestuurslid en er zijn twee posities vacant in de Algemene Raad: één voor de gemeenten buiten de Randstad en één voor de gemeente Rotterdam.   

Tags:

Toezeggingen van Vestia op onze Huurdersdag

Wat een ervaring was onze Huurdersdag 2017. 430 huurders verwelkomden we dit jaar op onze feestelijke locatie. Uit de mond van het bestuur en de directie van Vestia hoorden we diverse concrete toezeggingen aan huurders, hier komen ze:

 

 1. Vestia gaat in 2018 open op vrijdagmiddag
 2. Er is de komende drie jaar aandacht voor de verbetering van klantvriendelijkheid en onderhoud
 3. Niet alleen de buitenkant van de woningen en de aanpak van achterstallig onderhoud, te beginnen in Rotterdam-Zuid, maar ook de binnenkant van de woningen, staat centraal bij Vestia. Gedacht wordt aan een “APK-keuring voor de kwaliteit van de woningen binnen
 4. Vestia gaat weer meer ‘de wijk in’ om eerder en langer thuis goed te kunnen begeleiden
 5. De woningen die geschikt zijn voor ouderen worden gekoesterd omdat deze in de toekomst hard nodig zullen zijn
 6. Er zullen aanpassingen komen aan gemeenschappelijk ruimten om veilig langer thuis wonen mogelijk te maken
 7. Vestia gaat zich hard maken voor meer bewonerscommissies

 

Dit is het eerste artikel over de Huurdersdag 2017. Lees meer:

Verder staat ons jaarplan 2018 online.

Tags: , ,

Bericht over Hoog Lindoduin

Hoog Lindoduin wordt binnenkort grondig gerenoveerd en het verhaal van de huurders die hun woning in Hoog Lindoduin moeten verlaten is veel in het nieuws. De situatie is heel ingrijpend voor de betrokkenen, dus wij begrijpen dat er huurders zijn die hun verhaal willen delen met kranten, tv of radio. Onze rol als huurdersorganisatie bij Lindoduin is het bewegen van Vestia om, naast de wettelijke verplichtingen, de overlast en onrust bij de huurders zo beperkt mogelijk te houden. Wij staan voor zo veel maatwerk als mogelijk, en zo duidelijk mogelijke communicatie. Vestia is degene die dit moet doen. Uiteraard moeten alle huurders daarbij tijdig een passende nieuwe woning vinden, niemand kan en zal op straat komen te staan of gedwongen worden te kiezen voor een ongeschikte woning (bijvoorbeeld financieel). 

Het sociaal plan voor Hoog Lindoduin is in principe goed, daar staan wij voor in. Het gaat echter niet om wat er geschreven is, maar wat huurders merken van de sociale afspraken die er voor hen zijn. Wij hebben daarom een klankbord van/voor huurders georganiseerd die signalen verzamelt over hoe Vestia de afspraken nakomt. Dat klankbord komt aanstaande maandag weer bijeen en bespreekt eventuele pijnpunten direct met Vestia.

In deze laatste zes maanden waarin huurders uitverhuizen, intensiveert de begeleiding en het maatwerk. Dat komt omdat de huurders die gemakkelijk zelf konden verhuizen inmiddels ook echt verhuisd zijn. De huurders die nu nog in Lindoduin wonen, krijgen te maken met iets meer tijdsdruk maar kunnen ook rekenen op veel meer begeleiding, zeker als ze kampen met een zorgvraag.

Bent u huurder en wilt u het klankbord iets melden, dan kunt u ons altijd bereiken!

Tags: , , , , , , ,

6x Nieuws uit onze mailing

Wij versturen maandelijks een mail met korte nieuwtjes en informatie.

Een greep uit de hoogtepunten die aan bod komen in de laatste nieuwsbrief?

 • Verslag schouw: op stap met de directeur van onderhoud;
 • De meningen van huurders uit Delft, Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer;
 • Vooraankondiging Huurdersdag;
 • Een korte biografie met de motivatie van het bureau van de Huurdersraad.

De hele mailing lees je hier

 

Sta jij nog niet op onze mailinglijst? Je kunt je hier aanmelden.

Dit willen wij van Vestia № 4: Garantie veiligheid- en mobiliteit ouderen

Wij zouden graag willen van Vestia dat ze:

 

Woon-basisbehoeften van oudere huurders garanderen, namelijk: mobiliteit en veiligheid.

 1. De mobiliteit van de huurder wordt gegarandeerd voor zover Vestia deze kan beïnvloeden. Dat betekent dat de huurder(s) zelf uit de woning naar straat kan komen en andersom.
 2. De veiligheid van het gebruik van de woning is gegarandeerd voor huurder en omwonenden.
 3. Indien de WMO en/of Vestia bepaalde aanpassingen aan de woning niet kunnen of willen realiseren waardoor de mobiliteit of veiligheid niet zijn gegarandeerd, dan doet Vestia inspanningen om de huurder(s) naar een passende woning te laten verhuizen.

 

Achtergrond

 • 30% van de Vestia-bewoners is 65+ en hun leeftijd neemt behoorlijk snel toe. Deze groep verhuist amper. We kennen veel situaties van huurders die eigenlijk niet in een geschikte woning wonen of aanpassingen nodig hebben. Mensen moeten het lang zelf redden in hun woning (“zelfredzaamheid”), eventueel met de hulp van de gemeente (“Wet Maatschappelijke Ondersteuning”)
 • Vestia moet aan alle gemeenten elk jaar aantonen wat zij doen voor deze groep woningzoekenden/inwoners en hierover worden afspraken gemaakt per gemeente met gemeente én ons
 • Vestia heeft beloofd dit jaar te omschrijven hoe ze omgaan met oudere mensen
 • Wij hebben een werkgroep “wonen met zorg” die bestaat uit experts en ervaringsdeskundigen

 

Hoe denk jij hierover? Heb je hier zelf mee te maken of wil je meedenken?

Tags: ,