Teveel betaalde inkomensafhankelijke huurverhoging ?

De Huurdersraad Vestia : DE Belangenbehartiger voor de Vestia-huurders

Beste huurder van Vestia,

Als DE belangenbehartiger van de Vestia-huurders hebben we als Huurdersraad Vestia voor u een belangrijke mededeling :

Inkomensafhankelijke huurverhoging betaald in 2013, 2014, 2015 ?

Veel corporaties hebben huurders met een inkomen boven een bepaalde grens in 2013, 2014 en 2015 een extra huurverhoging opgelegd : De zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging.
De rechtbank in Den Haag heeft op 26 april 2018 aangegeven dat de Belastingdienst deze gegevens niet had mogen verstrekken aan de corporaties.
Deze uitspraak maakt het mogelijk dit aan te kaarten bij de Belastingdienst en teruggave te vragen.

Vanaf welk bedrag heeft u inkomensafhankelijke huurverhoging betaald ?

Om u op weg te helpen zijn de volgende gegevens van groot belang :

Inkomensafhankelijke huurverhoging in 2013 : Vanaf een bruto huishoudinkomen vanaf Euro 34.229,00 heeft u mogelijk teveel betaald.
Inkomensafhankelijke huurverhoging in 2014 : Vanaf een bruto huishoudinkomen vanaf Euro 34.678,00 heeft u mogelijk teveel betaald.
Inkomensafhankelijke huurverhoging in 2015 : Vanaf een bruto huishoudinkomen vanaf Euro 34.911,00 heeft u mogelijk teveel betaald.

Voor de jaren vanaf 2016 geldt deze mogelijkheid niet meer, omdat in 2016 de wet is aangepast en deze mogelijkheid wettelijk wordt geboden aan de corporaties.

Wat nu te doen als het voor u van toepassing is ?

Voor het claimen van deze schade kunt u gebruik maken van de Modelbrief schade extra huurverhoging.

– Maakt u gebruik van de voorbeeld-brief, die is bijgevoegd in de bijbehorende link 

Met dit Excelbestand kunnen huurders die in de periode juli 2013 tot april 2016 een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad, berekenen wat hun schade is geweest.
– Maakt u gebruik van het excel-bestand, dat is bijgevoegd in de bijbehorende link 

Let op !

Om bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging is het voor het jaar 2013 NOODZAKELIJK DIT BEZWAAR IN TE DIENEN VOOR 1 JULI 2018.
Voor de jaren 2014 en 2015 heeft u meer tijd. Voor 2014 tot 1 juli 2019. Voor 2015 tot 1 juli 2020.

Maakt u gebruik van uw rechten.

Met vriendelijke groeten,

Cees van der Harst,
Voorzitter Huurdersraad Vestia.

 

Tags:

Benut je talenten, doe leuke dingen, kom op voor de huurders van Vestia

Jij hebt je talenten

Die komen ongetwijfeld goed van pas om op te komen voor de belangen van ruim 70.000 huurders van Vestia.

Huurdersraadpleging, belangrijk en leuk

Dat doen we vanuit de Huurdersraad Vestia. DE belangenbehartiger van de Vestia-huurders.

Ruim 50 vrijwilligers zetten zich voor de Vestia-huurder in.
We zijn met veel onderwerpen bezig.

Huurders laten zich horen

We helpen de energiekosten voor huurders te besparen !

We geven deskundige hulp bij het controleren van de servicekosten.

We werken voorstellen uit om mensen in staat te stellen langer en eerder thuis te blijven wonen.

We doen hele duidelijke dingen, zoals het organiseren van wijkschouwen en huurdersraadplegingen.

We willen onze diensten uitbreiden

Bijvoorbeeld door het ondersteunen van bewonerscommissies.
Bewoners te helpen bij het verbeteren van het onderhoud van hun woning.

En er is zoveel mogelijk en nodig om de positie van huurders te versterken. In vele steden met huizen van Vestia hebben we een werkgroep. Alles wat te maken heeft met wonen komt daar aan de orde. We organiseren schouwen in de wijken. Zien doet geloven.
Organiseren daarvan is leuk en dankbaar en belangrijk werk.

Oei! Schimmel. Een ziekmaker.

Betrokken en enthousiaste mensen zijn hard nodig

We kunnen niet zonder de inbreng van enthousiaste mensen. Daarom deze oproep.
We hebben hele leuke functies in de aanbieding. Van lekker aan de slag en resultaat halen tot heel actief ontwikkelen van beleidsvoorstellen naar Vestia. Andersom gebeurt ook, het beoordelen van plannen van Vestia. Ons bestuur maakt daar dan graag gebruik van.

Belangrijk werk

Het gaat ook om werk in je eigen buurt. Bewonerscommissies zijn onmisbaar om een positieve invloed te hebben op de directe woonomgeving. Het leidt tot leuke en afwisselende contacten.

Schilderen voorkomt extra kosten. Ook belangrijk voor de leefbaarheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse, ja natuurlijk! Zet je talenten in.

Geef je interesse aan en we maken een afspraak. Wat we vragen is dat je huurder bent van een Vestia-woning. Verder is het belangrijk, dat we kunnen rekenen op je inzet als we die met elkaar in keurig overleg met elkaar afspreken. het kan voor korte tijd, het kan voor langere tijd. De kosten, die je maakt om je werk te kunnen doen vergoeden we. We zien in de praktijk, dat onze vrijwilligers veel plezier beleven aan het vrijwilligerswerk.

Echt iets betekenen voor anderen en zelf nieuwe kennis en contacten opdoen zorgen daarvoor.

Een aantal mogelijkheden!

Servicekostencoach

Opgeleide en enthousiaste servicekostencoaches

Wil jij?:

– bewonerscommissies en huurders echt van steun zijn in het beoordelen van de servicekosten voor hun woning?
– deskundig worden op het terrein van servicekosten ?
– lid worden van een team van enthousiaste vrijwilligers ?
– zelfstandigheid ?
– echt iets betekenen voor de vermindering van de woonlasten van de Vestia-huurder ?
– je inzicht in cijfers toepassen ?
– een erkend certificaat behalen na een training van 4 avonden/dagdelen ?
– studiepunten behalen ?

Energiecoach

Energiecoaches, om de woonlasten te beheersen.

Wil jij:

– bewonerscommissies en huurders tot steun zijn in het beoordelen van de energiekosten van hun woning ?
– je deskundigheid op het gebied van duurzaamheid inzetten vergroten ?
– ideeën ontwikkelen om de duurzaamheid in complexen van Vestia te vergroten ?
– leuk samenwerken met het Energiecentrum van jouw gemeente ?
– lid worden van een team van enthousiaste vrijwilligers ?
– zelfstandigheid ?
– echt iets betekenen voor de woonlasten van de Vestia-huurder ?
– een erkend certificaat behalen na een training van 3 avonden/dagdelen ?
– studiepunten behalen ?

Belangenbehartiger voor de huurders van Vestia in je eigen stad of buurt

Een leuk idee : Geraniums voor het vrolijker maken van je buurt

Wil jij :

– je inzetten voor de huurders van Vestia in jouw stad ?
– groepjes huurders vragen naar hun mening en inzichten ?
– bijeenkomsten en raadplegingen organiseren ?
– een wijkschouw organiseren ?
– huurders helpen hun eigen positie te versterken door het uitvoeren van een vorm van ombudsfunctie ?
– je talent van goed luisteren en steun bieden inzetten
– je bruist van ideeën ?
– je kan ideeën omzetten in daden ?
– studiepunten behalen ?
– een afstudeerplaats vinden ?

Inzet voor Langer Zelfstandig Thuis wonen / Wonen met Zorg

Fijn thuis kunnen wonen.

Wil jij:

– je inzetten voor huurders van Vestia om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen ?
– groepjes huurders vragen naar hun mening en inzichten ?
– je talent en/of je ervaring in dit onderwerp inzetten en vergroten ?
– studiepunten behalen ?
– actief meewerken aan het formuleren van een beleid naar Vestia om langer en eerder zelfstandig thuis te kunnen wonen ?
– opkomen voor de belangen van deze kwetsbare, afhankelijke en steeds groeiende groep ?

Coach voor bewonerscommissies

Houd het leuk, het is ook leuk.

Wil jij:

– je inzetten voor het ondersteunen van Bewonerscommissies ?
– steun en toeverlaat zijn van een of meer Bewonerscommissies in jouw buurt of stad ?
– je kennis van instemmings- en adviesrecht voor huurders via een Bewonerscommissie toepassen of vergroten?
– echt wat betekenen voor de vertegenwoordiging en positie van huurders ?
– mensen helpen zich te organiseren ?
– samen met Vestia hier invulling aan geven ?
– mensen enthousiast maken ?

Communicatiemedewerker Huurdersraad Vestia

Andere manieren om direct contact te houden.

Wil jij:
– je inzetten de bekendheid van de Huurdersraad te vergroten ?
– persberichten opstellen en contacten met de pers onderhouden ?
– studiepunten behalen ?
– praktijksituaties vastleggen in de vorm van een korte rapportage op onze website ?
– je kennis, ervaring en interesse in communicatie toepassen en versterken ?
– een afstudeerplaats ?
– mensen enthousiast krijgen door een goede en positieve vorm van communicatie ?
– bijdragen aan het verder vergroten van het positieve imago van de Huurdersraad Vestia ?

Een wijkschouw, altijd een succes. Leuk om te doen.

Andere wensen en mogelijkheden ? Daar zijn we erg geïnteresseerd in.

Wat te doen ?

Geef direct je interesse aan en mail naar info@huurdersraadvestia.nl
Bel met Petra de Hoog, 085 0160 105
En we maken per direct een afspraak voor een kennismakingsgesprek en vertellen over deze leuke vrijwilligersfuncties. We staan vooral stil bij wat jij wil.

Tags: , , ,

Bewonerscommissie Aalsdijk maakt bezwaar tegen maximale huurverhoging van 5,4 % en 3,3 % voor de huurders

Dit vraagt om onderhoud.

De bewonerscommissie Aalsdijk is ten einde raad !

Onlangs hebben de huurders aan de van Aalsdijk
3 t/m 393 van Vestia het bericht gekregen dat er sprake zal zijn van een maximale huurverhoging van 5,4 % en 3,3 %.

Dit ondanks achterstallig onderhoud.

Bezwaar tegen de huurverhoging.

Voor de bewonerscommissie reden om bezwaar te maken.

De secretaris Anja Klaver : “Namens alle bewoners heb ik een mail gestuurd aan Vestia, de medewerkster Leefbaarheid”. Voor de zekerheid heb ik Vestia ook maar gebeld, zodat zij hebben kunnen kennis nemen van mijn mail”.

Hoe nu verder ? 

Dit is de eerste stap, die de bewonerscommissie heeft gezet op dit punt.
Daarvoor is een formulier beschikbaar. Daarmee stel je Vestia officieel in gebreke.

Vestia is dan verplicht hier binnen 6 weken op te reageren. Met een antwoord wat zij denken te gaan doen aan het achterstallig onderhoud en een planning.

We gaan uit van een positieve opstelling van Vestia

We gaan natuurlijk uit van het positieve. Dat partijen elkaar weten te vinden. Mocht dat dan echt niet lukken, dan staat eventueel de weg open naar de Huurcommissie.

Achterstallig onderhoud aan toegangstrappen. Geen fijne binnenkomst.

Anja : “We merken elke dag vele tekortkomingen in onderhoud van onze woningen. Dat is niet prettig hoor. Je wilt toch netjes wonen”.  “We zijn een actieve, betrokken en positieve bewonerscommissie en willen ons werk goed doen. We rekenen op een vruchtbare opstelling van Vestia”, besluit Anja.

Verwaarloosd gezicht

Onderhoud hard nodig

 

Verwaarloosd schilderswerk

 

Niet afgewerkt slordige binnenkomst

 

Schilderen voorkomt extra kosten

Tags:

Bewonerscommissie Bloemfonteinstraat zet verbetering van de wijk blijvend in gang

Stilstand is nooit goed

We kennen allemaal wel de verhalen over de gevolgen van het niet netjes onderhouden van woningen. Of van woningen, die maar niet afgebroken worden.
Paul van Daalen weet er ontzettend veel over te vertellen. En hoe en met wat voor een enthousiasme. En dat is heel opmerkelijk. “Het hele traject is begonnen begin jaren 2000. Als deel van de ontwikkeling van Zuid, begint Paul. Vestia kwam met de mededeling, dat de ruim 200 bewoners uit hun huizen moesten. Vertrekken en elders wonen was de boodschap, vervolgt Paul.
“En dat wilden we niet, we wilden blijven wonen in onze straat, in onze wijk en stad. De gemeente kwam met de opstelling dat dat wel even zou lukken. Mooi niet, was onze opstelling”.

De Bloemfonteinstraat in 1958

Tijd om je te organiseren

Het was het begin van een lange en intensieve strijd van bewoners. Zij hadden zich georganiseerd in een bewonerscommissie. “De sloop was een juiste keuze, de huizen waren op, zegt Paul als hij op die periode terugkrijgt. Ik herinner me nog de spooksituatie van de leegstaande woningen tussen de nog bewoonde woningen. We werden bedreigd door koperdieven en geregeld hadden we de ochtend van wakker-worden geen water. De waterleidingen waren gestolen. En dan de woonoverlast van de bewoning door daklozen en verslaafden in de leegstaande woningen. En niet te vergeten het enge gevoel nog één van de achterblijvers te zijn met allemaal mensen, die er niet thuishoorden.

Doorgaan

Het was een reden om door te gaan, want ruim 90 gezinnen wilden niet verhuizen en wilden een nieuwe woning in hun straat”, benadrukt Paul. Voor de lezer goed te weten,dat we over periode praten van voor de derivaten van Vestia. Er was toen nog geld voor nieuwbouw. Met veel inzet van de bewonerscommissie lukte het dat er gebouwd werd voor de wijk. “En toen dat alles rond was en we zouden starten kwam de ellende. De derivaten hadden grote gevolgen voor Vestia en voor de mensen in de Bloemfonteinstraat : Complete stilstand en volledige onduidelijkheid”, aldus Paul.

Paul van Daalen, geinspireerd door de Quarterback

De minister is in de straat

Wat een mooi resultaat

“Dankzij de grote saamhorigheid werd elke bijzonderheid gesignaleerd in de straat. Zo ook het geheime bezoek van de minister van volkshuisvesting destijds, mevrouw Spies. Wij als bewoners erop af en we hebben toen duidelijk kunnen maken dat de leefbaarheid van bewoners ernstig geschaad zou worden bij stopzetting van de plannen, vervolgt Paul. Onze gezamenlijke opkomst was blijkbaar van grote invloed. De minister vond geld en de plannen werden uitgevoerd”.

Wat een mooie huizen en buurt

Kom je nu in de Bloemfonteinstraat dan zie je een vrijwel volledig vernieuwde straat met prachtige woningen. En dat is dan weer de motor voor de verdere ontwikkeling van de buurt.
Achter de Bloemfonteinstraat zijn prachtige eengezinswoningen gebouwd. Koop met een prijs vanaf euro 240.000,- Ze zijn nu al verkocht. De gemeente heeft de straten opgeknapt en gaat verderop de riolering vervangen. Er is een prachtig wijkpark gemaakt met een zorgbestemming van een leegstaande school. |

“Dat zou allemaal niet gebeurd zijn, als we als bewonerscommissie niet zo volhardend en gezamenlijk in optreden waren geweest. Het is de moeite meer dan waard geweest en we gaan door, brengt Paul het gesprek verder op gang. De huizen zijn zo mooi dat nu weer vrije sector dreigt. Dat willen we ook niet, want gewone mensen moeten ook kunnen blijven wonen in de straat, waar zij zich thuisvoelen!”. “En die gewone mensen wonen hier”.

Welke aanpak heeft succes ?

Op de vraag wat er nu nodig is om succesvol te kunnen zijn in het werken in een bewonerscommissie deelt Paul de volgende ervaringen :

“trek samen met de bewoners op. Het werkt erg goed als er een gezamenlijke dreiging is voor de huurders”.

“probeer een samenwerking met de Vestia-medewerkers tot stand te brengen en probeer te begrijpen wat hun situatie is”.

“wees duidelijk en hard op de inhoud, probeer wel vriendelijk te blijven, weet wanneer je een ander het woord laat doen”.

“vind het hebben van contacten met diverse mensen leuk en zie het als verrijking van je ervaring en kennis”‘.

“en het moet een beetje in je zitten om voor andere mensen op te willen komen”.

De resultaten en het enthousiasme van Paul en zijn team blijven groot. Het werkt duidelijk aanstekelijk als er resultaten zijn. En met volhouden haal je die ook zeker binnen.

Meer weten dankzij het houden van een enquete onder de bewonerscommissies

De Huurdersraad is onlangs gestart met het houden van een enquete onder de bewonerscommissies. We willen weten hoe het gaat en wat de leden van hun werkzaamheden vinden en welke verbeteringen zij willen. We houden je op de hoogte.

 

Tags: ,

Bewonerscommissie : Als huurder heb je en krijg je dan ook wat !

Het opkomen voor de huurder. De Huurdersraad vindt het belangrijk dat huurders opkomen voor hun belangen.
Daar zetten wij ons als Huurdersraad met veel enthousiasme dagelijks voor in.

Een middel dat de huurder tot zijn beschikking heeft is de Bewonerscommissie.
De Huurdersraad wil graag weten wat de praktijk is van het werken vanuit een bewonerscommissie.

Daarom hebben we contact opgenomen met Henk van der Sluis. Henk is erg actief als huurder. Hij is lid van de Algemene Raad, het huurdersparlement voor huurders van Vestia.
Daarnaast is hij één van onze onlangs opgeleide Service-coaches. We gaan nu in op zijn rol als voorzitter van een bewonerscommissie in Veendam.

Henk van der Sluis ontvangt twee certificaten van Cees van der Harst, voorzitter van de Huurdersraad.

“Het is mijn karakter om op te komen voor mensen, begint Henk. En als ik tegenwerking ontmoet word ik steeds vasthoudender.”

Henk is zelf huurder van een Vestia-woning in Veendam.
Hij woont in een complex woningen, dat grenst aan een oud-verzorgingshuis. “Samen met de huurders zet ik me in voor het behoud van een goede leefbaarheid”, spreekt hij met veel betrokkenheid uit. “Vele mensen hebben hier last van vocht en schimmel. En dan is het om te huilen hoe Vestia hier mee omgaat. Ze komen wel kijken en sluiten dan af met de conclusie dat de oorzaak ligt bij een te dichte plaatsing van de bank bij de verwarming. En natuurlijk moeten de huurders hun raam open laten staan. En als die raad voor zover dat al niet gebeurde werd nageleefd veranderde er niets aan het probleem”, stelt Henk.

” Ik heb zelf vele jaren gewerkt in de bouw en weet dat vocht en schimmel voortkomt uit slecht geisoleerde vloeren. Daar komen warm en koud samen en dan ontstaat het water. Daarom wil ik ook dat er behalve servicekostencoaches om te letten op de juistheid van de door Vestia in rekening gebrachte servicekosten ook coaches komen met verstand van de de bouw.

Ik ga me er via de Huurdersraad voor inzetten, dat er een soort APK-keuring voor de staat van onderhoud van de woning komt”. Nu is Henk een type, die doet wat hij zegt en wil. Daar gaan we nog het nodige van horen. En dat is een prachtige inzet. “Ik wil die kennis graag overbrengen en delen met de huurders. Het is van groot belang, dat we huurders krijgen met verstand van zaken om de resultaten van het onderzoek van Vestia naar de staat van kleinschalig en groot-onderhoud te kunnen en leren beoordelen. Ik merk in de praktijk dat huurders zeggen van het zal allemaal wel en dat Vestia de uitkomsten allemaal niet goed kan beoordelen en omzetten in gerichte verbeteringen”.

Over de afhandeling van meldingen maakt Henk zich ook druk. “Te vaak gebeurt er niets met een melding van de huurder. Ze reageren geen eens. Dat kan natuurlijk niet en dan ga ik bellen. Daarbij helpt het zeer dat ik voorzitter ben van de bewonerscommissie. Dan wordt het door Vestia geaccepteerd, dat ik het hogerop zoek en dat helpt in de regel zeer goed”.

Wat de bewonerscommissie met Henk van der Sluis probeert te doen.

Als ervaren belangenbehartiger stelt Henk dat het actief zijn als lid van een bewonerscommissie van grote waarde is. “Het geeft je als huurders een positie. De Vestia-medewerker kan dan niet om je heen en is verplicht actie te ondernemen”.

Op de vraag wat hij als bewonerscommissie behandelt is hij heel duidelijk. “Alles wat de huurder raakt”, stelt Henk.

We beoordelen de opzet en naleving van schoonmaakcontracten. We beoordelen de hoogte van de huren en controleren dit aan de hand van het Huurrecht. We komen actief met plannen om de duurzaamheid te vergroten en zetten ons in voor het plaatsen van zonnepanelen. We zetten ons in voor klein- en groot-onderhoud. We maken ons druk om de leefbaarheid en verzorging rondom onze woningen en hebben daarover overleg met de sociaal beheerder”.

“Oh ja, vult Henk nog aan,  we maken ons ook druk om prestatie-afspraken met de gemeente en met Vestia en helpen huurders de weg te vinden naar de huur- en of de geschillencommissie”.

En Henk gaat ook graag aan de slag om samen met de Huurdersraad in Bedum en Hoogezand-Sappemeer een bewonerscommissie op te richten.
We gaan daar gericht folderen om vast te stellen welke aanpak  goed en welke aanpak minder goed werkt. Het is duidelijk, dat huurders veel baat hebben bij het werk van Henk van der Sluis en de bewonerscommissie.
Dat verdient steun en waardering. Daar kan Henk vanuit de Huurdersraad op rekenen.

Henk maakt zich er zorgen over dat Vestia praat over kerngebieden Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer en de rest minder aandacht kan en zal geven. “Dat kan natuurlijk niet en als bewonerscommissie waken we hiervoor”, besluit Henk van der Sluis.

 

 

Tags:

Geraniums zorgen voor verbinding in Zuidwijk

Stralende leden van de bewonersorganisatie Zuidwijk; vlnr Ria van Beveren, Zita Kruidhof, Aad Wolter, Jeannette Philips, Annemieke van Houte

Johan Geurts doet ook mee.

De Huurdersraad stelt een groot belang in actieve huurders en in de verbinding. Dat vinden we belangrijk en dat steunen we. Daar gaan we geregeld aandacht aan geven. Uit waardering. En het is erg belangrijk. Goed voorbeeld doet volgen.
Zo was er op zaterdag 26 mei een leuke actie : Voor de zesde keer op rij organiseerde de Bewonersorganisatie Zuidwijk een Geraniummarkt. Nu staan geraniums meestal in directe verbinding met “achter de geraniums zitten”. Nu, het tegendeel is waar. De Bewonersorganisatie Zuidwijk zorgt ervoor dat iedereen in Zuidwijk kan meedoen.
Het idee is heel eenvoudig en daarmee voortreffelijk en doeltreffend. Enkele weken van tevoren kunnen alle wijkbewoners opgeven of zij drie geraniums willen hebben om hun tuintjes en balkons op te zomeren. Bijna 1000 (!) mensen komen op zaterdag 26 mei hun geraniums ophalen. Het opgeven dat je meedoet leidt al tot contacten. Bij het ophalen van de geraniums is er volop tijd voor een praatje en de koffie staat klaar in de wijkwinkel. Vele mensen zie je er letterlijk vrolijker van worden wanneer ze de geraniums meekrijgen. En we weten allemaal dat groen in je straat de bewoners gelukkiger maakt en ….. betrokken bij hun wijk.

Gelijk even onderling contact met een kop koffie.

Blije mensen leiden tot blije mensen. Zo is het ook met het weer. Als de zon schijnt zijn mensen in de regel vrolijker. Die zaterdag scheen de zon ook volop en dan  ook nog eens de fleurige geraniums, het recept voor een uitstekende en plezierige sfeer. De gesprekken met de organiserende mensen waren dan ook leuk en stimulerend.
Elly van Houte, secretaris : “we doen dit nu voor de zesde keer op rij, het versterkt het contact in de wijk”. “Jammer dat de nieuwbouw nog niet echt massaal meedoet”. “We houden vol en dan gaat dat zeker ook lukken”.

Duidelijke aankondiging in frisse opmaak

“Het is best moeilijk om mensen te activeren, vervolgt Jeanette Philips, het kost tijd en je moet er veel voor doen. Het is het meer dan waard”. Bescheidenheid siert deze mensen. Bijna 1000 bewoners weten zij uit hun huis te krijgen. Een prachtig resultaat. “We zijn de ogen van de wijk, zegt Jeanette Philips, wat we horen leggen we op de juiste plaats bij gemeente en bij Vestia.

“Het is wel erg jammer dat Vestia de bekende medewerkers van klantencontact heeft verplaatst en nu achter de telefoon is gekropen”, brengt Elly in. De mensen achter de telefoon doen hun best en weten vaak niet waar de woning staat en hebben geen idee hoe deze er uit ziet. Dat leidt tot verwarring en vertraging en veelal tot irritaties. Nee hoor, direct contact met de Vestia-medewerker werkt beter en daar blijven we ons voor inzetten”. “Zo is het en Vestia en de gemeente weten dat ook, brengt Jeanette in met een veelzeggende glimlach.

Met trots laat Elly de wijkkrant zien. Ziet er professioneel uit en wordt met liefde gemaakt. De leden van de bewonersorganisatie zorgen voor de inhoud, Annemieke van Houten zorgt voor de indeling en de frisse uitstraling.

De actieve leden van de bewonersorganisatie Zuijdwijk verdienen alle lof en steun. Met een leuke actie weten zij 1000 bewoners te vinden en te betrekken. Een weg hoe je mensen weet te bereiken.

Laat de geraniums maar bloeien en de symboliek vertellen van deze actie : Een klein presentje met goede en langdurige verbinding in de wijk.

Tags: ,

Huurdersraadpleging Westland op 14 juni 2018

Van harte welkom !

Kom naar de Huurdersraadpleging voor de Vestia-huurders in Het Westland. DE kans om aan te geven wat u van uw wonen vindt, wat er goed gaat, wat er beter kan.
We komen met stellingen waarover uw mening voor ons van groot belang is. U maakt daarmee de positie van huurders sterker.
We geven belangrijke informatie over hoe om te gaan met meldingen, hoe te handelen als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vragen.
We maken duidelijk wat uw positie als huurder kan versterken door het werken vanuit een bewonerscommissie.
Leerzaam, belangrijk en interessant.
Donderdag 14 juni, zaal open vanaf 19.30 uur, start is om 20.00 uur. Einde uiterlijk 22.00 uur.
Waar: Vitis Welzijn Hof van Heden, Dijkweg 20, Naaldwijk.

 

Tags: , ,

Schouw in Delft mooie start, vervolgaanpak hard nodig

Dankzij actieve bewoners gered van de sloop in een groene omgeving

Het weer voor de schouw was prachtig. De zon scheen volop. Iedereen had er zin in. Vertegenwoordigers van de woningcorporaties Vidomes, Vestia en Wooninvest en de afdeling Wonen van de Gemeente Delft trokken per fiets samen met vertegenwoordigers van de Huurdersraad van Vidomes en Vestia de wijken in. Het was de eerste keer dat we zoiets zo gezamenlijk aanpakten.
We zagen woningen, die als onderdeel van de oplossing van de woningnood tijdelijk gebouwd waren in de jaren 60 van de vorige eeuw. Nu ze staan er nog steeds en al zijn enkele woningen klein, ze voldoen nog altijd in een behoefte. Huizen met een tuin zijn zelfs doorgetrokken naar vrije sectorwoningen. Duidelijk is dat verzorgd groen mensen gelukkig maakt.
Dit bezoek werd gevolgd door het bekijken van een appartementen-complex van Vidomes, dat op de planning stond van sloop. Het voldeed niet meer aan de eisen. Nu na een grondige renovatie voldoen ze dat meer dan ooit. Er is nauwelijks verloop. Zo zie je maar hoe voorzichtig je met zijn met sloop. Het energielabel is zelfs opgevoerd naar B.

Ruimte en groen hebben een positief effect op wonen rondom de Professor Evertslaan

De mensen in de van Assendelftstraat hebben het veel slechter getroffen. Goedkope huur van ca 300 euro. Dat is fijn. Het energielabel is echter G, dus geen echte isolatie. Onderhoud beperkt onderhoud tot het hoogst-noodzakelijke niveau, met je achterwoning direct grenzend aan een herrie-makende en vervuilende snelweg. Het gevolg van maar steeds uitstellen

Nog steeds een geiser in de Assendelftstraat

wat met deze woningen te doen. De dreiging is groot dat er helemaal niets meer wordt gedaan aan de woningen, omdat de investeringen volgens de deskundigen enorm zijn. Je zult er maar wonen. Weer overgeslagen worden in een slechtere woning in een vervuilende omgeving. Dit punt gaan we oppakken bij Vestia. De positieve gevolgen van groen op de leefbaarheid werd nog eens duidelijk in de buurt van de ….. straat. Flinke ruimte tussen de woonblokken geeft het gevoel te beschikken over een wijkparkje. Extra positief is het hier volgens de deskundigen van de woningcorporaties dat er verschillende niveaus van achtergrond en inkomen samenleven. Dat voorkomt eenzijdige wijken.

Op een andere plaats was er sprake van het bezit van drie woningcorporaties en particulier bezit. Hier werd duidelijk dat onderhoud bemoeilijkt wordt als een blok verdeeld is over gemeenschappelijk bezit en die van particulieren. Een draagmuur houdt niet op de grens van twee woningen op en voor isolatie heb je te maken met doorlopende muren.

Gelukkig geen anonimiteit

Tot slot het succes van een mooi 55+-pluscomplex kunnen zien. Hier werd duidelijk dat wonen meer is dan een woning. Hoe bereikbaar zijn de noodzakelijke voorzieningen ?
Al met al was het een goede schouw.

Alle aanwezigen stemden volop in met het voorstel van de Huurdersraad van Vestia nog en dergelijke schouw te organiseren binnen afzienbare tijd.
“Met beelden en ervaringen van deze twee schouwen willen we een direct contact opbouwen door in gesprek te gaan met huurders, aldus Jenny Wijnmaalen. Aan de hand van stellingen willen we een echt gesprek met huurders organiseren. Nu was het teveel van buitenaf naar binnen kijken. Elke deelnemende woningcorporatie en de gemeente Delft hebben hun medewerking toegezegd”, besluit Jenny Wijnmaalen van de Huurdersraad Vestia.

Volg de ontwikkelingen in Delft via de website. Vragen, ideeen en voorstellen voor een schouw of een gesprek, benadert u dan de Huurdersraad Vestia, info@huurdersraadvestia.nl of 085 0160105.

Jenny Wijnmaalen, vertegenwoordigster van de Huurdersraad op bezoek bij huurster

Verdiend mooi afscheid van Huurdersraad Vestia voor Laurette Vermeulen

Laurette kijkt terug op ruim 4 jaar hard en succesvol werken voor De       Huurdersraad

Mensen maken het verschil. Laurette Vermeulen krijgt een verdiend afscheid.

Mensen maken het werk en zorgen voor het resultaat. Zo is het ook voor De Huurdersraad Vestia.
Onze beleidsmedewerkster Laurette Vermeulen heeft bij de opbouw van De Huurdersraad een zeer belangrijke rol gespeeld.
Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige resultaten en successen.

Haar inzet, deskundigheid en volhouden zijn opvallende kenmerken van haar geweest.

Na 4,5 jaar hard werken voor de Huurdersraad Vestia is zij ingegaan op het benutten
van een kans om aan het werk te gaan bij Wooninvest als bestuurssecretaris.

Dat heeft zij verdiend. Wij zullen haar missen. Als deskundige en als mens.

We hebben Laurette een mooi afscheid kunnen aanbieden.
Met veel aanwezigen van Vestia en van huurders, actief als vrijwilliger.
Laurette, succes met alles en bedankt !. We ontmoeten elkaar zeker weer in de toekomst.

Scootmobiel parkeren in de woonkamer

Mevrouw Bijl en haar in haar woonkamer geparkeerde scootmobiel

Vuile wielen in de woonkamer

Langer thuis wonen. Ook met scootmobiel. 

We hebben er de mond vol van. Oudere mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen. Voorzieningen in het huis aanbrengen om dat mogelijk te maken. Dat zijn de bekende reacties.
De praktijk is veelal anders. Zo ook voor mevrouw Bijl.

Zij woont 8 hoog in een mooie flat in Zoetermeer. Een plaats voor haar te parkeren scoot-mobiel is er niet. Nou ja, de ruimte is er wel in de gezamenlijke hal op de 8e. Het mag niet van de verhuurder Vestia. Voor mevrouw Bijl dan, want een buurvrouw mag het gelukkig wel.
Een plaatje geeft meer aan dan 1000 woorden. Bekijk het filmpje. En zie welke vaardigheden mevrouw Bijl moet gebruiken om in haar woning te kunnen blijven wonen.

De Huurdersraad is via een werkgroep Zorg en Wonen actief om met voorstellen naar Vestia te komen om huurders langer thuis te kunnen laten blijven wonen. Heeft u ervaringen en praktijkvoorbeelden, laat het ons weten : info@huurdersraadvestia.nl
Meedoen ?  Heel graag !. 085 0160105

Bekijk het filmpje met mevrouw Bijl.

 

 

Tags: