Huurder zorgt voor oplossen van natte achterpaden

Bewoonster Nel van der Veer had een probleem in haar woonomgeving en kwam in actie. Met resultaat. Na jarenlange wateroverlast – de achterpaden stonden regelmatig blank – lukte het haar en haar buurt in samenwerking met de Bewonersorganisatie Zuidwijk (BOZ) en de Huurdersraad om het probleem door Vestia op te doen pakken. De oplossing: het plaatsen van kolken en drainage in de achterpaden van de Rotterdamse straten Elskamp en Emelerkamp is nu in uitvoering.

Wat was er aan de hand?

Na grootschalig onderhoud in haar complex bleek de afwatering van de achterpaden niet overal in orde. Er waren bij twee achterpaden geen kolken geplaatst, waardoor het water niet kon weglopen na een regenbui. In die periode ging Vestia door de bekende crisis en werd het probleem niet verholpen. Natte kruipruimtes zorgden voor schimmel. Na regenval waren de achterpaden nauwelijks meer toegankelijk. Vestia bood geen oplossing.

Samenwerking

Jeannette Philips van de BOZ vroeg waar de bewoners nou echt tegenaan lopen in de wijk waar de Huurdersraad bij zou kunnen helpen. Nel gaf aan dat het waterprobleem moest worden opgelost. De Huurdersraad heeft de zaak bij Vestia aangekaart. Bij de BOZ is een bespreking geweest erover met Vestia.

Oplossing

Vestia heeft inmiddels een kolk bij de achterpaden bij de Elskamp geplaatst en één pad verder, tussen de Elskamp en de Emelerkamp zijn ze nu bezig de andere kolk te plaatsen. In totaal zijn er 12 kolken geplaatst in de achterpaden. Volgend jaar wordt nog drainage aangelegd.

Nel van de Veer is blij met de oplossing en de samenwerking met de BOZ en de Huurdersraad die leidde tot de oplossing die uiteindelijk door Vestia wordt uitgevoerd. “Samen sta je sterk”.

 

Fotorapportage:

De overlast | De uitvoering | Een nieuwe kolk geplaatst

 

Tags: , ,

Vocht- en schimmeloverlast

Bij woningen die na of voor de tweede wereldoorlog zijn gebouwd, zijn er veel zaken niet volgens het geldende bouwbesluit. Bovenal moet de woning gezond zijn. De woning moet daarom altijd droog kunnen zijn. Wanneer een huurder een probleem heeft met bijvoorbeeld vocht of schimmel dan kan de oorzaak liggen aan het gedrag van de huurder zelf. Zie hiervoor de website van de GGD Den Haag. Mocht het gaan om een technisch probleem, dat de verhuurder moet verhelpen, dan kan dit via de website van de verhuurder worden gemeld en wordt het door de woningcorporaties opgelost.

In het geval dat er in een straat of wijk meerdere klachten op dit gebied zijn, brengt de Huurdersraad Vestia dit aan de orde bij de directie van Vestia en volgt de Huurdersraad deze klachten op totdat het probleem is aangepakt. Is de oorzaak mede door het gedrag van de huurder, dan heeft de Huurdersraad Vestia coaches, die de huurders adviseren hoe men vocht en schimmel kan voorkomen, vanzelfsprekend onder voorwaarde dat de woning technisch in orde is. Als er onopgeloste klachten over vocht en schimmel door de verhuurder (Vestia) niet opgelost zijn, dan moet dit wel gemeld worden bij je bewonerscommissie. Heb je die niet, dan rechtstreeks aan de Huurdersraad, want anders weten wij dit niet.

De Huurdersraad Vestia heeft er met andere huurdersorganisaties in Den Haag voor gezorgd dat er  tijdens het bestuur van het vorige college van B en W voor gezorgd dat een onafhankelijke vocht- en schimmeladviseur is aangesteld, waarvan ook nu gebruik kan worden gemaakt voor advies en het verhelpen van vocht en/of schimmel in de woning, zodat de woning weer gezond leefbaar wordt! Neem hiervoor contact op met de gemeente of Vestia.

Tags: ,

Uitnodiging voor huurders Zoetermeer van Vestia

De Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ) houdt voor haar leden een

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING EN HUURDERSRAADPLEGING

Datum: maandag 12 november 2018
Locatie: Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 211, 2726 LC Zoetermeer
Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur

Deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering dient plaats te vinden omdat de Statuten van de vereniging gewijzigd dienen te worden als gevolg van veranderende activiteiten en bevoegdheden van de HBVZ. Dit heeft alles te maken met de werkwijze van de Huurdersraad Vestia en de gewijzigde organisatie-opzet van Vestia.
Deze vergadering zal worden vooraf gegaan door een Huurdersraadpleging waarbij een aantal actuele onderwerpen over huren bij Vestia Zoetermeer worden toegelicht.
Voorbeelden zijn grote renovatieprojecten bij Vestia Zoetermeer, leefbaarheid in de wijken en prestatie-afspraken met de Gemeente Zoetermeer.
Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Wilt u deze avond bijwonen? Als huurder van Vestia kunt u zich hiervoor opgeven via: hbvz@ziggo.nl

Tags: , ,

Uitnodiging Huurdersdag 3 november 10.30 uur

Kop

Kom op sterkte op onze landelijke huurdersdag

Wij zijn de Huurdersraad, wij zijn er voor u. Dat betekent dat we namens u met Vestia praten over wat u belangrijk vindt en nodigen u hierbij uit voor de Huurdersdag 2018.

Wat is een sterke huurder en hoe kunt u een sterke huurder zijn? Dat staat centraal op onze huurdersdag!

We starten zaterdag 3 november om 10.30 uur bij X – TU Delft Sport- en Cultuurcentrum, Mekelweg 8, 2628 CD Delft. De inloop start om 10.00 uur. Als u wilt halen en brengen we u van Station Delft. De huurdersdag is voor u gratis omdat u huurder bent, aanmelden is verplicht.

Meer informatie en aanmelden.

Voor afmelden e-mail naar info@huurdersraadvestia.nl.

 

Tags: , ,

Een sterke bewonerscommissie zorgt voor een hechte gemeenschap in Tilburg

Een sterke bewonerscommissie, een hechte gemeenschap

 

Bob Wilhelm, actief lid van bewonerscommissie en lid van de Algemene Raad van de Huurdersraad

Bewonerscommissie in Vestia-complex Twee in Spoorzone maakt gebruik van facebook
In een complex van Vestia in hartje Tilburg, de spoorzone, bestaat een actieve bewonerscommissie. Met als belangrijk hulpmiddel het gebruik van facebook.

Welkom nieuwe bewoner
Actief lid van de Bewonerscommissie en tevens lid van de Algemene Raad van de Huurdersraad is Bob Wilhelm. “Ik ben er eigenlijk zomaar ingerold, vertelt Bob. Ik kwam hier als nieuwe bewoner en ik werd direct welkom geheten. Ja, dat doet wel wat met je. Het is een eenvoudige en praktische handeling om bij je aan te bellen en je welkom te heten.

Lid van de facebookgroep van de bewonerscommissie
En je krijgt gelijk een uitnodiging om lid te worden van de facebookgroep van de bewonerscommissie.
Als je dat doet heb je toegang tot al het nieuws vanuit de bewonerscommissie.

Direct weten wat er leeft onder de huurders in het complex
Bewoners kunnen heel gemakkelijk hun zorgen, wensen en vragen aangeven. Als bestuurslid weet ik eenvoudig wat er leeft.

Een ander groot voordeel is dat ik eenvoudig de mening van bewoners kan peilen over bijvoorbeeld de veiligheid en de toegankelijkheid van ons complex. Over de inrichting van onze gezamenlijke ruimte. Dat heeft ertoe geleid dat we met geld van Vestia een mooi kunstwerk in de vorm van een bloemstuk hebben kunnen aanschaffen.

Belangrijke rol voor de complexbeheerder

Vestia werkt daar graag aan mee. Onze samenwerking met de complexbeheerder is erg goed. Hij luistert actief naar ons, komt met goede adviezen en doet zijn best bij Vestia intern.
Onze gemeenschappelijke binnentuin met uitzicht op de treinen wordt op ons initiatief beter en functioneler ingericht. Dan wordt het een prettige, zonnige en natuurlijke binnentuin. We zorgen zelf voor het onderhoud”.

Vestia-complex Twee in Tilburg

Positieve huurders hebben een sterke invloed op een goede woonomgeving

En zoals met alles vormt deze eenheid van huurders een belangrijke motor voor de vergroting van de leefbaarheid in de Spoorzone in Tilburg. Met succes.
Albert Heijn, Action, de HEMA hebben zich met succes gevestigd in het nieuwe winkelcentrum tegenover het complex. Heel goed voor de leefbaarheid van de huurders.

Het goede voorbeeld van Bob volgen ? :

Op Facebook een account aanmaken en wachtwoordkeuze.
Nieuwe groep (zorg voor een toepasselijke naam) aanmelden met beheerder(s) van deze groepspagina
Bij privacyinstellingen de keuze maken dat dit een besloten groep is.

De beheerder(s) zorgt (zorgen) voor de aan- en afmelding van de leden. Alleen de leden kunnen dan zien wie lid is van de groep en berichten lezen / plaatsen op deze groepspagina.

Tags:

Bewonerscommissie Rhonestroom komt op voor de huurders

Actief in de bewonerscommissie Rhonestroom : Het is het waard. Zou meer gewaardeerd moeten worden.

De heer en mevrouw Cohen komen op voor een fijn complex

Een jaar of 10 geleden kwam mevrouw Cohen met haar man met plezier wonen in de Rhonestroom in Zoetermeer. Ze willen er met hun buren een prettig complex van maken. Daarom is mevrouw Cohen actief in de bewonerscommissie. Samen met mevrouw Brouwers. Vervelen hoeven ze zich niet. Er gaat veel tijd in zitten, want ze ervaren de medewerking van Vestia niet als voldoende. “Huurders worden tegengewerkt, zegt mevrouw Cohen. En dat is jammer, want het gaat om hele redelijke zaken, die direct van invloed zijn op ons woonplezier”.

Ruimte voor scootmobiels

Mevrouw Cohen doelt dan op het beschikbaarstellen van een of twee plaatsen voor het stallen en opladen van scootmobiels. Er is ruimte zat aan parkeerplaatsen. Vestia wil hier niet aan mee werken. Een onderbouwing is volgens mevrouw Cohen niet gegeven.

Een tweede lift is hard nodig

Een ander pijnpunt is het ontbreken van voldoende liftcapaciteit in het complex. Er is nu een lift en al de huurders zijn op leeftijd en minder goed ter been. Ze zijn aangewezen op een lift en die komt vaak niet, omdat hij bezet is. Een tweede lift is mogelijk. Een idee is door de bewoners uitgewerkt. Vestia wil niet mee werken en verwijst naar de brandweer. Aldus mevrouw Cohen.  Mevrouw Cohen is nu actief bezig handtekeningen te verzamelen. Die lift moet er komen.

Lekkage, niet van invloed op woongenot

De gevolgen van een lekkende verwarmingsbuis. Laminaat is weggesneden.

Mevrouw Brouwer heeft maandenlang in overlast van een lekkage moeten wonen. Maanden later en vele kijkers, die niets deden lijkt het lek nu boven water. Een van de verwarmingsbuizen lekte en het gevolg was groot en ingrijpend : Laminaat is gedeeltelijk verwijderd en de vloerbedekking moet vervangen worden. “Ik ben een ouder iemand en dan is zoveel onduidelijkheid en niets doen voor mij als huurder geestelijk erg zwaar, stelt mevrouw Brouwers. Daar gaat Vestia te gemakkelijk aan voorbij. De inboedelverzekering moet nu mijn schade dekken en dat is niet voldoende om de kosten te dragen”. Mevrouw Brouwer heeft gelukkig hulp van haar kinderen om de kamer leeg te halen om de vloerbedekking en het laminaat te kunnen leggen.

Een uitgebreid verslag van mensen, die kwamen kijken.

En ze maakt er een mooie woning van met mooie balkonplanten. Die laten zien dat zij een nette en plezierige woonomgeving wil hebben.

Dat geldt ook voor mevrouw Cohen, mooie bloeiende planten vrolijken haar woning op. En haar man verzorgt in de praktijk het groen in de omgeving. Een mooie vorm van betrokkenheid. En die te waarderen is.

We gaan in gesprek met Vestia

Met Vestia hebben we een afspraak gemaakt om duidelijk te krijgen hoe zij deze situatie zien en wat hun aanpak is te komen tot een tevredener bewonerscommissie en huurders.

Wordt vervolgd. Heeft u ervaringen als huurder in een bewonerscommissie, reageer  via de kolom Reactie! Uw ervaringen zijn belangrijk in onze inzet als Huurdersraad om het werk voor u gemakkelijker te maken.

Tags:

APK voor elke huurwoning van Vestia

Een APK voor elke huurwoning van Vestia

Een APK voor elke woning, die moet er komen stelt ons AR-lid Henk van der Sluis. “In de praktijk lopen huurders van Vestia er tegenaan dat ze tekortkomingen ervaren in hun woning”, begint Henk van der Sluis, lid van de Algemene Raad voor de Huurdersraad van Vestia. Zo kan een slordig verfwerk van de buitendeur, of een keuken met niet overal dezelfde tegels of een ventilatiesysteem, dat niet goed is schoongehouden van directe negatieve invloed zijn op het gevoel van woongenot bij de huurder.

Waar gaat Vestia van uit ?

En dan ontstaat de discussie, want er is natuurlijk geen sprake van dat een dergelijk huis in de zin van de woningwet onbewoonbaar is, vervolgt Henk. En toch is er onvrede.

Meten is weten. Maak het duidelijk.

Dat komt naar mijn overtuiging door het ontbreken van een duidelijke en meetbare controlelijst van waar een woning aan moet voldoen.
Ik vergelijk het met de jaarlijkse keuring van mijn auto. Een auto ondergaat een groot aantal controles, van verlichting tot bandendikte, van ruitenwisssers tot goede spiegels.

Henk van der Sluis, lid van de Algemene Raad wil een APK

Waarom gaan we dat niet doen voor woningen ?!.

Een aantal meetpunten

Henk denkt daarbij alvast aan de volgende meetpunten :

1. Metselwerk is in orde.
2. Geen asbest in de woning.
3. Isolatie van daken, vloeren en muren.
4. Dubbelglas.
5. Sluitend hangwerk van deuren en ramen.
6. Goede staat van de muren, geen scheuren.
7. Rechte en sluitende kastjes in de keuken.
8. Goed onderhoud CV.
9. Goede geaarde stopcontacten en deugdelijke electrische installatie.
10. Goede wc-installatie.
11. Goede trapopgang, ook de vlizotrap.
12. Schoon en onderhouden ventilatiesysteem.

 

Vaststelling van de huurprijs

“Nu is het zo, dat de huurprijs, die Vestia mag rekenen gebaseerd is op de volgende drie onderdelen :

– het aantal woonpunten, op grond van grootte, voorzieningen in de woning
– de waarde van de woning volgens de gemeente
– het energielabel van de woning.

Kijk je naar het eerste onderdeel, het aantal woonpunten, dan zie je dat een woning met scheuren in de muren, die slecht geschilderd is en beschikt over een matig ventilatiesysteem een even hoge huur heeft als een woning zonder de genoemde tekortkomingen. En dat is niet eerlijk. Dat wil ik voorkomen” ,  besluit Henk.

Doe mee, want vind jij ?

Doe mee aan deze discussie. We willen graag weten hoe jij er als huurder van Vestia over denkt. Geef je reactie weer onderaan dit bericht in de rubriek Reageren ?

 

Tags: ,

Belastingdienst gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter inzake Inkomensafhankelijke huurverhoging

Massaal gereageerd op bezwaar tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

Massaal is er door huurders van Vestia gereageerd op de oproep om bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging over de periode 2013 tot 1 april 2016.
We krijgen nu bij de Huurdersraad vele telefoontjes binnen met de vraag wat er nu gaat gebeuren met de verwerking van het bezwaar.
Ook zijn er huurders, die zich zorgen maken over het feit, dat ze van de Belastingdienst nog geen bevestiging van ontvangst hebben ontvangen.
Daarom hebben wij contact opgenomen met de Belastingdienst.

Huurders maken bezwaar.


Informatie van de Belastingdienst

De Belastingdienst geeft de volgende informatie :

1. Iedereen, die bezwaar heeft gemaakt voor 1 juli 2018 ontvangt uiterlijk per 1 augustus een bevestigingsbrief.
2. Iedereen, de na 1 juli bezwaar heeft gemaakt ontvangt voor 1 september een bevestigingsbrief.
3. Iedereen, die nu nog bezwaar maakt ontvangt uiterlijk per 1 oktober een bevestigingsbrief.
4. De Belastingdienst gaat in hoger beroep. Dit betekent dat er inhoudelijk NIET gereageerd zal worden totdat de uitspraak in hoger beroep bekend is.
5. De Belastingdienst kon nog niet aangeven wanneer de zaak in hoger beroep wordt behandeld.
6. Tot die tijd zal een ieder moeten wachten op meer duidelijkheid.

Blijf de actuele berichtgeving volgen op de website van de Woonbond.

Tags:

Tevreden huurders in een eerlijke stad : Doel Vestia 2018-2021

Cees van der Harst, voorzitter

Tevreden huurders in eerlijke stad. Vestia-doelen voor 2018-2021 zijn vastgelegd.

Tevreden huurders in een eerlijke stad, nu en in de toekomst. Onder die naam heeft Vestia in april haar doelen voor 2018-2021 vastgelegd.

Koersverandering Vestia door blijvende inzet Huurdersraad

Wat zegt dat, zul je je misschien afvragen.
Het is een behoorlijke positieve verandering van koers vindt de Huurdersraad. “De huurders komen eindelijk weer centraal te staan”, stelt Cees van der Harst, de voorzitter van de Huurdersraad. “Het gaat ons altijd om de Vestia-huurders en hun belang op een schone, hele en prettige leefomgeving als tegenprestatie voor het betalen van huur”. Eindelijk zijn er weer vooruitzichten op blijvende verbeteringen van de positie van Vestia en daarmee voor de huurders van Vestia.

En dat is hard nodig, want er liggen grote uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting. Er bestaat woningnood, we moeten van de regering verduurzamen, we willen eerder en langer thuis wonen mogelijk maken voor onze ouderen en andere doelgroepen. Ook de leefbaarheid staat onder druk. Allemaal onderwerpen, waar we ons als Huurdersraad actief voor blijven en nog meer gaan inzetten.  Tel daarbij op, dat we ook een actieve inbreng nastreven van de huurder. Dat kan door het toepassen van nieuwe vormen van techniek , zoals het benutten van facebook, websites en huurdersraadplegingen in combinatie met bewonerscommissies, klankbordgroepen.

Inbreng Huurdersraad hard nodig

“Het is zeker niet vanzelfsprekend dat wij via ons overleg iets bereiken, vult Cees aan. Daar moeten we ons best voor doen. En we zien punten van onze inbreng de afgelopen jaren terugkomen in het ondernemingsplan van Vestia”. Dit geeft ons extra energie om hard te blijven werken aan de verbetering van de positie van huurders. Vestia gaat zich inzetten voor goede, duurzame en betaalbare  woningen in een leefbare buurt, wijk en stad”, ja dat zijn onze punten van inzet van het bestuur.
“We zullen hard blijven werken aan het waarmaken van deze mooie plannen door Vestia. Wij blijven een huurdersorganisatie die voldoet aan de terechte verwachting dat wij de belangen van de huurders dienen, ervoor opkomen en ervoor staan en gaan’. Dat sluit aan op onze daadkracht en het beeld dat wij willen geven aan onze huurders : we vertolken wat de huurders willen en zetten het om in een constructieve opstelling naar Vestia, soms moeten we onze tanden laten zien”, besluit Cees.

In mooie woorden kun je niet wonen

Onze belangrijke punten van inbreng door het bestuur van de Huurdersraad op het terrein van eerder en langer thuis kunnen blijven wonen, ongeacht je leeftijd, de aanpak van woonoverlast en het vocht en de schimmel in je woning, de aanpak van hennepkwekerijen sluiten goed aan op de doelstellingen van Vestia. We zullen ze daarbij helpen de woorden om te zetten in daden. En dat is hard nodig om de huurders weer tevreden te krijgen”, stelt Cees.

Een goed contact met onze huurders is van groot belang. Zonder jullie inbreng kunnen wij ons werk niet goed doen. Kijk daarom regelmatig op onze website.

Het bestuur van de Huurdersraad Vestia

Het ondernemingsplan van Vestia vind je op onderstaande link van de website van Vestia. Ondernemingsplan 2018 – 2021   
Neem er even de tijd voor. Het om jouw positie als huurder. Blijf in contact met ons. Bijvoorbeeld door naar onze
Huurdersdag op 3 november te komen. Het belooft een inhoudelijk leuke en toepasbare dag te komen. Meer informatie hierover binnenkort in je mail en op onze website.

De zienswijze van De Huurdersraad op het ondernemingsplan en de reactie daarop van Vestia lees je hieronder.
6b 180410 Advies Ondernemingsplan (3)
reactie Vestia op advies ondernemingsplan april 2018

Tags:

2017 , het eerste echte jaar van de Huurdersraad

Met trots presenteren we je het jaarverslag van de Huurdersraad Vestia 2017 

2017 zullen we wat de Huurdersraad betreft niet snel vergeten. Het was het jaar van uitdenken en een begin van het opbouwen tot een vakbekwame en daadkrachtige vertegenwoordiging voor ruim 70.000 Vestia-huurders.

Je bestuur van de Huurdersraad

2017 is het eerste echte jaar voor de Huurdersraad Vestia

We begonnen 2017 met een voltallige bezetting (7 bestuursleden, een 14-koppige Algemene Raad, 3 medewerkers), een ingerichte website, een eigen adressenbestand van 10% van de huurders, recente inspraak van huurders, veel nieuwe voornemens, overgelopen – bijna afgeronde – dossiers uit 2016 en goede moed.

Kortom, eigenlijk was 2017 het eerste échte jaar waarin we helemaal toegerust huurdersbelangen begonnen te behartigen. Op zich al een succes!

Goed opgeleide en vrijwillige servicekostencoaches en energiecoaches

Onze eerste servicekosten-cursisten gingen aan de slag met hun nieuwe kennis, we leidden onze eerste ploeg energiecoaches op en handhaafden het aantal werkgroepen.

De servicekostencoaches

Meer vrijwilligers

In 2017 hebben we ons vrijwilligersaantal kunnen opkrikken tot 50 bevlogen individuen in diverse woonsituaties en woonplaatsen en in diverse levensfasen. We zijn blij met de groei van het aantal vrijwilligers en het resultaat waar zij trots op mogen zijn.

Staat van het huurdersbelang

Het gaat weer beter met de economie, maar niet iedereen profiteert daarvan” kopte menig krant de laatste maanden van 2017. Dat voelt ook wel zo: Het ging iets beter met Vestia, waardoor we iets meer konden afspreken. Bijvoorbeeld een uitzonderingsgrond voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch was 5 jaar op één rij de maximale huurverhoging een regelrechte domper.

De scheidingsvoorstellen schetsen daarnaast een grimmig beeld voor de toekomst. Met name huurders in Westland, Brielle en andere kerngemeenten hebben hier een zware boodschap aan.

Huurdersdag participatie Huurdersraad Vestia huurdersparticipatie woningwet 2017`energiecoach

De energiecoaches informeren over energie- en kostenbesparing

Wat verder slecht aanvoelt: Vestia had (te) veel geld op de rekening staan, geld dat niet terugvloeide naar huurders die allemaal hebben bijgedragen aan financieel herstel.

In 2017 werd ons het motto menens dat luidt dat als Vestia niet uitblinkt op betaalbaarheid, de dienstverlening én staat van onderhoud dan prioriteit één zouden moeten zijn. Een positieve ontwikkeling is, dat het onderling begrip en samenwerking tussen Vestia en de Huurdersraad, steeds beter wordt.

Leest u het jaarverslag. Dan ziet u wat wij concreet hebben gedaan aan uw belangenbehartiging. Laat ons weten wat u ervan vindt. ? Wij zijn er immers voor u.
jaarverslag 2017 Huurdersraad Vestia

Tags: