Haagse huurders: Ruil jouw tegels om voor gratis planten

 

Met Operatie Steenbreek wordt Den Haag groener – Minder steen is meer genieten –

 

Wat is Operatie Steenbreek?
Minder stenen, meer groen in de stad. Dat is het doel van het landelijke project Operatie Steenbreek. De gemeente Den Haag sloot zich vijf jaar geleden bij het project aan en Stichting Duurzaam Den Haag voert het uit. Via Operatie Steenbreek kunnen bewoners, bedrijven en scholen hun tuin- en (stoep)tegels inleveren in ruil voor gratis planten. Er zijn in Den Haag al meer dan 100.000 tegels omgeruild voor groen! Dat is goed nieuws, want een groene stad is beter voor mens en dier. Zowel de Gemeente Den Haag als Vestia ondersteunen deze actie van harte!

Van een versteende stad naar een groene stad
Den Haag is een behoorlijk versteende stad. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede. Daarom zien wij liever planten in plaats van tegels, bijvoorbeeld al via een vrolijk geveltuintje!. Dat is winst voor mens én natuur. Dit zijn de voordelen van een groene stad:

 1. Het is gezond: mensen hebben minder stress in een groene omgeving en je kunt je beter concentreren.
 2. Het is gezellig en mooi: samen de straat opfleuren en onderhouden is leuk. Je straat wordt mooier en
  leefbaarder. Bovendien maak je nog eens een praatje met elkaar.
 3. Het helpt tegen hitte: een groene tuin geeft verkoeling in de zomer.
 4. Het helpt tegen wateroverlast én droogte. Regenwater krijgt de kans het grondwater aan te vullen en bij
  stortbuien is er zo minder wateroverlast.
 5. Het helpt de natuur: nuttige dieren vinden beschutting en voedsel in een groene tuin.

Vestia wil helpen vergroenen
Extra goed nieuws is dat Vestia ook graag wil dat er meer vergroend wordt. Het is toegestaan  (ook door de gemeente) om een rij tegels voor je huis weg te halen en daar bijvoorbeeld een “geveltuintje” aan te leggen. Daar fleurt de buurt van op!  Duurzaam Den Haag en Vestia willen samen met jullie werken aan een gezelligere en groenere stad.

Hoe doe je mee?
Het is eigenlijk heel simpel. Je levert je tegels en stenen in en in ruil daarvoor krijg je gratis planten.
Je hoeft geen voor- of achtertuin te hebben om aan deze actie mee te doen. Wat dacht je van een geveltuin? Voor het aanleggen van een geveltuin mag je langs de hele lengte van je gevel anderhalve stoeptegel (45 cm) uit het trottoir halen.  Maar ook stenen uit je voor- of achtertuin mag je inruilen voor gratis planten.

Dit kan jij doen voor een groene stad
1. Zorg voor groen voor of achter je woning
Ga aan de slag met een geveltuin of vergroen je voor- of achtertuin. De tegels kun je zelf inleveren bij ons inleverpunt zorgkwekerij Mens & Tuin op de Hillenraadweg en daar ook de gratis vaste plantjes meenemen. Graag vooraf even bellen, zeker als je met meer dan 50 tegels komt. Stuur je voor- en na-foto’s naar operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl. Heb je inspiratie of tips nodig, bekijk onze brochure over een makkelijke groene tuin! Heb je meer dan 200 tegels? Dan regelen wij een container voor de afvoer van tegels/stenen.

2. Organiseer een actie met je buren of straat
Je kunt natuurlijk ook zelf buren enthousiast maken. Organiseer een straatactie samen met je buren of de hele straat! Leg samen geveltuintjes aan of vergroen een gezamenlijke binnenplaats! Leuk om samen te doen en de straat wordt er mooier en groener van. Gaat het om een straatactie met meer dan 200 stenen? Dan helpt Duurzaam Den Haag en Vestia jullie op weg met gratis planten en het ophalen van de tegels. Niet alleen achtertuinen, maar ook geveltuinen en binnenplaatsen tellen mee. Wil je zo’n straatactie organiseren? Lees hier in het draaiboek hoe je zo’n actie organiseert en mail dan Edwin: operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl. Let op: wil jij een straatactie organiseren? Houd je dan wel aan de coronamaatregelen!

Goed nieuws: er gaat in Spoorwijk binnenkort een grote vergroeningsactie van start.

3. Heb je een eigen idee? Kom ermee!
Welk (speel)plein of plekje in jouw buurt heeft een groene make-over nodig? Welke goeie ideeën heb jij om te andere bewoners ook te inspireren om te vergroenen? Wat kan Duurzaam Den Haag/Vestia/De Gemeente Den Haag doen om de vergroening succesvol te maken? Neem contact op met Edwin voor een plan op maat: operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl.

Voor al je vragen en ideeën stuur een mailtje met je contactgegevens naar operatiesteenbreek@duurzaamdenhaag.nl. Vermeld s.v.p. ook dat je schrijft n.a.v. dit bericht.

Nederlands Kampioenschap Tegelwippen
Tot slot: Den Haag is uitgedaagd door de gemeente Utrecht voor het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Wie van de twee wipt de meeste tegels eruit? Den Haag natuurlijk! En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Dus doe mee met Operatie Steenbreek en zorg voor een Haagse overwinning op het NK Tegelwippen!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe acties van Operatie Steenbreek en Duurzaam Den Haag? Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn, Twitter, Instagram of Facebook. Kijk voor meer informatie op duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek.

Tags: , , ,

Benut je talenten, doe leuke dingen, kom op voor de huurders van Vestia

Jij hebt je talenten

Die komen ongetwijfeld goed van pas om op te komen voor de belangen van ruim 70.000 huurders van Vestia.

Huurdersraadpleging, belangrijk en leuk

Dat doen we vanuit de Huurdersraad Vestia. DE belangenbehartiger van de Vestia-huurders.

Ruim 50 vrijwilligers zetten zich voor de Vestia-huurder in.
We zijn met veel onderwerpen bezig.

Huurders laten zich horen

We helpen de energiekosten voor huurders te besparen !

We geven deskundige hulp bij het controleren van de servicekosten.

We werken voorstellen uit om mensen in staat te stellen langer en eerder thuis te blijven wonen.

We doen hele duidelijke dingen, zoals het organiseren van wijkschouwen en huurdersraadplegingen.

We willen onze diensten uitbreiden

Bijvoorbeeld door het ondersteunen van bewonerscommissies.
Bewoners te helpen bij het verbeteren van het onderhoud van hun woning.

En er is zoveel mogelijk en nodig om de positie van huurders te versterken. In vele steden met huizen van Vestia hebben we een werkgroep. Alles wat te maken heeft met wonen komt daar aan de orde. We organiseren schouwen in de wijken. Zien doet geloven.
Organiseren daarvan is leuk en dankbaar en belangrijk werk.

Oei! Schimmel. Een ziekmaker.

Betrokken en enthousiaste mensen zijn hard nodig

We kunnen niet zonder de inbreng van enthousiaste mensen. Daarom deze oproep.
We hebben hele leuke functies in de aanbieding. Van lekker aan de slag en resultaat halen tot heel actief ontwikkelen van beleidsvoorstellen naar Vestia. Andersom gebeurt ook, het beoordelen van plannen van Vestia. Ons bestuur maakt daar dan graag gebruik van.

Belangrijk werk

Het gaat ook om werk in je eigen buurt. Bewonerscommissies zijn onmisbaar om een positieve invloed te hebben op de directe woonomgeving. Het leidt tot leuke en afwisselende contacten.

Schilderen voorkomt extra kosten. Ook belangrijk voor de leefbaarheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse, ja natuurlijk! Zet je talenten in.

Geef je interesse aan en we maken een afspraak. Wat we vragen is dat je huurder bent van een Vestia-woning. Verder is het belangrijk, dat we kunnen rekenen op je inzet als we die met elkaar in keurig overleg met elkaar afspreken. het kan voor korte tijd, het kan voor langere tijd. De kosten, die je maakt om je werk te kunnen doen vergoeden we. We zien in de praktijk, dat onze vrijwilligers veel plezier beleven aan het vrijwilligerswerk.

Echt iets betekenen voor anderen en zelf nieuwe kennis en contacten opdoen zorgen daarvoor.

Een aantal mogelijkheden!

Servicekostencoach

Opgeleide en enthousiaste servicekostencoaches

Wil jij?:

– bewonerscommissies en huurders echt van steun zijn in het beoordelen van de servicekosten voor hun woning?
– deskundig worden op het terrein van servicekosten ?
– lid worden van een team van enthousiaste vrijwilligers ?
– zelfstandigheid ?
– echt iets betekenen voor de vermindering van de woonlasten van de Vestia-huurder ?
– je inzicht in cijfers toepassen ?
– een erkend certificaat behalen na een training van 4 avonden/dagdelen ?
– studiepunten behalen ?

Energiecoach

Energiecoaches, om de woonlasten te beheersen.

Wil jij:

– bewonerscommissies en huurders tot steun zijn in het beoordelen van de energiekosten van hun woning ?
– je deskundigheid op het gebied van duurzaamheid inzetten vergroten ?
– ideeën ontwikkelen om de duurzaamheid in complexen van Vestia te vergroten ?
– leuk samenwerken met het Energiecentrum van jouw gemeente ?
– lid worden van een team van enthousiaste vrijwilligers ?
– zelfstandigheid ?
– echt iets betekenen voor de woonlasten van de Vestia-huurder ?
– een erkend certificaat behalen na een training van 3 avonden/dagdelen ?
– studiepunten behalen ?

Belangenbehartiger voor de huurders van Vestia in je eigen stad of buurt

Een leuk idee : Geraniums voor het vrolijker maken van je buurt

Wil jij :

– je inzetten voor de huurders van Vestia in jouw stad ?
– groepjes huurders vragen naar hun mening en inzichten ?
– bijeenkomsten en raadplegingen organiseren ?
– een wijkschouw organiseren ?
– huurders helpen hun eigen positie te versterken door het uitvoeren van een vorm van ombudsfunctie ?
– je talent van goed luisteren en steun bieden inzetten
– je bruist van ideeën ?
– je kan ideeën omzetten in daden ?
– studiepunten behalen ?
– een afstudeerplaats vinden ?

Inzet voor Langer Zelfstandig Thuis wonen / Wonen met Zorg

Fijn thuis kunnen wonen.

Wil jij:

– je inzetten voor huurders van Vestia om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen ?
– groepjes huurders vragen naar hun mening en inzichten ?
– je talent en/of je ervaring in dit onderwerp inzetten en vergroten ?
– studiepunten behalen ?
– actief meewerken aan het formuleren van een beleid naar Vestia om langer en eerder zelfstandig thuis te kunnen wonen ?
– opkomen voor de belangen van deze kwetsbare, afhankelijke en steeds groeiende groep ?

Coach voor bewonerscommissies

Houd het leuk, het is ook leuk.

Wil jij:

– je inzetten voor het ondersteunen van Bewonerscommissies ?
– steun en toeverlaat zijn van een of meer Bewonerscommissies in jouw buurt of stad ?
– je kennis van instemmings- en adviesrecht voor huurders via een Bewonerscommissie toepassen of vergroten?
– echt wat betekenen voor de vertegenwoordiging en positie van huurders ?
– mensen helpen zich te organiseren ?
– samen met Vestia hier invulling aan geven ?
– mensen enthousiast maken ?

Communicatiemedewerker Huurdersraad Vestia

Andere manieren om direct contact te houden.

Wil jij:
– je inzetten de bekendheid van de Huurdersraad te vergroten ?
– persberichten opstellen en contacten met de pers onderhouden ?
– studiepunten behalen ?
– praktijksituaties vastleggen in de vorm van een korte rapportage op onze website ?
– je kennis, ervaring en interesse in communicatie toepassen en versterken ?
– een afstudeerplaats ?
– mensen enthousiast krijgen door een goede en positieve vorm van communicatie ?
– bijdragen aan het verder vergroten van het positieve imago van de Huurdersraad Vestia ?

Een wijkschouw, altijd een succes. Leuk om te doen.

Andere wensen en mogelijkheden ? Daar zijn we erg geïnteresseerd in.

Wat te doen ?

Geef direct je interesse aan en mail naar info@huurdersraadvestia.nl
En we maken per direct een afspraak voor een kennismakingsgesprek en vertellen over deze leuke vrijwilligersfuncties. We staan vooral stil bij wat jij wil.

Tags: , , ,

Federatie Huurders Vestia Hoogvliet, een zeer actieve werkgroep met oog voor de belangen van de huurders

Huurders spreken mee

 

 

Al sinds 2000 actief

In Hoogvliet zet een actieve werkgroep zich in voor de huurders van Vestia. Begonnen zij in 2000 met de huurders van Hoogvliet, in 2018 zetten zij zich bovendien in voor de huurders van de Vestia-woningen in Maassluis, Barendrecht en Brielle. “Feitelijk is ons werkgebied uitgebreid tot de Vestia-huurders in het Rijnmondgebied”, vertelt Els Kamminga. Els is de voorzitter van de werkgroep en is ook lid van de Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia. “Dankzij de samenwerking met de Huurdersraad versterken we de positie van onze huurders aanmerkelijk” zegt Els.

Elke woensdagochtend spreekuur

Spreekuur, zegt het voort

“We organiseren wekelijks elke woensdagochtend een uitgebreid spreekuur vanuit onze locatie aan de Werplijn 16 in Hoogvliet”, vervolgt secretaris  Dick Hijman. “We zetten ons ook in om de ruim 16 bewonerscommissies in dit werkgebied actief te steunen”. “Dat doen we door regelmatig overleg te voeren met vertegenwoordigers van Bewonerscommissies om vragen, knelpunten en kansen met elkaar uit te wisselen”, stelt Julia Bolander, lid van de werkgroep. “Zo versterken we met elkaar de positie naar Vestia”, vult penningmeester Nico Beijer aan.
“En we leveren ondersteuning in de vorm van kennis over asbestsanering, grote renovaties”. vervolgt Dick. Trots melden Julia en Dick in koor dat de werkgroep ook gespreksleiders en notulisten leveren aan Bewonerscommissies.

Besparen op energielasten

Hans Koudstaal is zelf ook voorzitter van de bewonerscommissie in zijn buurt vlak bij het RET-station Zalmplaat. “We zetten ons nu in voor de oplossing van een verschil van inzicht tussen Vestia en de gemeente over het onderhoud van een gemeenschappelijke groenstrook”, vertelt hij met veel betrokkenheid. “Het moet voor de huurder een net gebied blijven, daar gaat het ons om”.
Na afloop laat hij met trots de resultaten zien van het werk van deze werkgroep in zijn buurt.

Bewonerscommissies zijn belangrijk en hebben rechten

Yolanda van Wingaarden heeft een juridische achtergrond en die komt in dit werk goed van pas. “Bewonerscommissies hebben wettelijke bevoegdheden”. “Ze hebben zowel advies- als instemmingsrecht”. “Bewonerscommissies hebben het recht om op alle zaken rond het wonen advies uit te brengen aan Vestia”. Vestia moet dan binnen gestelde termijnen reageren en een antwoord geven op de vraag van wat ze gaan doen met dit advies”. “Over servicekosten is er zelfs een instemmingsrecht”. “En daar kunnen we de huurders nu ook actief mee helpen, doordat Els Kamminga onlangs is opgeleid tot Servicecoach”, brengt Dick in. “Laat de huurders gebruik maken van deze mooie kans om niet te veel te betalen aan Servicekosten”, roept Julia.
“En we hebben ook een opgeleide Energie-coach in de persoon van Cok Beckers”verklaart Els enthousiast. “Zo helpen we huurders echt bij het vinden van de mogelijkheden om te besparen op hun energielasten”, meldt Nico Beijer.

Yolanda Wingaarden gaat een actieve rol spelen in de Participatie-parade van 1 september 2018. Zij ziet zo mogelijkheden om het aantal vrijwilligers te vergroten. En ze is blij met de toezegging vanuit de Huurdersraad Vestia dat daarbij actieve ondersteuning zal worden gegeven.

Bereik iets waar u trots op bent

Doe mee en bereik iets waar u trost op zult zijn

En als u dit leest, denk dan even na over waar u sterk in bent en waar u enthousiast van wordt. En zie wat het resultaat is van belangrijk vrijwilligerswerk. De leden van de werkgroep Hoogvliet zullen het beamen. Zeker dat u een leuke en spannende vrijwilligerstaak zult vinden bij de werkgroep of elders bij de Huurdersraad. Een vrijblijvend en boeiend gesprek kunt u tegemoet zien. Bel met 085 0160 105 of mail naar info@huurdersraadvestia.nl.

 

 

Tags: , , , ,

Nieuws: Herstel Hilledijk: 993 gehad, nog 7 te gaan ….

Vijf moeilijk leesbare brieven, drie verschillende tarieven en maar 2 artikelen… Wat is de stand van zaken van servicekosten schoonmaak Hilledijk dat meer dan tienduizend huurwoningen aangaat?
Even terugblikken: zonder toestemming aan huurders gevraagd te hebben zijn de kosten van schoonmaak in 2015 verhoogd. De huurders merkten dit niet (direct), omdat hun voorschot sinds jaar en dag flink hoger was dan de werkelijke kosten. Met andere woorden: zij kregen elk jaar tientallen tot een paar honderd euro terug, en over 2015 ineens een stuk minder. Het betrof 14.000 huishoudens in Rotterdam. Zonder toestemming de schoonmaakpost veranderen mag niet.

Wat hebben wij gedaan?

 • We hebben gecontroleerd via een steekproef of het probleem van afkopen van extra schoonmaak elders niet aan de hand was. De 4 willekeurige schoonmaakcontracten uit onder andere een complex in Delft, Zoetermeer en Den Haag laten ons zien dat het niet op andere plekken speelt.
  • ! TIP ! Het zelf controleren van de schoonmaak (rooster en contract) raden we sowieso aan, want misschien is er via die weg nog een verbetering te bewerkstelligen. Huurders hebben recht op een instemmingsaanvraag (70%-regel) als de aard of kwaliteit of prijs van de dienstverlening, waaronder schoonmaak, wijzigt.
 • Dankzij de inzet van de werkgroep Servicekosten is de situatie teruggedraaid, er is dus géén prijsstijging voor vele honderden huurders en waar te veel geïnd is, zijn de huurders gecompenseerd.
 • In 7 complexen is het probleem iets complexer en daardoor nog niet opgelost.
 • Wij zetten in op herstel, zonder prijsstijging, van ook die complexen.

Het betreft de complexen: Kleefblok, Tweebos Dwars Hoog, Hevasa 1, Olea 3, Bronkhorst, Heerenbeek en Randportieken Lo’s.

Ook namens ons is er contact met de betrokken huurders en bewonerscommissies.

 

We zijn natuurlijk de langdurige inzet van de werkgroep erg dankbaar! De schoonmaak in de laatste complexen is het moeilijkst te herstellen tegen het nu geldend tarief, maar de werkgroep gaat door totdat het netjes is opgelost.

 

Zo zie je maar: de servicekostencontrole lijkt saai, maar kan in positieve en negatieve zin verrassen. In dit geval waren wij er maandenlang mee bezig. Heb jij je afrekening wel eens gecontroleerd?

Tags: , , , , , , ,

Succes voor alle Vestia huurders dankzij de Warmtewet-werkgroep

De LHV Warmtewet-werkgroep heeft een groot succes geboekt en dat is dat Vestia afziet van het, per direct, afrekenen van warmte op een voor huurders nadelige manier. Lees hieronder meer.

Sinds de oprichting van de Warmtewet-werkgroep begin 2014 is er geprobeerd veel informatie te ontvangen van Vestia over de manier waarop de Warmtewet zou worden toegepast. Het maximaal gebruikmaken van instemmings- en adviesrecht was de inzet. En uiteraard was het ook van belang dat huurders van Vestia te weten zouden komen wat de Warmtewet voor hen zou betekenen. Verder lezen…

Tags: , ,

Adviezen vanuit hurend Rotterdam

Door de nieuwe wetten moeten huurdersorganisaties veel nauwer betrokken worden bij de totstandkoming van afspraken tussen corporatie en gemeente. De LHV heeft de krachten gebundeld om samen met en namens de Rotterdamse Vestia huurders advies uit te brengen over de Prestatieafspraken in Rotterdam, de ontwerpverordening woonruimtebemiddeling en de spelregelnotitie. U kunt de adviezen hier downloaden.

Over de toewijzing van woningen

Over de prestatieafspraken

Met dank aan de LHV werkgroep prestatieafspraken Rotterdam 2015-2017.

Tags: , , , ,

Werkgroep Warmtewet

Het doel van de op 1 januari 2014 ingevoerde Warmtewet is bescherming van huurders ten opzichte van kopers die zelf hun energieleverancier kunnen kiezen. In de praktijk kan de rekening hoger uitvallen. Bovendien is er grote onzekerheid over de praktische invoering van de wet. Slechts een aantal kleine corporaties heeft de Warmtewet succesvol kunnen doorvoeren, maar Vestia telt als grootste Nederlandse corporatie ruim 90.000 woningen waarvoor verschillende oplossingen nodig zijn om de Warmtewet goed te kunnen toepassen. Daarom vormt LHV een werkgroep die in nauw contact met de projectleider Warmtewet van Vestia zal monitoren of de doorvoering en uitkomsten van de Warmtewet tot gewenste resultaten leiden.

Verder lezen…

Tags: ,