Huurdersraad Vestia ondersteunt oproep FNV Rotterdam om de arme bevolking niet uit Rotterdam te jagen

FNV Rotterdam heeft een brief verstuurd naar de gemeente Rotterdam. In de brief vraagt FNV Rotterdam aan de gemeente Rotterdam de arme bevolking niet uit Rotterdam te jagen. Dit gebeurt nu doordat goedkope woningen worden gesloopt. De brief van FNV Rotterdam kun je hier lezen.

Tijdens de afgelopen Huurdersraadpleging Rotterdam op 8 oktober is bovenstaand punt uitgebreid besproken. Ook wij zijn tegen sloop en zien dat de impact van sloop wordt onderschat. Veelvuldig vragen wij aan de gemeente Rotterdam en Vestia om huurders veel eerder te betrekken bij plannen over hun woning. Bewoners mogen door sloop er niet op achteruitgaan! Met onze adviezen, de Prestatieafspraken en praktijkvoorbeelden proberen ook wij Vestia en de gemeente Rotterdam er van te overtuigen dat het anders moet.

Binnenkort verschijnt er op onze website het verslag van de Huurdersraadpleging Rotterdam.

 

Tags: , ,

Niet blij met financiële verbeterplan van Vestia

Vestia heeft haar financiële verbeterplan aangepast. Voorzitter van de Huurdersraad Cees van der Harst heeft aan het FD (Financieele Dagblad)  laten weten dat het niet eerlijk is dat huurders van Vestia voor de problemen moeten opdraaien. De meeste huurders van Vestia zullen niet blij zijn met het nieuwe verbeterplan. ‘Het is een verdere verslechtering. De huren gaan nog verder omhoog, terwijl die al maximaal zijn, en er gaan nog minder huizen van het gas af’.

Meer te lezen over het verbeterplan:

De Huurdersraad zal een schriftelijk advies over dit plan aan Vestia geven.

Zorg en wonen blijft zorg – Nieuw beleid bekeken

De Huurdersraad blijft de inspanning van Vestia en de gemeenten op het onderwerp Langer en weer zelfstandig thuis wonen op de voet volgen. Vestia heeft haar visie over zorgvastgoed en langer en weer zelfstandig thuis wonen gebundeld in de visie ‘Zorg en Wonen’.

De Huurdersraad wil van Vestia dat álle ouderen en minder validen passend komen te wonen. Dat lijkt nog ver weg.

Vestia heeft op de vestigingen met medewerkers de complexen doorgesproken om te kijken wat er nodig is. Binnenkort vinden de belangrijkste uitkomsten van deze sessies hun weg naar de Huurdersraad. We hopen dat dit een aanzet vormt om beleid te veranderen op diverse onderwerpen en dat dat uiteindelijk ook leidt tot een aangescherpte visie Zorg en Wonen. Vanzelfsprekend vragen we ook wat van de gemeenten in de prestatieafspraken op dit onderwerp.

De Huurdersraad blijft hierover, mede met de werkgroep Langer en weer thuis van de Huurdersraad, in gesprek.

Ter informatie vind je hier de brief voor de adviesaanvraag, de Visie Wonen en Zorg (die ongewijzigd is vastgesteld),  het advies van de Huurdersraad en de reactie van Vestia hierop.

Tags: , , ,

Bewonerscommissies – Leuk contact met bewoners en stevig aan tafel met Vestia!

Leuk contact met bewoners en stevig aan tafel met Vestia!
Bewonerscommissies zijn zeer belangrijk voor een wooncomplex of buurt. Als bewonerscommissie kun je namelijk zorgen voor leuke activiteiten om de sfeer in je woonomgeving te verbeteren. Je kunt ook met Vestia in gesprek gaan over belangrijke zaken zoals het beheer, servicekosten en onderhoud. Een bewonerscommissie bestaat uit huurders die zich op vrijwillige basis inzetten om de belangen van de huurders van hun complex te behartigen.

Leuk contact met bewoners
Wie wil dat nu niet? Leuk contact met medebewoners van je wooncomplex of buurt. Een bewonerscommissie kan hierbij een grote rol spelen door leuke en nuttige activiteiten te organiseren zoals een koffie-ochtend, opruimactie of het oprichten van een welkomstcomité voor nieuwe buren. Het mooie is dat Vestia hiervoor budget beschikbaar stelt!

Huurders die betrokken zijn bij hun woonomgeving en die het gevoel hebben hier een bijdrage aan te kunnen leveren, ervaren meer woonplezier. Bewonerscommissies spelen dan ook een belangrijke rol in het krijgen van woonplezier. Deelname creëert betrokkenheid, en je kunt ook echt invloed hebben op de keuzes die Vestia maakt op het gebied van de leefbaarheid van je woonomgeving!

Stevig aan tafel met Vestia
Naast het contact met medebewoners onderhoud een bewonerscommissie ook contact met Vestia over het beheer, servicekosten en onderhoud. Dit contact is mede geregeld via de Kruisjeslijst en de Wet op overleg Huurders Verhuurders.

Als Huurdersraad vinden wij het contact tussen bewonerscommissies en Vestia belangrijk. Bewonerscommissies weten namelijk echt wat er speelt in een buurt of wooncomplex. Hun kennis is zeer waardevol voor beheer-, -onderhoud en renovatieplannen. Wij vinden het daarom belangrijk dat Vestia proactief werkt aan het versterken van bewonerscommissies en ze zo vroeg mogelijk betrekt bij plannen.

Een bewonerscommissie oprichten?
Wil je een bewonerscommissie oprichten, dan heb je in ieder geval twee medebewoners nodig die willen meedoen. Je kunt dit voor elkaar krijgen door in gesprek te gaan met buren en te praten over de goede en mindere goede dingen van je buurt of wooncomplex. Zo vind je een gemeenschappelijke onderwerpen die jullie bindt. Heb je een groepje gevormd maak dan een plannetje, zodat duidelijk is wat je wilt met een bewonerscommissie en hoe je dit gaat bereiken.

Neem contact op met Vestia om kenbaar te maken dat je een bewonerscommissie wilt oprichten. Vestia geeft verder aan wat je moet doen, stelt sowieso per jaar 250,- euro beschikbaar en onderhoud contact met je over o.a. de servicekostenafrekening. Als bewonerscommissie wordt je gekoppeld aan een sociaal beheerder zodat je direct contact hebt met Vestia.

Vragen?
Heb je vragen over bewonerscommissies? Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk ook eens onze folder over de voordelen van een bewonerscommissie!

Tags:

Hoe gezond is je woning?

Hoe gezond is je woning eigenlijk? Heb je hier wel eens over nagedacht? Op de website www.gezondwonen.nl vind je een test waarmee je daar duidelijkheid over krijgt. Je vindt er ook handige tips waarmee je jouw woning gezond krijgt. Heb je hulp nodig om je woning gezond te krijgen, dan biedt de website informatie welke hulp je hiervoor kunt inschakelen. Kortom: een handige website die wij graag onder de aandacht brengen!

Energiecoaches
Onze Energiecoaches kunnen je ook helpen je woning gezond te krijgen. Zij geven handige tips gericht op woongedrag. Hiernaast weten ze ook alles over energiebesparing en welke maatregelen je kunt nemen tegen de hete zomers. Maak dus eens een afspraak met één van onze Energiecoaches!

Tags: ,

Vernieuwing Bomenwijk – kritisch advies over aanpak van projecten

De Huurdersraad is kritisch over sloop van sociale huurwoningen en de manier waarop het Vestia vervolgens lukt de bewoners goed te betrekken bij projecten. Het oprichten van een klankbordgroep is een absolute must dat bij de Bomenwijk is gelukt. Het belang om huurders te motiveren om (ook) een bewonerscommissie op te richten, met alle rechten (en plichten) die daarbij horen is een volgende stap die we adviseren.

We hebben nog veel meer tips die we Vestia meegaven in ons advies en we zullen dat in toekomstige adviezen blijven doen.

Wil je meer lezen, kijk dan naar:

Tags:

Verslag Huurdersraadplegingen Delft – Pijnacker Nootdorp en Den Haag – Scheveningen

Begin juni vonden de huurdersraadplegingen plaats voor Delft – Pijnacker Nootdorp en Den Haag – Scheveningen. Beide avonden zijn succesvol verlopen! Er is gesproken over de rol van de Huurdersraad. Hiernaast zijn belangrijke zaken over het beheer en onderhoud van Vestia ter sprake gekomen. Op de avonden waren ook medewerkers van Vestia aanwezig om vragen te beantwoorden. Een uitgebreid verslag van beide avonden vind je hier. In het verslag staan onder andere veel gestelde vragen – met antwoord – van huurders. Nuttig om te lezen dus!

Zes huurdersraadplegingen in 2019
De Huurdersraad houdt in 2019 in totaal zes huurdersraadplegingen. Op donderdagavond 25 april is de huurdersraadpleging Westland gehouden (verslag). Op maandag 29 april is de huurdersraadpleging Zoetermeer gehouden (verslag). In oktober worden de huurdersraadpleging Hoogvliet en Rotterdam georganiseerd. Het doel van de huurdersraadplegingen is om de verhalen van de huurders op te halen. De verhalen gebruiken wij in de overleggen met Vestia en gemeenten.

Heb je vragen over de huurdersraadplegingen? Neem dan contact met ons op via info@huurdersraadvestia.nl

Tags: , ,

Jaarverslag Huurdersraad Vestia 2018 beschikbaar

Ons jaarverslag 2018 is beschikbaar! In het jaarverslag kun je lezen wat onze behaalde resultaten zijn in 2018. Het was een roerig jaar, waarin we als organisatie veel wisselingen hebben meegemaakt en een tijd onderbezet zijn geweest. Hiernaast merkten wij dat we door onze achterban en Vestia steeds beter werden gevonden.

Ben je benieuwd naar wat we allemaal van plan zijn in 2019? Lees dan eens ons Jaarplan 2019.

 

Tags:

Advies Huurdersraad over plan Patrimoniumshof

De Huurdersraad heeft een advies aan Vestia gegeven over het plan Patrimoniumshof. In het plan staat dat er 103 sociale woningen vervangen worden door 87 vrije sector eengezinswoningen. Door deze ingreep moeten alle huurders uit het wooncomplex vertrekken. De adviesaanvraag van Vestia over het plan Patrimoniumshof vind je hier.

 


Patrimoniumshof

Ons Advies
Wij hebben Vestia het volgende geadviseerd:

  • Heroverweeg uw plan, de woningen moeten binnen de sociale woningvoorraad van Rotterdam blijven;
  • Neem een terugkeergarantie op in het sociaalplan, zodat bewoners die terug willen keren dit ook kunnen;
  • Stel samen met bewoners het sociaalplan op. De Huurdersraad ziet toe dat dit gebeurt én helpt bewoners hierbij;
  • Durf bewonersparticipatie eerder toe te passen bij dit soort projecten.  

Ons uitgebreid advies staat hier.

Reactie Vestia
Op 21 mei hebben wij van Vestia een reactie gekregen op ons advies. Vestia laat weten dat ze na de renovatie maximaal 22 woningen gaat verhuren met een sociale huurprijs. Deze woningen zijn bedoeld voor bewoners die terug willen keren. Dit gebeurt in de vorm van een terugkeergarantie en op basis van passendheid.

De reactie van Vestia op ons advies is hier te lezen.

Uitgebreide terugkeergarantie
De tegemoetkoming van Vestia is positief en hopelijk het begin van een uitgebreide terugkeergarantie. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen die wil terugkeren ook kan terugkeren. De terugkeergarantie is onderdeel van het sociaalplan. Het sociaalplan wordt door Vestia samen met bewoners gevormd. De Huurdersraad ondersteunt de bewoners hierbij. Meer informatie over de rol van de Huurdersraad bij dit soort projecten vind je hier.

Bewonerscommissie Patrimoniumshof
De bewoners van Patrimoniumhof hebben zich inmiddels georganiseerd door een bewonerscommissie op te richten. Op deze manier zijn de bewoners goed vertegenwoordigd om met Vestia te praten over de renovatie. Meer informatie over de bewonerscommissie Patrimoniumshof vind je hier.  

 

Tags: , , ,

Verslag huurdersraadpleging Westland

Op donderdagavond 25 april 2019 was het zover: de huurdersraadpleging Westland vond plaats. Het was een geslaagde avond! Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over de rol van de Huurdersraad. Wat hebben huurders nu aan de Huurdersraad? Hiernaast is ook het beheer en verhuur van Vestia-woningen aan bod gekomen. Een uitgebreid verslag van de avond vind je hier.   

 

Tags: , ,