Benoeming huurderscommissaris Huri Sahin bij Vestia

Vanaf 15 maart 2022 versterkt Huri Sahin de Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Vestia. Het bestuur van de Huurdersraad heeft haar voor de rol van commissaris voorgedragen. Ze gaat zich in de RvC bezig houden met het sociale en maatschappelijke domein.

Huri Sahin, commissaris bij de Raad van Commissarissen van Vestia, op voordracht van de Huurdersraad

De Huurdersraad heeft regelmatig overleg met de ‘huurderscommissarissen’. Wij feliciteren Huri van harte met de benoeming en verheugen ons op de samenwerking.

Naast Huri Sahin zijn ook Margriet Drijver en Vincent Gruis commissarissen op voordracht van de Huurdersraad. We gaan ervanuit dat ze na de splitsing van Vestia deze rol bij één van de drie nieuwe corporaties zullen blijven vervullen.