Nieuws over de huren in 2018

Zoals eerder aangegeven komt er een maximale huurstijging aan. Er is nu reactie op onze adviesbrief van 20 februari en uitzicht op wat er gaat gebeuren met huren, betaalbaarheid en beschikbaarheid dit jaar.

 

Wij hebben een brief van Vestia (klik om te lezen)  ontvangen nadat wij ons oordeel over de huurverhoging opstelden. De volgende stappen worden nu gezet:

 1. Vestia corrigeert woningwaarderingen waardoor niemand vanaf 1 juli meer te veel betaalt
 2. Vestia zet het proces van huurverhogingen dit jaar door
 3. de Huurdersraad doet suggesties voor de verbetering van de beschikbaarheid van sociale woningen van Vestia (doorstroming)
 4. We gaan door met belangenbehartiging van en namens huurders bij Vestia.

 

Ons volgende project?

Wij gaan een uitgebreide inhoudelijke reactie op het Ondernemingsplan van Vestia geven. Dat plan is nu nog in de maak. In het Ondernemingsplan worden de ambities (wat) en de werkwijze (hoe) van Vestia op de lange termijn omschreven. Gisteren hadden we Jeroen Frissen, directeur strategie, te gast om dit Ondernemingsplan toe te lichten. De Algemene Raad wordt betrokken bij de totstandkoming van het advies. We schrijven op onze website over dit advies.

Tags:

Delft: Standpunten politieke partijen “wonen”

Als je op onze website komt vind je woonkwaliteit waarschijnlijk belangrijk. Daarom maakten wij een overzicht met standpunten van politieke partijen in Delft. Wellicht helpt het je in de keuze voor een bepaalde partij morgen, bij de gemeenteraadsverkiezingen in jouw gemeente. Succes met kiezen!

 

> Klik hier voor het overzicht standpunten politieke partijen Delft<

Wist jij dat…
 • zo’n 6.000 van de 72.000 huishoudens van Vestia in de gemeente Delft staat?
 • Vestia in wel 137 gemeenten woningen verhuurt maar slechts in 4 gemeenten, waaronder Delft, in de toekomst wil “blijven”?

 

Let op: wij zijn politiek neutraal. Wat wij hebben gedaan is zo goed mogelijk, voornamelijk op basis van partijprogramma’s (online verkrijgbaar), standpunten verzamelen over wonen – voor jouw informatie.

Tags: , , , , ,

Den Haag: Standpunten politieke partijen “wonen”

Als je op onze website komt vind je woonkwaliteit waarschijnlijk belangrijk. Daarom maakten wij een overzicht met standpunten van politieke partijen in Den Haag. Wellicht helpt het je in de keuze voor een bepaalde partij morgen, bij de gemeenteraadsverkiezingen in jouw gemeente. Succes met kiezen!

 

> Klik hier voor het overzicht standpunten politieke partijen Den Haag <

Wist jij dat…

zo’n 23.000 van de 72.000 huishoudens van Vestia in de gemeente Den Haag staat?

 

Let op: wij zijn politiek neutraal. Wat wij hebben gedaan is zo goed mogelijk, voornamelijk op basis van partijprogramma’s (online verkrijgbaar), standpunten verzamelen over wonen – voor jouw informatie.

Tags: , , , ,

Rotterdam: Standpunten politieke partijen “wonen”

Als je op onze website komt vind je woonkwaliteit waarschijnlijk belangrijk. Daarom maakten wij een overzicht met standpunten van politieke partijen in Rotterdam. Wellicht helpt het je in de keuze voor een bepaalde partij morgen, bij de gemeenteraadsverkiezingen in jouw gemeente. 

 

> Klik hier voor het overzicht standpunten politieke partijen Rotterdam <

 

Wist jij dat…

22.000 van de 72.000 huishoudens van Vestia in Rotterdam staan?

 

Let op: wij zijn politiek neutraal. Wat wij hebben gedaan is zo goed mogelijk voornamelijk op basis van partijprogramma’s (online verkrijgbaar), standpunten verzamelen over wonen. Succes met de keuze voor jouw stadspartij morgen!

Tags: , , , , ,

Gevolgen storing verwarming/warm water Zeewaterwarmtecentrale

28 februari 2018: de Zeewaterwarmtecentrale van Vestia stoort. 900 huishoudens zitten in de kou (waarvan de helft huurder). Buiten vriest het dat het kraakt. Sommige huishoudens hebben pasgeboren baby’s, anderen kunnen wel tegen wat kou – maar voor alle betrokken huishoudens is dit extreem vervelend. Wij kregen het ijskoud van het nieuws. De Vestia-telefooncentrale raakt overbelast vanwege de vele telefoontjes en betrouwbare informatie ontbreekt enkele dagen. De storing duurt tot en met 2 maart. Dit is onze stand van zaken met acties naar aanleiding van deze vervelende gebeurtenis.

 

1. Melden, melden

We gebruikten onze contacten bij het management en communicatie van Vestia om direct te vertellen hoe erg de storing was voor huurders. We spoorden Vestia aan om natuurlijk snel en duidelijk uitleg te geven over de situatie, elektrische noodverwarming te regelen, met warme drank (thee/koffie/chocomelk) rond te gaan en een brief te sturen naar alle betrokkenen.

 

2. Compensatie toetsen aan wet- en regelgeving

De betrokken huurders zullen een compensatie ontvangen voor het ongemak. Niet meer dan terecht – maar waarop is deze compensatie gebaseerd? We gaan uitpluizen waarom het dit bedrag werd en of dat terecht is. Hierbij kijken we naar de leveringsvoorwaarden en de Warmtewet.

 

3. Houdt Vestia voldoende rekening met risico’s bij experimentele warmtelevering?

Leuk, experimentele technieken, maar wie betaalt de rekening? In het Westland was ook al commotie over een storing van de levering van warmte via de kassen. Houdt Vestia voldoende rekening met huurders, hun energierekening en het risico van kinderziekten? Die vragen staan centraal in onze gesprekken met Vestia over de toekomst van de zeewaterwarmtecentrale en andere manieren om woningen te verwarmen.

 

4. Noodzaak bevestigd: afspraken over gedrag Vestia bij ongemak en crises

Het is ons duidelijk dat deze situatie te laat als crisis is behandeld, maar daar hoeven we het nu niet meer over te hebben. We spreken al een jaar over het gedrag van Vestia bij “ongemak”. Deze situatie bevestigt des te meer dat we goede afspraken over compensaties, gedrag en communicatie bij allerlei soorten ongemak moeten maken.  We gaan komende maand de crisisprotocollen van Vestia goed doornemen en bemoeien ons met de kwaliteit. Wat we zouden willen, is dat wij als huurdersvertegenwoordiging een situatie ook kunnen aanmerken als “crisis” – dan was de communicatie veel sneller beter geweest.

Let op: het traject om te komen tot ongemaksafspraken loopt al een jaar, we hebben inmiddels enkele afspraken gemaakt. Deze situatie moet het proces kunnen versnellen. We gaan hier dus nog veel vaker over schrijven!

 

5. We gaan lokale inspraak niet voor de voeten lopen

Er komt een lokaal overleg en dat is helemaal goed. Vestia moet dit vooral zelf opstarten met de betrokkenen, onder wie zowel kopers als huurders zijn.

 

Lees ook onze brief Zeewaterwarmtecentrale, gericht aan de hoogste bestuurder van Vestia.

Tags: , , , ,

Belangrijk: storing zeewater-warmtecentrale Duindorp

Woon je in Duindorp, Den Haag en is het erg koud in huis? Dat kan een gevolg zijn van de storing bij de zeewater-warmtecentrale. Op dit moment is er een noodvoorziening geplaatst, maar het kan helaas nog even duren voordat het weer warm is in je woning.

 

Dit is wat Vestia erover schrijft:

“Momenteel is er een storing aan de zeewaterwarmtecentrale in Duindorp. Er wordt nu een noodvoorziening geplaatst zodat er weer voldoende warmte geleverd kan worden.

UPDATE: De noodvoorziening is inmiddels geplaatst. We verwachten dat de installatie rond het middaguur weer werkt.”

Oordeel: huurverhoging 2018

Dit jaar komt er weer een maximale huurstijging aan, maar niet voor iedereen heeft dat hetzelfde effect. De overheid bepaalt de maximale stijgingen en Vestia mag daarbinnen zelf een keuze maken. Wij adviseerden hierover. We vinden dat Vestia te weinig doet om de achteruitgang van betaalbaar wonen tegen te gaan. Wij geloven dat Vestia veel meer kan doen. Lees verder ☟!

 

In 5 statements vatten we ons advies hieronder samen, dat je natuurlijk ook kunt ☟downloaden☟ . Vestia reageert binnen twee weken op ons advies. Er kan dus nog wat veranderen, dat hopen we.

 

5 statements “Huurbeleid 2018”

 1. We zijn tegen de maximale huurverhoging. Vestia is er vooral voor de sociale huurder en daar hoort sociaal beleid bij, niet 6 jaar achter elkaar maximaal verhogen.
 2. Alleen de huurverhoging verdelen is niet goed genoeg. Vestia moet huurders die niet passend wonen verleiden goedkoper, kleiner of passend bij hun gezondheid te gaan wonen (“doorstroming”).
 3. Laat de op-een-na-armste huurders niet betalen voor de armste huurders (zie bijlage Rotterdam en huurverhoging).
 4. Wees consequent – verhoog de huren niet boven de streefhuur
 5. Een aantal sociale huurders betaalt meer dan wettelijk toegestaan, dit is onacceptabel en moet direct worden hersteld met een huurverlaging

Los van het feit dat we het inhoudelijk niet eens zijn met Vestia, zijn we geïnformeerd en goed betrokken bij de situatie in Rotterdam (zie bijlage Rotterdam en huurverhoging).

Wat is het effect op jouw huur?

Dat is nog niet bekend, het huurbeleid staat nog niet vast. Huurders van Vestia betalen elk jaar per 1 juli een nieuwe huur. Ook als de huur niet wijzigt (wat kan voorkomen) krijg je hiervan vanzelf bericht van Vestia zelf, dat is dan uiterlijk op 1 april 2018. Wij kunnen natuurlijk niet bij je persoonlijke gegevens.

In de huurverhogingsbrief staan de nieuwe voorstellen voorschot servicekosten. Let je er op dat je de afrekening van vorig jaar mag controleren! Dat kan geld besparen! Meer info: neem contact op met ons of je bewonerscommissie.

Klik hier voor ons statement Rotterdam en huurverhoging (2 pagina’s) en hier voor het Advies huurverhoging- en beleid 2018 (3 pagina’s).

Tags: , , , , ,

Uitleg: Mail over e-mail! ✉

Deze week krijgen veel huurders een mail van Vestia. Of “u mail van de Huurdersraad wilt ontvangen”. Huh!? Wij zijn toch onafhankelijk? Inderdaad! In deze mail leggen we kort uit hoe het zit. 

De Huurdersraad is een grotendeels vrijwillige stichting, ruim 50 huurders zijn bij ons actief als raadslid, bestuurder, werkgroeplid, energiecoach, servicekostenexpert, etc. Vestia verhuurt woningen en wij behartigen de belangen van de huurders van die woningen. Onze 3 medewerkers helpen op inhoudelijk vlak, maar regelen ook veel. We zijn heel zelfstandig én heel actief, en helemaal onafhankelijk.

Maar het is wel een beetje gek als Vestia én het kleine bureau van de Huurdersraad ieder een apart overzicht van het e-mailadres van huurders bijhouden. Soms verhuist er ook iemand, dan moet Vestia dat weer doorgeven. Er zijn wel 72.000 huishoudens!

Daarom hebben we het afgelopen halfjaar achter de schermen gewerkt aan het “inregelen” van e-mailadressenbeheer. In de toekomst kunnen we dan meer tijd besteden aan het bereiken van meer huurders over wat we inhoudelijk voor jullie allemaal betekenen. Wij, de Huurdersraad, voldoen netjes aan privacy-wetgeving én we blijven gewoon apart mailen namens onszelf voor onszelf en voor jou.

 

Heb jij vragen naar aanleiding van de mail van Vestia of naar aanleiding van dit bericht? We staan je graag te woord op 085-0160105.

★ Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB

Naar aanleiding van het scheidingsvoorstel van Vestia met betrekking tot DAEB (sociale huur) en niet-DAEB (o.a. vrije sector huur) hebben enkele gemeenten eind 2016 een negatieve zienswijze afgegeven. Er worden meer huurwoningen overgeheveld naar de niet-DAEB tak dan dat de gemeenten wensen. De druk op de sociale huurwoningmarkt is nu al aanzienlijk en neemt de komende jaren alleen maar toe is het argument wat gemeenten aandragen. Zowel starters als doorstromers zullen nog langer op een betaalbare woning moeten wachten is de verwachting. Afgelopen jaar hebben gemeenten, Vestia en het Ministerie met elkaar om tafel gezeten om eventuele oplossingen te onderzoeken. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorig jaar een uitspraak gedaan, waarna enkele gemeenten zich hebben verenigd en een bezwaarschrift hebben opgesteld en wachten nu de reactie af.

Tags: , , ,

★ Duurzaamheid wordt steeds belangrijker

2 februari is ook in Den Haag een energieakkoord ondertekend nadat onder andere in Rotterdam, Delft en Zoetermeer akkoorden ondertekend zijn. Wat betekent dit eigenlijk?

In het akkoord ondertekent in Parijs staat dat alle EU-laden voor 2050 een drastische verlaging van CO2-uitstoot moeten verwezenlijken. In Nederland is vervolgens het energieakkoord opgesteld waarin staat geschreven dat de bebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij moet zijn. Dit betekent dat alle woningen straks verwarmd worden door zonneboilers, warmtepompen en allerlei andere installaties. Ook het koken op gas is dan verleden tijd. 2050 is in principe de harde deadline, maar er zijn een aantal gemeenten die eerder van het aardgas af willen en soms nog een stapje verder willen gaan, namelijk dat de woningen alle energie die de woning verbruikt ook zelf opwekken.

In het energieakkoord, ondertekend op 2 februari in Den Haag, wordt de volgende ambitie beschreven: binnen 5 jaar worden 25.000 energieneutrale woningen gerealiseerd. Ben je benieuwd naar ons standpunt met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid? Binnenkort kun je een samenvatting van ons afgegeven advies hierover lezen.

Tags: , , , ,