Inspraakronde Binckhorstplan Den Haag – Blog

Stadhuis Den Haag

Stadhuis Den Haag

Op 5 november was ik in het stadhuis om via de tribune de inspraakronde over de wording van het Binckhorstplan mee te maken. Toen werd ik door de organisatie naar beneden en bij de insprekers geplaatst. Na de insprekers werd mij ook gevraagd om in te spreken, maar ik had me er niet op voorbereid. Raadsleden van PvdA en SP stelden me vragen over de betrokkenheid van de Huurdersraad Vestia bij dit plan.

Mijn antwoord was heel algemeen. Ik vertelde dat de huurdersorganisaties in Den Haag elk herontwikkelings- en nieuwbouwplan volgen omdat ze afspraken met de gemeente en de woningcorporaties maken (in de raamovereenkomst en prestatie-afspraken). Alle (sociale) huurdersorganisaties hebben als een van hun speerpunten het oplossen van het gebrek aan betaalbare huurwoningen in Den Haag. De wachtlijsten groeien alleen maar en het is helemaal vervelend als het voor jou echt nodig is dat je verhuist en je kunt het niet.

Doordat ik plotseling gevraagd werd om in te spreken werd ik wakker geschud. Ik bedacht me hoe ontzettend belangrijk het is dat we met de Huurdersorganisaties Haaglanden aandachtig elk plan moeten blijven volgen om te zorgen dat de verhuurders en gemeenten hun afspraken nakomen.

De huurdersorganisaties zijn er tenslotte voor de normale huurder die is ingeschreven op de website van Woonnet Haaglanden. Je moet dan heel veel geduld hebben voordat je in aanmerking komt voor een huurwoning en kunt verhuizen. We moeten er alles aan doen om dat te verbeteren.

Pieter Brouwer (Huurdersraad Vestia)

Tags: , , ,

2 Antwoorden op “Inspraakronde Binckhorstplan Den Haag – Blog”

  1. en wat is het antwoord van de LHV op welke wijze de LHV betrokken is bij deze plannen ?
    Heb je inmiddels zelf al een antwoord gevonden bij het bestuur en/of de medewerkers van de LHV.
    Graag heldere informatie hierover !

  2. Huurdersraad Vestia

    Het belang van de sociale huurders is dat voldoende woningen voor hen beschikbaar zijn en blijven en in dit soort plannen geïntegreerd zijn. Via het tripartite overleg tussen gemeente, sociale verhuurders en huurdersorganisaties worden we van de plannen op de hoogte gehouden en maken we onze belangen bekend en zorgen dat deze zoveel mogelijk in de definitieve plannen worden opgenomen.