Praat mee: opinie duurzaamheid (inclusief standpunt collega-huurdersorganisatie)

Onze collega-huurdersorganisatie van Haag Wonen (de Bewonersraad) stuurde ons en vele andere partijen een opiniestuk over duurzaamheid. Vele thema’s worden benoemd: duurzaamheid als doel op zich, woonlasten, wooncomfort, maar vooral de vraag: wie betaalt verduurzaming? De Bewonersraad zegt: laat huurders niet voor investeringen opdraaien.

 

Lees gerust het opiniestuk door op de pdf hiernaast te klikken > Opinie Bewonersraad Haag Wonen inzake duurzaamheid

Wij benaderen duurzaamheid iets anders. Onlangs kwam nog in het nieuws dat vooral de laagste inkomens veel voor de “energietransitie” betalen. Dat lijkt ons zeker niet de bedoeling, de sociale huurders is een groep met veelal lage inkomens.

Als huurdersorganisatie zijn we er niet om aan te geven hoe de klimaatdoelstelling gehaald moet worden , maar wel hoe en of huurders daar wel of juist niet aan bij willen dragen.

 

Uit onze raadplegingen komt naar voren:

  1. Een deel van de huurders kan simpelweg niet meer huur betalen. Linksom of rechtsom zijn ze dus niet voor ingrepen die woonlasten beïnvloeden en wel voor ingrepen die de woonlasten (gegarandeerd) verlagen.
  2. Er zijn veel kwaliteitsverschillen tussen Vestia-woningen. Dat maakt dat de ene huurder meer open staat voor duurzaamheid dan de ander. Want als het dak regelmatig lekt en gemaakt moet worden, dan zijn zonnepanelen niet zo welkom. We komen daar achter omdat in Zoetermeer, waar redelijk goede en nieuwe woningen staan, huurders veel meer positief zijn over duurzaamheid “op zichzelf”, dan in Den Haag Zuid-West, waar veel meer oudere woningen staan. Daar zijn andere verduurzaamingrepen belangrijk en die mogen niet altijd in rekening worden gebracht, zoals: het realiseren van een beter binnenklimaat zonder tocht, minder risico op schimmelvorming en natuurlijk geluids/geurisolatie van de vloer. Resumerend: wooncomfort staat op de prioriteitenlijst vaak hoger dan duurzaamheid. Wooncomfort en technische kwaliteit van de woning, is een voorwaarde voor draagvlak voor duurzaamheid.
  3. Dan is er nog een groep huurders die zeker interesse heeft voor verduurzaming. Eigen initiatief popt wel eens op: personen die LED-verlichting willen in algemene ruimten, zonnepanelen willen installeren, zelf hun woning willen isoleren. Belangrijk is dat zij dit gewoon mogen doen, maar in de praktijk lopen ze wel eens tegen weerstand en onmogelijkheden aan. Voor ons reden om hierover in gesprek te gaan met Vestia.

Daarnaast is bewezen dat een comfortabelere woning uitnodigt tot meer verbruik. Verduurzaming van woningen is dus niet klimaatvriendelijk, de huurder blijft cruciaal. Met andere woorden: we willen ook heel graag dat in een aanpak voor Vestia-woningen, uitleg over de woning en besparing op de energierekening, centraal komt te staan.

 

Wat doen wij met deze kennis?

Wij hebben een werkgroep Energie. Binnenkort krijgen we een adviesaanvraag over de duurzaamheidsvisie van Vestia. Die gaan we behandelen en zo oefenen we er invloed op uit. We zijn ook heel benieuwd naar de investeringsbegroting van Vestia, en de verhouding tussen geld besteden aan en investeren in reparaties, regulier en achterstallig onderhoud, levensduurverlenging en woningverbetering. De belangen van huurders moeten we afwegen, want Vestia zal voor een deel beslissingen afwegen op basis van financiën en rendement. Daarnaast vraagt elke gemeente waar prestatieafspraken mee wordt gemaakt aan Vestia in hun bieding aan te geven wat de bijdrage aan duurzaamheid wordt. Uiteraard proberen we in de driepartijen-trajecten de verduurzaming per stad zo te beïnvloeden dat de rekening niet nadelig uitpakt voor de betaal- en beschikbaarheid van het wonen in die regio. En als laatste: wij hebben energiecoaches opgeleid, die mede-huurders graag adviseren over wat er (technisch) mogelijk is aan gedragsverandering, woningverbetering en/of andere ingrepen om het wonen prettiger en betaalbaarder te maken.

 

Wat kun je zelf doen?

Is er een bewonerscommissie? Dan is het een uitstekend idee om in je pand na te denken met Vestia over verduurzaming. Je kunt altijd gratis advies van een energiecoach vragen. Met en door hen leren we beter, ook in gesprek met Vestia, waar de schoen precies wringt als het gaat over het spanningsveld van betaalbaarheid versus wooncomfort versus duurzaamheid. Door de inzet van die gratis adviezen, worden er dus dingen duidelijk en mogelijk.

 

Wat is jouw mening over duurzaamheid?

 

 

Tags: ,