Succes voor alle Vestia huurders dankzij de Warmtewet-werkgroep

De LHV Warmtewet-werkgroep heeft een groot succes geboekt en dat is dat Vestia afziet van het, per direct, afrekenen van warmte op een voor huurders nadelige manier. Lees hieronder meer.

Sinds de oprichting van de Warmtewet-werkgroep begin 2014 is er geprobeerd veel informatie te ontvangen van Vestia over de manier waarop de Warmtewet zou worden toegepast. Het maximaal gebruikmaken van instemmings- en adviesrecht was de inzet. En uiteraard was het ook van belang dat huurders van Vestia te weten zouden komen wat de Warmtewet voor hen zou betekenen. Verder lezen…

Tags: , ,

Druk met regels over de Zelf Aangebrachte Voorziening, het Lik op Stuk-beleid en meer

Meestal plaatst de LHV alleen afgegeven adviezen op de website. Maar dit artikel gaat erover waar de LHV op dit moment mee bezig is en welke projecten net zijn afgerond. Aan de hand van een uitleg wordt stilgestaan bij welke activiteiten er allemaal bij komen kijken om tot nieuw beleid te komen.

Instemmingsrecht bij Lik op Stuk-beleid (Zo is het Prettig wonen!)

Een vraag: Stel, u woont in een flat en ’s morgens treft u braaksel in de gang op de vloerbedekking aan. Om toegang te krijgen tot de gangen van uw complex, is een sleutel vereist. Het is dus waarschijnlijk een mede-bewoner die deze vervuiling heeft veroorzaakt. Wie wijst de dader aan en wat als deze niet gevonden wordt? Wie is verantwoordelijk voor het melden? En het belangrijkste: Wie gaat het braaksel opruimen? Omdat dit dagelijkse praktijk bij Vestia is, moeten hier eenduidige regels voor zijn.

Verder lezen…

Tags: , , , , , ,

Werkgroep Warmtewet

Het doel van de op 1 januari 2014 ingevoerde Warmtewet is bescherming van huurders ten opzichte van kopers die zelf hun energieleverancier kunnen kiezen. In de praktijk kan de rekening hoger uitvallen. Bovendien is er grote onzekerheid over de praktische invoering van de wet. Slechts een aantal kleine corporaties heeft de Warmtewet succesvol kunnen doorvoeren, maar Vestia telt als grootste Nederlandse corporatie ruim 90.000 woningen waarvoor verschillende oplossingen nodig zijn om de Warmtewet goed te kunnen toepassen. Daarom vormt LHV een werkgroep die in nauw contact met de projectleider Warmtewet van Vestia zal monitoren of de doorvoering en uitkomsten van de Warmtewet tot gewenste resultaten leiden.

Verder lezen…

Tags: ,