Werkgroep Warmtewet

Het doel van de op 1 januari 2014 ingevoerde Warmtewet is bescherming van huurders ten opzichte van kopers die zelf hun energieleverancier kunnen kiezen. In de praktijk kan de rekening hoger uitvallen. Bovendien is er grote onzekerheid over de praktische invoering van de wet. Slechts een aantal kleine corporaties heeft de Warmtewet succesvol kunnen doorvoeren, maar Vestia telt als grootste Nederlandse corporatie ruim 90.000 woningen waarvoor verschillende oplossingen nodig zijn om de Warmtewet goed te kunnen toepassen. Daarom vormt LHV een werkgroep die in nauw contact met de projectleider Warmtewet van Vestia zal monitoren of de doorvoering en uitkomsten van de Warmtewet tot gewenste resultaten leiden.

Allereerst organiseerde de LHV voor de achterban van huurders op 10 april 2014 een thema-bijeenkomst over de Warmtewet, waarin Woonbond-spreker Bram Meijer uitgebreid inging op de problematiek rondom de nieuwe wet. Hierna is een werkgroep samengesteld, die al voordat de Wet wordt doorgevoerd met Vestia in overleg treedt. In de werkgroep neemt van elke Vestia vestiging ten minste één bewoner zitting. Zo wordt verzekerd dat er ook aandacht uitgaat naar de lokale situatie of bijzonderheden ondanks dat de Warmtewet op centraal niveau wordt uitgevoerd voor 90,000 Vestia woningen.

De werkgroep is een nieuwe samenwerking tussen Vestia en de huurdersorganisaties omdat er al voor in- en doorvoering van de Wet wordt samengewerkt, dit zal naar verwachting tot beter resultaat leiden.

Tags: ,