Advies LHV over het beleid op de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV)

Vestia heeft de LHV gevraagd advies uit te brengen over het beleid op de Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Dit advies is eind april uitgebracht en zal worden besproken in de vergadering met de Raad van Bestuur van 22 mei 2015. Het advies is nu te downloaden en we hebben het voor u samengevat.   

Kern van het advies

Lees het hele advies (pdf)

Het uitgangspunt van het advies was een voor de huurders voordelige invulling van het beleid van Vestia, waarbij bijvoorbeeld mogelijke overlast door ZAV’s wordt ingeperkt en efficiënt wordt bijgedragen aan de kerntaak van Vestia: goedkope woningen bieden aan de primaire doelgroep.

De LHV oordeelde positief over het voorgenomen beleid en verzocht Vestia:

  • De optie woningverbetering tegen huurverhoging te heroverwegen
  • Vestia-breed beleid op zonnepanelen- en collectoren te formuleren
  • De afschrijftermijnen voor door Vestia en door huurders geplaatste keukens gelijk te stellen 

Vervolg ZAV-beleid

Vestia en de LHV gaan uiteraard in overleg over het afgegeven advies. Ook wordt binnen 2 weken schriftelijk en gemotiveerd geantwoord door Vestia op het door de LHV afgegeven advies. Vervolgens zal Vestia het nieuwe beleid implementeren en hierover communiceren.

Vragen?

Wilt u meer weten over de totstandkoming van het advies of de inhoud? Neem contact op.

Tags: ,

Druk met regels over de Zelf Aangebrachte Voorziening, het Lik op Stuk-beleid en meer

Meestal plaatst de LHV alleen afgegeven adviezen op de website. Maar dit artikel gaat erover waar de LHV op dit moment mee bezig is en welke projecten net zijn afgerond. Aan de hand van een uitleg wordt stilgestaan bij welke activiteiten er allemaal bij komen kijken om tot nieuw beleid te komen.

Instemmingsrecht bij Lik op Stuk-beleid (Zo is het Prettig wonen!)

Een vraag: Stel, u woont in een flat en ’s morgens treft u braaksel in de gang op de vloerbedekking aan. Om toegang te krijgen tot de gangen van uw complex, is een sleutel vereist. Het is dus waarschijnlijk een mede-bewoner die deze vervuiling heeft veroorzaakt. Wie wijst de dader aan en wat als deze niet gevonden wordt? Wie is verantwoordelijk voor het melden? En het belangrijkste: Wie gaat het braaksel opruimen? Omdat dit dagelijkse praktijk bij Vestia is, moeten hier eenduidige regels voor zijn.

Verder lezen…

Tags: , , , , , ,