Succes voor alle Vestia huurders dankzij de Warmtewet-werkgroep

De LHV Warmtewet-werkgroep heeft een groot succes geboekt en dat is dat Vestia afziet van het, per direct, afrekenen van warmte op een voor huurders nadelige manier. Lees hieronder meer.

Sinds de oprichting van de Warmtewet-werkgroep begin 2014 is er geprobeerd veel informatie te ontvangen van Vestia over de manier waarop de Warmtewet zou worden toegepast. Het maximaal gebruikmaken van instemmings- en adviesrecht was de inzet. En uiteraard was het ook van belang dat huurders van Vestia te weten zouden komen wat de Warmtewet voor hen zou betekenen.

Toen de LHV op 26 januari 2015 een adviesaanvraag ontving met daarin voorlopige maatregelen en voornemens met betrekking tot de Warmtewet, zag de werkgroep direct dat het voorgestelde beleid niet in het belang van de huurder was. De Warmtewet-werkgroep verwachtte dat het beleid zoals voorgesteld de huurders direct meer geld zou kosten.

Nadat de LHV hierover met Vestia heeft gecommuniceerd en een groot aantal kritische vragen heeft gesteld, is gehoor gegeven aan de oproep van de LHV, namelijk: voorlopig niets te wijzigen en af te zien van het nadelige beleid.

Hiermee is voor de huurders van Vestia een halfjaar gewonnen om in gesprek met Vestia te komen tot een gedegen invoering van de Warmtewet, ter bescherming van de huurders. Ook is voorkomen dat de huurders dit jaar door een nieuwe manier van het in rekening brengen van dezelfde warmte, meer hadden moeten betalen. We zijn blij dat we dit voor u hebben kunnen betekenen en dat we met Vestia voorlopige overeenstemming hebben bereikt .

U leest hier de brief waarin Vestia dit bevestigt en waarin Vestia aangeeft dat er snel nieuw overleg plaatsvindt.

Heeft u informatie over de Warmtewet, mail dan naar Michelle de Vries, de voorzitter van de Warmtewet, via michelle@huurdersraadvestia.nl.

Tags: , ,