Een eigen geschillencommissie voor Vestia

VestiaImageResizeHandler.ashxPer 1 januari 2015 heeft Vestia een eigen geschillencommissie. De LHV heeft met Vestia gewerkt aan de totstandkoming van het Reglement van de Geschillencommissie. Hierna heeft de LHV twee leden voor de geschillencommissie geworven en voorgedragen.

De kracht van een interne geschillencommissie

De LHV is voorstander van een interne geschillencommissie. Waarom? Een eigen commissie kan een “rode draad” uit ingekomen geschillen halen en Vestia en/of de LHV hierover (ongevraagd) adviseren. De huurders hebben via de voordracht van leden bovendien direct invloed op de kwaliteit van de geschillencommissie en via het instemmingsrecht direct invloed op het reglement.  Tot slot is een eigen commissie goedkoper, wat natuurlijk ook in het belang van huurders is.

Wat doet de geschillencommissie?

De Geschillencommissie doet een uitspraak over klachten die niet naar tevredenheid zijn of worden opgelost. De commissie beoordeelt onafhankelijk en doet een uitspraak die bindend is voor zowel Vestia als de huurder. Bij de behandeling van geschillen worden de rechten en plichten uit het huurrecht, de algemene huurvoorwaarden en het geschillenreglement gevolgd als uitgangspunt. Daarnaast wordt beoordeeld op basis van de aanwezige volkshuiskundige, juridische, financiële en uiteraard bouwkundige kennis.

Heeft u nog vragen?

Op de website van Vestia treft u meer informatie over de geschillencommissie en het geschillenreglement en kunt u wanneer dat nodig is een geschil indienen.

Heeft u vragen over de geschillencommissie of het –reglement? Die kunt u stellen aan Vestia. Heeft u vragen over de rol van de LHV in dit proces? Mail of bel ons.

Tags: , ,