Waarom NEE stemmen op 30 november?

Update: het Woonreferendum is afgelopen. We schreven over de uitkomst “Het Woonreferendum is niet mislukt”.

30 november mag elke stemgerechtigde Rotterdammer stemmen over de Woonvisie. Een stem tegen de Woonvisie is een stem tegen 20.000 sociale woningen minder in Rotterdam. We leggen hieronder uit waarom!

stemadvies-rotterdams-woonreferendum

Wat voorafging… 

Het Woonreferendum is mede mogelijk gemaakt door de Huurdersraad Vestia door met honderden handtekeningen het initiatief te ondersteunen en er bekendheid aan te geven.  Nu ben jij aan zet, want het werk is niet af: ten minste 150.000 Rotterdammers moeten nu gaan stemmen, anders is het Referendum niet geldig. Als het Woonreferendum wel geldig is en de meerderheid tegen stemt, dan worden de sloopplannen in de kast gezet. Jouw stem doet er toe als je hem laat horen en kan wel eens het verschil zijn tussen wel of geen volgende betaalbare woning. Lees hieronder waarom.

 

Een stem tegen de Woonvisie is een stem tegen… afbraak

De vraag op het Woonreferendum is niet: ben je voor of tegen de afname van 20.000 sociale woningen? De vraag is: ben je voor of tegen de Woonvisie. Het initiatief tot het referendum is genomen om het over de sloopvraag te hebben. Want dat staat in de Woonvisie: dat Rotterdam goedkope woningen moet vervangen door dure woningen om de stad aantrekkelijker te maken.

Het gaat om 25.000 goedkope woningen. Compleet slopen, huurverhogingen voor nieuwe huurders, het samenvoegen van bestaande woningen tot één grote woning, kwaliteitsverbeteringen en andere ingrepen maken dat er de komende 20 jaar elk jaar honderden woningen verdwijnen en niet meer terugkomen. Voor de 25.000 woningen die zouden moeten verdwijnen, worden er maar 5.000 terug gebouwd. Het totaal aantal goedkope woningen dat weggaat komt neer op 20.000.

 

Je kunt alles hier zelf in de Woonvisie van Rotterdam lezen. Helemaal onder aan deze pagina staan wat grafiekjes met feiten.

 

De optelsom van de Woonvisie klopt niet helemaal, of helemaal niet. 

Er zouden meer betaalbare woningen zijn dan huishoudens die hier recht op hebben. Dit klopt niet: de gemeente telt goedkopere koophuizen mee als betaalbare woning. Ouderen, Rotterdammers die (tijdelijk) zonder werk zitten, Rotterdammers met tijdelijke contracten of ZZP’ers kunnen heel moeilijk kopen. Ook worden woningzoekenden niet meegeteld in de optelsom.  Hoeveel woningzoekenden ken jij? Met 20.000 betaalbare woningen minder wordt de kans op een nieuwe woning voor veel Rotterdammers gewoon veel kleiner.

In de gemeenten rondom Rotterdam zullen ook veel minder sociale huurwoningen zijn in de toekomst. Maar de Woonvisie gaat ervan uit dat een aantal huurders uitwijkt naar die gemeenten, Rotterdam zal verlaten en in een nieuwe gemeente een woning kan vinden. Maar dat klopt dus niet, andere wethouders noemen in lokale kranten dat zij “niet zitten te wachten op lage inkomens uit Rotterdam”.

 

Sociale huurder “ongewenst”?

Dit is een argument dat we heel belangrijk vinden: in de discussie rondom de Woonvisie wordt de huurder van of het hele huishouden in een sociale woning wel eens afgeschetst als onwenselijk. Onwenselijk voor een stad, voor de sfeer en voor de economie. Zeer onterecht en niet passend voor een stad als Rotterdam met veel lage inkomens. Welke politiek is het die zijn eigen inwoners wil wegsturen? Wij vinden: politiek bedrijven mag, maar inkomenspolitiek met huizen niet.

 

Resultaat van voldoende stemmen

Dit referendum is ‘raadgevend’: de uitslag is niet bindend. De gemeente heeft toegezegd om naar de stemmers te luisteren als er minimaal 150.000 stemmen binnen zijn. Dat wil zeggen: bij 75.000 tegenstemmen en 150.000 stemmen in totaal wordt de Woonvisie verworpen. Dat getal is te halen, als jij ook meestemt.

 

Stembureau’s

Woensdag 30 november gaan 276 stembureau’s open van 07.30 tot 21.00 uur. Ook op Rotterdam Centraal is er een stembureau. Weet je niet zeker of je voor of tegen wilt stemmen? Je kunt ook blanco stemmen. Doe dit vooral, want dan is de kans groter dat de grens van 150.000 stemmen gehaald wordt.

 

Wat zeggen anderen?

Dit gaat echt om jouw mening, heb jij al de kieswijzer op Vers Beton gedaan waarmee je een stemadvies kan krijgen?

 

Toch benieuwd naar wat anderen vinden?

  • Huurdersnetwerk Rotterdam : Reactie op de Woonvisie 2015-2030 (14-09-2015)
    Vanuit hun bezorgdheid hebben de huurdersorganisaties besloten tot een gezamenlijke reactie, gericht op het meest urgente probleem: de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen (in de Woonvisie ten onrechte goedkope huurwoningen genoemd). Ook tijdens de rondetafelgesprekken (december 2014) en in de consultatiebijeenkomst over de Woonvisie (25 augustus 2015) is deze zorg geuit.
  • RTV Rijnmond: Seniorenbond keert zich tegen Woonvisie
  • Nos.nl: ‘Sloop duizenden woningen Rotterdam is onbegrijpelijk’
    De Woonbond wil dat de gemeente Rotterdam afziet van het plan om duizenden woningen te slopen. Het Rotterdamse college stelt ten onrechte dat de stad een overschot aan goedkope huurwoningen heeft, zegt de landelijke belangenorganisatie van huurders. Er is juist een tekort aan goedkope woningen in de havenstad.
  • Follow The Money: Krijgt Rotterdam meer ruimte voor succesvolle Rotterdammers, of niet?
    Wie in Rotterdam erin slaagt om op de sociale ladder te stijgen, kan moeilijk een plek vinden om te wonen. Dat moet anders vindt wethouder Ronald Schneider, maar andere mensen vrezen door de sloop van sociale woningen de stad uitgejaagd te worden.

En dan nog wat reacties van professionals in de Rotterdamse volkshuisvesting:

 

Tot slot: feiten

Het is vervelend dat er onduidelijkheid over de feiten is, maar dat valt op te lossen met vergelijkbare cijfers. De Woonvisie draait om ‘balans’, maar hoe doet Rotterdam het ten opzichte van andere steden? De Lokale Monitor Wonen laat dit zien, en gebruikt voor alle steden dezelfde soorten feiten. We selecteerden drie grafieken die een NEE-stem ondersteunen. Kijk vooral zelf naar de hele monitor, als je klikt op de grafiek dan kom je op de website van de monitor. De monitor is gebaseerd op cijfers uit 2014 een initiatief van het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten en het KING (het Kwaliteitsinstituut van de VNG).

feit-lokale-monitor-woonvisie-rotterdam-1

21,6% van de Rotterdamse huurders heeft een betaalrisico (risico om in de financiële problemen te komen) en dat is toch 5% meer dan in de rest van Nederland. Bron: Lokale monitor wonen.

feit-lokale-monitor-woonvisie-rotterdam-2

De Woonvisie stelt dat veel meer mensen in een goedkope woning wonen met een hoog inkomen, dan normaal in de rest van Nederland. Deze grafiek laat zien dat dit niet zo is! Sterker nog: er wonen meer mensen in Rotterdam in een “te dure huurwoning” dan in een “te goedkope” huurwoning. Bron: Lokale monitor wonen.

feit-lokale-monitor-woonvisie-rotterdam-3

De Woonvisie draait om “balans” die hersteld zou moeten worden. Maar de balans in de prijscategorieën is heel normaal in Rotterdam vergeleken bij andere steden! Bron: lokale monitor wonen.

 

 

Veel succes met stemmen op 30 november!