Lees de uitkomsten van de visitatie van Vestia

Iedere vier jaar wordt iedere woningcorporatie gevisiteerd. Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft afgelopen maanden onderzoek gedaan bij Vestia over haar prestaties als woningcorporatie in de periode 2017-2020. De commissie heeft aan gemeenten en de Huurdersraad om hun mening gevraagd. Wij hebben Vestia cijfers gegeven en uitgelegd waarom we deze cijfers gaven. Nadat het rapport klaar was heeft  de Huurdersraad hierop nog een reactie gegeven. Onze maatschappelijke reactie is aan het rapport toegevoegd.

Benieuwd naar onze mening? Klik hier om het visitatierapport te lezen, met onze belangrijkste input vanaf pagina 7. Daarnaast vind je onze maatschappelijke reactie vanaf pagina 18.

 

Tags: ,