Prestatieafspraken Delft 2022 nu online

De Huurdersraad maakt jaarlijks prestatieafspraken met de gemeente Delft en met Vestia over wat er in het volgende jaar gebeurt aan het wonen in Delft. Hierbij overleggen we ook met de andere huurdersorganisaties en andere woningcorporaties.

Op 22 december 2021 hebben we in een digitale overeenkomst de ondertekening gevierd van de afspraken over 2022. Ook de andere huurdersorganisaties en woningcorporaties met Delftse huurders maakten afspraken met de gemeente.

Die prestatieafspraken over 2022 zijn een uitwerking van de al eerder afgesproken Meerjarenafspraken Delft 2018-2023

Bart Simon, Delfts bestuurslid tekende namens de Huurdersraad de prestatieafspraken 2022. Hierbij tekende hij niet op de onderdelen onderhoud en duurzaamheid. Wij vinden de prijs-kwaliteitsverhouding van de huurwoningen van Vestia nog steeds ondermaats. De Huurdersraad gaat net als voorgaande jaren niet akkoord met een onderhouds- en investeringsbedrag en een verduurzamingsbudget dat in haar ogen te laag is om hier verandering in te brengen.

Klik hier om de prestatieafspraken Delft 2022 te bekijken

Tags: , ,